972 18 34 00

Programa PRIMER

Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona


Elisabeth Abadal


projectes@parcudg.com


972 18 34 00

El programa Benestar i salut Girona HUB es dirigeix a 15 emprenedors o emprenedores i pretén aplicar innovació, tecnologia i nous models de negocis a projectes emprenedors de l'àmbit del Benestar, creant un programa integral que cobrirà tota la cadena de valor de l’emprenedor, posant especial èmfasi en l’execució de plans de negoci, la posada en marxa de les empreses i l'acceleració d'aquestes. S'ofereixen als emprenedors palanques i plataformes d'impuls que permetran l'aprofitament d’oportunitats i facilitaran l'acceleració dels projectes i es crearà també un ecosistema de finançament per cobrir el cicle de vida de les empreses.


Benestar i Salut Girona Hub
El Parc Recerca i Innovació Universitat de Girona i Eurecat impulsen el programa de preaccelaració Benestar i Salut Girona Hub sota el paraigua del programa PRIMER promogut per la Generalitat de Catalunya per tal d’impulsar l’emprenedoria territorial especialitzada.
Benestar i Salut Girona Hub es dirigeix a 15 emprenedors o emprenedores de la demarcació de Girona i pretén aplicar innovació, tecnologia i nous models de negoci a projectes emprenedors de l’àmbit del Benestar i la Salut, creant un programa integral que cobrirà tota la cadena de valor de l’emprenedor, posant especial èmfasi en l’execució de plans de negoci, la posada en marxa de les empreses i l’acceleració d’aquestes.
S’ofereixen als emprenedors palanques i plataformes d’impuls que permetran l’aprofitament d’oportunitats i facilitaran l’acceleració dels projectes, es crearà també un ecosistema de finançament per cobrir el cicle de vida de les empreses i s’ofereixen també espais físics de treball.

El sector
La indústria del benestar i la salut inclou tots els productes i serveis destinats a millorar la salut física, mental i emocional de les persones, retardant els efectes de l’envelliment i prevenint malalties.
El programa PRIMER identifica diversos reptes estratègics per als emprenedors, incloent-hi serveis per a la gent gran, salut mental, alimentació saludable escolar, bellesa ètnica i altres.
En el mapping realitzat a Catalunya les empreses dedicades a la “Salut i el Benestar” facturen més de 6.500 milions d’euros i donen feina a un nombre de treballadors que sobre passa els 100.000, amb una taxa de creixement anual mitjana en els darrers anys del 7%. De les empreses que formen part d’aquest col·lectiu industrial, algunes es dediquen en el 100% a la indústria del benestar i d’altres contribueixen de forma parcial al negoci. A més, s’han trobat exemples d’altres sectors no relacionats directament que també adopten estratègies enfocades al benestar (ex: tèxtil, oci), el que fa del mapping un llistat complex i flexible a l’entrada de noves empreses.
Entre el 2021 i el 2025, s’espera un creixement del 14% en el sector de la salut i el benestar en l’àmbit mundial, amb una demanda creixent de productes i serveis més sofisticats.

Mentoria
Mitjançant l’acció de mentoria es faran avançar els projectes emprenedors que sorgeixin durant el Programa. Els mentors i les mentores tindran experiència professional en l’àmbit d’especialització o en el de creació d’empreses.
En les sessions de mentoria es treballaran aspectes estratègics del sector i de la tecnologia o de la innovació a aplicar.
Es realitzaran un total de 60 hores de mentoria, cada emprenedor disposarà d’una bossa d’un màxim de 5 hores de mentoria.
La planificació de les sessions de les sessions d’emprenedoria és la següent:
– 1a sessió: Definició del projecte emprenedor: missió, visió i valors
– 2a sessió: Anàlisi: anàlisi interna i extern. Oportunitats de mercat. Aspectes estratègics del sector
– 3a sessió: Estratègia: producte, posicionament, proposta de valor. Tàctica: producte, preu, vendes, comunicació
– 4a/5a sessió: Innovació, tecnologia, escalabilitat

Formació
El Pla de formació previst en el programa és especialitzat i enfocat a les oportunitats i les necessitats detectades que permeti formar les persones emprenedores seleccionades per crear empreses amb alt potencial de creixement. S’impartiran 100 hores de manera semipresencial.
Pla formatiu:
BLOC 1: El sector de Benestar: Mercat, Oportunitats i Necessitats. 4 h. Presencial
BLOC 2: Gestió empresarial, emprenedoria i innovació. 40 h. Presencial
BLOC 3: Tecnologia i Transformació digital del sector Benestar. 56 h. En línia

Calendari

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty