Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Consursos i Premis

Concurs per a joves investigadors que operin al camp de la mobilitat i el transport
TRA, Transport Research Arena, és la major conferència europea sobre recerca i tecnologia que tracta temes de transport i mobilitat. L’any vinent la conferència es celebrarà a Hèlsinki del 27 al 30 d’abril, sota la temàtica “Rethinking transport – towards clean and inclusive mobility” i reunirà experts d’arreu del món per dialogar sobre les novetats més recents i el futur de la mobilitat i el transport.

En el marc d’aquesta conferència, s’ha llançat una competició adreçada a joves investigadors operant en el camp de la mobilitat i els transports per mostrar els seu treball en un escenari internacional. Els projectes han d’incloure la construcció, la investigació, l'equipament, la formació o les operacions de productes i idees de conceptes nous i innovadors.

Àrees:

 • Canvi climàtic, Mitigació i Resiliència

 • Digitalització, Seguretat i Seguretat digital

 • Automatització i Robotització

 • Electrificació, Energia i Alternatives energètiques

 • Serveis de mobilitat orientats a l'usuari

 • Canvi social i Qualitat de vida

 • Tecnologia i Enginyeria

 • Planificació, Modelització i Disseny de sistemes

 • Política i regulació, Eficiència del mercat i Competitivitat

 • Seguretat i Seguretat del transport

 • Inversions, Finances i Associacions públic-privades

 • Innovació i Capital HumàTermini: 30/06/2019
Concurs Europeu de Navegació per Satèl·lit Galileo Masters
El Galileo Masters, anteriorment conegut com el Concurs Europeu de Navegació per Satèl·lit (ESCN), és una competició internacional per a projectes amb idees innovadores enfocades a l'explotació dels sistemes globals de navegació per satèl·lit (GNSS).

Les idees seran avaluades d’acord als criteris següents:

 • Viabilitat tècnica/operativa, maduresa de la idea

 • Beneficis/potencial de mercat

 • Innovació en comparació amb les solucions actuals

 • Ús de senyals i serveis EGNSS

 • Contribució a l’adopció del sistema EGNOS i Galileo

 • Demostracions/proves de mercat per a la validació de la tecnologia

 • Potencial empresarial demostrat pels models de negoci


Termini: 31/06/2019
Premi “Blockchains for Social Good”
La Comissió Europea ha obert un nou premi Horizon amb la temàtica Blockchains for Social Good. S’atorgaran 5 premis per valor d’1M€ cada un per desenvolupar solucions escalables, eficients i amb alt impacte per a reptes d’innovació social aprofitant Distributed Ledger Technology (DLTs) com les que s’utilitzen en blockchains.

Elegibilitat: individus, emprenedors socials, organitzacions de la societat civil, centres de recerca, industries creatives, estudiants, start-ups, PIMEs.

Cal una expertesa multidisciplinària.

Termini: 03/09/2019

Pressupost: 5M€
XXXI Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual
ElsXXXI Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual estan destinats a investigadors/es de qualsevol àmbit i disciplina que, individual o col·lectivament, hagin realitzat recerca sobre la comunicació audiovisual.

Dotació:
 • Primer premi: 5.000,00€ (cinc mil euros)

 • Segon premi: 2.000,00€ (dos mil euros)


Termini presentació sol·licituds finalitza el dilluns 30 de setembre de 2019.
Premis Severo Ochoa
Convocatòria del concurs per l’adjudicació del Premi Sever Ochoa en la Recerca Biomèdica per a investigadors/res.

Es valorarà especialment:
 • Les aportacions innovadores en noves hipòtesis contrastades

 • Les noves tècniques experimentals

 • Les noves terapèutiques.


Termini: 31/07/2019
Premi bateries innovadores per a vehicles elèctrics
CONVOCANT Comisisó Europea

CONVOCATÒRIA Premi bateries innovadores per a vehicles elèctrics

DESCRIPCIÓ Aquest nou premi Horizon 2020 llança el repte de desenvolupar solucions innovadores segures i sostenibles per vehicles elèctrics amb el desenvolupament de nous materials i productes químics que es puguin produir de manera fàcil a Europa.

Pressupost 10.000.000,00 €

TERMINI 17/12/2020
EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

CONVOCATÒRIA EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017

DATA PUBLICACIÓ 13/09/2016

TERMINI 31/12/2020
Premi EIC (European Innovation Council) per fotosíntesi artificial
CONVOCANT

CONVOCATÒRIA Premi EIC (European Innovation Council) per fotosíntesi artificial

DESCRIPCIÓ Premiar la millor tecnologia que produeixi combustible sostenible pel transport, les llars i la indústria mitjançant fotosíntesi artificial.
La solució proposada ha de combinar sol, aigua i carboni i produir el combustible sostenible a través de la fotosíntesi artificial, i ha de ser un prototip totalment funcional.

El combustible resultant ha de ser capaç d’alimentar un motor petit. L’aparell ha de tenir potencial comercial i ser sostenible.

Poden participar particulars, grups i organitzacions europees i internacionals.

PRESSUPOST5M €

TERMINI 3/02/2021
Premi Europeu de la Joventut 2019

El Premi Europeu de la Joventut (EYA) 2019 busca projectes digitals que tinguin un fort impacte en la societat en una de les 9 categories de l’EYA:

 • Foment de la salut

 • Aprenentatge intel·ligent

 • Connectar cultures

 • Planet friendly

 • Ciutadania activa

 • Economia sostenible

 • Gestió de la vida

 • Innovació oberta

 • L’Europa del futur


La convocatòria està oberta a qualsevol emprenedor, equip d'empresa, grup d'estudiants o equip de projecte, on almenys un dels membres fundadors i la majoria de l'equip sigui menor de 33 anys i visqui en un dels estats membres de la Unió Europea, Consell d'Europa o la Unió per la Mediterrània, Bielorússia, Kosovo o Síria.

Es pot presentar qualsevol projecte digital per millorar la societat, això implica totes les aplicacions mòbils i basades en web, com ara: aplicacions, pàgines web, aplicacions per a portables, instal·lacions de quioscos, productes basats en sms, jocs per mòbils i produccions interactives per mòbils. El projecte ha d’estar a la base de dades de l'EYA fins al 31 de juliol (presentació oberta a partir de març).

El Premi guardona fins a 3 projectes, productes o aplicacions per categoria, triats per un jurat, però no més de 15 guanyadors en total. Si cap projecte, producte o aplicació obté els punts mínims necessaris dins una categoria, aquella categoria no obtindrà cap guanyador.

Un representant de cadascun dels projectes premiats serà convidat al Festival EYA que es durà a terme a Graz del 27 al 30 de novembre de 2019. Els costos del viatge i l’allotjament seran pràcticament coberts en la seva totalitat.

El premi està cofinançat pel programa Europa amb els Ciutadans.

Per una informació més detallada sobre cada categoria del concurs i com participar-hi visita la web de la convocatòria.

XIII PREMIS VODAFONE A LA INNOVACIÓ
CONVOCANT Fundación Vodafone España

CONVOCATÒRIA XIII PREMIS VODAFONE A LA INNOVACIÓ

DESCRIPCIÓLes presents Bases regulen la convocatòria i participació en els "Premis Vodafone a la Innovació", a la seva tretzena edició, organitzats per la Fundació Vodafone Espanya d'acord al seu objectiu de promoure i desenvolupar projectes d'innovació en TIC per millorar la qualitat de vida de sectors de la població que es trobin en una situació de vulnerabilitat o en una posició de risc de caure en l'exclusió social.

La finalitat de la convocatòria serà donar suport l'aparició de serveis innovadors, especialment dirigits al benefici d'aquests grups, que puguin tenir una àmplia repercussió pel seu interès, novetat i potencialitat en la promoció de la Transformació Digital, així com la seva contribució als Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

La Fundació Vodafone Espanya estableix dues categories de premis:

1.1 Premi Connecting for Good

S'atorgaran dos premis "Connecting for Good" als projectes tecnològics innovadors que suposin una solució davant un repte o problema d'ampli impacte social, sostenible, i per a qualsevol àmbit: educació, ocupació, salut, participació ciutadana, etc. En tots dos projectes es tindran en compte els criteris d'accessibilitat (disseny per a tots) i suport a la transformació digital.

Es podran presentar projectes d'innovació tecnològica desenvolupats en qualsevol suport (app, web, plataforma ...). Hauran d'haver acabat la seva fase de definició i estar a punt per començar la seva fase d'execució, o haver-la començat ja a la data de lliurament.

1.2 Premi a la Trajectòria en l'ús de les TIC

Aquesta categoria suposa un reconeixement especial a persones, entitats o institucions públiques o privades que hagin utilitzat la tecnologia en projectes de gran impacte social. Els candidats seran proposats exclusivament per la Fundació Vodafone i / o pel Jurat.

Cada un dels tres premis serà reconegut amb:

15.000 €, per a la persona o grup de persones de caràcter físic o jurídic que presenti el projecte premiat
Escultura commemorativa.

La categoria Connecting for Good, a més serà premiada amb la presència al Mobile World Congress 2020.

Si un premi recaigués en una administració pública, entitat del sector públic, organisme o organització pública, llevat de les universitats, es reconeixerà exclusivament amb l'escultura commemorativa.

Quants tributs gravin la concessió dels premis seran per compte exclusiva dels premiats.

TERMINI 21/07/2019
Premi Emprenedoria 2019
La Fundació Caixa d'Enginyers llança aquest any la setena edició del Premi Emprenedoria per a la Tecnologia, la Innovació i la Sostenibilitat.

L'objectiu és premiar el talent i l'excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment a la nostra societat amb la finalitat de potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el desenvolupament.

Es premia un projecte seleccionat pel jurat, d'entre aquells que han presentat candidatura, amb 15.000 € subjectes a retenció i liquidats en un compte de Caixa d'Enginyers.

La data límit de presentació de projectes és el 31 de juliol de 2019.
Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA)
El Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) distingeix les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores i innovadores que hagin incorporat transformacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l'empresa, orientades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses mitjançant la innovació. La dotació és de 6.000 euros i hi ha una nominació de 2.000 euros per a cadascuna de les tres modalitats:
 • El premi per a les modalitats a l’empresa agrària i a l’agroindústria està destinat a les empreses i persones del sector agroalimentari, l’agroindústria i les seves entitats associatives que hagin introduït en el procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d’aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé resultats beneficiosos pel que fa a l’economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les bones pràctiques..

 • En la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a, està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que, en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d’edat, que hagin posat de manifest l'esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional i que sumin un màxim de cinc anys d'antiguitat en l'activitat que motiva la presentació de la seva sol·licitud.Termini: del 4 de maig al 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos.