Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Agenda

oct.
19
dj.
8ª Mostra d’Emprenedors de Girona @ Auditori Manel Xifra Boada - Edifici Narcís Monturiol - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
oct. 19 @ 18:00 – 22:00

Des de l’any 2009, des de l’Assessoria Codina i ElGiroscopi organitzen la Mostra d’Emprenedors de Girona per tal de donar a conèixer projectes emprenedors de nova creació vinculats amb el territori. Després de tants anys acompanyant als empresaris gironins i en ple “boom” del fenòmen emprenedor, es veia com de vegades el món de la nova emprenedoria quedava massa allunyat i desvinculat del món empresarial establert (per dir-ne d’alguna manera, la “vella” emprenedoria).

Per això, amb l’ànim de donar a conèixer la vitalitat del talent de l territori i establint ponts entre empresaris consagrats i nous emprenedors amb empenta vam crear aquesta Mostra on cada any es presenten quatre nous projectes i on (gràcies als vots d’un jurat i del públic) es premien el projecte més prometedor i els participants per impulsar-los en la seva aventura emprenedora.

L’acte es complementa amb la presentació de diversos casos d’èxit amb temàtiques d’interés per als assistents i un sopar de networking on es materialitzen els contactes i (esperem) sorgeixen noves oportunitats.

Mostra d'emprenedors tf

oct.
20
dv.
Diploma de postgrau “Ciències Socials Forenses i Peritatge Social en l’Àmbit Civil” (inici) @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
oct. 20 @ 16:00 – 20:00

Raons per fer el curs

 Diploma de postgrau Ciències Socials Forenses i Peritatge Social en l'Àmbit Civil

Adquirireix expertesa per actuar com a perit a l’Administració de Justícia i com a professional autònom en l’activitat extrajudicial.

Ofereix a l’estudiant una formació d’especialització innovadora que li permet adquirir expertesa per actuar com a perit a l’Administració de Justícia i com a professional autònom en l’activitat extrajudicial.

Habilita i capacita l’estudiant per exercir com a perit social en les diferents ordres jurisdiccionals i obtenir uns coneixements teòrics i pràctics d’especialització en els diversos procediments judicials de competència civil (família, menors, adopcions, filiacions, successions, modificació de la capacitat d’obrar, etc.).

A qui s’ adreça

A totes aquelles persones que tenen la titulació universitària de Treball Social i Educació Social i volen especialitzar-se, dins de l’àmbit judicial, en el món del peritatge social civil. Podran accedir a la formació tots aquells professionals amb formacions afins a l’àmbit social i a les ciències forenses (en aquest darrer cas, el reconeixement acreditatiu d’haver cursat el postgrau no habilita per actuar com a treballador social forense o educador social forense).

Requisits d’admissió

 • Titulació universitària en Treball Social i Educació Social i els que tinguin la doble titulació de Treball Social i Educació Social.
 • També podran accedir a la formació tots aquells professionals amb formacions afins a l’àmbit social i les ciències forenses. En aquest cas, el reconeixement acreditatiu d’haver cursat el postgrau no habilita per actuar com a treballador social forense ni educador social forense.

Presentació

En les darreres dècades la figura del perit/a social, judicial i extrajudicial està agafant especial rellevància dins de l’Administració de Justícia.

Davant d’aquest recent reconeixement cal que els i les professionals de l’àmbit social es formin adequadament en el camp de les ciències forenses i de les actuacions pericials per tal de poder assumir adientment les responsabilitats que se’n deriven del seu exercici i evitar perjudicis resultants d’una mala praxi.

L’exercici pericial o forense requereix d’uns coneixements legals i processals específics més enllà dels coneixements propis de la pròpia disciplina.

La formació de Diploma de Postgrau en Ciències Socials Forenses i Peritatge Social en l’àmbit Civil és una formació molt innovadora que té com a finalitat professionalitzar l’actuació del/de la professional d’àmbit social com a perit/a judicial i extrajudicial, alhora que ofereix la possibilitat d’especialitzar-se en l’ordre civil. A més, l’estudiant adquirirà coneixements per a la seva pràctica professional envers les diferents demandes judicials d’emissió d’informe social i vers l’aplicació de recursos metodològics en qualsevol servei en el que es trobi.

Objectius

 • Professionalitzar la pràctica de les ciències socials forenses i l’especialització en l’àmbit civil.
 • Obtenir uns coneixements teòrics i pràctics que avalin l’especialització de les professions d’àmbit social en el camp judicial.
 • Adquirir capacitats i habilitats per a l’exercici del peritatge social en l’àmbit civil.
 • Capacitar l’estudiant en el desenvolupament metodològic dels estudis forenses per a l’emissió del dictamen pericial.
 • Promoure en el professional la recerca de recursos metodològics d’investigació i valoració en la pràctica forense per a l’estudi de casos psicosocials de competència civil.
 • Conèixer el contingut i els límits del dictamen pericial discriminant-lo de l’informe assistencial.
 • Emmarcar les actuacions dels forenses socials dins d’un context ètic i deontològic definit.
 • Capacitar l’estudiant per a la defensa del dictamen a sala.

Sortides professionals

 • Exercir com a perit social forense extrajudicial en l’àmbit privat.
 • Treballar als Equips d’Assessorament Tècnic de l’Administració de Justícia i altres serveis del Departament de Justícia.
"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Máster Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura (inici) @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
oct. 20 @ 16:00 – 20:00

Razones para hacer el curso

Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura

Conoce a fondo su aplicación en obra, su uso en el diseño, e integrándolo en un proyecto sostenible y eficiente

 • Convertirse en un especialista avalado por la práctica en bioconstrucción, conociendo a fondo su aplicación en obra, su uso en el diseño, e integrándolo en un proyecto sostenible y eficiente.
 • Expertos en materiales naturales y saludables

A quien va dirigido

A grados superiores y diplomaturas en el ámbito de la arquitectura, Edificación e Ingeniería. Interiorismo.

Requisitos de admisión

Este máster se dirige a titulados en Arquitectura, Arquitectura Técnica, grados en Ingeniería de la Edificación, Ingeniería Industrial y, posiblemente, otros grados de ingeniería.

 • Serán admitidos aquellos estudiantes que se encuentren en fase de PFC.
 • Grados superiores en el ámbito la edificación. Diplomaturas. Interiorismo.
 • Se admiten constructores experimentados previa entrevista.

Nota 1: En el momento de formalizar la inscripción es imprescindible enviar por correo electrónico a info.fundacioif@udg.edu: currículum vitae y carta de motivación.

Nota 2: quien no disponga de título universitario previo, tendrá derecho a recibir, con las mismas condiciones, un certificado de asistencia expedido por la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Presentación

El éxito obtenido en las ediciones anteriores y la necesidad de la sociedad de rehabilitar el hábitat para conseguir buenos niveles de eficiencia, sostenibilidad y salud, nos impulsan a mantener esta formación intensiva y práctica. El Máster mantiene una estrecha relación con empresas y profesionales del sector de la bioconstrucción, así como con el Instituto Nacional de Baubiologie que colabora con profesorado y divulgación.
La sociedad es cada vez más consciente de los excesos y las incongruencias que conllevan los sistemas constructivos utilizados hasta la crisis en la que todavía estamos inmersos.  Esta situación despierta el interés y la necesidad de abrir nuevas vías para la construcción basadas en tecnologías más adecuadas a las necesidades de las personas, teniendo en cuenta tanto criterios de salud como criterios basados en la sostenibilidad de los recursos y el respeto por nuestro hábitat.
En este sentido, una de las alternativas más factibles es recuperar, mejorar, estandarizar y analizar la viabilidad de los sistemas constructivos tradicionales Low Tech,  basados en los recursos locales para proporcionar alternativas reales y efectivas al actual cambio de paradigma constructivo.
Se pone de manifiesto la importancia de reciclar, especializar y dotar de las competencias necesarias al colectivo de profesionales de la arquitectura y especialidades afines, con el objetivo de crear suficiente masa crítica capaz de reconducir este cambio y proponer alternativas viables para la creación de nuevos escenarios en la construcción de nuestro país.
En un segundo nivel, este cambio de paradigma debe venir acompañado del establecimiento de bases para la creación de nuevas estructuras productivas, empresas e instituciones capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado. Por tanto, hay que tener en cuenta que las competencias personales y profesionales de este nuevo colectivo profesional deben poder ir más allá de la adquisición de conocimientos; se generarán nuevos perfiles de emprendedores capaces, a través de la creación de empresas y la generación de empleo, de crear las sinergias necesarias para dar respuesta a las necesidades de la sociedad y empresas constructoras y fabricantes de materiales actuales.
En este sentido, la educación desempeña un papel fundamental para poder vehicular una estrategia global que propugne la creación de nuevas competencias de carácter sistémico entre el conjunto de profesionales del sector.

Objetivos

 • Conocer las principales características, propiedades y normativa actual de los principales sistemas y materiales empleados en bioconstrucción.
 • Integrar los conocimientos en el diseño de proyectos más eficientes, saludables y sostenibles
 • Conocer en profundidad los procesos de fabricación, de aplicación y construcción con el fin de innovar en los procesos y reducir gastos y huella ecológica derivada.
 • Contribuir a dar herramientas y recursos para crear profesionales de la construcción, la arquitectura y la ingeniería que se especialicen en este nuevo campo de futuro: la bioconstrucción yla ecoarquitectura.
 • Disponer de los conocimientos necesarios en torno a las características, especificidades, aplicaciones técnicas y normativa de la construcción.
 • Comprender los conceptos básicos de sostenibilidad y desarrollo sostenible.
 • Aprender a evaluar, gestionar y aplicar el ciclo de vida de los materiales en la edificación y el consumo de recursos.
 • De forma específica, se pretende que los y las participantes del máster, logren alcanzar los siguientes objetivos:
 • Descubrir los antecedentes históricos y los rasgos fundamentales de los valores técnicos y antropológicos de la tradición constructiva.
 • Conocer las propiedades, costos y forma de aplicación de materiales ecológicos reales.
 • Identificar y aplicar las diversas técnicas de construcción.
 • Identificar y aplicar varios detalles constructivos.
 • Analizar y evaluar los valores y las técnicas en rehabilitación como parámetro de minimización de los impactos.
 • Analizar y evaluar el entorno y el hábitat para un desarrollo sostenible.
 • Identificar y analizar los principales factores de una construcción bioclimática.

Salidas profesionales

 • Las principales salidas profesionales se localizan en el sector de la construcción sostenible, la eficiencia energética, así como en el ámbito del diagnóstico, la planificación y la elaboración de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en el campo de la construcción.
 • El máster pretende formar a profesionales emprendedores en el campo de la construcción sostenible, que puedan diseñar, evaluar y calcular soluciones concretas y sostenibles en función de su especialización.
 • También se consideran salidas la creación de capacidades en el ámbito profesional o de la enseñanza reglada.
"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Master’s Degree Technology and Security (inici) @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
oct. 20 @ 16:00 – 20:00

Who are you targeting?

 Master's Degree Technology and Security

Provide professionals and researchers with expertise and skills geared towards developing security strategies

The Master’s Degree in Security Policy and Technology aims to provide professionals and researchers with expertise and skills geared towards developing security strategies in a broad sense and from several perspectives.

Admission requirements

 • Applications from candidates with backgrounds in criminology, law, sociology, computer science, economics and political science.
 • Candidates who have completed the first cycle of a degree can also apply; however, the approval of the Master’s Coordination Committee is required.

Note: students who do not hold a previous university qualification will be entitled to obtain, under the same conditions, a certificate of attendance issued by the University of Girona Foundation: Innovation and Training.

Presentation

This master’s degree is the result of several conversations held in recent years between professionals and academics in the field, all of whom highlighted the lack of available training in order to fill academic or technical positions related to security matters, which encompass surveillance related to homeland security, physical security, cybersecurity and public safety, among others.

The role of technology in security policies and their implementation is becoming increasingly important. Contemporary surveillance methods are mainly based on sensor technology such as video cameras or automatic tools for data gathering and monitoring. There is a growing social demand for security policies that integrate a broader perspective on technological innovation, particularly in terms of how policies can be designed democratically, how technologies can be designed taking in account their societal impact and how security polices can reflect societies in which more and more social interaction takes place online and involves the treatment of personal data. It is therefore essential that policymakers, along with private and non-profit organisations, gain an appreciation of the stakes involved in security technologies, in respect of policy evaluation, the democratic control of security policy, and the understanding of technological design.

This master’s degree offers thorough training on a theoretical, political and practical level aimed at academics and professionals keen to broaden their knowledge and gain a more in-depth understanding of the relationship between technology and security. This is a multidisciplinary field, combining approaches from social sciences, law, and engineering. This is due to the multifaceted nature of contemporary security policy, which is reliant on technological designs such as surveillance tools, regulated by public order and privacy legislation, but implemented from a sociological and criminological perspective. This multidisciplinary field requires experts to have a broad knowledge base but also an ability to practically design and deliver on various security-related tasks.

This master’s degree is therefore conceived as a qualification that will meet the existing short-term demands and long-term demands, given that demand is expected to increase exponentially in the next few years.

Career opportunities

Once they complete the master’s degree, students will be able to confidently tackle any task related to technology, privacy and data protection, offering outstanding technical and management skills from both an academic and specialised consultancy perspective. Graduates of the Master’s Degree in Security and Technology will develop talents, interests and skills leading to jobs in various sectors (whether in academia or as specialised consultants).

They will be qualified to work as advisers and/or managers in the field of technology and security in both public and private organisations. They will develop the ability to detect and ensure the compliance of security projects with the legislation in force (national or international), as well as to address key security issues in critical scenarios. They will also be qualified to analyse and develop security policies in their field.

Professionals in the field of security (policymakers, LEA officers) will have the chance to advance their careers by adapting them to the new technological developments.

This programme will also offer possibilities for developing an academic career in this field of studies.

Targets

The main aim of the Master’s Degree in Security and Technology is to train students in the design and management of security policies from a local perspective, and to give them a comprehensive understanding of the role played by technology in management.
The specific aims include:

 • To understand, from a comprehensive perspective, the production process of security demands and the public policies designed to address them.
 • To develop, manage and evaluate public security policies.
 • To gain more in-depth knowledge of the risks and potentialities of the technology factor in security management.
 • To gain expertise and skills geared towards developing security strategies with the responsibility needed for the democratic control of security policy.

The master’s degree also addresses the sociological, political, legal and ethical context in which security protection policies and technologies are developed.

"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
oct.
21
ds.
Inici Curs “Personal Branding” @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG
oct. 21 @ 9:00 – 14:00
Personal Branding

Com convertir persones en una marca

Dades del curs:

 • Hores: 30h
 • Dates: 21/10/2017 a 25/11/2017
 • Horari: 09.00h a 14.00h

Objectiu:

 • Comprendre les responsabilitats de tenir una marca personal o empresarial com a clau en la nova estructura de les organitzacions.
 • Aprofitar el fenomen “branding” per posicionar-se al mercat laboral.
 • Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d’altres formats tradicionals.
 • Com millorar la creativitat

Continguts:

 • Business brand & Personal brand
 • Eines per construir una marca corporativa
 • Estratègia de màrqueting digital en les marques”
 • Personal Branding
Inscripcions
"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
oct.
23
dl.
Curs de Illustrator (inici) @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
oct. 23 @ 17:00 – 19:00

DURADA: 30  hores presencials  + 50 hores d’accés a contingut on-line

DATES: Inici:  23 d’octubre de 2017     Fi: 12 de febrer del 2018

HORARIS:   Dilluns de 17:00 a 19:00  hores

*En cas que l’horari no s’adaptés a les teves necessitats,contacta’ns per veure les diferents possibilitats.

LLOC D’IMPARTICIÓ:   a les instal·lacions d’ Aedes Girona:  Parc Científic i Tecnològic, C/ Pic de Peguera, núm. 11, despatx A1-06/07, 17003 Girona.

 •  Opció de pagament fraccionat
 • Si has sigut alumne us apliquem un 10% de descompte al preu acumulat (descomptes no acumulables)
 • En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar. (descomptes no acumulables).
 • Consulta els descomptes especials (estudiants, aturats…)

Important: Per reservar plaça per aquest curs, heu d’omplir la fitxa d’inscripció amb totes les dades i enviar-la via correu electrònic a la següent adreça: formacio@aedes.cat INSCRIPCIÓ

adobe-illustrator

Adreçat a totes aquelles persones que volen introduir-se en el món del disseny gràfic,

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

El curs de Illustrator de Aedes Girona va adreçat a  totes aquelles persones que volen introduir-se en el món del disseny gràfic, dissenyadors webs, dissenyadors amateurs i aficionats… També està dirigit a totes aquelles persones que per motius laborals, o formatius, necessiten adquirir els coneixements d’aquest programa i realitzar un curs de Illustrator. Per a tots aquells que volen ampliar els seus coneixements en Illustrator

OBJECTIUS CURS DE ILLUSTRATOR:

 • Conèixer totes les possibilitats de Illustrator, passant per la creació d’imatges corporatives, pàgines web i imatges vectorials en general.
 • Familiaritzar-se amb l’entorn de treball, panells i ajudes en pantalla.
 • Aprendre a modificar figures i gràfics mitjançant diverses tècniques.
 • Aprendre a treballar amb text vectorial per adaptar-ho als dissenys, saber guardar en els diversos formats que té disponible aquesta eina.

TEMARI CURS DE ILLUSTRATOR:

 • Espai de treball
 • Interfície, panell d’eines i barra d’opcions
  • Organització de panells i l’espais de treball
  • Desplaçar-nos per l’espais i navegació (lupa, ma, etc.)
 • Diferencia entre imatges Vectorials i Mapa de bits
 • Eines de dibuix
  • Eines de formes
  • Com seleccionar, moure i transformar aquestes formes
  • Diferents maneres de crear una forma
 • Les capes
  • Organitzar capes
 • Alinear i organitzar objectes
 • Eina de la pluma
  • Com utilitzar la eina de la pluma per a crear una forma personalitzada
  • Eina de la pluma per a calcar i vectoritzar
 • Vectorització automàtica
 • El color
  • Teoria del color
  • Com crear mostres
  • Diferents tipus de mostres (tintes planes, colors sòlids, degradats)
  • Mapa de degradat
 • El text
  • Creació de text
  • Donar format al text
 • Combinar formes amb el buscatrazos
 • Incorporar imatges als nostres dissenys
 • Treballa amb diferents taules de treball
 • Creació de una imatge corporativa
  • Creació de un logotip
  • Creació de la papereria
  • Llibre d’estils
 • Creació de un flyer o un poster
 • Preparar el document per impressió
  • Creació de Pdf
  • Traçar el text
  • Resolució de les images
  • Colors
  • Sangria

*CURS BONIFICABLE PER A TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL

 "La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Cura d’Autocad (inici) @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
oct. 23 @ 18:00 – 20:00

DURADA:  30  hores presencials

DATES: Inici:  23  d’octubre del 2017  Fi: 12 de febrer de 2018

HORARI: Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

*En cas que l’horari no s’adaptés a les teves necessitats, contacta’ns per veure les diferents possibilitats.

LLOC D’IMPARTICIÓ:   a les instal·lacions d’ Aedes Girona:  Parc Científic i Tecnològic, C/ Pic de Peguera, núm. 11, despatx A1-06/07, 17003 Girona.

 • Opció de pagament fraccionat
 • Si has sigut alumne us apliquem un 10% de descompte al preu acumulat (descomptes no acumulables)
 • En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar. (descomptes no acumulables).
 • Consulta els descomptes especials.

Important: Per reservar plaça per aquest curs, heu d’omplir la fitxa d’inscripció amb totes les dades i enviar-la via correu electrònic a la següent adreça: formacio@aedes.cat INSCRIPCIÓ

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Autocad

Adreçat a totes aquelles persones que volen ampliar els seus coneixements en dibuix tècnic,

El curs de Autocad d’Aedes Girona, va adreçat a  totes aquelles persones que volen ampliar els seus coneixements en dibuix tècnic, i a tots aquells que pels seus motius laborals o formatius, necessiten adquirir els coneixements d’aquest programa Autocad. El curs de Autocad, està especialment dirigit a arquitectes, topògrafs, enginyers, delineants…

OBJECTIUS DEL CURS DE AUTOCAD:

 • L’alumne serà capaç de conèixer les possibilitats de Autocad, aprendrà a treballar en 2 dimensions.
 • S’assoliran competències com ara operacions geomètriques, ordres de dibuix, maneig de les capes i també les sortides a plòter i impressores.

TEMARI DEL CURS DE AUTOCAD:

 1. Introducció
 2. Unitats i Coordenades
 3. Geometria dels objectes bàsics
 4. Objectes
 5. Text
 6. Referència a objectes
 7. Rastreig
 8. Navegació 2D
 9. Edició Simple
 10. Edició avançada
 11. Ombrejats i Contorns
 12. Capes
 13. Blocs
 14. Consultes
 15. Acotació
 16. Disseny i configuració d’impressió

*CURS BONIFICABLE PER A TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL

 

"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Curs “Comptablitat Bàsica” (inici) @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
oct. 23 @ 18:00 – 20:00

DURADA: 40  hores presencials

DATESInici:  23  d’octubre de 2017    Fi:  17 de gener de 2018

HORARIS: Dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00  hores  *En cas que l’horari no s’adaptés a les teves necessitats, contacta’ns per veure les diferents possibilitats.

LLOC D’IMPARTICIÓ: a les instal·lacions d’ Aedes Girona:  Parc Científic i Tecnològic, C/ Pic de Peguera, núm. 11, despatx A1-06/07, 17003 Girona.

 • Opció de pagament fraccionat
 • Si has sigut alumne us apliquem un 10% de descompte al preu acumulat (descomptes no acumulables)
 • En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar. (descomptes no acumulables).
 • Consulta els descomptes especials (aturats, estudiants…).

Important: Per reservar plaça per aquest curs, heu d’omplir la fitxa d’inscripció amb totes les dades i enviar-la via correu electrònic a la següent adreça: formacio@aedes.cat INSCRIPCIÓ

___________________________________________________________________________________________________

El curs de comptabilitat bàsica de Aedes Girona, està adreçat a tots aquells que per motius laborals necessiten adquirir habilitats i destresses bàsiques de la comptabilitat.

CURS COMPTABILITAT BÀSICA

Adreçat a tots aquells que per motius laborals necessiten adquirir habilitats i destresses bàsiques de la comptabilitat

El curs també va dirigit a administratius, secretaris, directius, així com a emprenedors i a tots aquells que volen aprendre el funcionament del pla comptable i la confecció de llibres i diaris.

OBJECTIUS COMPTABILITAT BÀSICA: 

 • El coneixement de les bases de la comptabilitat i de les tècniques principals
 • Dominar les tècniques bàsiques de la comptabilitat
 • Confeccionar el llibre diari sense dificultats, pel que fa referència a situacions quotidianes (situacions sense un especial grau de complexitat).
 • Tenir coneixements generals en els temes d’amortitzacions i provisions.
 • Adquirir una base suficient per seguir sense dificultat un curs superior

TEMARI CURS COMPTABILITAT BÀSICA:

 1. Objectius de la Comptabilitat:

 1. Informació sobre el patrimoni
 2. El Balanç de situació
 3. Informació sobre la gestió
 4. Les equivalències comptables
 5. Compte de pèrdues i guanys

2. El procés comptable

 1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
 2. Classificació dels comptes
 3. Els llibres comptables
 4. Relació entre els llibres
 5. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable i valoració d’existències

 1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes
 2. Sistemes de comptabilització de les existències
 3. Sistemes de valoració d’ existències
 4. Comptabilització de l’ I.V.A

4. Amortitzacions

 1. Concepte i necessitat de l’amortització
 2. Comptabilització de les amortitzacions
 3. Regulació fiscal de les amortitzacions
 4. Les taules oficials d’amortitzacions
 5. Sistemes de càlcul

5. Introducció a  les provisions

 1. Concepte de provisió
 2. Principals provisions
"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
oct.
24
dt.
Curs “Introducció al procés d’injecció de termoplàstics” @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
oct. 24 @ 9:30 – 13:30

Detalls del curs:

 • Brindar als alumnes uns coneixements sobre materials plàstics, motlles, màquines d’injecció i procés d’injecció que els permetin entendre els principis fonamentals que regeixen la fabricació de peces en termoplàstic injectat.
termoplasticos

Aprèn sobre materials plàstics, motlles, màquines d’injecció i procés d’injecció

Dades del curs:

 • Introducció al procés d’injecció de termoplàstics (Girona)
 • Preu: 260
 • Inici: 2016.10.24 | Finalització: 2016.10.26
 • Dies lectius: dilluns i dimecres
 • Horari: 09: 30h a 13: 30h
 • Durada del curs: 8 hores
 • Tipus de formació: Contínua i especialització
 • Modalitat: Presencial


Objectius del curs:

 • Brindar als alumnes uns coneixements sobre materials plàstics, motlles, màquines d’injecció i procés d’injecció que els permetin entendre els principis fonamentals que regeixen la fabricació de peces en termoplàstic injectat.

Dirigit a:

 • Personal vinculat a la fabricació de peces de material plàstic però sense coneixements previs sobre el tema que vulguin introduir-se en llocs de treball relacionats d’una manera gradual.
 • Persones que vulguin iniciar la seva formació professional orientats a la transformació de plàstics, el disseny de peces de plàstic o el disseny de motlles d’injecció de termoplàstics.


Programa del curs:

 • MATERIALS PLÀSTICS
  • Introducció als materials plàstics.
  • Termoplàstics, termoestables i elastòmers.
  • Materials amorfs i semicristalinos.
  • Additius: càrregues, reforços, colorants.
  • Preparació del material.
 • TECNOLOGIA DE MOTLLES
  • Tipus de motlles.
  • Funcions dels sistemes implicats en un motlle. Solucions constructives.
  • Anàlisi de la contracció de plàstics.
  • Refrigeració. Expulsió. Distribuïdors, colades. Desemmotllament de negatius.
  • Motlles amb càmera calenta.
 • PROCÉS D’INJECCIÓ
  • La màquina d’injectar: ​​unitat de tancament, unitat de plastificació.
  • Descripció general del procés d’injecció.
  • Teoria de la injecció. El cicle d’injecció.
  • Principals paràmetres i la seva influència en la qualitat de peça.


Informació addicional:

 • Cursos bonificables per empreses a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (antiga Fundació Tripartita).
 • Consultar descomptes especials per a estudiants, persones en situació d’atur, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs.
 "La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Curs d’autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització per a integrants dels equips d’emergències @ Dipsalut - Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Jaume Casademont
oct. 24 @ 10:00 – 14:00

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels equips d’intervenció en situacions de crisi.

La transformació que ha viscut la nostra societat ha anat acompanyada d’una evolució dels valors i de la manera de sentir i viure els esdeveniments quotidians.

Això ha repercutit també en la manera com les persones i els professionals de les emergències afronten i gestionen els sentiments i les emocions que es generen durant els esdeveniments imprevistos i tràgics.

Davant d’aquestes situacions excepcionals i traumàtiques, i en un moment en què es desborden els mecanismes normals d’afrontament, cal donar eines als professionals per afrontar en primera instància la situació que estan vivint, i per canalitzar i comunicar de manera adequada les males notícies que la majoria de les vegades cal donar, així com preparar-los per afrontar les conseqüències que comporta l’assistència en esdeveniments crítics.

Per altra banda els responsables de gestió de situacions crítiques han de poder prendre decisions en situacions límit de forma ràpida i àgil, a fi de permetre la màxima coordinació dels equips intervinents i l’activació dels protocols corresponents.

Fitxa tècnica

Curs d'autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització per a integrants dels equips d'emergències

Curs que ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica

 • Dates: 24 i 26 d’octubre
 • Lloc: Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Jaume Casademont. C/ Pic de Peguera, 15 (La Creueta)  17003 Girona
 • Hora: de 10.00 a 14.00 h
 • Durada: 8 hores
 • Període d’inscripció: del 15 de setembre fins a cobrir les places.
 • Places: 25
 • Cost per l’alumne: El curs és gratuït per a tots els alumnes. Us informem que el cost d’aquest curs per a Dipsalut és de 100 euros per alumne/a.
 • Imparteix: Axios

Objectius

Objectiu general

Els professionals que intervenen en emergències conviuen sovint amb situacions que els poden impactar psicològicament. Tot i que aquests professionals sovint saben com atendre l’estrès de les víctimes, pocs reben formació per conèixer les conseqüències que aquestes situacions els poden generar a ells mateixos. Per això, aquest curs els vol donar eines per gestionar correctament aquest impacte.

Objectius específics

 •  Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en els professionals que hi intervenen.
 •  Identificar els factors personals i els factors relacionats amb el context de la intervenció que hi influeixen.
 •  Reconèixer les reaccions normals en situacions d’emergència.
 •  Aprendre a prevenir i a gestionar l’estrès en intervencions en emergències.
 •  Aprendre tècniques de normalització i destraumatizació.

Destinataris

 • Integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: policies, bombers, sanitaris, membres de protecció civil, serveis socials, i altres professionals interesats que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.

Temari

 • Riscs psicològics associats als professionals d’emergències
  • Factors de vulnerabilitat personals
  • Factors de vulnerabilitat relacionats amb el contex
 • Reaccions normals en situacions d’emergència: fisiològiques, emocionals, motores i cognitives.
 • Impacte psicològic de les emergències en els intervinents
  • Estrès per incident crític
  • Estrès traumàtic secundari
  • Desgast professional o burnout
  • Guies d’autocura per intervinents
 • Prevenció de l’estrès en personal d’emergències
  • Prevenció primària: avaluació i formació, identificació de factors protectors
  • Prevenció secundària: estratègies d’afrontament, pautes d’intervenció, organització del treball
  • Prevenció terciària: Programes de gestió d’estrès (CIDM)
  • Objectius del CISM
  • Desmobilització, brífing d’incident crític
  • Tècniques de normalització: defusing i debriefing

Metodologia

 • Sessions teòriques i pràctiques: a partir de continguts teòrics es complementarà la formació amb casos pràctics que exemplifiquin les actuacions que cal efectuar en situacions de crisi.

Acreditació

 • Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Avaluació

 • Assistència del 100% de les sessions.
 • Actitud positiva durant el curs.
 • Prova d’avaluació escrita.

Professorat

 

 • Anna Maria Escatllar Soler

  • Psicòloga especialista en psicologia de les emergències i integrant de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.
 • Carme Rius Bricoller.
  • Metge i psicòloga especialista en psicologia de les emergències i integrant de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.

Materials

 • Guia d’actuació psicològica en crisis per a professionals de les emergències. Primers auxilis psicològics

Inscripcions

 • El període d’inscripció a aquest curs s’obrirà el proper 15 de setembre de 2017.
 • La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l’apartat “tramit i gestions”.
 • És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l’alumne, així com la seva adreça electrònica.
 • D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.
"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”