Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Fundació Campus Arnau d’ Escala

La Fundació Campus Arnau d'Escalaés un espai de recerca aplicada, innovació i transferència de coneixement en matèria de serveis socials i sociosanitaris.

El 21 de desembre de 2001, es va signar la carta fundacional que donaria pas, com a entitat de ple dret, a la Fundació Campus Arnau d'Escala, esdevenint-ne els patrons nats, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la Fundació Drissa.

La Fundació Campus Arnau d'Escala, sempre oberta a sumar esforços i capital investigador, ha donat entrada a nous patrons, com l'Institut d'Assistència Sanitària (2005) i el Consorci Sant Gregori (2010).

Des de la seva creació, el 21 de desembre de 2001, la Fundació ha orientat la seva activitat a recollir les inquietuds de les persones, les entitats i els organismes que es relacionen amb els serveis socials i sociosanitaris per tal de donar-hi resposta des de la perspectiva de la innovació.

Des de llavors, la Fundació Campus Arnau d'Escala treballa per esdevenir un referent d'excel·lència en recerca aplicada reunint els investigadors i les investigadores que millors garanties d'èxit aportin amb la finalitat d'innovar en la intervenció amb els col·lectius més vulnerables.

Els àmbits d'especialització de la Fundació Campus Arnau d'Escala són l'ètica aplicada a la intervenció social, l'envelliment, la discapacitat, la salut mental i les polítiques socials locals.

Telèfon/s: 972183426 - 972104215

Persona de contacte: Lluís Marroyo Molina

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B-Despatx 9)
(17003 Girona)

info@campusarnau.org
www.campusarnau.org