Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Centre de Recerca en Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB)

El Centre de Recerca en GEOLOGIA I CARTOGRAFIA AMBIENTAL (GEOCAMB) de la Universitat de Girona es basa en un ampli coneixement del medi físic i de la dinàmica dels processos actius per donar resposta a una gran diversitat de problemes d'especial transcendència social, econòmica i mediambiental.

En el marc del Departament de Ciències Ambientals, i sota el comú denominador de la GEOLOGIA APLICADA, el centre ha posat una atenció especial en aspectes relacionats amb la cartografia temàtica, la geotècnia, l'avaluació de l'impacte ambiental, els riscos naturals, els recursos hídrics superficials i subterranis i la restauració, entre molts altres. La trajectòria del grup li ha permès conformar un equip d'investigadors d'àmplia experiència i dotar-se dels equipaments de camp i laboratori necessaris per desplegar una recerca aplicada.


Serveis que ofereix el Geocamb

Sectors als que s'adrecen el serveis

Àrees d'expertesa

Telèfon/s: 972 418 153 - 972 418 704

Persona de contacte: David Brusi

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B-Taller 3)
(17003 Girona)

info@geocamb.com
www.geocamb.udg.edu