Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Grup de Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana (TechnoSperm)

Els serveis a empreses que oferim a TechnoSperm són els següents: criopreservació espermàtica i vitrificació embrionària, banc de semen i embrions (germoplasma), anàlisi computeritzada del semen, millora de les dosis seminals refrigerades, fecundació In Vitro i transferència embrionària, fecundació assistida, cultius cel·lulars, anàlisi de la qualitat seminal per Citometria de Flux, anàlisi de la càrrega bacteriana i viral per PCR a temps real., proves de paternitat i parentiu, traçabilitat reproductiva i alimentària, sexatge de semen i d'embrions.

Les línies de recerca principals que a Technosperm portem a terme són la criopreservació espermàtica, l'anàlisi de la qualitat espermàtica, la determinació de la patogènia en mostres seminals, la traçabilitat i proves de parentiu i les tècniques de reproducció assistida.

Criopreservació espermàtica

Anàlisi de la qualitat espermàtica

Determinació de la patogènia en mostres seminals

Traçabilitat i proves de parentiu

Tècniques de reproducció assistida

Telèfon/s: 972419514

Persona de contacte: Sergi Bonet Marull

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta E-Lababoratori)
(17003 Girona)

info@technosperm.com
www.technosperm.com