Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

GAINN


Sóm una empresa especialitzada en serveis integrals de gestió de l’R+D+i, amb seu als Parcs Científics i Tecnològics de Girona i Lleida.

Coneix els nostres serveis d'ajuts financers i deduccions fiscals per R+D+i. Contribuïm a la millora competitiva de les empreses, facilitant la viabilitat financera dels seus projectes d’R+D+i a través d’una gestió integral i personalitzada.


FINANÇAMENT PER A PROJECTES
A GAINN oferim un servei integral de gestió de projectes de recerca i innovació. Identifiquem els teus projectes d’R+D+i i cerquem la millor opció per què obtinguis el màxim finançament, tant a nivell nacional com internacional.

DEDUCCIONS FISCALS
Gestionem íntegrament la deducció fiscal per R+D i innovació tecnològica.
A GAINN garantim la correcta aplicació de les deduccions fiscals per R+D+i, generant el suport documental necessari amb la finalitat d’atorgar seguretat jurídica en cas d’inspecció fiscal. Es poden beneficiar totes aquelles entitats residents en territori espanyol subjectes a l’Impost de Societats, que realitzin activitats qualificades com investigació, desenvolupament o innovació tecnològica segons la redacció de l’article 35 del TRLIS.

BONIFICACIONS
T’ajudem a fer compatibles la deducció fiscal per R+D+i i la bonificació per personal investigador.
Bonificacions en la quota empresarial de la cotització a la Seguretat Social per personal investigador adscrit en exclusiva a activitats d’R+D+i. Es tracta d’un incentiu no tributari, lligat a la contractació i al manteniment de l’ocupació amb dedicació exclusiva a activitats d’R+D+i.

SEGELL PIME INNOVADORA
A GAINN impulsem l’obtenció del segell PIME per a les empreses innovadores i sol·licitem la seva inclusió al Registre PIME Innovadora del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Vols conèixer els avantatges addicionals d’obtenir el segell PIME Innovadora mitjançant la certificació oficial segons les especificacions AENOR EA0043, EA0047 o la norma UNE 166.002?

PLANS I ESTUDIS
T’assessorem sobre l’estratègia òptima d’innovació, negoci, finançament de projectes R+D+I o empresarials tant de fonts públiques com privades. A GAINN donem suport en tots aquells aspectes que poden ser rellevants per millorar la teva competitivitat i conseqüentment, els resultats.Telèfon/s: +34 972 183 305

Persona de contacte: Heily Ferrer

Edifici: Centre d' Empreses - Giroemprèn

C/ Pic de Peguera, 11 (Ala B-Despatx B·2·01)
(17003 Girona)

info@gainn.cat
www.gainn.cat