972 18 34 00

Centre d’Empreses – Giroemprèn

L’edifici Centre d’Empreses - Giroemprèn, és un edifici tecnològic d'11.000 m2 que consta de tres plantes distribuïdes en mòduls de diferent tipologia: mòduls taller, mòduls laboratori i mòduls empresarials; a més de serveis generals. Completen l'oferta de serveis les 144 places de l'aparcament subterrani i les 200 exteriors. L'edifici disposa d'uns espais de laboratoris biològics per a ús d'empreses i iniciatives de recerca en el marc del projecte Biotech Girona. Permet desenvolupar tasques d'R+D a les empreses que s'hi han instal·lat, ja siguin centres de recerca, departaments tècnics, laboratoris o departaments de projectes, atès que està equipat amb serveis, instal·lacions i comunicacions avançades. Així mateix, es configura com a plataforma per a empreses de sectors d'alt creixement econòmic, l'activitat de les quals requereix una elevada proporció d'intangibles (tecnologies de la informació, disseny de materials, etc.).


1 AUDITORI 2 SALES de REUNIONS 6 AULARIS LABORATORIS TALLERS RESTAURANT
centre d'empreses
FEDER
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty