972 18 34 00

Programa Consolida’tQuin és l'objectiu:


El programa Consolida't, impulsat pel Departament d'Empresa i Treball, té com a finalitat proporcionar a les persones treballadores autònomes les eines i els recursos necessaris per millorar els seus models de negoci, fomentar el seu creixement i reforçar-los. 


Què t'ofereix:


  • 80 hores de formació

  • Fins a 13 hores d’assessorament personalitzat, tant en línia com presencial, per a la reorientació, la potenciació i la cerca de noves oportunitats de negoci.

  • Píndoles formatives sobre: activitat econòmica, gestió comercial i l’atenció al client, treball en xarxa, gestió eficaç del temps, màrqueting digital, elaboració de pressupostos i la gestió econòmica,  creixement personal, formació en comunicació, aspectes jurídics i documentals de l’activitat, igualtat entre homes i dones, prevenció de riscos laborals, protecció de dades, economia verda, cotitzacions fiscals, socials, ambientals i autoritzacions administratives, el compte de resultats i la seva anàlisi, tresoreria i planificació.


Quines persones poden participar:


  • Treballadors i treballadores autònoms pròpiament dits

  • Treballadors i treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE)

  • Treballadors i treballadores autònoms societaris sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada (amb menys de 4 persones contractades i una facturació inferior a 500.000 €).

  • Treballadors i treballadores autònoms que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte empresarial

  • Treballadors i treballadores autònoms col·laboradors

Si vols participar:


Les inscripcions estan obertes durant tot el programa (fins a 31 de desembre), però les places són limitades.


Per a més informació podeu dirigir-vos a monica.udgempren@udg.edu


Impulsa el teu negoci i inscriu-t’hi!

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus Montilivi
Universitat de Girona
Carrer de la Universitat de Girona, 10
17071 Girona
Tel. +34 972 41 82 39
dir.cje@udg.edu
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty