972 18 34 00

Campus Salut

El Campus Salut de la Universitat de Girona és una plataforma relacional amb un clar plantejament market driven , que té per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses i institucions de l'àmbit de la Salut i la Universitat de Girona, sobre la base del contacte a priori i la promoció i manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat de Girona.

Els principals eixos de treball:


PROMOCIÓ DE LA SALUT I DEL BENESTAR

 • Identificació, disseny, implementació i avaluació d’estratègies enfocades als determinants de la salut: personals; estils de vida; xarxes socials i comunitàries; condicions de vida i treball; condicions socioeconòmiques, culturals i ambientals.

 • Avaluació i diagnòstic de les necessitats dels diferents col·lectius -pel que fa a la salut i al benestar en el decurs del cicle vital (infància, adolescència, edat adulta, vellesa) i tenint en compte el gènere- mitjançant metodologies i tècniques específiques

 • Disseny, implantació i valoració de programes de promoció de la salut i del benestar

 • Suport tecnològic als programes de promoció de la salut mitjançant mHealth, jocs seriosos i altres plataformes TIC

 • Salut i món local


PREVENCIÓ, DIAGNOSI I NOUS TRACTAMENTS DE MALALTIES CRÒNIQUES I MÉS PREVALENTS A LA COMUNITAT: MALALTIES VASCULARS, MALALTIES NEURODEGENERATIVES, MALALTIES METABÒLIQUES, MALALTIES ONCOLÒGIQUES, SALUT MENTAL I PATOLOGIA SOCIAL

 • Disseny, implementació i avaluació de programes (bio-psico-socials) de prevenció dels factors i les conductes de risc

 • Desenvolupament i millores en els equips i les tècniques de diagnòstic (tant de laboratori com d’imatge), així com de nous biomarcadors específics d’aquestes malalties i trastorns

 • Desenvolupament, adaptació i validació d’instruments de mesura de salut percebuda pels pacients (qüestionaris genèrics o específics de qualitat de vida o d’altres dominis de resultats en salut)

 • Identificar noves dianes terapèutiques a partir de la recerca sobre mecanismes d’acció moleculars

 • Disseny de nous tractaments terapèutics: Basats en fàrmacs ja existents (Drug Reprofiling) o bé basats en el desenvolupament de noves molècules (Drug Discovery & Drug Design)

 • Aplicació de la robòtica, el processat d’imatges radiològiques digitals, els jocs seriosos, la telemedicina i mHealth a l’assistència sanitària, el monitoratge amb suport a la presa de decisions i rehabilitació de pacients.

 • Potenciació de la qualitat de vida dels pacients i de l’adherència als tractaments.


SALUT DIGITAL. GESTIÓ DE PROCESSOS D'ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA, ASSISTÈNCIA INTEGRADA I INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES MÈDIQUES

 • Disseny, implementació i avaluació de processos d’atenció sanitària, de models d’assistència integrada i continuïtat assistencial

 • Aplicacions TIC a l’àmbit de la salut, organització de models d’assistència i comunicació

 • Econometria de la salut

 • Equipament mèdic i equips de diagnòstic

 • Diagnòstic per la imatge

 • Diagnosi assistida

 • Dispositius mèdics

 • Sistemes de suport a la presa de decisió en els processos assistencials

 • Els reptes del big data en salut

 • Telemonitorització i mHealth

 • Enginyeria translacionalTelèfon: 972 41 95 38

Edifici:  Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B)
(17003 Girona)

campus.salut@udg.edu
www.udg.edu/ca/campussalut
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty