Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària

L'Observatori d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social va néixer l'any 2003, amb una estructura molt petita i un gran component voluntarista, per donar resposta a les problemàtiques ètiques que es donen en l'àmbit de l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària. L'Observatori es va crear en el si de la Fundació Campus Arnau d'Escala, els patrons de la qual són la Universitat de Girona, la Fundació DRISSA i el Consorci Sant Gregori. En aquests anys, ha desenvolupat una tasca científica important en l'àmbit que li és propi.
Per acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, des del 30 de juliol de 2013 l'Observatori és reconegut com a estructura de recerca de la UdG i passa a denominar-se Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària.
L'objectiu general de l'Observatori és estimular una cultura professional i ciutadana sobre els valors morals, explícits i implícits, presents en les pràctiques de l'acció social, sociosanitària i psicoeducativa, i promoure una ètica respectuosa que aprofundeixi en els valors recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans, a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Els objectius específics de l'Observatori són:

Dur a terme recerca bàsica i aplicada en els àmbits de l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària.
Transferir els resultats de la recerca en publicacions dirigides a professionals dels diferents àmbits de l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària; en publicacions científiques especialitzades i indexades, i en actes, comunicacions, jornades, congressos, cursos...
Generar opinió i introduir la reflexió ètica en els fòrums que tractin qüestions de l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària.
Dissenyar i oferir una cartera de serveis sobre ètica aplicada adreçada a les institucions i entitats de l'àmbit de l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària i executar els serveis que la integren.
Crear una estructura organitzativa estable i sòlida que permeti assegurar l'assoliment dels objectius abans assenyalats.

Telèfon/s: 972104215

Persona de contacte: Joan Manuel del Pozo Àlvarez

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B- Despatx 9)
(17003 Girona)

etica@campusarnau.org
etica.campusarnau.org
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page