Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP)

LEPAMAP és un grup de recerca format
per enginyers i llicenciats que treballen en enginyeria paperera, modificació de fibres naturals i en la indústria transformadora del plàstic, procurant mantenir sempre la harmonia entre indústria i medi ambient.

El grup LEPAMAP ha estat reconegut com a Grup Consolidat de Recerca, menció concedida pel Departament de Universitats, Recerca y Societat de la Informació. Per altra part, el sistema d'organització del grup LEPAMAP està certificat d'acord amb la normativa ISO 9001:2000. El grup també forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) que promou el Centre de Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.


Tecnologia del paper

 • Qualitat i aspectes energètics del pulpejat de pastes i paper

 • Retenció de fins i càrregues en la formació del full de paper

 • Qualitat total

Destintatge del paperot
 • Operacions unitàries de desintegració i flotació

 • Química del destintatge

 • Qualitat final: Desfibrat i propietats òptiques

Medi Ambient
 • Optimització del tractament primari dels efluents de destintatge.

 • Simulació de Processos de fabricació del paper.

 • Tancament de circuits en fàbriques de paper i cartronet: Consum d’aigua fresca, minimització d’efluents i tractament d’aigües en el circuit intern.

Spoiler title
 • Matèries primeres i la seva modificació superficial

 • Fabricació de “composites”

Preparació de biomaterials polimèrics per a la seva utilització en la enginyeria de teixits
 • Obtenció de ciments ossis acrilics per a cirugia ortopèdica

 • Disseny de “scaffolds” per a la seva utilització com a suports cel·lulars
Telèfon/s: +34 972 418 399

Persona de contacte: Dr. Pere Mutjé Pujol

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta A-Taller 9)
(17003 Girona)

info@lepamap.com
www.lepamap.udg.edu
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page