972 18 34 00

Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)

L'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG) és el resultat de la fusió de l'antic Institut de Química Computacional (IQC), el Grup de Recerca de Química Bioinspirada i Supramolecular (QBIS) i l’Unitat d'Investigació de Metalls de Transició en Síntesi Orgànica (METSO). El denominador comú de gran part de la recerca que fa el nou IQCC és la catàlisi homogènia sostenible, abordada des del laboratori experimental i el computacional de forma simultània i coordinada al mateix temps. Els tres grups ja portaven a terme diferents projectes de col·laboració anteriorment, però l'esmentada unió neix amb la intenció de crear un institut d'investigació més potent i competitiu a nivell internacional, amb la catàlisi homogènia sostenible com eix vertebrador.

Respecte a la rellevància d'aquesta disciplina, cal dir que la catàlisi en processos de síntesi química es presenta com una de les àrees de recerca claus del futur per millorar els processos de síntesi del sector químic industrial. S'estima que el 90% de tots els productes químics produïts involucren catalitzadors en alguna etapa del seu procés de fabricació. Els processos industrials basats en catàlisi per metalls de transició estan àmpliament establerts en processos de reaccions d'hidrogenació, oxidació i acoblaments creuats, com exemples de catàlisi massivament utilitzats. Aquesta química és fonamental per a la síntesi de fàrmacs i de multitud de substàncies que són d'utilitat en el desenvolupament de nous materials.

Actualment l'IQCC està format per tres grups de recerca SGR reconeguts per la Generalitat de Catalunya:

- Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició (DIMOCAT)

- Química Teòrica i Modelatge i Enginyeria Molecular (QTMEM)

- Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT)

Telèfon/s: 972 41 83 57

Persona de contacte: Dr. Lluís Blancafort

Edifici: Narcís Monturiol

C/ Emili Grahit, 91 (Bloc A. P3 – A5, A6, A7, A8, A9)
(17003 Girona)

secretaria@iqc.udg.es
www.udg.edu/iqcc
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty