972 18 34 00

Centre d’investigació en Robòtica Submarina (CIRS)

El Centre d'Investigació en Robòtica Submarina (CIRS) és una plataforma de robòtica submarina de 800 m2. Disposa d'una piscina amb una fondària progressiva fins a 5 metres, sistemes d'il·luminació submergits i un generador de turbulències i una sala submergida de 20 m2, amb vidre d'observació per als treballs in situ. Aquest edifici està especialment dissenyat per a la realització de treballs de recerca i desenvolupament d'excel·lència en aquest camp, essent l'usuari principal el Grup de Recerca de Visió per Computador i Robòtica composat per uns setanta investigadors.

El Centro de Investigación en Robótica Submarina (CIRS) es una plataforma de robótica submarina de 800 m2. Dispone de una piscina con una profundidad progresiva hasta 5 metros, sistemas de iluminación sumergidos y un generador de turbulencias y una sala sumergida de 20 m2, con vidrio de observación para los trabajos in situ. Este edificio está especialmente diseñado para la realización de trabajos de investigación y desarrollo de excelencia en este campo, siendo el usuario principal el Grupo de Investigación de Visión por Computador y Robótica compuesto por unos setenta investigadores.
Persona de contacte: Pere Ridao Rodriguez

Edifici: Centre d'investigació en Robòtica Submarina - CIRS

C/ Pic de Peguera, 13
(17003 Girona)

vicorob@eia.udg.edu
vicorob.udg.es
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty