Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Departament de Ciències Mèdiques de la UdGEl Departament de Ciències Mèdiques es dedica a recerca biomèdica de les àrees de coneixement que s'especifiquen a continuació:

I. Anatomia Clínica i Embriologia

II. Neurociència

III. Oncologia Molecular

Telèfon/s: 972419548

Persona de contacte: Dolors Capellà Hereu

Edifici: Centre d'Empreses-Giroemprèn

c. Pic de Peguera, 11 (A·0·08)
(17003 Girona)

dir.depcmediques@udg.edu
www.udg.edu/depcm