Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Consursos i Premis

Premis EmprenedorXXI
CONVOCANT “la Caixa”

CONVOCATÒRIA Premis EmprenedorXXI

DESCRIPCIÓ Els Premis EmprenedorXXI persegueixen identificar joves empreses innovadores que, havent tingut uns primers resultats d'èxit, tenen davant seu un ambiciós pla de creixement i necessiten recursos per fer-ho.

El premi està dirigit a microempreses i PIMES dels següents sectors:
  • Ciències de la Vida: Terapèutic, Diagnòstic i Desenvolupament de tecnologies mèdiques.

  • Tecnologies de la Informació: Big Data, Ciberseguretat i Seguretat, Enterprise programari, fintech, Internet of Things i Telecomunicacions.

  • Negocis Digitals: Digital Media i Educació, E-Commerce i Marketplaces, E-Employment, E-Health, E-Tourism, Gaming, i Mobile.

  • Tecnologies Industrials: Cleantech, Energia, Gestió de residus, Productes químics i materials, i Productes i serveis industrials.

  • Agroalimentari: Producció agropecuària, Tecnologia i productes per a la indústria agroalimentària, Transformació i elaboració de productes agrícoles i alimentaris.


El concurs està destinat a empreses amb un alt component d'innovació, entenent aquesta innovació en sentit ampli (producte, processos, model de negoci ...).


PREMI Totes les empreses participants opten als següents premis:

  • Premi a les empreses amb més potencial de creixement en els sectors de Ciències de la Vida, Tecnologies de la Informació, Negocis digitals, Tecnologies Industrials i Agroalimentari. Aquest premi, es competeix entre totes les empreses participants.

  • Premis a les empreses amb major impacte en el seu territori . Aquest premi es competeix entre totes les empreses d'un territori independentment del seu sector.

  • Les empreses guanyadores gaudiran, addicionalment d'una dotació econòmica, d'un programa d'acompanyament internacional


TERMINI 3/11/2017 a les 12:00 del migdia
The Horizon Prize on materials for clean air (3 millions €)
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizon Prize

CONVOCATÒRIA he Horizon Prize on materials for clean air (3 millions €)

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 23/01/2018
Inducement prize for design-driven innovative material solutions to reduce particulate matter air pollution in urban areas
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA H2020-CLEANAIR-2015

CONVOCATÒRIA Inducement prize for design-driven innovative material solutions to reduce particulate matter air pollution in urban areas

DATA PUBLICACIÓ 16/04/2015

TERMINI 23/06/2018
Horizon prize for Integrated Photovoltaic Energy System
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

CONVOCATÒRIA Horizon prize for Integrated Photovoltaic Energy System

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 26/09/2018
Premi d’inducció en seguretat en línia
CONVOCANT

CONVOCATÒRIA Premi d’inducció en seguretat en línia

DESCRIPCIÓ La privacitat de dades personals en línia és una gran preocupació per a tot consumidor d’Internet. Per aquest motiu, és de vital necessitat la creació d’un nou mètode, més simple i segur, d’autenticació personal en línia, lluny de problemes que posin en risc les dades personals dels consumidors. Es premiarà aquell model que permeti complir amb aquest objectiu d’una manera simple i senzilla, capaç de millorar l’experiència dels usuaris en el seu ús d’Internet.

Pressupost 4M€

TERMINI 28/9/2018
H2020: Premi Tactile Display
CONVOCANT European Commission

CONVOCATÒRIA H2020: Premi Tactile Display

DESCRIPCIÓ L’objectiu de la convocatòria és reduir els problemes d’accés de les persones amb dificultats visuals a la informació digital, particularment als continguts gràfics.

El resultat esperat és un dispositiu tàctil econòmic que sigui capaç de comunicar la informació digital tant en braille com en forma de gràfics tàctils per a reduir aquesta llacuna en el mercat de les noves tecnologies, que afecta 30 milions de persones a Europa.

Pressupost: 3M€

TERMINI 27/11/2018
Horizon prize for Combined Heat and Power (CHP) installation in a hospital using 100% renewable energy sources
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

CONVOCATÒRIA Horizon prize for Combined Heat and Power (CHP) installation in a hospital using 100% renewable energy sources

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 03/04/2019
Horizon prize CO2 reuse will reward innovative products utilising CO2 that could significantly reduce the atmospheric emissions of CO2
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

CONVOCATÒRIA Horizon prize CO2 reuse will reward innovative products utilising CO2 that could significantly reduce the atmospheric emissions of CO2

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 03/04/2019
EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

CONVOCATÒRIA EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017

DATA PUBLICACIÓ 13/09/2016

TERMINI 31/12/2020