Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar – Antena UdG

La Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar va ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona el 25 de maig de 2006, a proposta de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, amb el suport del Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte, amb els següents objectius: promoure l'intercanvi d'informació i coneixements; generar projectes de difusió en qualsevol tipus de suport; organitzar seminaris, fòrums o congressos, i desenvolupar programes de formació.

El conveni de col·laboració per a la creació de la Càtedra Cambra de l'empresa Familiar es va signar el 20 de novembre de 2006, entre la Cambra de Comerç de Girona, l'Instituto de la Empresa Familiar, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar, i la Universitat de Girona.

Objectius de la CCEF
La Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar té com a objecte l’anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, problemàtica i perspectives de l’empresa familiar des de tots els punts de vista que es consideren rellevants. La Càtedra organitzarà o col·laborarà en activitats relacionades amb el seu objectiu, com poden ser:

 • Organitzar formació específica en la temàtica de l’empresa familiar per a estudiants de la Universitat de Girona.

 • Col·laborar en estudis oficials o propis de la Universitat de Girona.

 • Atorgar beques per a cursos de postgrau i especialització i per estudis acadèmics de recerca.

 • Participar en l’organització de cursos o activitats de formació per a empresaris o directius, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Girona o d’altres entitats col·laboradores.

 • Organitzar jornades de difusió o debat entorn de temàtiques del seu àmbit.

 • Editar llibres relacionats amb la temàtica de l’empresa familiar.

 • Elaborar una base de dades d’empreses familiars gironines.

 • Realitzar un projecte d’estudi o recerca sobre les característiques de l’empresa familiar gironina amb el suport de patrocinadors.

 • Participar activament en les trobades més importants de la Xarxa de Càtedres de l’Institut de l’Empresa Familiar i de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar.

 • Participar activament en els fòrums sobre l’empresa familiar més importants, a nivell espanyol, europeu i mundial.

 • La Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar, està oberta a tots els suggeriments i col·laboracions d’institucions, entitats, associacions i empreses, en temes que siguin propers als objectius esmentats abans.

 • La Càtedra vol ser un nexe d’unió entre la universitat i la societat civil per tal d’aprofitar sinèrgies i afavorir la col·laboració de tots els col·lectius interessats en el tema d’empresa familiar.

Telèfon/s: 972418529

Persona de contacte: Càtedra: Pilar Marquès Gou -- Antena UdG: Gerard Bagué Hugas

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B-Despatx 2.12a)
(17003 Girona)

catedra.cef@udg.edu
www.udg.edu/empresafamiliar

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page