Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

SPARK IBERICA, S.A.U.

Spark Ibèrica es constitueix el 1976 amb el muntatge en subestacions elèctriques com a activitat principal. Anys més tard, Spark Ibèrica incorpora l'activitat de desplegament de xarxes de telecomunicacions a la seva cartera de serveis.

Amb la vocació de proporcionar serveis d'alt valor afegit durant les diferents fases del cicle de vida dels actius dels nostres clients, Spark Ibèrica contribueix en el disseny i l'enginyeria de detall durant la fase de concepció, porta a terme la instal·lació, la posada en servei i la direcció d'obra durant la fase de construcció, i finalment es responsabilitza de l'operació i manteniment durant la fase d'explotació dels actius.

Àrees de negoci

Omexom

  • Enginyeria AT / MT / BT

  • Construcció i reforma d’instal·lacions AT / MT

  • Manteniment integral d’instal·lacions AT / MT

  • Manteniment especialitzat d’equips d’alta tensió

  • Manteniment i posada en servei de proteccions, control i telecontrol

  • Sistemes de mesura

Axians

  • Telecomunicacions per companyies de serveis públics

  • Telecomunicacions per a operadors

  • comunicacions corporativesTelèfon: 932239800

Persona de contacte:

Edifici: Centre d' Empreses-Giroemprèn

C/ Pic de Peguera, 11 (Ala B-Taller B·0·03)
(17003 Girona)

info@sparkiberica.com
www.sparkiberica.com