Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Grups de recerca

La Universitat de Girona promou l'activitat de recerca, transferència del coneixement i innovació a través de més de 100 grups de recerca (gairebé una trentena d'aquests instal·lats al ParcUdG) especialitzats en diferents àmbits de coneixement (científic, tecnològic, salut, humanístic o de les ciències socials) així com la formació d'investigadors. Aquest, per les seves característiques, aporten una alta i potencial capacitat de transferència de coneixement.

Si sabés què és el que estic fent, no en diria investigació, oi?

Albert Einstein
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page