972 18 34 00

Centre Blockchain de Catalunya

El Centre Blockchain de Catalunya té com a finalitat promoure l’adopció d’actius digitals i tecnologies descentralitzades (DLTs) a Catalunya mitjançant la difusió i alfabetització digitals, no només entre tots i cadascun dels sectors industrials sinó també, i sense excepció, entre aquells actors, individuals o col·lectius, privats o institucionals, potencialment concernits.


Promou, explica, i educa sobre la tecnologia blockchain, casos actuals d’aplicació i possibilitats futures. I, també, vol servir de pol de desenvolupament, i nexe d’unió entre les comunitats local i global, d’un ecosistema altament innovador, que empenyi el creixement econòmic i tecnològic, i projecti Catalunya com actor digital en l’esfera internacional.
BLOCKCHAIN
La tecnologia blockchain o cadena de blocs és recent. Proveeix d’eines de gran capacitat transformadora, desconegudes fins fa poc. Se sustenta sobre un registre permanent, immutable i segur, que garanteix les transaccions de forma descentralitzada. Prescindeix, per tant, de qualsevol mediador o ens central.


La base de dades és distribuïda i encriptada, per la qual cosa la informació que conté és alhora transparent i incorruptible. Les aplicacions d’ús són ja una realitat en diferents sectors, aportant confiança, i eficiència allà on s’implementen. La blockchain és la plataforma sobre la qual convergiran altres tecnologies de nova generació i que farà possible una transformació digital àgil i completa.


DEMOCRACY4all
La conferència internacional Democracy4all se celebra anualment des del 2019. Posa en contacte talent, experts i responsables polítics per compartir i discutir els darrers avenços en la tecnologia i regulació. La seva orientació el fa un esdeveniment únic en el món perquè focalitza en l ‘ús de la blockchain com a instrument de perfeccionament democràtic en matèria de governança social, corporativa i individual. Ofereix a Catalunya l’oportunitat d’hostatjar el conclave internacional més rellevant per actors polítics i institucions arreu, i contribueix a agilitzar el diàleg entre ens governamentals i noves tecnologies.


L’empremta de la conferència arriba també al conjunt de l’ecosistema. S’ha establert un espai perquè els partners locals i internacionals celebrin esdeveniments propis al voltant de la conferència, sota el paraigua de la Barcelona Blockchain Week.OBRIR GIRONA
El projecte Obrir Girona té com a finalitat desenvolupar una prova pilot a la ciutat de Girona per provar un sistema de certificacions de vacunacions i tests de Covid-19, que permetin acreditar que una persona disposa de major seguretat a l’hora de desplaçar-se, participar en esdeveniments, comprar, anar a restaurants o d’altres activitats que abans de la pandèmia eren quotidianes.


Aquest projecte és possible realitzar-lo mantenint la privacitat de les dades personals i de forma segura i immutable gràcies a la tecnologia blockchain, que permet que l’usuari sigui l’únic responsable de les seves dades, i que aquestes no puguin ser alterades.INTERNACIONALITZACIÓ
El CBCat fa accions de lobi a favor dels interessos de la indústria blockchain catalana.


Treballa per:  • Donar a conèixer Catalunya com a país blocKchain-friendly i bona ubicació per radicarnegocis i projectes blockchain internacionals.

  • Atreure talent per a les nostres empreses.

  • Estudiar en profunditat i atresorar coneixement sobre com s’estan desenvolupant les plataformes blockchain al món, i particularment a l’Àsia, i establir-ne connexions institucionals i empresarialsECOSISTEMA
Institucions com el World Economic Forum – WEF, i empreses com PWC o Gartner han fet públics estudis amb previsions d’un increment de fins el 4% del PIB mundial entre 2030-40, gràcies a la contribució del blockchain. L’extrapolació d’aquestes xifres ens permet entreveure un enorme potencial a Catalunya. No obstant això, l’impacte econòmic de l’ecosistema és encara baix malgrat tenir un elevat potencial de creixement. El teixit empresarial català en el sector de la blockchain és emergent, format bàsicament per microempreses, de les quals una gran majoria té menys de 5 anys.


El CBCat treballa per:  • Posar en contacte startups i inversors

  • Dinamitzar l’ecosistema amb fòrums periòdics, i borses de treball

  • Fer de pont entre la recerca acadèmica i la indústria Esponsortizar cursos formatius per consolidar el talent

  • Impulsar la creació de blockchain privades i infraestructura comuna


Telèfon: 972 18 35 35

Persona de contacte:

Edifici:  Narcís Monturiol

C/ Emili Grahit, 91 (Bloc A, P1-A12 i A15)
(17003 Girona)

www.cbcat.io
info@cbcat.io
Contacte


301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty