Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Calendar

Feb
1
Dj
Curs Anglès A1 @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
Feb 1 @ 15:00 – 20:00

Objectius

Curs de nivell elemental de comprensió oral i escrita.

 • Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita.
 • Treballar l’expressió i interacció oral i escrita de la llengua anglesa sobre temes familiars i habituals.

A qui es dirigeix?

 • La formació en Anglès A1 s’adreça prioritàriament a persones en situació d’atur que vulguin formar-se i millorar el seu nivell d’anglès.

Requisits d’accés

Tenen accés directe al curs Anglès A1 les persones que compleixin els requisits següents:

 • Haver superat el 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Edat: 16 anys complerts
 • No es requereixent coneixements previs de la llengua.

Programa

 • Continguts lèxic-semàntics
 • Continguts gramaticals i ortogràfics
 • Continguts fonètics i fonològics
 • Continguts sociolingüístics i socioculturals
 • Continguts funcionals i discursius

Titulació

 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A1 del MCERL.
 • En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel SOC i el Ministerio de Empleo y la SS.SS que detalla les competències adquirides així com el nivell d’idioma assolit.
La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Feb
3
Ds
Curs de Francès A2 @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
Feb 3 @ 9:30 – 14:30

Objectius

FRANCÈS

Rebràs la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del DELF

 • Capacitar l’alumnat a utilitzar l’idioma de manera senzilla però adequada i eficaç.
 • Comprendre, expressar-se i interactuar tant de forma parlada com escrita, en situacions quotidianes.
 • Comprendre i produir textos breus, en diferents registres i en llengua estàndard, que tractin sobre temes generals i continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

A qui s’adreça?

 • La formació Francès A2 s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes.

Requisits d’accés

 • Per accedir a la formació Francès A2 no és necessària una titulació específica.

Programa

 • Competències lingüístiques
 • Competències sociolingüístiques i socioculturals
 • Competències pragmàtiques

Titulació

 • Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del DELF.
 • En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.
La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Abr
7
Ds
Curs d’Anglès B2 @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
Abr 7 @ 9:00 – 14:00

ObjectiusCurs anglès A2

 • Capacitar l’alumnat per utilitzar l’anglès amb fluïdesa i eficàcia tant en situacions habituals com específiques.
 • Comprendre, produir i tractar textos orals i escrits complexos.
 • Ampliar el repertori lèxic que tracti temes generals, actuals i propis del camp de especialització del / la professional.

A qui s’adreça?

 • La formació Anglès B2 s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes.

Requisits d’accés

 • Tenen accés directe a la formació Anglès B2 les persones que compleixin amb els requisits següents:
  • Nivell d’anglès B1 acreditat
  • Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats, hauran de superar una prova de específica de nivell.

Programa

 • Competències lingüístiques
 • Competències sociolingüístiques i socioculturals
 • Competències pragmàtiques

Titulació

 • Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 MCERL.
 • En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.

La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Abr
9
Dl
Curs Anglès A2 @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
Abr 9 @ 15:00 – 20:00
Curs anglès A2

Apendràs a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç

Objectius

 • Capacitar a l’alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç.
 • Comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma parlada com escrita, en situacions quotidianes.
 • Comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que tractin sobre temes generals i continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

A qui es dirigeix?

 • La formació en Anglès A2 s’adreça prioritàriament a persones en situació d’atur.

Requisits d’accés

 • Tenen accés directe al curs Anglès A2 les persones que compleixin amb algun dels requisits següents:
 • Haver superat el 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Edat: 16 anys complerts
 • Nivell d’Anglès A1 acreditat
 • Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats, hauran de superar una prova específica de nivell.

Programa

 • Competències lingüístiques
  • Continguts lèxic-semàntics
  • Continguts gramaticals
  • Continguts ortogràfics
  • continguts fonètics i fonològics.
 • Competències sociolingüístiques i socioculturals
 • Competències pragmàtiques
  • continguts funcionals
  • continguts discursius.

Titulació

 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del MCERL.
 • En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel SOC i el Ministerio de Empleo y la SS.SS que detalla les competències adquirides així com el nivell d’idioma assolit.
La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Jun
9
Ds
Curs de Francès A2 @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
Jun 9 @ 9:30 – 14:30

Objectius

FRANCÈS

Rebràs la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del DELF

 • Capacitar l’alumnat a utilitzar l’idioma de manera senzilla però adequada i eficaç.
 • Comprendre, expressar-se i interactuar tant de forma parlada com escrita, en situacions quotidianes.
 • Comprendre i produir textos breus, en diferents registres i en llengua estàndard, que tractin sobre temes generals i continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

A qui s’adreça?

 • La formació Francès A2 s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes.

Requisits d’accés

 • Per accedir a la formació Francès A2 no és necessària una titulació específica.

Programa

 • Competències lingüístiques
 • Competències sociolingüístiques i socioculturals
 • Competències pragmàtiques

Titulació

 • Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del DELF.
 • En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.
La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
Jun
18
Dl
Curs Anglès B1 @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
Jun 18 @ 9:30 – 14:30
Anglès B1

Aprèn a utilitzar l’anglès amb seguretat i flexibilitat tant de forma oral com escrita.

Objectius

 • Utilitzar l’anglès amb seguretat i flexibilitat tant de forma oral com escrita.
 • Aprendre a utilitzar l’anglès en situacions quotidianes.
 • Treballar la comprensió i producció de textos.
 • Adquirir competències lingüístiques a través dels continguts gramaticals, ortogràfics, fonètics, lèxics-semàntics i morfològics.

A qui es dirigeix?

 • La formació en Anglès B1 s’adreça prioritàriament a persones en situació d’atur.

Requisits d’accés

 • Tenen accés directe al curs Anglès B2 les persones que compleixin amb algun dels requisits següents:
 • Haver superat el 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria o nivell equivalent
 • Nivell d’Anglès A2 acreditat
 • Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats, hauran de superar una prova específica de nivell.

Programa

 • Continguts lèxic-semàntics, gramaticals i ortogràfics
 • Continguts fonètics i fonològics
 • Continguts sociolingüístics i socioculturals
 • Continguts funcionals
 • Continguts discursius

Titulació

 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del MCERL.
 • En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel SOC i el Ministerio de Empleo y la SS.SS que detalla les competències adquirides així com el nivell d’idioma assolit.
La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”