972 18 34 00

Unitat de Valorització

La Unitat de Valorització és la secció de l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (l'OITT) encarregada de donar valor a aquells coneixements científics susceptibles de ser transferits al mercat. El seu objectiu principal és ajudar als membres de la UdG a portar al mercat les seves innovacions tecnològiques ja sigui via creació d'empresa, llicència de tecnologia o col·laboracions en R+D amb empreses de l'entorn.

Telèfon/s: 972418965

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta A i B- Planta Segona))
(17003 Girona)

valoritzacio@udg.edu
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty