Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Llei 4-2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya