Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Consursos i Premis

Premis E-TECH 2020

Els Premis E-TECH volen reconèixer a les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint en la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies.


Els Premis els organitza l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), en col·laboració amb totes les entitats que hi donen suport.


Qui pot accedir a aquests Premis?


Poden optar als premis totes les institucions, entitats, empreses o persones* amb domicili social o particular a qualsevol punt de les comarques gironines que hagin treballat en projectes o iniciatives relacionades amb les noves tecnologies durant l'any 2020.


Què s'ha de fer per presentar una candidatura?


Aportar la informació indicada per a cada categoria*, assegurant haver aportat una adreça de contacte vàlida, seguint les instruccions que trobareu a la plataforma dels guardons.


El termini per a la presentació de candidatures comença el dia 16 de setembre de 2020 i finalitzarà a les 23:59h del proper 26 d'octubre de 2020.


Categories dels Premis E-TECH 2020 • Premi a l'aplicació de tecnologia a l'empresa
  Premi que vol reconèixer a l'empresa que hagi apostat per incorporar la tecnologia en la seva estratègia, i al proveïdor gironí que li ha proporcionat aquesta solució.
  Elecció: mitjançant Tribunal
  Tipus de candidats: empresa que ha incorporat la solució i proveïdor tecnològic gironí que li ha proporcionat la solució
  Presentar candidatura: cal enviar la informació que considereu necessària per què el tribunal avaluï la candidatura (mínim un resum executiu del projecte, d'una sola cara de full) a l’adreça de correu electrònic premisetech@aenteg.com

 • Premi a la millor iniciativa en l'administració local
  Premi que vol reconèixer l'administració pública de les comarques gironines que amb actuacions, projectes o iniciatives millor ha aplicat la tecnologia al servei de la ciutadania.
  Elecció: mitjançant Tribunal
  Tipus de candidats: administració pública de les comarques gironines
  Presentar candidatura: cal enviar la informació que considereu necessària per què el tribunal avaluï la candidatura (mínim un resum executiu del projecte, d'una sola cara de full) a l’adreça de correu electrònic premisetech@aenteg.com

 • Premi a la recerca i la innovació tecnològica
  Premi que vol reconèixer a l'empresa, entitat o institució gironina que hagi encapçalat un dels principals avenços tecnològics de l'any.
  Elecció: mitjançant Tribunal
  Tipus de candidats: empresa, entitat o institució de les comarques gironines.
  Presentar candidatura: cal enviar la informació que considereu necessària per què el tribunal avaluï la candidatura (mínim un resum executiu del projecte, d'una sola cara de full) a l’adreça de correu electrònic premisetech@aenteg.com

 • Premi especial del públic al millor projecte, producte o servei tecnològic gironí
  Premi que vol reconèixer aquell projecte, producte o servei gironí amb base tecnològica que destaqui per al públic en aspectes diversos com el seu impacte al mercat, el seu potencial, o la qualitat de la solució que ofereix als seus usuaris.
  Elecció: per votació popular
  Tipus de candidats: producte o servei d'empresa de noves tecnologies de les comarques gironines.
  Presentar candidatura: omplir el formulari d'inscripció amb la informació que es solicita en aquest enllaç.

 • Premi del públic a la millor acció gironina a la xarxa
  Premi que vol reconèixer aquella organització o particular que hagi aprofitat de forma destacada i amb pocs recursos econòmics les possibilitats que ofereix internet com a plataforma pel desenvolupament de tot tipus de projectes, així com el potencial sempre creixent de les xarxes socials.
  Elecció: per votació popular
  Tipus de candidats: organització o particular de les comarques gironines. No es tanquen a un conjunt d’eines o serveis determinats, si no que la categoria roman oberta a una àmplia diversitat per recollir les tendències en cada moment, com ara youtubers, instagrammers, tiktokers,... Fins i tot d’eines no llistades, ja que el que prima és el contingut i el treball que hi ha al darrere.
  Presentar candidatura: omplir el formulari d'inscripció amb la informació que es solicita en aquest enllaç.

 • Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC
  Premi que vol reconèixer el projecte més destacat pel que fa a la projecció del català en el sector, a la gestió del multilingüisme, i al tractament de la llengua i la comunicació.
  Elecció: mitjançant Jurat especial format per representants de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística.
  Tipus de candidats: organització o particular de les comarques gironines.
  Presentar candidatura: enviar la informació necessària per tal que el tribunal pugui avaluar i valorar aquests aspectes en la candidatura (mínim un resum executiu del projecte, d'una sola cara de full, el qual ha de contenir la informació necessària per poder accedir al projecte: enllaços, etc.) a l’adreça de correu electrònic premisetech@aenteg.com

 • Premi a la millor iniciativa de màrqueting digital gironina
  Premi que vol reconèixer aquella acció de màrqueting digital duta a terme per una organització gironina, valorant-se’n l'ús, a més d'Internet, d'altres canals, mitjans i plataformes de comunicació que aprofitant les seves característiques i possibilitats d'interacció es complementin i aportin millores a la iniciativa utilitzant-se de forma conjunta.
  Elecció: mitjançant Tribunal
  Tipus de candidats: organització de les comarques gironines.
  Presentar candidatura: cal enviar la informació que considereu necessària per què el tribunal avaluï la candidatura (mínim un resum executiu del projecte, d'una sola cara de full) a l’adreça de correu electrònic premisetech@aenteg.com

 • Premi a la trajectòria de l'empresa TIC
  Premi que vol reconèixer la trajectòria empresarial d'una empresa gironina del sector de les TIC de més de cinc anys de vida, valorant-se aspectes diversos que la mostrin com una empresa consolidada al sector: resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc.
  Elecció: mitjançant Tribunal
  Tipus de candidats: empresa gironina del sector de les TIC de més de cinc anys de vida.
  Presentar candidatura: cal enviar la informació que considereu necessària per què el tribunal avaluï la candidatura (mínim un resum d'una sola cara de full) a l’adreça de correu electrònic premisetech@aenteg.com

 • Premi a l'empresa tecnològica emergent
  Premi que vol reconèixer la trajectòria empresarial de les empreses tecnològiques gironines de fins a cinc anys de vida, valorant aspectes diversos com els resultats, la facturació, la projecció, la creativitat i innovació d'algun dels seus productes, el personal contractat, la presència als mercats o el seu creixement.
  Elecció: mitjançant Tribunal
  Tipus de candidats: empresa tecnològica gironina de fins a cinc anys de vida.
  Presentar candidatura: cal enviar la informació que considereu necessària per què el tribunal avaluï la candidatura (mínim un resum d'una sola cara de full) a l’adreça de correu electrònic premisetech@aenteg.com

 • Premi al Referent E-TECH 2020
  Premi que vol reconèixer aquella organització o particular que destaqui pel seu impacte en la societat digital
  Elecció: premi proposat per l'organització
  Tipus de candidats: entitat, organització o particular.


Quan es lliuraran els guardons?


Els guardons es lliuraran durant l'Acte dels Premis de les Comarques Gironines E-TECH 2020, que es celebrarà el dilluns 16 de novembre de 2020, en principi a l'Auditori Josep Irla de l'Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona, escenari que pot ser modificat degut a les circumstàncies sanitàries del moment en relació a les mesures a prendre per la pandèmia de la COVID-19.


En que consisteix el guardó?


Aquests guardons tenen un caràcter de reconeixement i no porten associada cap contrapartida monetària. Durant els Premis E-TECH 2020 es promocionarà l'empresa, entitat, administració, particular i/o projecte premiat, afavorint els contactes amb els mitjans de comunicació.


Preguntes freqüents


Com està format el Tribunal dels Premis? • Per a les categories 'Premi a l'aplicació de tecnologia a l'empresa', 'Premi del públic a la millor iniciativa en l'administració local', 'Premi a la recerca i la innovació en tecnologia', 'Premi a la millor iniciativa de màrqueting digital gironina', 'Premi a la trajectòria de l'empresa TIC', i 'Premi a l'empresa tecnològica emergent’, el Tribunal estarà format per un representant de l'AENTEG i un representant de cadascuna de les institucions i entitats convidades.

 • Per a les categories 'Premi especial del públic al millor projecte, producte o servei tecnològic gironí' i 'Premi del públic a la millor acció gironina a la xarxa', el guanyador serà seleccionat per votació popular, que s'iniciarà el 30 d’octubre de 2020 i finalitzarà el 8 de novembre de 2020.

 • Per a la categoria 'Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC', existirà un Jurat especial format per representants de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

 • Per a la categoria 'Premi al Referent E-TECH 2020' el guanyador serà proposat pel Comitè Organitzador dels Premis E-TECH.

 • El Comitè Organitzador dels Premis E-TECH en reunió extraordinària farà una preselecció de candidats per cada premi, a fi de facilitar la posterior tasca al jurat.


Observacions • Un mateix candidat pot optar a més d'una categoria sempre que compleixi amb les condicions exigides en cadascuna d'elles.

 • Si la candidatura ja es va presentar en anteriors edicions, es farà referència en la documentació presentada a l'evolució experimentada pel projecte al llarg del 2020.

 • No es poden presentar amb el mateix producte o servei els guanyadors d'anteriors edicions. Sí que poden fer-ho del segon classificat en endavant.

 • El Comitè Organitzador es reserva el dret de reorientar les candidatures presentades cap a les categories que consideri adequades.

 • El Comitè Organitzador té potestat per proposar candidatures.

 • El Jurat té el dret de concedir mencions especials en cas que ho cregui convenient.

 • El Sr. Martí Batllori, membre del Comitè Organitzador, figurarà com a secretari del Jurat, amb veu però sense vot. Haurà de vetllar perquè es compleixin els compromisos adquirits pels membres del Jurat i perquè les candidatures premiades s'ajustin als objectius dels Premis E-TECH.

Premis de Física Real Sociedad Española de Física – Fundación BBVA

La Reial Societat Espanyola de Física (RSEF), fundada el 1903, en compliment dels seus objectius i, en particular, amb la intenció de distingir i premiar els que hagin destacat en qualsevol activitat professional relacionada amb la física, va crear el 1958 els premis objecte d'aquesta convocatòria. Amb periodicitat anual i àmbit nacional, aquests premis reconeixen la creativitat, l'esforç i l'assoliment en el camp de la física per servir així d'estímul als professionals que desenvolupen la seva tasca tant en la investigació (amb especial atenció als joves) com a els àmbits dels ensenyaments mitjans i universitària, la innovació, la tecnologia i la divulgació.


Des de 2007 la Fundació BBVA col·labora amb la RSEF en aquests premis que volen reconèixer i incentivar als que contribueixen de manera especial a l'avanç i la difusió de el coneixement científic i la innovació en l'àmbit de la física.


Amb aquesta motivació, la Reial Societat Espanyola de Física i la Fundació BBVA convoquen els PREMIS DE FÍSICA 2020 RSEF - Fundació BBVA.


En aquesta convocatòria es concediran vuit premis en les següents categories i modalitats, amb les dotacions brutes indicades: • Medalla de la Reial Societat Espanyola de Física dotada amb 15.000 euros

 • investigador Jove en les modalitats de Física Teòrica i Física Experimental
  dotada cadascuna d'elles amb 6.000 euros 

 • Ensenyament i Divulgació de la Física en les modalitats d'Ensenyaments Mitjos i Ensenyament Universitari dotada cadascuna d'elles amb 6.000 euros

 • Física, Innovació i Tecnologia dotat amb 8.000 euros

 • Millors Articles en les Publicacions de la Reial Societat Espanyola de Física amb dos premis assignats respectivament a temes d'Ensenyament i Divulgació dotat cadascun d'ells amb 1.500 euros


Mode i termini de presentació de candidatures


Tota la documentació necessària relativa a un premi haurà de ser remesa en la seva totalitat (incloses, si s'escau, les cartes de presentació i cartes de suport) en format digital a l'adreça electrònica secret.y.admon@rsef.es abans de les 14:00 hores (hora catalana) del dijous 21 de maig de 2020.


Si la candidatura contingués errors esmenables, aquests hauran de ser esmenats en un termini improrrogable de 10 dies naturals des que siguin comunicats perquè pugui ser tinguda en consideració.


La convocatòria d'aquests premis es resoldrà abans de el 22 de setembre de 2020.

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

CONVOCATÒRIA EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017

DATA PUBLICACIÓ 13/09/2016

TERMINI 31/12/2020
Premi bateries innovadores per a vehicles elèctrics
CONVOCANT Comisisó Europea

CONVOCATÒRIA Premi bateries innovadores per a vehicles elèctrics

DESCRIPCIÓ Aquest nou premi Horizon 2020 llança el repte de desenvolupar solucions innovadores segures i sostenibles per vehicles elèctrics amb el desenvolupament de nous materials i productes químics que es puguin produir de manera fàcil a Europa.

Pressupost 10.000.000,00 €

TERMINI 17/12/2020
Premi EIC (European Innovation Council) per fotosíntesi artificial
CONVOCANT

CONVOCATÒRIA Premi EIC (European Innovation Council) per fotosíntesi artificial

DESCRIPCIÓ Premiar la millor tecnologia que produeixi combustible sostenible pel transport, les llars i la indústria mitjançant fotosíntesi artificial.
La solució proposada ha de combinar sol, aigua i carboni i produir el combustible sostenible a través de la fotosíntesi artificial, i ha de ser un prototip totalment funcional.

El combustible resultant ha de ser capaç d’alimentar un motor petit. L’aparell ha de tenir potencial comercial i ser sostenible.

Poden participar particulars, grups i organitzacions europees i internacionals.

PRESSUPOST5M €

TERMINI 3/02/2021