Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

ICRA

La seu de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) és un projecte conjunt entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i l'Agència Catalana de l'Aigua. L'edifici té una superfície de 5.000m2. És un referent internacional que aposta per la investigació del cicle integral de l'aigua, en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua, en el sentit més ampli de la paraula, (química, microbiològica, ecològica, etc...) i tecnologies de tractament i d’avaluació i la transferència d'aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial.

L'ICRA, donada la importància de l'aigua com a recurs fonamental en la vida i la problemàtica que l'envolta, pretén convertir-se en un pol de coneixement amb ressò internacional en ciència i tecnologia de l'aigua. La recerca que es fa a l'ICRA està relacionada amb tots els aspectes relacionats amb l'aigua, en especial aquells que tenen a veure amb el seu ús racional i els efectes de l'activitat humana sobre els recursos hídrics.
L'ICRA s'interessa en particular per investigar i resoldre els impactes de la sequera, així com els aspectes de qualitat en el tractament i reutilització d'aigües, dedicant una atenció preferent a la Mediterrània.
En resum, l’ICRA ha estat creat per a desenvolupar una recerca multidisciplinària de qualitat en l'àmbit de l’aigua.

Veure web ICRAVeure web Agència Catalana de l'Aigua
Institut Català de Recerca de l'Aigua
FEDER
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page