972 18 34 00

Departament de Ciències Mèdiques de la UdGEl Departament de Ciències Mèdiques es dedica a recerca biomèdica de les àrees de coneixement que s'especifiquen a continuació:

I. Anatomia Clínica i Embriologia

 • Utilització de l’anatomia com a predictor de millores en la realització de procediments medico-quirúrgics.

 • Patrons de modelització matemàtica i per imatge de la tridimensionalitat anatòmica.

 • Caracterització morfo-funcional de la neuro i cardiotoxicitat de teràpies fàrmaco-cel·lulars en l’adult i durant el desenvolupament prenatal i postnatal.

 • Embriologia causal dels vertebrats.

II. Neurociència

 • Modulació farmacològica del dolor neuropàtic després de lesions de la medul·la espinal i del nervi perifèric.

 • Fisiopatologia de la lesió cerebral i de medul·la espinal: aplicació de teràpies farmacològiques i cel·lulars.

 • Tractament farmacològic de l’isquèmia-hipoxia perinatal i en adults.

 • Estudi de noves dianes terapèutiques contra l’excitotoxicitat i la mort apoptòtica en malalties neurodegeneratives.

 • Estudi dels efectes comportamentals i patològics d’agents neurotòxics.

 • Fisiopatologia dels trastorns vestibulars: estudis histopatològics, moleculars i comportamentals i assaigs de teràpies protectores.

 • Estudi de neuropaties perifèriques traumàtiques, metabòliques i neurotòxiques.

III. Oncologia Molecular

 • Identificació de les vies de senyalització implicades en el desenvolupament de resistències farmacològiques en el càncer de mama.

 • Desenvolupament preclínic de nous fàrmacs pel tractament del càncer de mama i el càncer de pulmó.

 • Estudi de nous biomarcadors en càncer de mama i pulmó.

Telèfon/s: 972419548

Persona de contacte: Dolors Capellà Hereu

Edifici: Centre d'Empreses-Giroemprèn

c. Pic de Peguera, 11 (A·0·08)
(17003 Girona)

dir.depcmediques@udg.edu
www.udg.edu/depcm
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty