Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Lleters de Catalunya, Llet Nostra, SCCL

Producció i comercialització agroalimentària de llet i participació en projectes de recerca i desenvolupament sobre energies renovables a les granges, sobre multidetectors de patògens en la llet o l'apliació de derivats de la llet en els embalatges.

Actualment, Lleters de Catalunya, Llet Nostra, SCCL participa en diversos projectes Europeus d’investigació, recerca i innovació:


Projecte Pathomilk
El projecte europeu per a la creació d´una eina ràpida i de baix cost per a la multidetecció de patògens en la llet.
Basat en la tecnologia de biosensors, el projecte Pathomilk treballa per:

 • La detecció simultània de diversos agents patògens

 • L´obtenció de resultats ràpids i exactes.

 • El fàcil maneig de la informació.

  • Europe El projecte Pathomilk té el potencial de desenvolupar una eina que analitzarà ràpidament les mostres de llet, descobrint quins bacteris són els responsables de les infeccions com ara la mastitis – permetent així al ramader tractar cada malaltia en concret de forma ràpida i rendible abans que es propagui i minimitzant les pèrdues de producció

   Finançat per la Comissió Europea, el projecte Pathomilk ajudarà a millorar la comptetitivitat de la petita i mitjana empresa alhora que salvaguardarà la salut i la seguretat del consumidor.
Spoiler title
Embalatges elaborats amb sèrum de llet poden donar un valor econòmic afegit.

Capes actives per a la protecció dels aliments gràcies a components antimicrobians derivats de la llet.

Aquest projecte neix per desenvolupar una tècnica que permeti produir capes de film plàstic amb excellents propietats antioxidants, incloses d’antihumiditat i adicionalment amb activitat antimicrobiana.
Projecte Geronimo
Les granges lleteres modernes, com d’altres empreses agrícoles, depenen en gran mesura de la energia elèctrica per a moltes aplicacions:

 • Munyir

 • Refredament i magatzematge de la llet

 • Escalfament de l’aigua

 • Il·luminació

 • Gestió de residus

 • Alimentació, etc.

Davant l’increment actual del cost energètic mentre que l’augment del preu de llet es manté constant o moderat, la reducció del consum d’energia a la granja pot millorar el rendiment econòmic de la seva explotació!

Opcions d’estalvi d’energia per a explotacions lleteres

Ser energèticament eficient està al seu abast! . Petits canvis en les rutines de treball el poden ajudar a reduir l’import de les factures, i a respectar el medi ambient on vivim i treballem.

Amb la simple substitució de llums convencionals per sistemes de baix consum o amb la instal·lació de variadors de velocitat a les bombes de buit, pot aconseguir estalvis energètics de fins el 50%, o més!
Projecte Geronimo II
 • Què és el biogas?

 • El biogas és una barreja de gasos generat quan compostos orgànics com els fems, es processen amb manca d’oxigen (digestió anaeròbia o fermentació). El biogas es composa aproximadament de 2/3 parts de metà i 1/3 de CO² i altres gasos.

 • Què és la digestió anaeròbia?

 • La digestió anaeròbia és la descomposició de matèria orgànica per microorganismes en condicions anaeròbiques. Vàries famílies de bacteris treballen junts convertint la matèria biològica en biogas.
  El procés es divideix en 3 etapes principals:

 • Descomposició (hidròlisi) de matèria orgànica en els fems síntesis d’àcid acètic a partir de matèria descomposta

 • L’àcid acètic es converteix en gas metà per l’acció dels bacteris Archaea metanogènics
  El bacteri no requereix molta energia per viure i reproduir-se. Per aquesta raó, a diferència del compostatge, la digestió anaeròbia produeix pocs excessos d’escalfor. Les millors condicions per la bactèria és en un substrat molt humit amb una temperatura de 30 a 35ºC (altres funcionen millor de 50 a 55ºC), per això el digestor ha de calentar-se i estar ben aïllat per no perdre calor. L’escalfament del digestor consumeix 1/3 part del biogas produït.

 • Utilització del biogas

 • El biogas conté entre 65 y 75% de metà segons el contingut energètic de 5.5 a 6.0 kWh per metre cúbic.. A part del metà, el biogas conté CO2, una mica d’amoníac i de hidrosulfits.
  Els hidrosulfits són un obstacle per la utilització del biogas, ja que són corrosius. Després de la desulfurització biològica, el biogas es pot utilitzar en la generació d’energia.

  La inversió per construir i operar una planta de biogas pot crear una nova font d’ingressos per als grangers, però hi ha molts detalls importants a tenir en compte.

 • Esforç tècnic complex

 • Esforç d’inversió alt i durador

 • Hores addicionals de feina en manteniment

 • Integració de collites d’energia en la rotació de cultius

 • Molts reglaments de construcció, abonaments i higiene

 • La rendibilitat depèn dels preus de venda de l’electricitat i els costos d’escalfament

 • Càlculs de beneficis
BioBoard
El projecte BIO-BOARD es basarà en anteriors investigacions que han revelat que la capa de proteïna, en base al sèrum de llet, pot proporcionar plàstics biodegradables per substituir els actuals recobriments en els envasos multicapa i millorar-ne el reciclatge separant les fraccions individuals de les diferents capes d’aquests envasos i embalatges.

Per assolir-ho, un sistema de recobriment basat en la matèria prima renovable derivada de residus agroalimentaris i la seva aplicació tecnològica, desenvoluparà paper, cartró i cartolina per produir nous materials d’embalatge.

El material de base per a la nova multicapa es farà amb formulacions innovadores basades en proteïnes, com ara sèrum de llet i residus de patata.

El sèrum de llet, subproducte de la producció de formatge, es desestima en un 40-50%, dels 50 milions de tones produïdes anualment a Europa, a més prop de 65.000 tones de fruites seques, suc de proteïna i 140.000 tones de polpa de patata seca que es generen durant la producció de midó anualment a la UE podrien estar disponibles per a noves valoritzacions.

Telèfon/s: 972427305-972427306

Persona de contacte: Montserrat Balcells

Edifici: Centre d' Empreses - Giroemprèn

C/ Pic de Peguera, 11 (Ala A-Despatx A·1·19)
(17003 Girona)

gerencia@lleterscat.com
www.lleters.cat