972 18 34 00

Centre d’Innovació i Desenvolupament Conceptual de Nous Productes (Centre CID)

El Centre CID té voluntat d'oferir al teixit industrial català un apropament a la innovació, al disseny industrial i la seva aplicació al desenvolupament de producte, generant oportunitats i noves possibilitats tant per a l'empresa com per a la Universitat, dintre d'un marc d'una projecció real i tangible.

Així mateix, el CID compleix una tasca de projecció de futur creant nous professionals que s'integrin a l'empresa, amb experiència contrastada, i que n'aconsegueixen elevar el nivell competitiu.

Per assolir aquestes fites, el Centre disposa d'un laboratori de desenvolupament de producte, que es complementa amb una infrastructura dotada de laboratoris de forma i volum, fotogràfics i equips informàtics.
Telèfon/s: 972419817

Persona de contacte: Josep Treserras

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B-Despatx 29)
(17003 Girona)

dir.cid@udg.edu
www.cidweb.udg.edu/
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty