Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant, a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí
Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS A consultar al web


Nou servei de suport de la CE per explotació de resultats projectes VII PM i H2020
La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa un nou servei de suport per a l'explotació dels resultats de recerca i innovació de projectes del VII Programa Marc i Horitzó 2020 que estiguin en fase d'execució. Es tracta de la iniciativa pilot anomenada "Common Exploitation Booster" els serveis són proporcionats per consideren que poden ser beneficiosos per a l'explotació dels resultats dels seus projectes.

La iniciativa compta amb quatre tipus de serveis:
 • Anàlisi dels riscos d'explotació (AER)

 • Seminaris d'estratègies d'explotació (ESS)

 • Desenvolupament de plans de negoci (BPD)

 • Esdeveniments per a la presentació de resultats a potencials inversors i usuaris (BPE)

Més informació sobre els serveis en el següent enllaç: http://exploitation.meta-group.com/
Convocatòria Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant i Proof of Concept Grant 2017 del ERC
CONVOCANT Consell Europeu de Recerca

PROGRAMA L'ERC ha publicat el seu Programa de Treball (WP2017). La primera convocatòria a obrir és Starting Grant, per a investigadors amb una experiència postdoctoral d'entre 2 i 7 anys i que hagin demostrat ja independència científica dels seus supervisors i un alt potencial de lideratge.

CONVOCATÒRIA Convocatòria Starting Grant 2017 de la ERC

DESCRIPCIÓ Finançar projectes ambiciosos a la frontera del coneixement, en qualsevol disciplina del camp de les ciències, l'enginyeria o la docència.

BENEFICIARIS Investigadors amb una experiència postdoctoral d'entre 2 i 7 anys i que hagin demostrat ja independència científica dels seus supervisors i un alt potencial de lideratge

DATA PUBLICACIÓ 25/07/2016

TERMINI Consolidator Grant: 9/02/2017
Advanced Grant: 31/08/2017
Proof of Concept Grant 2017 del ERC: 19/01/2017, 25/04/2017 i 5/09/2017

FET Proactive – High Performance Computing
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Future and Emerging Technologies

CONVOCATÒRIA FET Proactive – High Performance Computing

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 26/09/2017
FET-Open – Novel ideas for radically new technologies
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Future and Emerging Technologies

CONVOCATÒRIA FET-Open – Novel ideas for radically new technologies

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 27/09/2017
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Marie Skłodowska-Curie Actions

CONVOCATÒRIA Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2017

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 28/09/2017
Convocatòria_CEF Energia: infraestructures energètiques transfrontereres
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA CEF programme

CONVOCATÒRIA Convocatòria_CEF Energia: infraestructures energètiques transfrontereres

PRESSUPOST 800.000.000 €

DESCRIPCIÓ Reforçar el mercat intern europeu de l’energia i promoure la seguretat en el subministrament energètic, així com ajudar a la provisió d’energia sostenible i renovable per Europa.

BENEFICIARIS Els projectes finançats hauran de ser designats com a Projectes d’Interès Comú (PCIs) i s’avaluaran segons la seva maduresa, la dimensió transfronterera i fins a quin punt contribueixen a acabar amb l’aïllament energètic, eliminar els bloquejos energètics i a integrar les fonts renovables d’energia i desenvolupar xarxes energètiques intel·ligents. L’objectiu últim és que tinguin un impacte important a l’hora d’augmentar la competitivitat i la interoperabilitat de les xarxes d’electricitat i gas transfrontereres, en vistes a finalitzar la creació d’un mercat d’energia intern europeu.

DATA PUBLICACIÓ 05/05/2017

TERMINI 12/10/2017
Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Innovation in SMEs

CONVOCATÒRIA Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 18/10/2017
Iniciativa d´Innovació dels Medicaments (IMI) - suport a projectes relacionats amb la recerca i la salut
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA IMI

CONVOCATÒRIA Iniciativa d´Innovació dels Medicaments (IMI) - suport a projectes relacionats amb la recerca i la salut

PRESSUPOST 126.439.000€

DESCRIPCIÓ Millorar la salut a través del desenvolupament de medicaments innovadors. Aquesta millora s’aconsegueix a través de la col·laboració entre els actors clau en la investigació sanitària, incloses les universitats, les indústries farmacèutiques, PIMES, organitzacions de pacients i reguladors de medicaments.

Per a assolir aquests objectius, l’IMI (Iniciativa d’Innovació dels Medicaments) obre vuit convocatòries amb finalitats concretes:
 • Aconseguir que els resultats de la recerca estiguin disponibles per a tots els usuaris i tinguin un fort impacte a través d’activitats que permetin la transferència de tecnologia i coneixement.

 • Dur a terme un sistema d’avaluació que permeti mesurar l’impacte de l’Alzheimer en el pacient una vegada se li ha aplicat la teràpia, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans que pateixen demència i altres malalties de l’edat que provoquin disminució funcional.

 • Aconseguir que els projectes IMI siguin ‘FAIR’ (fàcilment trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables), per tal d’afavorir un augment de la competitivitat i la transmissió de dades.

 • Identificar, desenvolupar i validar resultats relacionats amb el Síndrome de Sjögren primari (PSS) que permetin optimitzar la gestió dels pacients amb PSS per tal de facilitar-ne un millor diagnòstic i tractament.
 • Desplegar una metodologia standard a l’hora de desenvolupar projectes, elaborar un ‘ecosistema’ de dades sanitàries que respecti la política de privacitat i ètica i desenvolupar serveis de salut nous. Creació d’una xarxa de proveïdors de dades que les posin a disposició i facilitar una investigació addicional que permeti als proveïdors tenir un valor addicional en la seva tasca.

 • Caracteritzar models BBB (barrera hematoencefàlica) rellevants per a les condicions de salut i malaltia per a avaluar els agents modificadors de malalties neurodegeneratives.

 • Prevenir malalties infeccioses entre la població de major edat gràcies a un bon ús de vacunes. Això es pretén fer a través d’estudiar la càrrega de les malalties infeccioses en l’envelliment de la població, la quantificació d’aquest problema, entendre com evoluciona el problema, obtenir una millor visió de la resposta immune de les persones majors a 65 anys, elaboració de simulacions de malalties i educar als grups d’interès.

 • Elaborar una biblioteca única per a la biologia que permeti reduir els obstacles entre els grups acadèmics i les PIME.DATA PUBLICACIÓ 19/07/2017

TERMINI 24/10/2017.
Ajuts a accions de cooperació científica en detecció d
CONVOCANT EFSA

CONVOCATÒRIA Ajuts a accions de cooperació científica en detecció d’al·lèrgens alimentaris

PRESSUPOST 375.000€

DESCRIPCIÓ L’objectiu de la convocatòria “Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals” (GP/EFSA/AFSCO/2017/03) de l’EFSA és facilitar la cooperació científica a la UE a través d’accions en l’àmbit de la detecció d’al·lèrgens en aliments, que permetin el desenvolupament de millors pràctiques i l'intercanvi de coneixements en el camp de les competències de l'EFSA.

Les propostes haurien de:

 • Desenvolupar metodologies harmonitzades per a la detecció i la quantificació d'al·lèrgens en els aliments, preferiblement en aliments altament processats, que permetin la comparació dels resultats entre laboratoris.

 • Generar dades de bona qualitat en l'obtenció de dosis mínimes (MED) i dosis mínimes observades (DAOM) per a aliments al·lèrgens subjectes a etiquetatge obligatori (excepte cacauets, ous, llet i avellanes) en els aliments que puguin provocar al·lèrgia en individus (tant en adults com en nens).


BENEFICIARIS Mínim 2 centres participants - en la llista de centres competents*) en acord amb l’article 36 del Reglament EC num.178/2002 - de 2 estats diferents (UE, Noruega o Islàndia);
*) centres competents (http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf).

DATA PUBLICACIÓ 02/05/2017

TERMINI 25/10/2017
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020