Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP)

LEPAMAP és un grup de recerca format
per enginyers i llicenciats que treballen en enginyeria paperera, modificació de fibres naturals i en la indústria transformadora del plàstic, procurant mantenir sempre la harmonia entre indústria i medi ambient.

El grup LEPAMAP ha estat reconegut com a Grup Consolidat de Recerca, menció concedida pel Departament de Universitats, Recerca y Societat de la Informació. Per altra part, el sistema d'organització del grup LEPAMAP està certificat d'acord amb la normativa ISO 9001:2000. El grup també forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) que promou el Centre de Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.


Tecnologia del paper

Destintatge del paperot

Medi Ambient

Spoiler title

Preparació de biomaterials polimèrics per a la seva utilització en la enginyeria de teixits
Telèfon/s: 972418856

Persona de contacte: Dr. Pere Mutjé Pujol

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta A-Taller 9)
(17003 Girona)

pere.mutje@udg.edu
lepamap.udg.edu