Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Convocatòria Pulsat

Pulsate és una nova xarxa paneuropea que té com a objectiu connectar molts centres d’innovació digital a Europa amb experiència en tecnologies de fabricació basades en làser per tal d’arribar a totes aquelles pimes que vulguin encaixar en un entorn de la indústria 4.0 i entrar al món de les tecnologies basades en làser.  


Aquesta primera convocatòria oberta d’experiments distribuirà 1,51 M € (fins a 150.000 euros per experiment) entre 10 experiments seleccionats per entrar al programa de suport PULSATE.  
 


Els principals resultats obtinguts de l’execució dels experiments inclouran el desenvolupament d’equips innovadors basats en làser, processos, equips auxiliars i programari, a la recerca de solucions especialment adaptades a entorns de producció flexibles, típics de les pimes, i les eines digitals que millorin la productivitat, flexibilitat i traçabilitat, reduint les barreres d’entrada.  


Els experiments de transferència tecnològica seleccionats participaran al programa de 13 mesos de Pulsate:  
  • Suport tècnic d’experts del sector  

 • Suport al desenvolupament de negocis  

 • Fins a 150.000 € de finançament per experiment  

 • Exposició als mitjans  

 • Accés a finançament públic i privat 


El principal avantatge per a cada participant de l’experiment serà:   • Per al proveïdor de tecnologia: un nou producte preparat per a les necessitats del sector de fabricació  

 • Per a l'usuari final: la validació d'un sistema prototip aplicat al seu entorn operatiu específic 


Els experiments han de ser proposats per un consorci que inclogui un mínim de 2 pimes i / o empreses una mica més grans que actuïn com:   • Proveïdor de tecnologia (integradors de sistemes): qualsevol entitat que dissenya, construeix o reconstrueix, programa, instal·la, modifica, distribueix o subministra sistemes i / o tecnologia per a LBAAM.  

 • Empresa fabricant (usuari final / adoptant la tecnologia): qualsevol entitat que s’ocupa de la transformació física o química de materials o components en nous productes. 


Els experiments haurien d'abordar el desenvolupament i la implementació de tecnologia i sistemes a nivell TRL entre 5 i , aplicables a equips basats en làser per al mercat de fabricació avançada i additiva.   


Pressupost: 1,51M €


Data límit: 22/04/2021 

Convocatòria RIMA

RIMA connecta i inspira els grups d'interès clau en robòtica d'inspecció i manteniment i té l'objectiu d'accelerar la innovació i la captació de robòtica entre aquests grups d'interès. 


Es tracta d'un projecte de 4 anys de durada, amb finançament Horizon 2020, amb l’objectiu d’afrontar aquesta bretxa establint una xarxa de 13 centres d’innovació digital (DIH) i associacions industrials per donar suport a l’adopció de la robòtica i ajudar a les petites i mitjanes empreses (pimes) a desenvolupar noves solucions per a diferents sectors de la indústria. 
  


L’instrument bàsic de RIMA per donar suport financer al desenvolupament i desplegament d’aplicacions d'inspecció i manteniment de robòtica proporcionarà un tipus d’acció elegible: experiments d’innovació en robòtica (RIEs). 


Els experiments d’innovació en robòtica (RIE) consisteixen en desenvolupar, provar i validar la viabilitat tècnica i econòmica d’un model representatiu basat en robòtica o d’un sistema prototip que s’ha d’aplicar a l’entorn operatiu ‘Target Use Domain’. 


L’experiment d’innovació en robòtica (RIE) pot rebre fins a 150.000 € de finançament de la UE per RIE (durada de fins a 14 mesos, import per consorci).   
 


Pressupost: 8,1M €


Termini: 17/03/2021 


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí

Convocatòria 2021 ERA-MIN 3

ERA-MIN 3 és una xarxa paneuropea global, innovadora i flexible de 24 organitzacions de finançament de recerca, europees i no europees, amb l’objectiu de continuar enfortint la comunitat de matèries primeres minerals mitjançant la coordinació de programes de recerca i innovació sobre materials no combustibles i no alimentaris (metàl·lics, de construcció i minerals industrials). 


L’abast de la convocatòria 2021 és la recerca basada en les necessitats que aborda tres segments de matèries primeres no combustibles i no alimentàries: materials metàl·lics; materials de construcció; minerals industrials 
 


Els cinc temes principals de la convocatòria són:  • Tema 1: subministrament de materials extrets per a l’exploració i l’explotació 

 • Tema 2: disseny circular 

 • Tema 3: processament, producció i fabricació 

 • Tema 4: reciclatge i reutilització 

 • Tema 5: temes transversals 


 
Aquesta convocatòria de propostes s’adreça a tots els agents de la cadena de valor de les matèries primeres, incloses universitats, instituts de recerca, empreses, organitzacions no governamentals (ONG) i autoritats públiques. 


Cada consorci ha d'estar format almenys per tres entitats jurídiques independents elegibles i que han de sol·licitar finançament a les organitzacions de finançament participants d'almenys tres països diferents on almenys dos països siguin un estat membre de la UE. 


Pressupost: 19M €


Termini: 01/04/2021 

Convocatòria Change2Twin

Change2Twin ofereix finançament a les pimes fabricants europees per aconseguir un bessó digital. 


Amb aquest propòsit, Change2Twin organitzarà dues rondes de convocatòries obertes on les empreses podran sol·licitar finançament. 


Les convocatòries tindran lloc el 2021 i el 2022 i oferiran dos instruments diferents en cada convocatòria:   • Val d'avaluació: obtindreu un val de 10.000 € per utilitzar amb un DIH certificat de la vostra elecció per obtenir una avaluació detallada de la vostra situació actual i 3 "receptes" diferents per implementar, seleccionant els millors components i proveïdors 

 • Val de desplegament: obtindreu un val de 90.000 € per utilitzar per al desplegament real del bessó digital i per a l'execució d'experiments d'aplicacions  


I4MS, amb finançament Horizon 2020, és una iniciativa europea que dóna suport a les pimes fabricants en l’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les seves operacions comercials.  


La propera convocatòria s’obrirà al gener/febrer de 2021. 


La segona tindrà lloc el juny de 2021. 


L’última convocatòria tindrà lloc el juliol de 2022. 

Convocatòria JPIAMRLa convocatòria, que rebrà el suport financer de la Comissió Europea, inclourà 30 organitzacions finançadores de 21 països membres de la JPIAMR.  


La convocatòria es centrarà específicament a fer front a l'amenaça creixent de resistència als antibiòtics (RAM).  


Per fer front a l’augment de l’amenaça de la resistència als antibiòtics es requereix un enfocament One Health, ja que es troben bacteris, elements genètics i antibiòtics resistents en humans, animals i medi ambient. La disminució de l’eficàcia clínica dels antibiòtics existents, juntament amb el nombre baix i insuficient de nous antibiòtics prometedors que s’està preparant, subratlla la urgència de comprendre els mecanismes d’aparició i transmissió de la resistència als antibiòtics. El Pla d’acció europeu sobre salut única contra la RAM anima la UE i els seus estats membres a donar respostes innovadores, efectives i sostenibles a la RAM, especialment per reduir l’aparició i la propagació de la RAM dins i fora de la UE. 


Les propostes han de tenir com a objectiu:   • comprendre l'impacte de les intervencions sobre el desenvolupament i la transmissió de resistència als antibiòtics en i / o entre, com a mínim, dos entorns One Health ó: 

 • Dissenyar, implementar, avaluar i / o comparar intervencions innovadores per controlar el desenvolupament i la transmissió de resistència als antibiòtics en i / o entre almenys dos entorns One Health.  


Els consorcis han de constar d’un màxim de sis socis del projecte (inclosos els socis no finançats). El nombre màxim de socis es pot augmentar a set si el consorci inclou un soci provinent de països amb ingressos baixos i mitjans, o d’Hongria, Letònia, Lituània i Polònia.  


Termini: 16/03/2021 
EuroNanoMed 2021

EuroNanoMed és una ERA-NET sobre nanomedicina establerta des de 2008 com a plataforma per a agències i ministeris de finançament per coordinar programes de recerca i innovació amb l’objectiu de crear i finançar projectes de recerca i innovació col·laboratius que puguin convertir la recerca en nanotecnologia en benefici per a la medicina.  


L'objectiu de la convocatòria és donar suport a projectes de recerca translacional que combinin enfocaments innovadors en el camp de la nanomedicina i fomentar i permetre la col·laboració transnacional entre grups de recerca públics i privats de l’àmbit acadèmic, investigació clínica o equips de recerca d’empreses industrials (totes les dimensions). Es fomentarà la participació de metges i pimes. 


Les propostes de projectes hauran d'abordar almenys un dels següents àmbits:   • Medicina regenerativa 

 • Diagnòstic 

 • Sistemes de lliurament específics 


El consorci sol·licitant ha d’incloure grups de recerca d’almenys 2 de les 3 categories següents:   • Acadèmia (equips de recerca que treballen en universitats, altres institucions d’ensenyament superior o instituts de recerca) 

 • Sector clínic / de salut pública (equips de recerca que treballen a hospitals / salut pública i / o altres entorns sanitaris i organitzacions sanitàries). Es fomenta la participació de metges 

 • Empresa (totes les mides d’empreses privades). Es fomentarà la participació de petites i mitjanes empreses (pimes). 


Només es finançaran projectes transnacionals. Cada consorci que presenti una proposta haurà d’implicar un mínim de 3 socis elegibles i un màxim de 5 socis elegibles d’almenys 3 països diferents que participin a la convocatòria (no més de 2 socis del mateix país). 


Es recomana als sol·licitants que es posin en contacte amb la persona de contacte de l'organització de finançament corresponent abans de presentar una sol·licitud. 


Data límit propostes inicials: 21/01/2021 


Data límit propostes finals: 10/06/2021 

Change2Twin

Change2Twin ofereix finançament a les pimes fabricants europees per aconseguir un bessó digital.


Val d'avaluació: obtindreu un val de 10.000 € per utilitzar amb un DIH certificat de la vostra elecció per obtenir una avaluació detallada de la vostra situació actual i 3 "receptes" diferents per implementar, seleccionant els millors components i proveïdors.


I4MS, amb finançament Horizon 2020, és una iniciativa europea que dóna suport a les pimes fabricants en l’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les seves operacions comercials.


Termini: 21/03/2021 


 


 


 

HDHL-INTIMIC 2021

La quarta convocatòria conjunta HDHL-INTIMIC (“INtesTInal MICrobiomics) forma part de la Iniciativa de Programació Conjunta “Una Dieta Sana per una Vida Sana” que coordina la recerca dels programes nacionals i regionals en àrees relacionades amb la dieta, l’alimentació, la nutrició i la salut en general.


La nova convocatòria amb el títol “Standardised measurement, monitoring and/or biomarkers to study food intake, physical activity and health” (STAMIFY) està co-finançada per 8 agències nacionals finançadores de la R+D+i de 8 països diferents i l’objectiu és desenvolupar mètodes millorats i eines per assessorar i monitoritzar la dieta i l’activitat física per promoure un estil de vida saludable.


Les propostes hauran de ser multidisciplinàries, hauran d’involucrar usuaris finals (consumidors, industria, clínics, etc) i abordar com a minim un dels tòpics següents: 1. The development of improved methods for dietary assessment using new technologies, this can for example include ICT tools, unobtrusive data, food purchases, etc.;

 2. The further development of existing/identified biomarkers for food intake (e.g. combination of existing biomarkers to assess eating patterns and/or diet composition; validation of identified biomarkers in the background of influencing factors like gender, individual specific variations or genotype);

 3. Identification of biomarkers of physical activities (sedentary and sleep behavior) including the first step(s) of validation;

 4. Approaches for scientific application of commercially available device-based methods for objective assessment of physical activity (also sedentary and sleep behavior) as well as develop approaches to handle, aggregate and analyse such data in diverse populations;

 5. The development of integrative tools to assess and monitor both dietary intake and physical activity.


Elegibilitat: • consorcis amb mínim 3 i màxim 6 socis de mínim 3 països participants (màx.2 socis del mateix país)

 • cada entitat haurà de complir amb les normes d’elegibilitat de la seva agència nacional finançadora

 • els Projectes hauran de ser de 3 anys


Les universitats espanyoles només podran participar amb un hospital, centre d’atenció primària o centre vinculat al Sistema Sanitari Español o IIS i seran finançades per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII).


Pressupost: • total: 5,5M€

 • ISCIII : 0.5M€ (2-3 projectes)


Finançament: entre 175k€ i 250k€/entitat.


Les propostes es presentaran en 2 fase.


Termini pre-propostes: 31/03/2021, 16h00 CET

A Healthy Diet for a Healthy Life

La cinquena convocatòria de la ERA-HDHL de la Iniciativa de Programació Conjunta “Una Dieta Saludable per una Vida Saludable” (JPI-HDHL) amb el títol FOOD_Hypersens “Adressing adverse and beneficial effects of food ingredients and food processin on hypersensitivies to food” finançarà projectes transnacionals que puguin demostrar com els ingredients alimentaris i els mètodes de processament dels aliments poden induir o prevenir l’aparició d’intoleràncies i al·lèrgies als consumidors.


La ERA-HDHL coordina la recerca dels programes nacionals i regionals en àrees relacionades amb els biomarcadors de la nutrició i la salut i està co-finançada per la Comissió Europea.


La present convocatòria serà cofinançada per 10 agències nacionals de la R+D+i de 10 països diferents.


Les propostes han d’abordar un o varis dels següents tòpics: • the mechanisms, responsible for inducing or preventing food intolerances and food allergies, both in children and adults (e.g. immunity; inflammation; nutrient metabolism; genetics; microbiota; physiology);

 • how food processing and food ingredients can modulate the occurrence of food allergies/intolerances;

 • the development of new approaches to food processing (e.g. novel food ingredients, novel processing methods) to decrease food intolerance/food allergy;

 • the development and/or validation of diagnostics/methods to distinguish between actual and perceived food intolerances and allergies (IgE and non-IgE-mediated);

 • the development and/or validation of detection methods for adverse or beneficial food components generated through food processing.


Elegibilitat: • Consorcis amb mínim 3 i màxim 6 socis de mínim 3 paisos elegibles diferents (màxim 2 socis del mateix país)

 • Cada soci haurà de complir amb les normes d’elegibilitat de la seva pròpia agència finançadora


Les universitats espanyoles seran finançades per la Agencia Estatal de Investigació


Pressupost (AEI): 0,5M€ (2 propostes)


Finançament (AEI): entre 175k€ i 250k€/entitat (+ 20% costos indirectes); només una sola entitat pot demanar finançament.


Termini: 8/04/2021, 17h00 CET

2a convocatòria agROBOfood

La segona convocatòria de finançament d’agROBOfood va dirigida a: • Donar suport a la indústria (pimes agroalimentàries) en la transformació digital a través de demostradors i plataformes robòtiques.

 • Millora de la indústria d’automatització (maquinària agrícola, selecció i manipulació d’aliments, etc.) gràcies a la col·laboració amb empreses del sector robòtic.

 • Mobilització  de fons de finançament privat que ajudin a escalar las tecnologies robòtiques i de transformació digital aplicades al sector agroalimentari.


Els consorcis han de ser de 2 a 5 socis:  • Socis del sector agroalimentari i robòtica 

 • Un usuari final 

 • Una PIME proveïdora de tecnologia 


L'execució del projecte ha de ser de setembre 2021 fins gener 2023 


Per a tenir més informació sobre aquesta convocatòria, Eurecat i INNOVI organitzen un webinar online el dia 24 de març, de 12 a 13 hores.  


En aquest webinar explicaran les característiques principals de la 2a convocatòria de la xarxa europea AgROBOfood: tipus de projectes que es busca, temàtiques, requeriments, procés de tramitació, calendari i consells per fer una bona proposta.   


AgROBOfood és una xarxa Europea d’innovació en robòtica integrada per universitats, centres de recerca i empreses capdavanteres en robòtica a nivell europeu per impulsar i accelerar l’adopció efectiva de tecnologies robòtiques i d’Intel·ligència artificial en el sector agroalimentari. 


Aquesta xarxa pretén ser el punt de trobada (one-stop-shop) per a serveis avançats a empreses del sector agroalimentari, així com per a compartir coneixement, infraestructures i bones pràctiques amb l’objectiu de promoure l’aplicació de conceptes robòtics d’alta tecnologia al sector agroalimentari i demostrar la seva aplicabilitat en circumstàncies pràctiques, per augmentar la productivitat i la sostenibilitat en el sector. 


  
Pressupost: 2,65M €


Termini: 31/05/2021 

Blueinvest grants

Les subvencions que s’ofereixen a les pimes en aquesta convocatòria d’economia blava les ajudaran a avançar en la preparació del mercat de nous productes, serveis o processos. Les activitats poden incloure, per exemple, proves, prototipatge, validació, demostració i proves en condicions reals de l'entorn i replicació del mercat.  


Una economia blava sostenible també pot contribuir de manera significativa als objectius del Pacte Verd Uuropeu, incloses les estratègies de biodiversitat, economia circular, estratègia digital terrestre i agrícola i la transició cap a una economia sense clima. Pot ajudar a les comunitats i les indústries afectades durament pel coronavirus o la migració de treballadors clau a recuperar-se mitjançant una economia més resistent amb una petjada de carboni i medi ambient reduïda i competitivitat a escala mundial. 


Els objectius de la convocatòria són:  • portar al mercat nous productes, serveis, processos i models de negoci en cadenes de valor de l’economia blava i ajudar a avançar en la seva preparació al mercat 

 • desenvolupar una economia blava sostenible i innovadora a les conques marines d'Europa 

 • treure risc a la inversió en aquests projectes per facilitar el seu accés a altres esquemes de finançament per a les properes etapes de les seves activitats   


Les activitats podrien incloure, per exemple, proves, prototips, validació, demostració i proves en condicions reals o properes a l'entorn real, i replicació del mercat. 
 
Els sol·licitants han d’explicar com les seves propostes avançaran cap a la fase comercial millorant la preparació al mercat de productes i serveis innovadors i demostrant el seu benefici als possibles clients.  


Pressupost: 20M€


Data límit: 16/02/2021 

NGI Trublo - Recerca en tecnologies blockchain

NGI TruBlo forma part de la Iniciativa de la Comissió Europea “Next Generation Internet” NGI finançada pel programa Horizon 2020 i té com a objectiu desenvolupar nous software, plataformes i eines per continguts més fiables.


De les 3 convocatòries previstes, l’actual és la primera i té com a objectiu definir i implementar projectes a petita escala en 2 àrees: • Trust and reputation models on blockchain

 • Proof-of-validity and prrof-of location


Elegibilitat: entitats d’estats membres de la UE o associats al programa H2020


Pressupost: 950k€ (4,2M€ per les 3 convocatòries)


Finançament: 175k€ i Accés a tecnologies, know-how, capital i mercats i l’oportunitat de formar part d’un programa de 15 mesos i 2 fases per desenvolupar i implementar la solució.


Termini: 19/03/2021, 17h00 CET


La Iniciativa NGI té com a objectiu aconseguir que el internet respongui a les necessitats més fonamentals, incloent la confiança, la seguretat i la inclusió. Durant el periode 2018 - 2020 va tenir un pressupost de 250M€. La NGI continuarà existint com a part del següent programa Horizon Europe 2021-2027.

Convocatòria NEANIAS

El programa europeu Open Science Cloud (EOSC) s’enfronta al repte de desenvolupar una oferta de serveis àgil, apta per als propòsits i sostenible que pugui satisfer les necessitats evolutives de la comunitat científica estimulant el disseny i prototipatge de nous serveis digitals innovadors. 


NEANIAS, amb finançament Horizon 2020, promourà pràctiques de ciència oberta i jugarà un paper actiu en la materialització de l’ecosistema EOSC mitjançant la participació eficient de grans comunitats científiques i professionals; contribuint activament al desenvolupament tecnològic, procedimental, estratègic i empresarial d’EOSC.  


NEANIAS impulsarà el co-disseny i la prestació de serveis temàtics innovadors, derivats d’actius i pràctiques d’investigació d’última generació en tres grans sectors: la investigació subaquàtica, la investigació atmosfèrica i la investigació espacial.  


L’objectiu d’aquesta convocatòria oberta és provocar i donar suport al desenvolupament d’una àmplia varietat de projectes d’innovació, proporcionant serveis nous creats en el marc del projecte NEANIAS, fomentant col·laboracions interdisciplinàries i contribuint a avançar en la investigació i la innovació a Europa. L’objectiu general és construir i enfortir la comunitat europea d’innovació identificant i donant suport a projectes innovadors amb serveis innovadors desenvolupats en els camps de la investigació submarina, atmosfèrica i espacial.  


Beneficis de participar-hi:  • Suport al desenvolupament de negocis 

 • Accés als serveis temàtics de NEANIAS 

 • Networking 

 • Promoció 


Finançament no reemborsable:  • Premi platí: 5.000 € 

 • Premi d'or: 4.000 € 

 • Premi de plata: 3.000 €  


NEANIAS té com a objectiu fomentar l’avenç de la investigació i la innovació interdisciplinàries, per tant, fomenta la presentació de sol·licituds de:  • Start-ups 

 • Empreses privades (pimes / multinacionals) 

 • Grups d'investigadors / innovadors individuals de fins a 3 membres representant un camp diversificat de recerca i innovació, que podria aplicar els serveis de NEANIAS amb valor afegit. 


Pressupost: 12.000 €


Termini: 09/04/2021 

Eurogia Green Transition

El Clúster EUREKA-EUROGIA ha obert una convocatòria amb el títol “Technology Driven Green Transition”  per finançar projectes tecnològics en els següents àrees:


energies renovables,  emmagatzematge d’energia, eficiència i estalvi d’energia, integració de sistemes d’energia, hidrògen verd, captura i ús del CO2, reducció d’emissions de CO2, indústria verda i sostenible, reforçar la cadena de valor industrial per establir una sòlida cadena de subministrament de components i equipaments, eco-disseny-reciclatge-reutilització de materials i economía circular, reducció i eliminació de residus, estalvi de matèries estratègiques, materials i aigua en processos més sostenibles, seguretat hídrica, monitorització ambiental i recursos biològics.


La convocatòria està co-finançada entre agències nacionals R+D+i dels 11 països participants.


Elegibilitat: • Consorcis amb mínim 2 empreses de 2 països Eureka diferents

 • Cada socis haurà de complir amb les normes d’elegibilitat de la seva pròpia agencia nacional


Les universitats espanyoles podran participar com a subcontractades per empreses espanyoles, finançades pel CDTI.


Pressupost: 10-15M€


El Clúster Eureka Eurogia es una Xarxa internacional de cooperació que impulsa el desenvolupament de projectes de col·laboració tecnològica R+D+i per fomentar la competitivitat i productivitat de la industria europea a través del desenvolupament de solucions que recolzin la “Transició Verda” en Europa,.


Brokerage event: El 29 de març s’organitzarà una reunió virtual per explicar els detalls de la convocatòria i facilitar la col·laboració entre entitats interessades.Podeu consultar el següent enllaç


Termini: 15/06/2021, 17h00 CET

Convocatòria WeldGalaxy


WeldGalaxy, amb finançament Horizon 2020, és una plataforma de coneixement dinàmic digital per a la soldadura en indústries manufactureres.  


A través de dues convocatòries obertes llançades durant el projecte, WeldGalaxy seleccionarà fins a 25 pilots d’innovació oberta [OIP]. Aquests pilots entraran al programa de suport WeldGalaxy i es convertiran en beta testers de la plataforma WeldGalaxy per ajudar a crear la prova del mercat per provar la "plataforma de consumibles i equips de soldadura en línia".  
 


Els pilots seleccionats formaran part d’un exclusiu programa de suport WeldGalaxy durant 6 mesos que inclou:  • Suport tècnic proporcionat per experts de la indústria de TWI (The Welding Institute) Lideratge empresarial de Fundingbox  

 • Fins a 100.000 € de finançament per pilot  

 • Compte de plataforma WeldGalaxy  

 • Exposició als mitjans  

 • Accés a finançament públic i privat  


Cerquen mètodes de soldadura per arc eficients i rendibles per soldar diferents materials amb geometries i gruixos diferents. La innovació s’hauria de mostrar en termes d’equips, consumibles i / o processos de soldadura.  
 


Les sol·licituds poden ser presentades per un sol·licitant (pime) o un consorci de dos o més dels tipus d’entitats que es detallen a continuació.  


Els consorcis que sol·liciten la convocatòria han d’incloure almenys una pime de fabricació:  • Proveïdors d’equips de producció, pimes fabricants que proporcionin productes i serveis d’equips / tecnologia de producció.  

 • Proveïdors de tecnologia i / o integradors de sistemes que puguin oferir aplicacions o serveis addicionals a la plataforma WeldGalaxy 

 • Usuaris finals: pimes que utilitzin la soldadura com a mitjà d’unió de materials en un procés de fabricació  

 • Persones jurídiques de recerca / no industrials (és a dir, centres de recerca, universitats, centres de competència), amb experiència rellevant que puguin proporcionar solucions innovadores a la plataforma WeldGalaxy juntament amb els socis industrials 


Termini: 29/04/2021 EIT Food Accelerator Network

L’EIT (Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia) és una institució independent de la Unió Europea que vol impulsar la innovació i la emprenedoria a Europa. Així mateix, contribueix fortament amb els objectius del programa de recerca Horizon 2020.  


L’EIT Food és un consorci paneuropeu que busca la innovació en el sector alimentari. L’ EIT Food Accelerator Network (EIT FAN) connecta startups agroalimentàries impactants amb socis empresarials i de recerca líders en la indústria per pilotar la seva tecnologia i impulsar l’objectiu final: una adopció amb èxit del mercat. El programa EIT FAN permet associar-se amb empreses líders mundials i institucions de recerca en l’espai agroalimentari, per a cercar projectes pilot, inversions o creixement de clients a tot Europa. El programa l’EIT donarà la possibilitat de formar part d’una xarxa d’empreses i institucions de recerca i establir relacions crucials que ajudaran a accelerar les diferents solucions innovadores per obtenir un millor sistema alimentari. El programa també permet a les empreses emergents col·laborar amb els principals agents de la indústria amb l’objectiu de donar vida a la innovació, amb l’EIT FAN s’obté accés a instal·lacions com ara laboratoris, llocs pilot, espais de fabricació, terres agrícoles, etc. així com suport financer per pilotar la tecnologia per a start-ups seleccionades. L’EIT FAN també ajudarà els participants a desenvolupar habilitats, a beneficiar-se de la tutoria i a obtenir exposició al vostre mercat, als clients potencials. 


L’EIT FAN 2021 es realitza durant quatre mesos i es realitza a sis centres d’innovació:  • Munic, Alemanya 

 • Bilbao, Espanya 

 • Haifa, Israel 

 • Cambridge, Regne Unit 

 • Lausana, Suïssa 

 • Hèlsinki, Finlàndia 


  Termini: 10/04/2021 


Convocatòria Vojext

El projecte VOJEXT, amb finançament Horizon 2020, té com a objectiu proporcionar un marc tecnològic i empresarial favorable per permetre el matchmaking i animar els productors i adoptants (principalment pimes, inclosos els petits artesans) de sistemes cognitius autònoms per a la interacció home-robot, especialment “cobots”, dinamitzant els enfocaments industrials basants en la ciència per a la indústria europea. 


Amb la convocatòria oberta núm. 1, el consorci VOJEXT té com a objectiu involucrar a les pimes i empreses de capital mitjà europees per presentar solucions per afrontar reptes tècnics específics, que abordaran els següents àmbits: 


Conjunt d'eines robòtiques de construcció: una solució robòtica dissenyada per realitzar tasques de guix amb un braç robòtic i un o més efectors finals diferents. Aquesta solució hauria de poder treballar a la part superior d’un robot de rodes mòbils existent que forma part de l’entorn VOJEXT.  


Navegació: navegació segura i autònoma en entorns altament dinàmics. 


Visualització del núvol de punts en un auricular VR: Escenifiqueu i milloreu la usabilitat del sistema, permetent l'usuari navegar pel punt de generació de núvols mitjançant equips de realitat virtual. 


Integrar dos dispositius de moviment de salt per millorar el mapatge manual de l'usuari: sincronitzeu dos dispositius leapmotion per permetre un mapatge manual precís però econòmic 


Investigueu un nou mètode de mapatge manual i integreu-lo a la canonada del teleop: reproduïu un mètode de seguiment dels moviments de les mans. Si s’escau, el mètode s’integrarà a la canonada del teleop.  


VOJEXT llança un conjunt de reptes per als quals es desafien les pimes impulsades per robòtica per proposar solucions.  


Un cop seleccionades i compromeses, les pimes tindran accés a la plataforma VOJEXT i al suport tecnològic (a través de mentors), a més del finançament que permetrà desenvolupar i demostrar la solució proposada. 


La quantitat màxima de finançament que cada beneficiari pot rebre durant la convocatòria oberta núm. 1 de VOJEXT és de fins a 100.000 € i el nombre de subvencions és de 5.  


La durada del projecte és de 9 a 12 mesos.  


 
Pressupost: 230.000 €


Data límit: 30/04/2021 

PRIMA 2021

La iniciativa PRIMA per a la recerca i la innovació de l’àrea Mediterrània té com a objectiu la posada en pràctica de polítiques conjuntes de recerca i innovació sota una estratègia comuna de tots els països participants per abordar reptes com la manca d’aigua, l’agricultura i la seguretat alimentària. 


  


A la convocatòria s’hi poden presentar projectes de recerca i innovació en dues seccions i àmbits dins de cadascuna: 


Secció 1: accions de recerca i innovació (RIA) i accions d’innovació (IA) segons es defineixen als annexos generals de l'H2020   • Gestió de l'aigua 2021 


Gestió sostenible del sòl i de l'aigua per combatre la degradació i la desertificació de les terres i promoure la restauració dels ecosistemes.  • Sistemes de conreu 2021 


Incrementar el rendiment ambiental i socioeconòmic dels sistemes agrícoles a petita escala mitjançant millores en els aspectes organitzatius i nous models de governança de la cadena de valor.  • Cadena de valor agroalimentària 2021 


Incrementar l’adherència a la dieta mediterrània com a patró sostenible que inclogui aspectes ambientals, socials i de salut.  • Nexus 2021 


Aprofitar els coneixements sobre la gestió de Nexus de recursos Aigua-Energia-Alimentació-Ecosistemes a la regió mediterrània: des de conceptes fins a solucions pràctiques. 


Data límit propostes inicials: 13/04/2021 


Data límit propostes finals: 09/09/2021 


 


Secció 2: activitats de recerca i innovació (RI) basades en les normes nacionals  • Gestió de l'aigua 


Alleujar l’escassetat d’aigua mediterrània mitjançant una governança adaptativa de l’aigua.  • Sistemes de conreu 


Pràctiques de camp de major escala basades en pràctiques agroecològiques per augmentar els serveis ecosistèmics i la biodiversitat, adaptar els petits sistemes agrícoles al canvi climàtic i augmentar els ingressos dels agricultors.  • Cadena de valor agroalimentària 


Incrementar la resiliència de les explotacions agrícoles petites davant els reptes mundials i les crisis de tipus COVID mitjançant l'ús de tecnologies adaptades, cadena de subministrament agroalimentària intel·ligent i eines de gestió de crisis. 


Data límit propostes inicials: 21/04/2021 


Data límit propostes finals: 21/09/2021 


Beques ERC Starting grants

El Consell Europeu de Recerca (ERC) finança milers d’ambiciosos projectes científics. La missió de l'ERC és encoratjar la recerca de més alta qualitat a Europa a través de finançament competitiu i donar suport a la investigació transfronterera impulsada per investigadors en tots els camps, sobre la base de l'excel·lència científica.


Les beques ERC Starting Grants estan dissenyades per donar suport a investigadors que estiguin iniciant el seu propi equip o programa de recerca independent. Els interessants han de demostrar la naturalesa, l’ambició i la viabilitat de la seva proposta científica.


A l’hora de demanar la beca és imprescindible que els investigadors, que poden ser de qualsevol nacionalitat, hagin obtingut el seu primer doctorat entre 2 i 7 anys abans de l’1 de gener de 2021. Aquest període podria estendre’s més enllà dels 7 anys en certes circumstàncies, que haurien d’estar degudament documentades. També s’haurà de demostrar un historial científic prometedor i una excel·lent proposta de recerca.


L’import de cada beca serà d’un màxim d’1.500.000 euros, per un període de 5 anys i amb prorrateig per a projectes de menor durada. Alhora, es pot demanar fins a 1.000.000 euros addicionals per tal de cobrir les despeses extres següents: • despeses de "posada en marxa" per als investigadors principals que es traslladin a la UE o algun país associat d’altres llocs com a conseqüència de rebre la subvenció ERC i / o

 • la compra d’equips importants i / o

 • accés a grans instal·lacions i / o

 • altres despeses grans experimentals i de treball de camp, excloses les despeses de personal.


Pressupost: 619M€


Termini: 08/04/2021

Eurogia Green Transition

El Clúster EUREKA-EUROGIA ha obert una convocatòria amb el títol “Technology Driven Green Transition”  per finançar projectes tecnològics en els següents àrees:


energies renovables,  emmagatzematge d’energia, eficiència i estalvi d’energia, integració de sistemes d’energia, hidrògen verd, captura i ús del CO2, reducció d’emissions de CO2, indústria verda i sostenible, reforçar la cadena de valor industrial per establir una sòlida cadena de subministrament de components i equipaments, eco-disseny-reciclatge-reutilització de materials i economía circular, reducció i eliminació de residus, estalvi de matèries estratègiques, materials i aigua en processos més sostenibles, seguretat hídrica, monitorització ambiental i recursos biològics.


La convocatòria està co-finançada entre agències nacionals R+D+i dels 11 països participants.


Elegibilitat: • Consorcis amb mínim 2 empreses de 2 països Eureka diferents

 • Cada socis haurà de complir amb les normes d’elegibilitat de la seva pròpia agencia nacional


Les universitats espanyoles podran participar com a subcontractades per empreses espanyoles, finançades pel CDTI.


Pressupost: 10-15M€


El Clúster Eureka Eurogia es una Xarxa internacional de cooperació que impulsa el desenvolupament de projectes de col·laboració tecnològica R+D+i per fomentar la competitivitat i productivitat de la industria europea a través del desenvolupament de solucions que recolzin la “Transició Verda” en Europa,.


Brokerage event: El 29 de març s’organitzarà una reunió virtual per explicar els detalls de la convocatòria i facilitar la col·laboració entre entitats interessades.Podeu consultar el següent enllaç


Termini: 15/06/2021, 17h00 CET

Convocatòria GALATEA

Convocatòria GALATEA per projectes d'alt impacte liderats per pimes innovadores del sector marítim


Reptes • Port intel·ligent: Sensors. Embarcacions automatitzades / autònomes. Combustibles alternatius. Propulsió híbrida. Realitats augmentades i virtuals. Big data. Sistemes d'alerta primerenca. Bessons digitals. Vehicles autònoms.

 • Vaixell intel·ligent: Blockchain. Intel·ligència artificial. Realitat virtual. DLT - Tecnologies de comptabilitat distribuïda. Drons. Vehicles autònoms. Automatitzant. IOT: Internet de les coses.

 • Drassana intel·ligent: Impressió 3d. Programari de modelatge 3D. Bessons digitals. Enginyeria inversa. Pintures no contaminants. Robòtica. Gestió de dades. IOT: Internet de les coses. Posicionament de precisió.

 • Dominis de vigilància marítima: Sistemes de vigilància. Gestió de dades. Càmeres òptiques o optròniques. Tecnologies de radar. Observació de la Terra. EGNOS. Drons. DLT - Tecnologies de comptabilitat distribuïda. Seguretat cibernètica.


 Termini: 31/3/2021
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles
Convocatòria COST
COST (“European Cooperation in Science and Technology”) és una iniciativa finançada pel programa de recerca de la UE Horizon 2020 que reuneix investigadors, enginyers i acadèmics provinents d’universitats, centres de recerca, empreses, pimes, i d’altres àmbits rellevants per tal de desenvolupar conjuntament les seves pròpies idees en els àmbits de la ciència i la tecnologia per mitjà de la cooperació transeuropea i una perspectiva interdisciplinària. 


COST es caracteritza per ser bottom up; això vol dir que els investigadors poden crear una xarxa (a partir dels seus propis interessos i idees de recerca) enviant una proposta a la COST Open Call. La proposta pot ser sobre qualsevol àmbit científic. Els sol·licitants estan convidats a presentar propostes d’accions que contribueixin a una millora i desenvolupament de coneixements científics, tecnològics, econòmics, culturals o socials a Europa. 


La iniciativa no finança directament la recerca desenvolupada en els àmbits esmentats, sinó que dóna suport a la creació de xarxes a través de diferents eines com ara reunions, missions científiques a curt termini, escoles de formació i activitats de difusió de les accions COST. També és possible unir-se a accions en curs, que es mantenen en expansió durant el període de finançament, que és de quatre anys. 


Les propostes han de reflectir les principals característiques de les accions de COST, és a dir, (i) facilitar l’intercanvi, la creació i l’aplicació de coneixements; (ii) disposar d’una perspectiva europea i multidisciplinària; i (iii) reforçar les bases científiques i tecnològiques dels àmbits de coneixement proposats. 


Les propostes també hauran de respondre a la política d’excel·lència, inclusió i ampliació de COST, que té com a objectiu proporcionar oportunitats de col·laboració a tots els investigadors, enginyers i estudiosos dels països membres de la iniciativa, així com fomentar la participació entre joves talents i líders de la pròxima generació, en particular, fomentant oportunitats de treball per a investigadors primerencs i garantir l’equilibri de gènere. 


Les accions que el programa COST finançarà s’hauran de presentar en forma d’un consorci que haurà d’integrar almenys 7 membres del COST entre els quals un nombre mínim provingui dels COST “Inclusiveness Target Countries” ITC). Termini: 29/10/2021 
Ideas Powered for Business


S'ha posat en marxa un programa de subvencions de 20 milions d'euros per ajudar les petites i mitjanes empreses europees (pimes) a accedir als seus drets de propietat intel·lectual.  
 


Amb el suport de la Comissió Europea i l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), el Fons per a les pimes Ideas Powered for Business s’adreça a empreses que desitgin desenvolupar les seves estratègies de propietat intel·lectual i protegir els seus drets de propietat intel·lectual, a nivell nacional, regional o comunitari. 


Obert a totes les empreses de la UE que s’adeqüin a la definició oficial de pime, el nou esquema ofereix suport financer en forma de reemborsaments per a aplicacions de marca i disseny i per a serveis de pre-diagnòstic IP (IP Scan), fins a un import màxim de 1.500 € per empresa.  


Es poden presentar sol·licituds a partir de l'11 de gener de 2021, a la primera de les cinc finestres d'aplicacions que s'executaran durant tot l'any. 


Pressupost: 20M €


Termini: 5 dates límit 31/01/21 - 31/03/21 - 31/05/21 - 31/07/31 - 30/09/21Programa Gold Track d’EIT Health

Gold Track combina empreses prometedores i idees fantàstiques amb un grup d’assessors de primer nivell, experts de primer nivell mundial que es submergeixen completament en la vostra ideació, estratègia i resolució de problemes per ajudar a establir la vostra organització en el camí cap a l’èxit.


Amb la seva ambició d’escalar massivament aquests negocis, Gold Track es basa en relacions personals entre mentors i tutelats. Mitjançant orientacions estratègiques individualitzades i una execució operativa a mida, Gold Track dóna suport a les empreses per desbloquejar ambicioses oportunitats de negoci i inversió en breus terminis.


Gold Track és un programa competitiu basat en fases de tres / quatre mesos. Cada fase comença i acaba amb un Taller Gold Track d'alt perfil per identificar i afinar els objectius del vostre negoci, abans d’avaluar els vostres assoliments per poder avançar al següent nivell. • Sol·licitud: envieu una sol·licitud amb la vostra empresa, equip i informació sobre productes / serveis 

 • Selecció: EIT Health convida a 8 a 12 empreses a un taller Gold Track per competir per un lloc al programa i convèncer almenys un membre del Consell d’Experts que defensi la vostra empresa. 

 • Reflexió amb els experts: un grup d’experts acuradament seleccionat entrarà a la pell del vostre negoci i ajudarà el vostre equip de lideratge a comprendre ràpidament l’estat i el valor actual de la vostra empresa, identificant els buits importants i establint les prioritats empresarials. 

 • Establiment objectius i execució: mentors i experts us ajudaran a definir dos / quatre objectius empresarials i a aconseguir resultats amb el suport dels vostres mentors i experts. 

 • Avalució progrés: els participants del programa informen al Consell d’Experts al final de cada fase per debatre els assoliments, ajustar els objectius i avaluar l’elegibilitat per avançar a la següent fase. 

 • Graduació: quan es completin amb èxit les tres fases, us graduareu i us convertireu en Gold Track Alumni. Els antics alumnes continuen rebent assistència i desbloquejant avantatges de la xarxa


Per ser elegible, la vostra empresa hauria de:  • tenir el potencial per atendre necessitats mèdiques no satisfetes, avalades per una forta ciència i tecnologia 

 • operar en ciències de la vida / salut, com ara terapèutica, diagnòstic, tecnologies de plataformes, tecnologia mèdica o salut digital 

 • tenir un equip de lideratge compromès 

 • tenir una pista financera d'almenys nou mesos 

 • estar ubicada a Europa, el Regne Unit o Israel 

 • ser de propietat privada amb menys de 50 empleats


Data límit: 31/12/2021