Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Serveis de Prevenció i Riscos Laborals del Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Centre d'empreses
C/ Pic de Peguera, 11 (Ala B - Desp. B·1·16)
(17003 Girona)
Tel. +34 972 18 32 30
@ prl@parcudg.com

Els Serveis de Prevenció i  Riscos Laborals del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona ha dissenyat un pla d’accions de mesures de prevenció per la contenció del virus COVID19 pel retorn de l’activitat durant la fase 3, i en consonància amb les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya. El pla inclou un seguit de recomanacions i obligacions per a tots els usuaris del Parc amb la finalitat de salvaguardar la salut pública.

Les mesures s’adequaran a l’evolució de la pandèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries.
 
Aquestes mesures no substitueixen les pròpies de cada empresa i els seus serveis de riscos laborals que hauran de vetllar per la seguretat dels seus treballadors.

Canals oficials d'informació sanitària sobre la Covid-19Mesures als espais comuns

 • Als accessos principals de cada edifici s’ha instal·lat dispensadors amb gel hidroalcohòlic.

 • S’augmentarà la freqüència de la neteja general de les zones comunes i la neteja de terres es realitzarà amb una solució d'aigua lleixiu amb una proporció 1/50. Les manetes, poms, baranes, taules es netejaran amb OXA-BACTERDET PLUS mitjançant polvorització i respectant el temps de contacte per a la desinfecció.

 • Els banys queden limitats el seu ús a una persona a la vegada. Es realitzarà una augment de la freqüència de la neteja, tot i això, es proporcionaran tovalloletes i desinfectant per la neteja del WC així com gel hidroalcohòlic per les mans.

 • Es obligatori l’ús de mascaretes als espais comuns, ja que es no pot garantir la distància mínima de 2 metres en algunes zones tant per espai com per volum de persones.

 • L’ús dels ascensors restarà limitat a persones amb mobilitat reduïda i personal de transport de mercaderies pesants.

 • Tots els accessos del Parc romandran tancats i només s’hi podrà accedir amb tarja d’accés. Es recomana que les visites externes siguin amb cita prèvia i serà l’usuari qui haurà d’anar a obrir i rebre la visita.

 • El menjador i la zona de taules exteriors romandran disponibles amb les següents limitacions:

  • Les taules exteriors del Centre d'empreses són d'accés lliure, cada usuari és responsable de la desinfecció prèvia i posterior, per aquest motiu s’ha deixat a disposició un equip de desinfecció.

  • Les taules exteriors de l'edifici Narcís Monturiol romandran disponibles de 12.00 h a 14.00 h. S'obrirà l’accés exterior del menjador del Monturiol on s’han habilitat dos microones i un equip de desinfecció per tal que els usuaris puguin desinfectar les taules, cadires i maneta i botons del microones abans de cada ús.

  • El menjador comú de l'edifici Narcís Monturiol queda restringit a empreses amb un mínim de 10 treballadors amb torns preestablerts. La reserva de l'espai serà per un mínim de 10 persones i s'haurà de sol·licitar mitjançant l'adreça electrònica reserves@parcudg.com la qual quedarà subjecte a la disponibilitat de capacitat i horari.

 • Franges:

  • 1r torn: 12.45 h a 13.45 h

  • 2n torn: 14.00 h a 14.45 h

  • La desinfecció durant aquesta hora és responsabilitat de l’empresa/es que sol·licitin el servei de menjador. Es posa a disposició dels usuaris el material necessari per aquesta.

 • Les sales de reunions, aularis i auditoris romanen disponibles per als usuaris però amb restriccions d’ús i capacitat. Es realitzarà la posterior desinfecció cada vegada que s'utilitzi. Caldrà reserva prèvia. 
 • Capacitats de les sales, aularis i auditoris:

  • B2B: 2 persones

  • Sala B i C: 8 persones

  • Sala de Reunions Monturiol: 8 persones

  • Sales de Reunions 3 i 4: 4 persones

  • Sala de Juntes: 8 persones

  • Sala VIP: 4 persones

  • Aularis: 8 persones

  • Auditoris Jaume Casademont i Manel Xifra Boada: 30 persones

  • Auditori Centre d'empreses: 20 persones

 • Per a més informació sobre les sales del Parc podeu enviar un correu electrònic a l’adreça reserves@parcudg.com

 • A diferents punts del Parc trobareu material per a la desinfecció personal i de diferents zones com ara taules comunes exteriors, lavabos, sales de reunions... Si us plau, seguiu les instruccions proporcionades per la oficina de prevenció de riscos laborals que trobareu en aquests espais.

Mesures dels serveis del Parc
 • Els serveis de manteniment estaran actius assegurant el correcte funcionament de les instal·lacions. Es seguiran duent a terme totes aquelles tasques planificades del manteniment correctiu i preventiu de totes les instal·lacions del Parc.

 • El protocol d’actuació pels treballadors de la Fundació Parc Científic els dota de  mesures de protecció com els metacrilats en les zones de recepció, s’han marcat a terra les zones d'atenció als usuaris i les EPIS necessàries per a la seva protecció (guants, gels i mascaretes). També se sotmeten a control de temperatura corporal abans de l'inici de l’activitat així com tots els treballadors de les empreses col·laboradores del Parc.

 • La correspondència ordinària, urgent i certificada també es recepcionarà i l'operativa serà l'habitual.

 • La paqueteria continuarà essent recepcionada. Així i tot a causa de la limitació de l'espai, us demanem que si no us trobeu treballant al Parc i no podeu recepcionar-los no poseu la nostra adreça d'entrega per tal de no col·lapsar l'espai magatzem.

 • L’accés i seguretat del Parc està garantit cada dia les 24 hores.

 • Les cafeteries poden romandre obertes segons la normativa vigent dins de cada fase.

  • En fase 3 es podrà fer ús del 75% de l'espai de terrassa i 50% de l'espai interior.

  • Es podrà fer ús de les barres mantenint la distància mínima de seguretat.

  • Es recomana que les comandes es facin via telefònica, correu electrònic o APP... per tal d’evitar les aglomeracions i en qualsevol cas s’haurà de mantenir la distància de seguretat.

  • Els menús s'exposaran en un cartell comú.

  • Els dispensadors de paper, escuradents, olis, vinagreres se subministraran sota comanda o amb monodosis.

  • Les forquilles, ganivets, cristalleria estaran fora de l'abast del client.
 • El personal del Parc oferirà una atenció no presencial als usuaris. Feu servir el correu electrònic o el telèfon per a qualsevol qüestió.  

Recomanacions d´autoprotecció als despatxos, tallers i laboratoris
Totes les recomanacions que venen a continuació han de ser preses en consideració tant per part de les empreses que reprenen l’activitat com per part d’aquelles que no l’hagin suspès en cas que no les tinguessin ja previstes.

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó sempre que sigui necessari, durant mínim 40 segons, o amb solució hidroalcohòlica.

 • Utilització d'Epis recomanades pels vostres serveis de prevenció o allò establert per les autoritats sanitàries i dels plans de contingència que hagin redactat.

 • Prendre la temperatura corporal.

 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-los tot seguit a una paperera.

 • Utilitzar la cara interna del colze mentre s’estossega o es tus i tot seguit rentar-se de seguida les mans.

 • Evitar compartir objectes sense que es netegin degudament (llapis, bolígrafs, etc.).

 • Extremar la higiene personal en lavabos i dutxes.

 • Evitar les manifestacions d’interacció social o afecte que impliquin contacte físic.

 • Ventilar l’espai regularment.