972 18 34 00

Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO)

LIPPSO és l'acrònim del grup de recerca Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica, de la Universitat de Girona

Som un Centre Innovació Tecnològica de TECNIO, tota una garantia de professionalitat i treball ben fet.

Com d'altres grups, fem recerca bàsica , però cada cop més la nostra activitat es centra en la recerca aplicada encarregada per empreses, sobretot químiques i farmacèutiques.


Sectors d'activitat
  Síntesi de pèptids, peptidomimètics i compostos relacionats:

 • Síntesi en fase sòlida de pèptids i compostos relacionats com: ciclopèptids, lipopèptids, glicopèptids, pèptids biarílics, pèptids heterocíclics…

 • Síntesi de compostos heterocíclics:

 • Síntesi de biarils, pirimidines, triazoles, imidazoles

 • Disseny i Síntesi de compostos bioactius:

 • Aplicació de la Química Combinatòria al descobriment de compostos bioactius i la seva optimització orientada a obtenir productes més eficaços, selectius i amb un perfil de baixa toxicitat i bona compatibilitat mediambiental

 • Disseny i síntesi de pèptids per a la seva posterior expressió per mètodes biotecnològics.
  hit finding, hit to lead, lead optimization

 • Antimicrobians, anticancerosos, anticoagulants, analgèsics i agents neuroprotectors
Productes Naturals

 • Síntesi i modificació de productes naturals orientat al descobriment de nous productes bioactius o l’aprofitament de recursos naturals antimicrobians, anticancerosos, gelatines, proteïnes

Línies d'R+D
Síntesi i caracterització de productes orgànics:

 • Extracció, síntesi i purificació de compostos.
 • Elucidació estructural i anàlisi de l’activitat.

Biblioteques combinatòries:

 • Disseny i Síntesi de quimiotèques.

 • hit finding & lead optimization.

  • Disseny i Síntesi de compostos bioactius

  Química verda i optimització de processos

  • Anàlisi de viabilitat, disseny i optimitzacióde processos químics.

  • Minimització de subproductes.

  Modificació de productes naturals

  • Substàncies proteiques (farines, col·làgens, etc.)

  • Tractament en superfície del suro

Telèfon/s: 972418274

Persona de contacte: Dr. Eduard Bardají

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta E-Laboratori)
(17003 Girona)

lippso@udg.es
www.lippso.com

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty