Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant, a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí
Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS Les properes dates límit previstes pel 2018 són:
  • 03 maig 2018

  • 05 setembre 2018

  • 07 novembre 2018Premi Europeu de la Joventut 2019
El Premi Europeu de la Joventut (EYA) 2019 busca projectes digitals que tinguin un fort impacte en la societat en una de les 9 categories de l’EYA:
 • Foment de la salut

 • Aprenentatge intel·ligent

 • Connectar cultures

 • Planet friendly

 • Ciutadania activa

 • Economia sostenible

 • Gestió de la vida

 • Innovació oberta

 • L’Europa del futur


La convocatòria està oberta a qualsevol emprenedor, equip d'empresa, grup d'estudiants o equip de projecte, on almenys un dels membres fundadors i la majoria de l'equip sigui menor de 33 anys i visqui en un dels estats membres de la Unió Europea, Consell d'Europa o la Unió per la Mediterrània, Bielorússia, Kosovo o Síria.

Es pot presentar qualsevol projecte digital per millorar la societat, això implica totes les aplicacions mòbils i basades en web, com ara: aplicacions, pàgines web, aplicacions per a portables, instal·lacions de quioscos, productes basats en sms, jocs per mòbils i produccions interactives per mòbils. El projecte ha d’estar a la base de dades de l'EYA fins al 31 de juliol (presentació oberta a partir de març).

El Premi guardona fins a 3 projectes, productes o aplicacions per categoria, triats per un jurat, però no més de 15 guanyadors en total. Si cap projecte, producte o aplicació obté els punts mínims necessaris dins una categoria, aquella categoria no obtindrà cap guanyador.

Un representant de cadascun dels projectes premiats serà convidat al Festival EYA que es durà a terme a Graz del 27 al 30 de novembre de 2019. Els costos del viatge i l’allotjament seran pràcticament coberts en la seva totalitat.
The Human Exposome Project

S’ha convocat l’àmbit (topic) “The Human Exposome Project: a una caixa d'eines per avaluar i abordar l'impacte del medi ambient en la salut”. Aquest àmbit forma part de la convocatòria “Millor salut i atenció mèdica, creixement econòmic i sistemes de salut sostenibles”.

L’objectiu de la convocatòria respondria a la necessitat d'obtenir dades d'exposició individuals més completes i precises per tal d'estimar el component mediambientalment desconegut de les malalties no transmissibles (MNT).

L'abast de la convocatòria pot anar des de la prevenció, el diagnòstic, els enfocaments estratificats, la toxicologia predictiva, el desenvolupament d'enfocaments terapèutics innovadors i readaptats, incloses tecnologies mèdiques i teràpies avançades, cohorts i investigació basada en registres, a la integració de l'atenció i solucions digitals sistèmiques benestar i envelliment.

Aquesta convocatòria tindrà cinc prioritats principals:

 • Medicina personalitzada

 • Indústria de salut i cura innovadora

 • Malalties infeccioses i millora de la salut global

 • Sistemes de salut i cura innovadors: integració de l'atenció

 • Desxifrar el paper del medi ambient, inclòs el canvi climàtic, per a la salut i el benestar


Per a poder optar-hi hauran de ser almenys tres entitats amb personalitat jurídica. Cadascuna de les tres ha d’estar establerta a un país membre de la UE diferent o un país associat a Horitzó 2020. Es finançaran de 4 a 6 projectes els quals hauran de gestionar un pressupost d’entre 8-12 milions d’euros.

 • Pressupost: 50.000.000,00€

 • Data límit: 16/04/2019

H2020-LC-BAT-2019-2020: per al desenvolupament de bateries d´alta resistència

Amb la intenció d’assolir els objectius EU 2020 i EU 2050 la UE busca reduir de forma significativa el CO2 i els gasos d’efecte hivernacle a curt termini. És per aquesta raó que la Unió Europea a través del programa Horizon 2020 ofereix finançament per a projectes que busquin millorar la qualitat i duració de les bateries.

Les bateries elèctriques recentment han aconseguit millores notables pel que fa a nivell de rendiment tècnic i assequibilitat.

Aquesta convocatòria de propostes uneix recerca i innovació en la nova generació de bateries des dels diferents aspectes del programa Horizon 2020. Els projectes candidats a fiançament hauran de cobrir els següents tòpics:

 • Bateries reforçades, d’alt rendiment per a vehicles elèctrics (25M €)

 • Reforçar les tecnologies de materials de la UE per a l’emmagatzematge de bateries no automotrius. (24M €)

 • Simulació i modelització per al desenvolupament de bateries de flux redox. (5M €)

 • Bateries de flux redox per emmagatzematge estacionari d’energia. (15M €)

 • Recerca i innovació de cèl·lules d’ió liti. (30M €)

 • Modelatge del transport de materials de cèl·lules d’ió liti. (13M€)

 • Xarxa de línies pilot de cèl·lules d’ió liti. (2M €)


 • Pressupost: 114M €

 • Data límit: 25/04/2019

Nou servei de suport de la CE per explotació de resultats projectes VII PM i H2020
La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa un nou servei de suport per a l'explotació dels resultats de recerca i innovació de projectes del VII Programa Marc i Horitzó 2020 que estiguin en fase d'execució. Es tracta de la iniciativa pilot anomenada "Common Exploitation Booster" els serveis són proporcionats per consideren que poden ser beneficiosos per a l'explotació dels resultats dels seus projectes.

La iniciativa compta amb quatre tipus de serveis:
 • Anàlisi dels riscos d'explotació (AER)

 • Seminaris d'estratègies d'explotació (ESS)

 • Desenvolupament de plans de negoci (BPD)

 • Esdeveniments per a la presentació de resultats a potencials inversors i usuaris (BPE)

Més informació sobre els serveis en el següent enllaç: http://exploitation.meta-group.com/
IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA European research infrastructures (including e-Infrastructures)

CONVOCATÒRIA Convocatòries per a implementar el Núvol Europeu de Ciència Oberta i accelerar la transició a una ciència i innovació més efectiva en el Mercat Digital Únic

PRESSUPOST 187.500.000,00 €

DESCRIPCIÓEl 26 d’octubre de 2017 la Comissió Europea decidia crear un Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) amb l’objectiu d’accelerar i donar suport a la transició actual a una ciència i innovació oberta més efectiva en el Mercat Digital Únic. Hauria de permetre un accés fiable als serveis, sistemes i reutilització de dades científiques compartides, superant les fronteres disciplinàries, socials i geogràfiques. Amb aquesta convocatòria es pretén convertir el EOSC en una realitat.

Actualment hi han tres convocatòries obertes
 • INFRAEOSC-01-2018: Accés a serveis comercials a través del hub del Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) (Data límit: 22/03/2018)

 • INFRAEOSC-04-2018: Connectant les infraestructures del Fòrum Europeu d’Estratègia en Recerca i Infraestructura (ESFRI) a través de projectes clúster (Data límit: 22/03/2018)

 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Suport a la governança de l’EOSC (Data límit: 19/06/2018)


També hi ha tres convocatòries que obriran properament:
 • INFRAEOSC-02-2019: Prototips de nous serveis innovadors (Data límit: 29/01/2019)

 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Suport a la governança de l’EOSC (Data límit: 21/11/2018)

 • INFRAEOSC-06-2019-2020: Millorar el portal de l’EOSC i connectar els núvols temàtics (Data límit: 20/03/2019)


TERMINI Diferents dates
TETRAMAX - Value Chain Oriented and Interdisciplinary Technology Transfer Experiments
CONVOCANT TETRAMAX

PROGRAMA TETRAMAX - Value Chain Oriented and Interdisciplinary Technology Transfer Experiments

CONVOCATÒRIA TETRAMAX - Value Chain Oriented and Interdisciplinary Technology Transfer Experiments

PRESSUPOST

o fins a 100k€/experiment
o fins a 60k€/soci

DESCRIPCIÓ El projecte TETRAMAX coordinat per la Universitat RWTH Aachen i finançat pel programa Horizon 2020, ha obert la 2na convocatòria per finançar projectes experimentals de 12 a 18 mesos amb les següents característiques:

Mínim 3 socis de mínim 2 països europeus diferents que ofereixin les següents experteses:

o One partner providing a particular novel Customized Low-energy Computing hardware or software technology

o One partner testing and deploying the technology in its dedicated - possibly even non-tech - products with its end customers

o One partner productizing this technology as a “platform” for a long-term wider market

TERMINI 31/03/2019
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles