972 18 34 00

UdGProfessional

UdGProfessional és un projecte d’acompanyament als/les estudiants i recent titulats/des de la Universitat de Girona que manifestin alts nivells de motivació i de talent. La finalitat és oferir eines que els ajudin a accedir a llocs de treball qualificats en destacades empreses de la Unió Europea.
Què engloba aquest projecte?Objectius del programa
Una anàlisi a fons dels candidats i l'acompanyament curricular a partir del moment en el que entren a formar part del programa.

Els objectius del projecte són:
 • Mantenir i incrementar la seva motivació

 • Fomentar el seu esperit creatiu i emprenedor

 • La planificació amb una antelació d' 1 a 2 anys de possibles contractes laborals dins de les empreses receptores, a través d'acords de col·laboració entre les empreses europees i la UdG.

 • L'impuls, millora i perfeccionament de la llengua vehicular de l'empresa escollida i receptora.

 • Selecció de perfils en funció de les demandes de les empreses.

 • Planificació de curtes estades (períodes estivals i vacacionals) per tal d'incentivar els primers contactes.

 • El seguiment de la relació laboral entre la candidatura i l'empresa europea destinatària.

 • Implicar les empreses en la formació acadèmica.

 • Convenis de formació amb empreses, per cursar una part dels estudis dins les seves estructures, a partir de 2on curs, en horari estable a acordar.
 • Acompanyar i donar valor al talent de la comunitat d’estudiants i titulats de la UdG.

 • Aquest talent compren, no només els bons expedients acadèmics, sinó també les ments creatives, innovadores i emprenedores.

 • Ampliar les possibilitats de desenvolupament professional dels nostres titulats.

 • Formar els participants per tal que puguin optar a llocs de responsabilitat dins d’empreses europees.

 • Promoure el seu possible retorn de manera que el nostre país pugui treure profit de la seva formació i experiència europea en el desenvolupament de noves activitats empresarials a casa nostra.

 • Fomentar l’economia del coneixement incentivant la realització de tesis doctorals dirigides entre la universitat i l’empresa, a nivell europeu.

Telèfon: (per formulari)

Persona de contacte:

Edifici:  Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B - Despatx 6)
(17003 Girona)

Contacte
www.udgprofessional.udg.edu
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty