972 18 34 00

Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica i de Coneixement (OITT)

L'OITT és una unitat de Serveis Centrals de la UdG, amb les funcions d'OTRI (Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació) i amb diverses funcions relacionades amb la recerca, i especialment les següents:

Gestionar els ajuts de recerca (informació, registre, sol·licitut, gestió econòmica, justificació de tot tipus d'ajuts de recerca), tant autonòmics, com estatals i europeus.
Gestionar la transferència tecnològica i de coneixements: l'OITT és el punt de contacte entre les empreses i la Universitat per tal de transferir els resultats i els coneixements obtinguts en la recerca i aplicar-los a la seva explotació i, per tant, poder dirigir i retornar la recerca al mercat i a l'entorn per totes les vies possibles.
Portar a terme aspectes de comunicació i difusió de la ciència.
Transferir vol dir tenir coneixement del que s'investiga a la Universitat, de les activitats dels grups que hi fan recerca, per tal de poder oferir després els resultats a les empreses, en funció de la matèria que s'investiga.

L'OITT ofereix la gestió de contractes i convenis amb les empreses per tal de finançar una recerca determinada, arran de les necessitats de desenvolupament empresarial. D'aquestes investigacions es poden inferir productes que necessiten protecció legal en forma d'inscripcio de les patents i les llicències. L'OITT s'encarrega d'aquesta gestió, així com d'oferir al capital inversor la possibilitat de participar en el finançament i en els resultats d'empreses derivades (spin-off), sorgides en el si de la mateixa univeristat.

L'OITT gestiona projectes de recerca propis, donada l'experiència en transferència tecnològica i la seva gestió. Cal destacar diversos ajuts europeus i accions del Pla nacional d'R+D+I. Podeu veure l'apartat específic sobre aquest tema.

Pertany i representa a la UdG en diverses xarxes nacionals i internacionals:
CTC (Consorci de Transferència de Catalunya)
XTT/XPPI
XIT
RedOTRI
PROTON
TII

Telèfon/s: 972418251

Persona de contacte: Pere Condom

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta A i B-2ª planta)
(17003 Girona)

bustia.oitt@udg.edu
www.oitt.udg.edu
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty