972 18 34 00

Càtedra de Promoció de la Salut

L’any 2008 la Universitat de Girona i DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, van acordar la creació de la Càtedra la Promoció de la Salut, primera a Catalunya i a l’Estat Espanyol.
D’aquesta manera la Universitat de Girona fou pionera a nivell nacional en la creació d’una Càtedra en l’àmbit de la Promoció de la Salut. Des d’aleshores l’estructura es destaca pel seu dinamisme i per la voluntat de mantenir-se com a referent de qualitat en aquesta branca del coneixement.

La Càtedra de Promoció de la Salut fomenta la transferència del coneixement i la recerca en relació a la Promoció de la Salut. Des de la Càtedra s’organitzen jornades, seminaris i cursos de promoció de la salut, s’actua de punt de trobada entre institucions i empreses sanitàries i es porta a terme una tasca de sensibilització i assessorament als professionals.

La Càtedra s’erigeix així com un actiu fonamental en l’àmbit gràcies a la seva posició pionera i de lideratge. La seva missió és la de facilitar i gestionar la creació, transferència i divulgació de coneixement i esdevenir un escenari de formació tècnica i professional a través de la docència, la investigació i la difusió del saber.

El funcionament de la Càtedra de Promoció de la Salut està regulat pel conveni signat per la presidència de DIPSALUT i el rectorat de la Universitat de Girona. El conveni vigent avarca el període 2011-2014.

Objectius
  La Universitat de Girona té, entre d’altres, la missió de participar en el progrés i desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promoure activitats d’extensió universitària i l’intercanvi de coneixements i informacions amb altres institucions. En aquest sentit la Càtedra Promoció de la Salut treballa per:
 • Crear un punt de trobada on les institucions/empreses sanitàries puguin explicitar les seves necessitats formatives i on la universitat pugui satisfer-les mitjançant la planificació de la transferència del coneixement.

 • Sensibilitzar els professionals de la salut de les nostres comarques de la importància de la promoció.

 • Promoure les bones pràctiques en les institucions incorporant la promoció de la salut en les mateixes.

 • Actualitzar la formació dels professionals de la salut.

 • Transferir coneixements de salut a la comunitat.

 • Assessorar als professionals i institucions amb temes de promoció.

 • Facilitar l’accés a les fonts d’informació segons les necessitats específiques de les empreses de Girona.

 • Organitzar seminaris, jornades i conferències relacionades.
 • Consolidar un espai formatiu virtual d’especialització.

Reptes de futur
El recorregut que la Càtedra de Promoció de la Salut ha realitzat fins avui l’ha posicionat com un dels actors més dinàmics en l’àmbit i com a centre de referència en formació, investigació, difusió i transferència de coneixement en Promoció de la Salut. Actualment la Càtedra treballa amb els reptes d’oferir formació d’alta qualitat, participar en aliances estratègiques amb universitats, organismes, institucions i centres sanitaris, desenvolupar programes d’investigació, incorporar les tecnologies de la informació i vincular-se amb la societat. La Càtedra posa un èmfasi especial a la seva projecció internacional, mitjà per garantir la identificació de l’excel·lència científica, l’agregació de capacitats i la pròpia visualització i posicionament. La Càtedra, en tan que entitat integrada en la societat, promou com a principi motor el fet que la salut és un tema que afecta a tothom i que per això cal una implicació generalitzada en la seva promoció. Aquesta tasca s’ha de fer sempre des d’una perspectiva positiva, no en contraposició a la malaltia, o com deia A. Antonovsky, “hem de mirar allò que generi salut més que les limitacions i causes de malalties”.


Telèfon/s: 972414729 - 972414730

Persona de contacte: Dolors Juvinyà

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta D)
(17003 Girona)

catedrapromociosalut@udg.edu
www.udg.edu/catedrapromociosalut
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty