Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions