972 18 34 00

Grups de recerca

La Universitat de Girona promou l'activitat de recerca, transferència del coneixement i innovació a través de més de 100 grups de recerca (gairebé una trentena d'aquests instal·lats al ParcUdG) especialitzats en diferents àmbits de coneixement (científic, tecnològic, salut, humanístic o de les ciències socials) així com la formació d'investigadors. Aquest, per les seves característiques, aporten una alta i potencial capacitat de transferència de coneixement.

Si sabés què és el que estic fent, no en diria investigació, oi?

Albert Einstein
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty