Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant, a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí
Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS Les properes dates límit previstes pel 2018 són:
  • 03 maig 2018

  • 05 setembre 2018

  • 07 novembre 2018Nou servei de suport de la CE per explotació de resultats projectes VII PM i H2020
La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa un nou servei de suport per a l'explotació dels resultats de recerca i innovació de projectes del VII Programa Marc i Horitzó 2020 que estiguin en fase d'execució. Es tracta de la iniciativa pilot anomenada "Common Exploitation Booster" els serveis són proporcionats per consideren que poden ser beneficiosos per a l'explotació dels resultats dels seus projectes.

La iniciativa compta amb quatre tipus de serveis:
 • Anàlisi dels riscos d'explotació (AER)

 • Seminaris d'estratègies d'explotació (ESS)

 • Desenvolupament de plans de negoci (BPD)

 • Esdeveniments per a la presentació de resultats a potencials inversors i usuaris (BPE)

Més informació sobre els serveis en el següent enllaç: http://exploitation.meta-group.com/
Beques individuals Marie Skłodowska-Curie
CONVOCANT Comissió Europea

CONVOCATÒRIA Beques individuals Marie Skłodowska-Curie

PRESSUPOST 273M €

DESCRIPCIÓAquestes beques són una oportunitat excel·lent per a investigadors experimentats que vulguin donar un impuls a la seva carrera fent una estada a l’estranger.

BENEFICIARIS Hi ha dos tipus de beques individuals:

1) Beques europees:
Obertes a investigadors que es traslladin des de dintre d’Europa, així com els que vinguin d’altres parts del món.
Permeten reprendre la carrera investigadora després d’un tall, com pot ser després d’una baixa maternal/paternal.
Pot ajudar al retorn a Europa d’investigadors.
Aquestes beques es duen a terme a Europa i duren d’un a dos anys.

2) Beques globals:
Financen llocs fora d’Europa per a investigadors basats a Europa.
Duren de dos a tres anys.
L’investigador, quan torna, ha d’estar un any a una organització establerta a la UE.
Ambdues beques poden incloure un període segregat de 3 a 6 mesos a una altra organització d’Europa.
Poden sol·licitar aquestes beques investigadors experimentats de tot el món. Han de tenir el doctorat o com a mínim 4 anys d’experiència en recerca.
Les beques financen totes les àrees de recerca.
Cobreix l’allotjament, viatge i despeses familiars. També contribueix a la formació, networking i costs de recerca del becari.
Es concedeix a l’organització amfitriona, generalment una universitat, centre de recerca o empresa d’Europa.
La sol·licitud s’ha de redactar conjuntament amb l’organització amfitriona i inclou una proposta de recerca i el CV.

TERMINI 12/09/2018
Convocatòria del programa Mecanisme Connectar Europa Automated Translation
CONVOCANT European Commission

PROGRAMA Mecanisme Connectar Europa (CEF)

CONVOCATÒRIA Automated Translation

PRESSUPOST 5M €

DESCRIPCIÓ Reduir les barreres lingüístiques a la UE i incrementar l’eficiència dels serveis de traducció del sector públic

TERMINI 18/09/2018
WORTH PARTNERSHIP PROJECT
CONVOCANT Comissió Europea

CONVOCATÒRIA WORTH PARTNERSHIP PROJECT

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ El projecte WORTH Partnership és una iniciativa de la Unió Europea, que dóna suport a les associacions entre pimes i posada en marxa, dissenyadors, fabricants i empreses tecnològiques per crear productes i idees innovadors i orientats al disseny.

Les associacions seleccionades rebran:
 • 10.000 € de capital inicial per projecte

 • Coaching individual i assessorament sobre posicionament en el mercat de productes, marca i drets de propietat intel·lectual

 • Participació en 2 esdeveniments internacionals

 • Xarxes, col·laboració intersectorial i desenvolupament de productes


En general, la iniciativa ayudará a las pequeñas empresas a integrar la creatividad y la innovación en la forma en que producen bienes o prestan servicios para que sigan siendo competitivos y crezcan.

TERMINI 24/10/2018
Convocatòria del programa Mecanisme Connectar Europa eDelivery
CONVOCANT European Commission

PROGRAMA Mecanisme Connectar Europa (CEF)

CONVOCATÒRIA Europa eDelivery

PRESSUPOST0.5M €

DESCRIPCIÓ Per contribuir a una comunicació interoperable, segura i de confiança entre les empreses, administracions i ciutadans

TERMINI 18/09/2018
Convocatòria del programa Mecanisme Connectar Europa eInvoicing
CONVOCANT European Commission

PROGRAMA Mecanisme Connectar Europa (CEF)

CONVOCATÒRIA eInvoicing

PRESSUPOST 5M €

DESCRIPCIÓ Per implementar un estàndard europeu de facturació electrònica i que puguin fluir les factures electròniques sense problemes

TERMINI 18/09/2018
Beques Marie Skłodowska-Curie COFUND
CONVOCANT Comissió Europea

CONVOCATÒRIA Beques Marie Skłodowska-Curie COFUND

PRESSUPOST 80M €

DESCRIPCIÓ El programa COFUND té l’objectiu de fomentar programes regionals, nacionals i internacionals que fomentin l’excel·lència en la formació en recerca, la mobilitat i el desenvolupament professional.

BENEFICIARIS
 • Programes de doctorat: s'ocupen del desenvolupament i l'ampliació de les competències de recerca dels investigadors en etapes primerenques. Es donarà suport als mòduls de capacitació substancial, inclosos els digitals, que tractin les habilitats clau transferibles comuns a tots els àmbits i afavoreixin la cultura de la Ciència Oberta, la innovació i l'esperit emprenedor. Cada investigador ha d'estar inscrit en un programa de doctorat. Es presta atenció a la qualitat de la supervisió i tutoria, així com l’orientació professional. El procediment de selecció dels candidats a doctorat ha de ser obert, transparent i basat en mèrits.

 • Beques per a investigadors: finança beques de formació individual i de formació professional per a investigadors experimentats. Els tipus de mobilitat admesos per programes de beques poden ser similars als que s'admeten a les beques individuals Marie Skłodowska-Curie. A banda de la mobilitat transnacional, es recomana als candidats que incloguin elements de mobilitat intersectorial i interdisciplinarietat en els seus programes. Els programes de beques s'han de basar en la mobilitat individual, és a dir, els investigadors haurien de poder triar lliurement un tema de recerca i l'organització adequada per allotjar-los, adaptant-se a les seves necessitats individuals.


TERMINI 27/09/2018
KET4CleanProduction
CONVOCANT Unió Europea

PROGRAMA Horizon 2020

CONVOCATÒRIA KET4CleanProduction

PRESSUPOST 2M € (50.000 € per projecte)

DESCRIPCIÓKET4CleanProduction és una acció de coordinació i suport (CSA) finançada pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea. El projecte fomenta l'ús de tecnologies avançades de fabricació i tecnologies clau d’habilitació (KETs) per part de petites i mitjanes empreses (pimes) per millorar els seus processos de producció cap a l'eficiència energètica i de recursos.

Per donar suport a aquest objectiu, el projecte ha obert una convocatòria de propostes per donar suport financer (50.000 euros per pime). El que s’ofereix, concretament, són microcrèdits per a projectes de cooperació transfronterera entre petites i mitjanes empreses (pimes) i mínim dos centres de tecnologia KET (KET TC), que tinguin com a objectiu integrar tecnologies clau d'habilitació (KET) per resoldre problemes de producció neta.

Les pimes que sol·licitin els microcrèdits han d'estar actives en el sector manufacturer i els seus projectes han d’estar preparats per tenir una durada màxima de sis mesos.

BENEFICIARIS Pimes

TERMINI 29/04/2020 (des d’ara i fins la data límit, les sol·licituds es revisaran fins a vuit vegades, en vuit dates diferents, sent la primera el 31/07/2018)
IMPACT Connected Car
CONVOCANT Comissió Europea

CONVOCATÒRIA IMPACT Connected Car

PRESSUPOST60.000 € A més del suport financer, les empreses seleccionades també tindran oportunitat de mostrar les seves idees en els principals esdeveniments internacionals organitzats per 4YFN i Mobile World Capital Barcelona. Durant el procés, les empreses comptaran amb el suport empresarial dirigit per l'escola digital de negocis ISDI i la tutoria de reconeguts mentors en el camp, incloent experts destacats de Google, Volkswagen, Grup PSA i més.

DESCRIPCIÓ IMPACT Connected Car és un programa d'acceleració per la mobilitat disruptiva que ajuda a les pimes i a les empreses a crear noves cadenes de valor en el sector de la mobilitat a través de cotxes, infraestructures i dispositius connectats.

El programa acaba de llançar la seva segona i última convocatòria d'iniciatives innovadores en sectors de mobilitat i automoció, i busca contractar iniciatives i pimes que puguin oferir solucions innovadores en àmbits com ara carregadors sense fils, seguretat anti-hackers, conducció intel·ligent i transport d'emissions de 0%, per citar-ne alguns.

TERMINI 18/10/2018
Convocatòria del programa Mecanisme Connectar Europa "Dades obertes públiques"
CONVOCANT European Commission

PROGRAMA Mecanisme Connectar Europa (CEF)

CONVOCATÒRIA Dades obertes públiques

PRESSUPOST 18,5M €

DESCRIPCIÓ Per facilitar la reutilització i anàlisi de dades públiques ja existents per crear millors serveis pels ciutadans i les administracions.

BENEFICIARIS Es poden presentar sol·licitants de la UE, Islàndia i Noruega.

TERMINI 15/11/2018
CEF Telecom
CONVOCANT Comissió Europea

CONVOCATÒRIA CEF Telecom

PRESSUPOST Segons àrea, total 12,4 M€

DESCRIPCIÓ CEF Telecom finança projectes d'interès comú que contribueixen a augmentar la interoperabilitat, la connectivitat i el desplegament d'infraestructures digitals transeuropees a tota la UE, millorant la vida quotidiana dels ciutadans, les empreses i les administracions públiques, i contribuint així al desenvolupament del Mercat Únic Digital.


Per rebre el finançament, les accions han d'estar preparades per al seu desplegament, contribuir a les polítiques del Mercat Únic Digital de la UE i tenir una estratègia de sostenibilitat a llarg termini.

Hi ha quatre àrees:
 • e-Salut: millorar l'accés i els serveis sanitaris transfronterers mitjançant eines TIC. Pressupost : 5M

 • eProcurement: per als serveis que permeten a les empreses de la UE respondre als procediments de contractació pública de les entitats contractants de qualsevol Estat membre. Pressupost: 3M
  Portal Europeu eJustícia: per garantir que els ciutadans i les empreses puguin obtenir ràpidament els avantatges pràctics de les eines de justícia electrònica. Pressupost: 4M
  Resolució online de conflictes: la solució de conflictes entre consumidors i comerciants derivats de compres transfrontereres i nacionals en línia. Pressupost: 0,4M


TERMINI 22/11/2018
Convocatòria_FEDER: Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructura)
CONVOCANT Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (FEDER)

PROGRAMA Plan MOVAL

CONVOCATÒRIA Convocatòria_FEDER: Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructura)

PRESSUPOST 15.000.000€

DESCRIPCIÓL’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

El Pla MOVALT Infraestructura convoca ajuts, sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació, amb una quantia equivalent al 60% de la inversió elegible (IVA no inclòs) en el cas d'entitats públiques que no desenvolupin cap tipus d'activitat comercial o mercantil i petites empreses i un 40 % de la inversió elegible (IVA no inclòs) per a la resta d'empreses.

BENEFICIARIS Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció:
 • a) Les empreses privades

 • b) Les entitats locals i les entitats públiques vinculades o ens dependents

 • c) Les administracions de les comunitats autònomes i les entitats públiques vinculades

 • d) Altres entitats públiques vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat.


TERMINI 31/12/2018
IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA European research infrastructures (including e-Infrastructures)

CONVOCATÒRIA Convocatòries per a implementar el Núvol Europeu de Ciència Oberta i accelerar la transició a una ciència i innovació més efectiva en el Mercat Digital Únic

PRESSUPOST 187.500.000,00 €

DESCRIPCIÓEl 26 d’octubre de 2017 la Comissió Europea decidia crear un Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) amb l’objectiu d’accelerar i donar suport a la transició actual a una ciència i innovació oberta més efectiva en el Mercat Digital Únic. Hauria de permetre un accés fiable als serveis, sistemes i reutilització de dades científiques compartides, superant les fronteres disciplinàries, socials i geogràfiques. Amb aquesta convocatòria es pretén convertir el EOSC en una realitat.

Actualment hi han tres convocatòries obertes
 • INFRAEOSC-01-2018: Accés a serveis comercials a través del hub del Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) (Data límit: 22/03/2018)

 • INFRAEOSC-04-2018: Connectant les infraestructures del Fòrum Europeu d’Estratègia en Recerca i Infraestructura (ESFRI) a través de projectes clúster (Data límit: 22/03/2018)

 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Suport a la governança de l’EOSC (Data límit: 19/06/2018)


També hi ha tres convocatòries que obriran properament:
 • INFRAEOSC-02-2019: Prototips de nous serveis innovadors (Data límit: 29/01/2019)

 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Suport a la governança de l’EOSC (Data límit: 21/11/2018)

 • INFRAEOSC-06-2019-2020: Millorar el portal de l’EOSC i connectar els núvols temàtics (Data límit: 20/03/2019)


TERMINI Diferents dates
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles