Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant, a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí
Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS Les properes dates límit previstes pel 2018 són:
  • 03 maig 2018

  • 05 setembre 2018

  • 07 novembre 2018Nou servei de suport de la CE per explotació de resultats projectes VII PM i H2020
La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa un nou servei de suport per a l'explotació dels resultats de recerca i innovació de projectes del VII Programa Marc i Horitzó 2020 que estiguin en fase d'execució. Es tracta de la iniciativa pilot anomenada "Common Exploitation Booster" els serveis són proporcionats per consideren que poden ser beneficiosos per a l'explotació dels resultats dels seus projectes.

La iniciativa compta amb quatre tipus de serveis:
 • Anàlisi dels riscos d'explotació (AER)

 • Seminaris d'estratègies d'explotació (ESS)

 • Desenvolupament de plans de negoci (BPD)

 • Esdeveniments per a la presentació de resultats a potencials inversors i usuaris (BPE)

Més informació sobre els serveis en el següent enllaç: http://exploitation.meta-group.com/
CEF Telecom
CONVOCANT Comissió Europea

CONVOCATÒRIA CEF Telecom

PRESSUPOST Segons àrea, total 12,4 M€

DESCRIPCIÓ CEF Telecom finança projectes d'interès comú que contribueixen a augmentar la interoperabilitat, la connectivitat i el desplegament d'infraestructures digitals transeuropees a tota la UE, millorant la vida quotidiana dels ciutadans, les empreses i les administracions públiques, i contribuint així al desenvolupament del Mercat Únic Digital.


Per rebre el finançament, les accions han d'estar preparades per al seu desplegament, contribuir a les polítiques del Mercat Únic Digital de la UE i tenir una estratègia de sostenibilitat a llarg termini.

Hi ha quatre àrees:
 • e-Salut: millorar l'accés i els serveis sanitaris transfronterers mitjançant eines TIC. Pressupost : 5M

 • eProcurement: per als serveis que permeten a les empreses de la UE respondre als procediments de contractació pública de les entitats contractants de qualsevol Estat membre. Pressupost: 3M
  Portal Europeu eJustícia: per garantir que els ciutadans i les empreses puguin obtenir ràpidament els avantatges pràctics de les eines de justícia electrònica. Pressupost: 4M
  Resolució online de conflictes: la solució de conflictes entre consumidors i comerciants derivats de compres transfrontereres i nacionals en línia. Pressupost: 0,4M


TERMINI 22/11/2018
Convocatòria_FEDER: Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructura)
CONVOCANT Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (FEDER)

PROGRAMA Plan MOVAL

CONVOCATÒRIA Convocatòria_FEDER: Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructura)

PRESSUPOST 15.000.000€

DESCRIPCIÓL’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

El Pla MOVALT Infraestructura convoca ajuts, sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació, amb una quantia equivalent al 60% de la inversió elegible (IVA no inclòs) en el cas d'entitats públiques que no desenvolupin cap tipus d'activitat comercial o mercantil i petites empreses i un 40 % de la inversió elegible (IVA no inclòs) per a la resta d'empreses.

BENEFICIARIS Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció:
 • a) Les empreses privades

 • b) Les entitats locals i les entitats públiques vinculades o ens dependents

 • c) Les administracions de les comunitats autònomes i les entitats públiques vinculades

 • d) Altres entitats públiques vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat.


TERMINI 31/12/2018
IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA European research infrastructures (including e-Infrastructures)

CONVOCATÒRIA Convocatòries per a implementar el Núvol Europeu de Ciència Oberta i accelerar la transició a una ciència i innovació més efectiva en el Mercat Digital Únic

PRESSUPOST 187.500.000,00 €

DESCRIPCIÓEl 26 d’octubre de 2017 la Comissió Europea decidia crear un Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) amb l’objectiu d’accelerar i donar suport a la transició actual a una ciència i innovació oberta més efectiva en el Mercat Digital Únic. Hauria de permetre un accés fiable als serveis, sistemes i reutilització de dades científiques compartides, superant les fronteres disciplinàries, socials i geogràfiques. Amb aquesta convocatòria es pretén convertir el EOSC en una realitat.

Actualment hi han tres convocatòries obertes
 • INFRAEOSC-01-2018: Accés a serveis comercials a través del hub del Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) (Data límit: 22/03/2018)

 • INFRAEOSC-04-2018: Connectant les infraestructures del Fòrum Europeu d’Estratègia en Recerca i Infraestructura (ESFRI) a través de projectes clúster (Data límit: 22/03/2018)

 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Suport a la governança de l’EOSC (Data límit: 19/06/2018)


També hi ha tres convocatòries que obriran properament:
 • INFRAEOSC-02-2019: Prototips de nous serveis innovadors (Data límit: 29/01/2019)

 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Suport a la governança de l’EOSC (Data límit: 21/11/2018)

 • INFRAEOSC-06-2019-2020: Millorar el portal de l’EOSC i connectar els núvols temàtics (Data límit: 20/03/2019)


TERMINI Diferents dates
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles