Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Licitacions tancades

Obres i instal·lacions


PROCEDIMENT PÚBLIC DE CONTRACTACIÓ PER A LES OBRES DEL PARC FLUVIAL – FASE 1 AL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
(Exp. 01/12-O) Realització de les obres del PARC FLUVIAL – FASE 1 del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

01/10-O PAS D’UNIÓ DELS EDIFICIS JAUME CASADEMONT I NARCÍS MONTURIOL DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

02/10-O OBRES I INSTAL.LACIONS INTERIORS DEL CENTRE DE RECERCA DE NOVES TECNOLOGIES ALIMENTÀRIES

 

Serveis


02/08-S SERVEI DE CAFETERIA A L’EDIFICI JAUME CASADEMONT I DE LA CAFETERIA-RESTAURANT A L’EDIFICI GIROEMPRÈN

05/08-S CONTRACTACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DEL PARC CIENTÍFIC Y TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (PCiT)

02/10-SE POSADA EN MARXA DEL CENTRE DE DEMOSTRACIÓ DE TECNOLOGIA TIC-MEDIA DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UdG

03/10-SE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA-RESTAURANT A L’EDIFICI NARCÍS MONTURIOL, AL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, FUNDACIÓ PRIVADA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

01/10-SE POSADA EN MARXA DEL CENTRE DE DEMOSTRACIÓ DE TECNOLOGIA TIC-MEDIA DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UdG, EXPEDIENT 01/10-SE

 

Subministraments


03/08-SB SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LES SALES COMUNES DEL PROJECTE BIOTECH DE L’EDIFICI GIROEMPRÈN

04/08-SB SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DELS LABORATORIS DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA

01/09-SB SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DELS SISTEMES DE COMUNICACIONS DE L’EDIFICI NARCÍS MONTURIOL DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

04/09-SB SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE LABORATORIS QBIS A L’EDIFICI JAUME CASADEMONT DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA


Serveis

01/14-SE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA-RESTAURANT A L’EDIFICI JAUME CASADEMONT, AL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, FUNDACIÓ PRIVADA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

 

Objecte: Concessió del servei de cafeteria-restaurant a l’edifici Jaume Casademont al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Núm. d’expedient: 01/04-SE
Data de publicació al Perfil del contractant: 30 de maig de 2014
Data límit de presentació de les ofertes: 20 de juny de 2014, a les 13:00h.
Acte privat d’obertura de pliques (Sobre A): 26 de juny de 2014, a les 12:00h.
Acte privat d’obertura de pliques (Sobre B): 1 de juliol de 2014, a les 12:00h.
Acte privat d’obertura de pliques (Sobre C): 4 de juliol de 2014, a les 12:00h.
Adjudicació provisional:
Adjudicació definitiva:
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page