Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Calendar

juny
11
Dl
Curs de formació base – DEA @ Dipsalut - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
juny 11 @ 9:00 – 15:00

El curs dóna els recursos necessaris per a poder utilitzar l’aparell de desfibril·lació externa i va dirigit a personal municipal associat als desfibril·ladors mòbils cedits als ajuntaments (policia, protecció civil i vigilants).

Atenció: Si no pertanyeu a aquest col·lectiu, heu de inscriure-us en els Cursos de Formació per ús del DEA

Catalan_AED

Desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Fitxa tècnica

 • Data: 23/03/2018, 17/04/2018, 08/05/2018 i 11/06/2018
 • Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la Udg – Edifici Jaume Casademont. C/ Pic de Peguera, núm. 15 – La Creueta 17003 Girona
 • Hora: 9 a 15 hores
 • Durada: 6 hores
 • Període d’inscripció: del 15 de febrer fins a cobrir les places.
 • Places: 8
 • Imparteix: Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona.
 • Preu del curs: El curs és gratuït per a tots els alumnes. Us informem que el cost d’aquest curs per a Dipsalut és de 85 euros per alumne.

Objectius generals

 • Capacitar el personal perquè obtingui els coneixements i les habilitats necessàries per poder aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic i fer un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Objectius específics

 • Adquirir coneixements, estratègies i habilitats socials per ser capaços d’afrontar amb serenitat i eficàcia una situació d’urgència.
 • Familiaritzar l’alumne amb el desfibril·lador i propiciar que li perdi la por.
 • Donar a conèixer el programa “Girona, territori cardioprotegit”.

Destinataris

 • Personal d’emergències (policies locals, mossos d’esquadra, personal de protecció civil, etc.) associat als desfibril·ladors mòbils cedits per Dipsalut.
 • Places limitades, s’atendran per ordre d’inscripció.

Temari

 • Programa i contingut del curs segons Decret 151/2012.

Metodologia

 • La metodologia que es proposa per al desenvolupament dels diversos continguts es basa en el paper actiu que ha de desenvolupar el participant mitjançant la recerca i l’assimilació de conceptes a partir d’un treball individual i pràctic supervisat en tot moment pel docent.
  Aquesta dinàmica de treball ha de facilitar també la creació d’actituds positives que millorin l’atenció tant al pacient com als testimonis dels incidents així com la coordinació entre els equips de treball.

Acreditació

 • Certificat del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012.

Avaluació

 • Assistència al 100% del curs.
 • Examen pràctic i teòric de coneixements adquirits.

Professorat

 • Instructors del Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona acreditats pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Inscripcions

 • El període d’inscripció al curs comença el dia 15 de febrer de 2017 i es tanca  al cobrir les places.
 • Les sol·licituds es recolliran per ordre d’inscripció.
 • Per fer la inscripció, cliqueu la pestanya de sol·licitud.

Anul·lació del curs

 • Per a la realització del curs és indispensable que hi hagi com a mínim 6 persones inscrites, en cas contrari el curs quedarà anul·lat.
"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
juny
12
Dt
Curs bàsic de formació per a manipuladors d’aliments del comerç minorista i la restauració @ Dipsalut - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
juny 12 @ 10:00 – 14:00

Curs orientat als treballadors de comerç minorista d’alimentació i la restauració que es trobin dins d’equipaments municipals.

Té per objectiu identificar els perills relacionats amb els aliments, com prevenir-los i les conductes i hàbits d’higiene personal. També es parla de la legislació que regula aquest sector i de tot el món dels prerequisits que han de complir les empreses relacionades amb els aliments. També aspectes relacionats amb la manipulació dels aliments.

manipuladors d'aliments

Com prevenir els perills relacionats amb els aliments

 

Fitxa tècnica

 • Data: 12 de juny de 2018.
 • Lloc: Dipsalut
 • Horari: de 10.00 a 14.00 h
 • Durada: 4 hores
 • Període d’inscripció: del 15 de febrer fins a cobrir les places.
 • Places: 25
 • Preu del curs per alumne: el curs és gratuït per l’alumne/a, però te un cost per a dipsalut de 60 euros per alumne/a.
 • Imparteix: Col·legi de veterinaris Girona.

Destinataris

Curs orientat als treballadors de comerç minorista d’alimentació i la restauraci que exerceixin la seva tasca en equipaments municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

 • Identificar els perills relacionats amb els aliments així com les conductes i els hàbits en higiene personal.
 • Conèixer l’àmbit dels prerequisits que regula la legislació per aquest sector i que han de complir les empreses relacionades amb l’alimentació, incloent els aspectes relacionats amb la manipulació dels aliments.

Continguts

 • Conceptes bàsics: higiene alimentària, seguretat alimentària i traçabilitat.
 • Perills associats als aliments.
 • Les toxiinfeccions alimentaries.
 • Mesures preventives relacionades amb la manipulació dels aliments.
 • Anàlisi de perills i punts de contol crítics (APPCC)

Docent

 • Ana Laguna
  Llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona amb un Postgrau en control de qualitat alimentaria i un Màster en gestió integrada de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals. Treballant des del 2007 a l’Agencia de Salut Pública de Catalunya

Temari

 • Objectius de la formació
 • Legislació
  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya
  • Llei 20/2002, de 5 de juliol, de seguretat alimentària
  • Reglament (CE) 178/2002, pel qual s’estableixen els principis bàsics i els requisits generals de la legislació alimentària.
  • Reglament (CE) 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris
  • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública
 • Conceptes bàsics
 • Perills associats als aliments
 • Toxinfeccions alimentàries
 • Mesures preventives
 • Sistema d’autocontrol: Anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC) i prerequisits

Metodologia

 • Classes expositives en aquells continguts que així ho requereixin, o bé interactives, a fi de fomentar l’intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.

Avaluació

 • Assistència del 100% de les sessions.
 • Actitud positiva durant el curs.
 • Prova d’avaluació.

Acreditació

 • Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Materials

 • Al començament del curs es lliurarà a l’alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s’utilitzaran per fer la formació de manera que puguin seguir les explicacions i prendre’n notes.

Inscripcions

 • El període d’inscripció a aquest curs s’obrirà el proper 15 de febrer de 2017
 • La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l’apartat “tramit i gestions”
 • És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l’alumne, així com la seva adreça electrònica.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.

"La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
juny
13
Dc
Curs de formació per l’ús del DEA @ Dipsalut - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
juny 13 @ 10:00 – 13:00

El curs dóna els recursos necessaris per a poder utilitzar l’aparell de desfibril·lació externa i va dirigit a personal designat pels ajuntaments vinculat a la instal·lació dels desfibril·ladors fixos.

Fitxa tècnica

Catalan_AED

Desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

 • Data: 13/06/2018
 • Lloc: Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Jaume Casademont. C/ Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 Girona
 • Hora: 10.00 a 13.00 hores.
 • Durada: 3 hores
 • Període d’inscripció: del 15 de febrer fins a cobrir les places.
 • Places: 12
 • Imparteix: Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona.
 • Preu del curs: El curs és gratuït per a tots els alumnes. Us informem que el cost d’aquest curs per a Dipsalut és de 30 euros per alumne.

Objectius generals

 • Capacitar el personal perquè obtingui els coneixements i les habilitats necessàries per poder aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic i fer un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Objectius específics

 • Adquirir coneixements, estratègies i habilitats socials per ser capaços d’afrontar amb serenitat i eficàcia una situació d’urgència.
 • Familiaritzar l’alumne amb el desfibril·lador i propiciar que li perdi la por.
 • Donar a conèixer el programa “Girona, territori cardioprotegit”.

Destinataris

 • Curs adreçat a: Població de la demarcació gironina. Es prioritzaran les persones que, per les característiques de la seva feina, tinguin una alta probabilitat d’haver de fer ús dels desfibril·ladors.

Temari

 • Presentació del projecte i del curs.
 • Reconeixement d’una aturada cardiorespiratòria.
 • Maniobres bàsiques de la RCP.
 • Utilització del desfibril·lador.
 • Posició lateral de seguretat.
 • Casos pràctics d’aturada cardíaca amb utilització del DEA.

Metodologia

 • La metodologia que es proposa per al desenvolupament dels diversos continguts es basa en el paper actiu que ha de desenvolupar el participant mitjançant la recerca i l’assimilació de conceptes a partir d’un treball individual i pràctic supervisat en tot moment pel docent.
  Aquesta dinàmica de treball ha de facilitar també la creació d’actituds positives que millorin l’atenció tant al pacient com als testimonis dels incidents així com la coordinació entre els equips de treball.

Acreditació

 • Certificat d’aprofitament de la formació rebuda.

Avaluació

 • Assistència al 100% del curs.
 • Examen pràctic i teòric de coneixements adquirits.

Professorat

 • Instructors del Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona acreditats pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Inscripcions

 • El període d’inscripció al curs comença el dia 15 de febrer de 2017 i es tanca set dies abans de començar el curs o fins a cobrir les places.
  Les sol·licituds es recolliran per ordre d’inscripció.
 • Per fer la inscripció, cliqueu la pestanya de sol·licitud.

Anul·lació del curs

 • Per a la realització del curs és indispensable que hi hagi com a mínim 6 persones inscrites, en cas contrari el curs quedarà anul·lat.
 "La informació que ofereix aquest web i els continguts tal com apareixen poden contenir errors. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació aquí exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord”
març
22
Dv
EDhack Krea Girona @ Centre Cultura la Mercè
març 22 @ 18:00 – març 23 @ 20:00

L’EDhack Krea Girona serà una experiència de treball col·laboratiu entre persones que volen desenvolupar projectes i trobar solucions a un repte important per a la comunitat. Un laboratori creatiu basat en la cocreació i el treball en equip en què tothom que hi participi aportarà les seves experiències, coneixements i habilitats per crear projectes que aprofitin les oportunitats que es generen en el vincle entre els àmbits educatiu i cultural.

El context actual demana diàlegs entre sectors complementaris i entre professionals diversos per tal de desenvolupar projectes i experiències innovadores i creatives per definir el futur de les nostres ciutats.

Els vincles entre educació i cultura ofereixen moltes potencialitats i possibilitats de treball per transformar els dos àmbits i el conjunt de la societat.

Quines accions, experiències i projectes poden aprofitar l’impacte de l’art i la cultura en els processos educatius de tots els habitants de la ciutat? Com pot aquest vincle afavorir la participació cultural de tota la ciutadania? Com pot l’educació transformar els espais, expressions i pràctiques culturals? Quin paper juguen la creativitat, la innovació i la tecnologia com a eixos per construir ponts entre els dos àmbits?…

T’atreveixes a hackejar la connexió entre l’educació i la cultura?

Aquesta gran  trobada en format hackató es celebrarà els dies 22 i 23 de març de 2019 al Centre Cultural La Mercè. El projecte està impulsat per l’Ajuntament de Girona i la Fundació Jaume Bofill.

maig
24
Dv
III Foro LEQUIA “25×25” @ Auditori Manel Xifra Boada - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
maig 24 @ 8:45 – 16:00

Este año en el LEQUIA celebramos nuestro vigésimo quinto aniversario. La tercera edición del Foro LEQUIA quiere recoger este testimonio para abordar los retos y oportunidades del agua en el próximo cuarto de siglo. ¿Las depuradoras serán las biorefinerías del siglo XXI? ¿Cómo transformará el big data la relación entre empresas del agua y consumidores? ¿Qué barreras sociales deberemos superar para reutilizar el agua residual? ¿Coexistirán cada vez más sistemas centralizados y descentralizados? ¿Qué papel deberían jugar los grupos de investigación universitarios en la futura evolución del sector? Hemos preparado la jornada para responder a estas y a otras tantas preguntas en un entorno que favorezca la reflexión, la creatividad y la creación de sinergias.

 

Objectivos:

 • Presentar las líneas actuales de investigación del LEQUIA.
 • Discutir la evolución del sector del agua en los últimos veinticinco años.
 • Presentar y discutir las últimas tendencias e innovaciones en gestión y tratamiento de agua.
 • Debatir el papel de la I+D+I en la resolución de los principales retos del agua.
 • Crear un lugar de encuentro y de reflexión entre organismos de investigación, empresa privada y administración pública.
 • Favorecer nuevas ideas y oportunidades de colaboración entre los participantes.
 • Celebrar los veinticinco años de vida del grupo de investigación LEQUIA con sus socios, colaboradores y antiguos miembros.

Inscripciones

La jornada es gratuita, pero es necesario registrarse previamente en la página web del grupo (http://lequia.udg.cat) o enviar un correo electrónico a la dirección registration@lequia.udg.cat. Las plazas son limitadas.

Programa

 • 8.45h – 9.30h – Acreditación y entrega de la documentación
 • 9.30h – 9.45 h – Bienvenida y presentación de la jornada
  • Joaquim Salvi, rector de la Universitat de Girona
 • 9.45h – 10.10 h – LEQUIA 25×25
  • Manel Poch, director del grupo LEQUIA
 • 10.10h – 12.25h – Ponencias invitadas
  • Moderación a cargo de Jesús Colprim (LEQUIA, UdG)
 • 10.10h – 10.45h – Biorefinería en tratamiento de aguas. ¿Marketing o realidad?
  • Juan Lema, Universidade de Santiago de Compostela
 • 10:45h – 11:15h – Pausa-café
  11:15h – 11:50h – Environmental sustainability of water treatment and consumption

  • Adisa Azapagic, University of Manchester
 • 11:50h – 12:25h – Los retos de la gestión del agua, más allá de su tratamiento
  • Gonzalo Delacámara, IMDEA Agua
 • 12:25h – 13:00h – 60×25: Los sesenta doctorados del LEQUIA
  • Joaquim Comas y M. Dolors Balaguer (LEQUIA, UdG)
 • 13:00h – 14:15h – Mesa Redonda: “Los principales retos de la I+D+I del agua en los próximos veinticinco años
  • Xavier Amores (Catalan Water Partnership)
  • Javier Lafuente (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Francisco Cubillo (Experto en gestión de servicios urbanos de agua)
  • Moderador: Sebastià Puig (LEQUIA, UdG)
 • 14:15h – 14:30h – Presentación del libro “LEQUIA 25×25” y conclusiones
  • Maria Martín e Ignasi Rodriguez-Roda (LEQUIA, UdG)
 • 14:30h – 16:00h – Almuerzo de networking

FORO LEQUIA 25x25

juny
19
Dc
Conferència “La dimensió social en la gestió dels espais naturals” @ Auditori Manel Xifra Boada - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
juny 19 @ 9:00 – 13:00

Els espais naturals, especialment els protegits, sovint esdevenen una cruïlla de camins on conflueixen interessos per defensar valors ambientals, culturals, socials i econòmics, i entre aquests últims, especialment els turístics.

Quin paper tenen les comunitats locals en les decisions rellevants per a aquests territoris? Quins models de governança s’hi apliquen? Són efectius?

Aquestes i altres qüestions es tractaran en aquesta jornada de presentació i debat, amb l’objectiu d’analitzar des d’una perspectiva crítica i multidisciplinar la integració de la dimensió social dins dels processos de gestió i organització dels espais naturals.

Programa de la jornada

 • 9:00 h. Acreditacions
 • 9:30 h. Benvinguda a càrrec del Dr. Josep Calbó, vicerector de Projectes Estratègics
 • 10:00 h. Conferència inaugural: “Players, trends, and challenges in community-based governance in protected areas worldwide”. Dr. Amran Hamzah, Universiti Teknologi Malaysia, membre del Theme on Indigenous Peoples Local Communities, Equity and Protected Areas (TILCEPA), IUCN – International Union for Conservation of Nature.
 • 10:45 h. Casos pràctics:
  • Joana Barber, directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
  • Carme Vélez, secretaria tècnica per implementar la Carta Europea de Turisme Sostenible al PN Montgrí, illes Medes i Baix Ter.
  • Òscar Gussinyer, membre de Resilience Earth, cooperativa per a la transformació social, ecològica i econòmica.
  • Marc Vilahur, president de la Xarxa per la Conservació de la Natura.
 • 11:45 h. Pausa networking
 • 12:00 h. Taula rodona
 • 13:00 h. Conclusions a càrrec de Josep M. Mallarach, membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN.

Inscripcions

Les inscripcions son gratuïtes.
Formulari d’inscripció: https://forms.gle/i11VDCvtxBWypNkM6

 

La dimensió social en la gestió dels espais naturals 1906

juny
20
Dj
Seminari ICRA “Innovations in potable reuse: Two online water quality monitoring technologies” @ Sala d'actes ICRA - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
juny 20 @ 11:00 – 12:00

“Innovations in potable reuse: Two online water quality monitoring technologies” Prof Takahiro Fujioka Department of Advanced Engineering, Graduate School of Engineering, Nagasaki University

ABSTRACT: Management of chemical and microbiological risks is essential to ensure the safety of recycled water for potable reuse. However, the credibility of reverse osmosis (RO) membrane for the removal of trace organic chemicals (TOrCs), particularly N-nitrosodimethylamine (NDMA), and pathogens remains low, because of the low separation capability of RO process and the limited availability of water quality monitoring technologies for a continuous assurance of their removal. My presentation will cover the development and pilot-scale demonstrations of two innovative online monitoring technologies—NDMA analyzer and real-time bacteriological counter—for improving the credibility of RO process for their removal in potable reuse. Our research goal is to improve the value of RO process by providing high rejection RO membranes and online monitoring technologies for ensuring the membrane integrity. By the end of this presentation, the audience will be able to: (a) explain the benefits of online monitoring of NDMA and bacterial counts; (b) evaluate the potential and limitation in the online water quality monitoring strategies at pilot and full scale; and (c) develop a monitoring approach using the online water quality monitoring technologies.

Biography: Taka has over 5 years’ experience as a project manager for ozone systems in the water industry. He received his MEng, MSc, and PhD degrees from Hiroshima University, UNESCO-IHE (Netherlands), and University of Wollongong (Australia), respectively. Taka was also a board member (secretary role) of Membrane Society of Australasia from 2013 to 2015. Taka started his Associate Professor position at Nagasaki University in 2015. His research interests center on reverse osmosis membrane treatment for potable reuse.

Icra seminnar

set.
30
Dl
Seminari ICRA “The Four Drinking Water Crises of the Twenty-First Century” @ Sala d'actes ICRA - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
set. 30 @ 11:00 – 12:30

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua us convida al seminari “The Four Drinking Water Crises of the Twenty-First Century” a càrrec de Prof. Dr. David Sedlak, University of California at Berkeley

As a result of population growth, climate change and greater understanding of health risks posed by contaminants, the world’s drinking water supplies are under considerable stress.  As pressure on water supplies grows, members of the public and decision-makers look to engineers and scientists for solutions to their water crises.  Over the past four decades, we have created an array of technologies that allow us to detect and remove contaminants from water.  Advanced technologies have helped solve some of the world’s water crises, but there is still room for improvement.  This talk will provide insight into four distinct crises that society faces and the technological challenges associated with providing safe, affordable and reliable drinking water.

Biographical Details
David Sedlak is the Plato Malozemoff Professor in the Department of Civil & Environmental Engineering at UC Berkeley, Co-Director of the Berkeley Water Center and Deputy Director of the NSF engineering research center for Reinventing the Nation’s Urban Water Infrastructure (ReNUWIt).  Sedlak is a member US National Academy of Engineering, recipient of the NSF CAREER Award, the Paul Busch Award for Innovation in Applied Water Quality Research and the Clarke Prize for Excellence in Water Research. Sedlak is the author of Water 4.0: The Past, Present and Future of the World’s Most Vital Resource and serves as editor-in-chief of the American Chemical Society journal, Environmental Science & Technology.

 

oct.
3
Dj
Jornada “La implementació de l’economia circular en la indústria i els serveis” @ Auditori Centre d'empreses - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
oct. 3 @ 10:00 – 13:00

Vine a aquest taller dinàmic orientat a l’autodetecció d’oportunitats en l’àmbit del disseny de productes i els models de negoci.

Obtindràs un marc d’avaluació i eines de referència per poder plantejar-te objectius de circularitat i començar a aplicar un nou marc de disseny basat en l’economia circular. A més, podràs fer l’anàlisi de noves estratègies de comercialització de la teva activitat.

ACCIÓ organitza aquesta jornada en el marc d’activitats de la xarxa Enterprise Europe Network, de la qual ACCIÓ forma part i que agrupa més de 600 organismes de suport a l’empresa a 66 països.

Objectiu de l’acte
Diversificar o aplicar nous models de negoci en base a l’economia circular.

T’interessa si ets…
Una empresa interessada en trobar oportunitats en l’àmbit del disseny de productes i els models de negoci.

 • 10.00 h – Introducció
 • 10.15 h – Activitat orientada a l’anàlisi de productes de diverses tipologies
 • 11.00 h – Anàlisi del propi producte o servei a partir d’una dinàmica de cerca de “joint ventures” entre els participants
 • 11.45 h – Pausa cafè
 • 12.00 h – Exercici per repensar models de negoci aplicant-los a casos propis
 • 12.30 h – Posada en comú i conclusions
 • 13.00 h – Cloenda

 

 

 

 

nov.
26
Dt
Commemoració dels 10 anys a l’edifici H2O @ Institut Català de Recerca de l'Aigua
nov. 26 @ 10:00 – 17:00

L‘Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) celebra aquest mes de novembre els actes oficials del seu 10è aniversari. El primer esdeveniment festiu ja va tenir lloc, el passat dissabte dia 16, en una jornada que va comptar amb la participació de tot el personal de l’ICRA i els seus familiars.

La trobada va començar amb la benvinguda de Sergi Sabater, sotsdirector de l’ICRA, qui es va dirigir als visitants més petits per explicar la importància de l’aigua i com hem de tenir cura d’ella, a l’tractar-se d’un recurs escàs. Sabater va introduir breument la recerca que es fa a l’ICRA, tant a través de les sortides de camp en rius, embassaments o estuaris, com en el treball que es realitza en els laboratoris. Seguidament els tres estudiants de doctorand de el programa Nowelties, Barbara Topolovec, Michele Ponzelli i Nikoletta Tsiarta, van explicar en què consisteix una investigació científica i com es produeix el procés de reaprofitament de les aigües residuals.

La jornada va continuar amb visites guiades per les instal·lacions de la seu de l’ICRA i va concloure amb un animat dinar familiar. A continuació es pot veure un petit vídeo de la jornada.

Els actes d’aniversari finalitzaran amb la trobada que tindrà lloc el dimarts 26 de novembre acompanyats pel rector de la Universitat de Girona, Dr. Quim Salvi, i de el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís Ridao.

L’ICRA ha volgut commemorar la seva primera dècada a l’Edifici H2O de la millor manera que sap: fent divulgació de la recerca que es fa al sector de l’aigua. Per aquest motiu, com a fi de festa, hagi volgut organitzar el congrés “Water research in perspective: beyond 2020”, en el qual els investigadors de l’ICRA exposaran, de forma senzilla i pedagògica, assumptes com la qualitat de l’aigua, l’amenaça dels contaminants emergents i espècies invasores o els riscos d’inundacions i sequeres. Les conseqüències que aquests poden tenir per als éssers humans i la naturalesa o les polítiques que es podrien aplicar relacionades amb l’aigua.

Programa de la jornada:

 • 10: 00h- 10: 15h Benvinguda a tots els assistents per part de Dr. Damià Barceló, director de l’ICRA.
 • 10: 15h- 10: 45h Parlaments autoritats.
 • 10: 45h – 11: 00h. Vídeo resum 10 anys de l’ICRA.
 • 11: 00h – 11: 30h Pausa- Cafè.
 • 11: 30h – 13: 30h Congrés ICRA (1ª part).
 • 13:30 – 14: 30h Dinar.
 • 14: 30h – 16: 30h Congrés ICRA (2a part).
 • 16: 30h – 16: 45h Agraïments per part de la direcció de l’ICRA a tots els assistents i foto oficial.