Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Emprenedoria – start-ups

The Collider Tech Transfer Programme
PROGRAMA Mobile World Capital Barcelona

CONVOCATÒRIA The Collider

>DESCRIPCIÓ El programa de transferència de tecnologia de Collider està dissenyat per a doctorands, postdoctorals, estudiants de màster o investigadors que participen en un grup de recerca o centre de recerca universitari.
Ofereixen una oportunitat única per unir-se als millors empresaris en sèrie i convertir-vos en fundador i CTO d'una startup digital disruptiva. Juntament amb els vostres socis, anireu des d'una idea al desenvolupament d'un producte comercial. A través de la metodologia de The Collider obtindreu totes les eines i suport necessaris per iniciar aquest projecte amb èxit.

TERMINI 14/10/2018
Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"
cONVOCANT ”la Caixa”

CONVOCATÒRIA Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"

>DESCRIPCIÓ La col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” es concreta en el recolzament als joves
emprenedors a través d’una ajuda destinada a sufragar una part de la quota de cotització a la
Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant sis mesos a partir del
sèptim mes des de l’alta a la Tarifa Plana, com a continuació i complement a la “Tarifa Plana
50” per autònoms joves que ofereix el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

AJUDA La quantia mensual de l’ajuda als interessats és de 75 Euros, durant 6 mesos com a màxim.
A aquestes quantitats se’ls hi aplicarà la retenció que correspongui del Impost sobre la renta de
les persones físiques. En el cas de que el beneficiari no indiqui el contrari, s’aplicarà una
retenció del 19%.

TERMINI L’ajuda quedarà subjecta a la disponibilitat del fons.
Erasmus for Young entrepeneurs
PROGRAMA Erasmus for Young entrepeneurs

CONVOCATÒRIA Erasmus per a Joves Emprenedors

DESCRIPCIÓ L'Erasmus per a Joves Emprenedors és un programa d'intercanvis que ofereix a emprenedors novells i persones que volen crear una empresa l'oportunitat d'aprendre d'empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants