972 18 34 00

Escola de competències

UdG Ocupació


Escola de competènciesMòduls centrals
Mòduls Centrals - Mòdul 20-031
Campus Montilivi
17003 Girona


Tel. 972 41 80 76
practiques@udg.eduL'Escola de Competències és un projecte impulsat per UdGOcupació amb l’objectiu de formar als estudiants i titulats amb aquelles competències professionals que marquen la diferència entre candidats. 


S’ofereixen càpsules gratuïtes i una selecció de recursos en habilitats i competències.Què són i quines treballem


QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS?

Les competències són el conjunt d’actituds, habilitats i capacitats d’una persona, definides dins un entorn laboral.


Dins una professió, podrem dir quines són les competències que la persona que l’exerceix haurà de tenir, per poder desenvolupar-la de la millor manera.


La persona adquireix la seva competència professional a partir de combinar els seus propis recursos personals: experiències, actituds, coneixements, habilitats, capacitats, ètica, valors; i els recursos de l’entorn: fons documentals, recursos de formació, xarxa de relació, mitjans, informació, etc.


El model de competències està sent clau en el nou mercat laboral, atès que és un model que permet que les persones recuperin els seus propis recursos i puguin transferir-los i posar-los en pràctica en el desenvolupament d’una ocupació determinada.
QUINES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS TREBALLEM?

Des de l’Oficina Universitat Empresa s’organitzen diferents càpsules formatives per a la millora d’algunes de les competències professionals més valorades:

 • Comunicació
  • Habilitat de transmetre, de fer conèixer alguna cosa a algú d'una manera clara i entenedora. Abasta des d'una transmissió d'informació fins a entrar en relació d'idees, d'interessos, etc. La comunicació pot ser oral i/o escrita i s'adreça a diferents públics.
 • Motivació
  • Procés intern –estat mental– que activa, dirigeix i ens permet mantenir una conducta adequada per a la consecució d’un objectiu concret. És també un mecanisme de resposta que té en compte el balanç entre les necessitats i les demandes de cada moment, i ens energitza i vigoritza perquè puguem realitzar les accions adequades a aquestes necessitats.
 • Networking
  • Habilitat d'establir contactes amb un ampli ventall de persones, que els permet ajudar-se mútuament, en situacions professionals i personals. Es tracta d'un procés amb doble direcció, al donar ajuda i atenció a la nostra xarxa de contactes facilitem que ells ens ajudin.
 • Lideratge
  • Intenció d'assumir el rol de líder d'un grup o equip de treball. Implica el desig de guiar els altres.
 • Autoconfiança
  • Convenciment sobre la pròpia capacitat per a realitzar amb èxit una tasca o escollir l'enfocament adequat per realitzar un treball o resoldre un problema. Mostrar confiança en les pròpies capacitats (per exemple, davant noves dificultats), decisions i opinions.

 • Negociació

 • Habilitat per promoure el consens. És l'intent per fer coincidir criteris diferents, en una situació determinada, amb l'objectiu d'arribar al pacte i buscar el millor benefici.
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty