Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA)

El LEQUIA és un centre de recerca de la UdG membre de la Xarxa d'Innovació Tecnològica del CIDEM. L'objectiu principal del grup de recerca consisteix en l'optimització i millora dels processos de depuració d'aigües residuals i en l'aplicació de noves estratègies per a la valorització dels llots produïts en el procés de depuració.

L'activitat del grup s'organitza en diverses línies de treball, tant pel que fa a la recerca com a la transferència de tecnologia a les empreses. També participa en màsters i doctorats en la pròpia Universitat de Girona i en altres universitats i institucions.

Dins el nostre àmbit de treball, hi ha quatre línies bàsiques d'investigació:

  • Disseny, operació i control de processos avançats per a l'eliminació biològica de matèria orgànica i nutrients

  • Sistemes d'ajuda a la decisió aplicats a dominis ambientals

  • Processos d'adsorció/oxidació pel tractament d'efluents

  • Valorització energètica de la biomassa

La transferència que oferta el LEQUIA a les empreses es fonamenten en la realització d'un treball de recerca específic al voltant del problema plantejat i en la gestió del coneixement adquirit. Aquesta transferència tecnològica es realitza a través de:

  • Millora de l'eliminació de matèria orgànica i/o nutrients en plantes existents

  • Desenvolupament de nous processos pel tractament d'efluents. Assaigs en planta pilot

  • Millora de la gestió dels processos de tractament d'aigües residuals.

  • Modelització i simulació de processos

  • Assessorament i participació en projectes de R+D+I públics i privats
Telèfon/s: 972419542

Persona de contacte: Maria Teresa Bosch Vilardell

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B-Tallers 1-11 i 14)
(17003 Girona)

info@lequia.udg.cat
lequia.udg.cat
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page