972 18 34 00

Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG)

L'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) és una associació professional d'empresaris dedicats a activitats relacionades amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

AENTEG es constitueix com una entitat sense ànim de lucre, per tal d'agrupar i representar els interessos de les empreses de les comarques gironines del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. L'Associació gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar i es regeix pels Estatuts i els altres acords adoptats pels òrgans de govern de l'Associació.

Els objectius de l'Associació se centren en establir punts de contacte entre les empreses relacionades amb les noves tecnologies, la defensa i coordinació dels interessos d'aquestes empreses, així com oferir serveis als associats, i treballar en la divulgació i foment de les noves tecnologies.

Poden pertànyer a l'Associació en qualitat de membre els empresaris que tinguin treballadors al seu servei i que desenvolupin habitualment la seva activitat a les comarques gironines, quan aquesta estigui centrada en les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Telèfon/s: 972213435

Persona de contacte: Josep Lara Ramos

Edifici: Narcís Monturiol

C/ Emili Grahit, 91 (Bloc A-P3/A10)
(17003 Girona)

info@aenteg.com
www.aenteg.com
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty