972 18 34 00

Fundació Privada per la Creativació

La raó de ser de la Fundació per a la Creativació® és fomentar la creativitat de les persones en l'àmbit educatiu per tal de millorar les seves capacitats i habilitats d'innovació i emprenedoria.

La Fundació vol contribuir a dotar les generacions més joves de la capacitat i motivació necessàries per al canvi i transformació de la societat i per a la seva pròpia realització personal.

Volem difondre la creativitat aplicada a la innovació a través d'un moviment encapçalat per persones i organitzacions, amb una àmplia base social capaç d'afrontar i resoldre els reptes de l'avenir de forma proactiva i exitosa.

Finalment, la Fundació pretén esdevenir un referent pel que fa a creativitat i innovació en l'àmbit educatiu.


¿QUI SOM?
La Fundació per a la Creativació és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda per un patronat, un equip tècnic i un seguit empreses i entitats que col·laboren per fomentar la creativitat i la innovació en l’àmbit educatiu i familiar.

QUÈ FEM?
El nostre objectiu és conscienciar, promoure i col·laborar amb les escoles i les famílies per educar la creativitat i el talent dels nens i nenes. “Hem de dotar les noves generacions de les competències necessàries per contribuir de manera positiva als canvis futurs de la nostra societat, així com a la seva pròpia realització personal”.

COM HO FEM?
Per als centres i les escoles de primària que volen potenciar la Creativitat i la capacitat innovadora de les seves alumnes, oferim un programa educatiu, dissenyat per la pròpia fundació, perquè disposin del material adequat per fer-ho.
Per a les famílies, hem fet una selecció dels millors jocs educatius per a desenvolupar la creativitat i descobrir el talent dels nens i nenes.

Què és la Creativació?
creativació f. Neologisme resultant de la unió dels conceptes creativitat i innovació, mitjançant la formació d’un acrònim amb les dues paraules. Es refereix a l’acció d’emprar la creativitat per convertir-la sistemàticament en innovació. Terme ideat i registrat per Josep Lagares.
creativar v. intr. Acte o acció de dur a terme un procés de creativació per resoldre de forma divergent un repte o problema. | | Capacitat de crear, origen de la innovació, condició necessària per innovar.
creativador-a adj. Practicant, comparteix i promou la creativació. Organització creativadora. Organització que promou la creativitat de tots els seus membres mitjançant l’ús de tècniques que la fomenten i que disposa d’una metodologia per convertir sistemàticament les idees en valor. f. Persona que denota creativitat.
Creativació, Fundació per a la f. Fundació sense ànim de lucre que té la missió de “Actuar per desenvolupar i difondre la Creativitat i la Innovació en l’àmbit educatiu” amb l’objectiu de “Dotar les noves generacions de la capacitat i motivació necessàries per contribuir al canvi i transformació futurs de la nostra societat ia la seva pròpia realització personal. “
creativitat f. Capacitat de crear, innata en totes les persones però que en molts casos es manté inactiva i que cal educar per tal de desenvolupar-la.
crear (del lat. crea) v. tr. Fer del no-res. Establir, fundar, introduir per primera vegada alguna cosa; fer-la néixer o donar-li vida.


Telèfon/s: 972245000

Persona de contacte: Miquel Angel Oliva Sans

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta A i B- Despatx 8)
(17003 Girona)

fundacio@fundaciocreativacio.org
www.fundaciocreativacio.org
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty