Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí

InterConnect

InterConnect és un projecte finançat per l’Horizon 2020 que reuneix 50 entitats europees, com ara consultories d'R+D, fabricants, proveïdors d'IoT i TIC, DSO, minoristes i usuaris finals, per desenvolupar i demostrar solucions avançades per connectar i convergir habitatges i edificis digitals amb el sector elèctric. 


InterConnect pretén fomentar la digitalització d'habitatges, edificis i xarxes elèctriques basant-se en una arquitectura d'Internet de les coses. En incloure tecnologies digitals (Intel·ligència Artificial, Blockchain, Cloud i Big Data) basades en estàndards oberts, com SAREF, garantirà la interoperabilitat entre equips, sistemes i privadesa/ciberseguretat de les dades dels usuaris. 


Per assolir aquest objectiu, el projecte ha llançat una convocatòria oberta de prototips interoperables per disseny, mitjançant la qual seleccionarà fins a 14 projectes de baix a dalt que desenvoluparan i provaran noves aplicacions o serveis interoperables per a llars i xarxes intel·ligents amb un valor social i econòmic clar que ajudarà a expandir l'ecosistema InterConnect.  


Els projectes bottom-up seleccionats (fins a 14) rebran:   • Subvenció de suport econòmic de fins a 150.000€  

 • 7 mesos de Programa de Suport personalitzat, amb un conjunt de serveis de mentoria tècnica i empresarial per garantir la correcta implementació i integració exitosa de les aplicacions. dins d'un dels pilots a gran escala d'InterConnect 

 • Accés a les instal·lacions del pilot per provar l'aplicació amb el pilot assignat 


Termini: 26/07/2022 

Innovation Fund

El programa Innovation Fund (2020-2030), un dels programes més grans del món per a la demostració de tecnologies innovadores en baixes emissions de carboni, finançat amb els ingressos de la subhasta de permisos d’emissions del sistema de comerç d’emissions de la UE.


La segona convocatòria, dotada amb 100M€, finançarà projectes de demostració a petita escala que puguin demostrar tecnologies, processos, models de negoci o productes/serveis innovadors, madurs i amb potencial per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.


Elegibilitat: • Soci únic o consorci amb varies entitats, privades i publiques, de qualsevol país del mon, per dur activitats en un dels estats membres de la UE, Noruega o Islàndia. En al Irlanda del Nord només si el projecte té a veure amb la generació, la transmissió, la distribució d’electricitat.

 • Projectes entre 3 i 10 anys de durada, però que executen la despesa en màxim 4 anys

 • Projectes amb una despesa de capital total: entre 2,5M i 7,5M€/projecte


Pressupost: 100M€ en base a lump-sum de fins a 60% i 2M€ per assistència tècnica


Termini: 31 d’agost 2022

Projecte NGI Assure

El projecte NGI Assure obre la desena convocatòria per incorporar a terceres parts capaces d’aportar noves idees i tecnologies clau que puguin contribuir aconseguir una internet oberta, més resilient, més fiable i sostenible.


NGI Assure forma part de la Iniciativa Next Generation Internet de la Comissió Europea, en el marc del Mercat Únic Digital i està finançada a través del programa Horizon 2020 amb l’objectiu d’estructurar el Internet del futur com una plataforma interoperable que promou els valors europeus d’obertura, inclusivitat, transparència, privacitat, cooperació i protecció de dades.


Elegibilitat : qualsevol persona física o entitat amb o sense ànim de lucre establerta en un estat membre de la UE o associat al programa Horizon 2020


Finaçament: entre 5.000 i 50.000€/Projecte


Termini: 1 d’agost 2022, 12h00 CET

11 tòpics per trobar solucions intersectorials per a la transició climàtica

Sota el clúster 5 en energia, clima i mobilitat del Pilar II del programa Horizon Europe, el destí 2 Cross-sectoral solucions for the climate transition, cobreix àrees temàtiques transversals com les bateries, l’hidrogen i les comunitats i ciutats, entre d’altres, que poden oferir solucions clau per aplicacions relacionades amb el clima, l’energia i la mobilitat.


Malgrat siguin àrees diferents quant als reptes, a les comunitats d’interessats i usuaris (stakeholders) i als impactes esperats, els uneix el seu caràcter transversal.


L’impacte esperat en aquest Destí ha de contribuir a una transició neta i sostenible dels sectors de l’energia i del transport cap a una neutralitat climàtica a través de solucions innovadores intersectorials, especialment mitjançant • Fomentar el lideratge europeu a nivell mundial en la RDI relacionada amb les bateries: A competitive and sustainable European battery value chain

 • Augmentar l’eficiència de les ciutats i comunitats europees quant als patrons de mobilitat i d’ús de recursos i d’energia – Communities and cities

 • Involucrar i apoderar a la ciutadania per participar en al procés de transició climàtica – Citizens and stakeholder engagement

 • Alimentar el desenvolupament de tecnologies emergents amb emissions zero en energia i transport –Emerging breakthrough tecnologies and climate solutions


Els següents 11 tòpics estan oberts: 


Termini: 6 de setembre 2022, 17hCET

Convocatòria Ciutats climàticament neutres i intel·ligents

Durant la pandèmia de la Covid-19, les ciutats més grans d'Europa van anunciar canvis en les infraestructures per promoure la bicicleta i el caminar. Per exemple, van ampliar temporalment o van crear nous carrils bici per permetre un avançament segur tenint en compte els límits de distanciament físic, alhora que van implementar més límits de 30 km/h o zones de 20 km/h.  


L'objectiu d'aquesta acció és donar suport a les autoritats locals en l'acceleració dels canvis de mobilitat i abordar una preocupació important, és a dir, que les persones que tornin a la feina després del confinament cerquin alternatives perquè assignin espai públic, bicicletes, vianants i transport públic i redueixin l'espai disponible per als cotxes animarà la gent a anar en bicicleta, caminar o utilitzar el transport públic en lloc d'agafar el cotxe. Tenint en compte, sempre que sigui possible, els indicadors de mobilitat urbana sostenible, els projectes haurien de recollir dades sobre les diferències entre patrons, comportaments i hàbits en relació amb la mobilitat de diverses categories d'usuaris vulnerables de la via. Aquestes dades s'han d'integrar, sempre que sigui possible, amb dades entre dominis, per garantir que s'identifiquin les interdependències i els co-beneficis.  


Els projectes haurien d'identificar les necessitats específiques de mobilitat i les necessitats de redisseny de l'espai públic, tenint en compte la seguretat percebuda de les dones, els nens i l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat, per exemple persones cegues en espais compartits, persones amb cotxets, cadires de rodes i altres vehicles de suport. S'han de prendre mesures per implementar els canvis necessaris dins del calendari del projecte. 


Pressupost: 42M €


Termini 06/09/2022 

Marie Sklodowska Curie – Postdoctoral Fellowships

El programa Marie Sklodowska Curie – Postdoctoral Fellowships té com a objectiu millorar el potencial creatiu i innovador del personal investigador doctor qui vulgui adquirir noves habilitats a través de la formació avançada i la mobilitat internacional, interdisciplinària i intersectorial.


La convocatòria 2022 està oberta a personal investigador postdoctoral de qualsevol nacionalitat, incloent al que es vulgui reintegrar en Europa, que aspiri a reiniciar la seva carrera investigadora o que estigui desplaçat per conflictes.


Modalitats: • European: entre 12 i 24 mesos, suposa la vinculació a un centre d’un país de la UE o associat al Horizon Europe

 • Global: entre 24 i 36 mesos, suposa 2 etapes: una fase de sortida de 12 a 24 mesos en un centre d’un país tercer (ni estat de la UE ni associat al Horizon Europe); una fase de retorn de mínim 12 mesos al centre d’un país de la UE o associat al Horizon Europe


Elegibilitat: • estar en possessió del títol de doctor

 • no tenir més de 8 anys d’experiència postdoctoral

 • complir amb la norma de mobilitat, segons la modalitat escollida

 • (en cas d’una resubmission) haver obtingut una nota superior a 70/100


Finançament • El cost de contractació postdoctoral entre 12 i 36 mesos, segons la modalitat escollida

 • Un complement de mobilitat

 • Un complement de família (si aplica)

 • Despeses de la recerca i la formació de la persona contractada

 • Despeses de gestió i costos indirectes


Pressupost: 275M€ distribuït entre les dues modalitats • 5M€ per Global Fellowships 

 • 218,4M€ per European Fellowships.


Termini: 14/09/2022, 17h00

Convocatòria ISF cibercrim i investigacions digitals

Les sol·licituds de projectes presentades en el marc de la present convocatòria han d'abordar almenys una, i idealment més, de les prioritats següents en l'àmbit de la ciberdelinqüència i les investigacions digitals:  • Desenvolupar la capacitat operativa i l'experiència de les autoritats judicials i policials i donar suport a la cooperació transfronterera en l'àmbit de la ciberdelinqüència, inclosa la ciberseguretat quan hi estigui relacionada;

 • Desenvolupament d'eines d'investigació i forense per abordar els reptes que planteja l'ús de l'encriptació per part dels delinqüents i el seu impacte en les investigacions penals i donar suport a la participació de les autoritats policials en l'àmbit de la governança d'Internet;

 • Contribuir a l'aplicació del dret de la UE

 • Foment de la cooperació transfronterera entre les autoritats policials/judicials i les entitats privades. Això inclou, per exemple, l'establiment de mecanismes de suport a la cooperació públic-privada i mecanismes per millorar la denúncia de delictes a les autoritats policials.


  


Pressupost: 8M €


Termini: 15/09/2022 

Horizon Europe: subministrament energètic sostenible, segur i competitiu

Les tecnologies d'energies renovables ofereixen grans oportunitats per substituir el carboni d'origen fòssil en el sector elèctric i en altres sectors econòmics com ara la calefacció/refrigeració, el transport, l'agricultura i la indústria. Les tecnologies d'energies renovables són la línia base sobre la qual construir un futur sostenible, europeu i global, climàticament neutre. Un fort lideratge europeu global en tecnologies d'energies renovables, juntament amb la circularitat i la sostenibilitat, obrirà el camí per augmentar la seguretat i la fiabilitat energètiques. 


La transició del sistema energètic dependrà de la reducció de la demanda global d'energia i de la neutralitat climàtica de l'oferta d'energia. Les accions d'R+I ajudaran a fer l'energia oferta més neta, més segura i competitiva augmentant el rendiment dels costos i la fiabilitat d'una àmplia cartera de solucions d'energia renovable, d'acord amb les necessitats de la societat i preferències. 


L'impacte esperat, d'acord amb el Pla Estratègic, és contribuir a “un subministrament energètic més eficient, net, sostenible, segur i competitiu mitjançant noves solucions per xarxes i sistemes energètics basats en solucions d'energies renovables més rendibles”, especialment a través de:  • Fomentar el lideratge global europeu en tecnologies i serveis d'energies renovables assequibles, segurs i sostenibles millorant la seva competitivitat a les cadenes de valor globals i la seva posició als mercats en creixement, sobretot mitjançant la diversificació de la cartera de serveis i tecnologies renovables.  • Assegurar un subministrament d'energia ininterromput i assequible de manera rendible a les llars i les indústries en un escenari d'alta penetració de renovables variables i altres nous subministraments d'energia amb baixes emissions de carboni. 

 • Accelerar el desenvolupament de la captura, ús i emmagatzematge de carboni com a opció de mitigació d'emissions de CO2 en aplicacions de generació d'electricitat i indústria. Els temes oberts són:  
 
Demostració de cadenes de valor completes per a la producció avançada de biocombustibles i combustibles renovables no biològics. 
 
Pressupost: 20M €


Termini: 27/10/2022  
 
Incorporació d'energies renovables a l'agricultura i la silvicultura   
 
Pressupost: 15M €


Termini: 27/10/2022  
 
Integració directa d'energies renovables en les demandes d'energia de procés de la indústria química 

Pressupost: 10M €


Termini: 27/10/2022  
 
Portadors d'energia renovable procedents d'excedents d'electricitat renovable variable i emissions de carboni dels sectors consumidors d'energia 
   
Pressupost: 20M €


Termini: 27/10/2022  
 
Interfícies tecnològiques entre tecnologies de combustible solar i altres renovables 
   
Pressupost: 10M €


Termini: 27/10/2022  
 
Producció innovadora de vehicles d'energia renovable per a la calefacció a partir d'energies renovables 
 
Pressupost: 10M €


Termini: 27/10/2022  
 
Modelització del sistema energètic UA-UE 
 
Pressupost: 5M €


Termini: 27/10/2022  
 
Solucions digitals per definir sinergies en les cadenes de valor de les energies renovables internacionals 
 
Pressupost: 9M €


Termini: 27/10/2022

Convocatòria FEMPA

Aquesta convocatòria FEMPA pretén augmentar la participació de les dones en els diferents sectors de l'economia blava i contribuir a una societat més igualitària de gènere. 


La convocatòria ajudarà a augmentar la participació de les dones en els diferents sectors de l'economia blava, com ara la pesca, l'aqüicultura, la construcció naval, el transport marítim, les energies renovables offshore, la bioeconomia blava, així com l'aqüicultura interior i offshore. Es preveu finançar fins a 2 projectes, amb un cofinançament excepcional del 90%. 


  


L'objectiu és superar les limitacions existents en tots els aspectes del sector marítim, en particular la contractació, la formació, el desenvolupament de capacitats, la cooperació tècnica i les promocions, perquè cada persona pugui participar plenament i amb seguretat en les activitats de l'economia blava sostenible.  


Les accions finançades en aquesta convocatòria ajudaran els sectors de l'economia blava sostenible a adoptar un canvi profund i estructural per facilitar la inclusió de les dones en l'economia marítima més àmplia, contribuint així a una societat més igualitària de gènere en el seu conjunt. 


Pressupost: 2,5M €


Termini: 22/09/2022 

UE Mission Restore our Ocean, seas and waters by 2030

Aquesta missió proporcionarà un enfocament sistèmic per a la restauració, protecció i preservació del nostre oceà, mars i aigües. L'objectiu d'aquesta missió és restaurar, protegir i preservar la salut dels nostres oceans, mars i aigües per al 2030.  


La missió està dissenyada per complir els objectius quantificats i mesurables de la Unió Europea per al 2030 per protegir i restaurar els ecosistemes i la biodiversitat, amb una contaminació zero, i per a la descarbonització i la reducció neta de les emissions de gasos d'efecte hivernacle cap a la neutralitat climàtica, dins dels oceans, els mars i les aigües de la UE. 


  


Els temes oberts són: 


UE Adaptation to Climate Change Mission
La Missió Adaptació al Canvi Climàtic, permetrà a Europa preparar-se per als impactes climàtics inevitables i accelerar la transformació cap a una Europa resilient al clima. 

La UE vol mobilitzar tots els actors, com ara els estats membres de la UE, les autoritats regionals i locals, els instituts de recerca, els inversors i els ciutadans per crear un impacte real i durador.  

En donar suport a les regions europees perquè siguin resilients al clima, la missió les ajudarà a estar preparades per als canvis inevitables i els esdeveniments extrems. Tot i que algunes regions i ciutats d'Europa estan ben preparades per al canvi climàtic, d'altres s'esforcen per trobar solucions per abordar les seves vulnerabilitats.  

Les regions menys desenvolupades que són més vulnerables als impactes climàtics i que sovint tenen poca capacitat d'adaptació rebran una atenció especial. La intenció és demanar a les regions europees capdavanteres en rendiment de recerca i adaptació al clima que comparteixin la seva experiència i les acompanyin a trobar solucions adaptades a la seva pròpia situació climàtica i economia. 

  

Els temes oberts són: 

Aplicacions i eines dirigides per l'usuari per a autoritats regionals i locals i altres usuaris finals centrats en els impactes climàtics, dades i coneixement 

Pressupost: 6M €

Termini: 27/09/2022 

Desbloqueig de recursos financers per a inversions en resiliència climàtica 

Pressupost: 6M €

Termini: 27/09/2022 

Provar i demostrar solucions transformadores sobre la resiliència climàtica, integrant solucions basades en la natura en la transformació sistèmica 

Pressupost: 88,3M €

Termini: 27/09/2022 

Bones pràctiques i prova de solucions d'assegurança per a l'adaptació al clima a les regions i comunitats de la UE 

Pressupost: 6M €

Termini: 27/09/2022 

Potenciar la funció d'esponja del paisatge com a forma de millorar la resiliència climàtica als reptes de la gestió de l'aigua 

Pressupost: 3M €

Termini: 27/09/2022 

Transformació dels sistemes econòmics regionals per a la resiliència climàtica i la sostenibilitat 

Pressupost: 6M €

Termini: 27/09/2022 
ERC Starting grants per donar suport a nous investigadors

El Consell Europeu de Recerca (ERC) finança milers d’ambiciosos projectes científics. La missió de l'ERC és encoratjar la recerca de més alta qualitat a Europa a través de finançament competitiu i donar suport a la investigació transfronterera impulsada per investigadors en tots els camps, sobre la base de l'excel·lència científica.  


Les beques ERC Starting Grants estan dissenyades per donar suport a investigadors que estiguin iniciant el seu propi equip o programa de recerca independent. Els interessants han de demostrar la naturalesa, l’ambició i la viabilitat de la seva proposta científica.  


A l’hora de demanar la beca és imprescindible que els investigadors, que poden ser de qualsevol nacionalitat, hagin obtingut el seu primer doctorat fa 2-7 anys.  


Els possibles sol·licitants de les convocatòries de subvenció inicial i consolidadora del 2023 haurien de tenir en compte que l’ERC pretén canviar la data de referència del doctorat per al càlcul del període d’elegibilitat a partir de la data de la concessió real d’acord amb les normes nacionals del país on es va atorgar el títol fins a la data de l'èxit de la defensa del doctorat. Sempre que el certificat de doctorat no mostri la data de defensa del doctorat, els sol·licitants hauran de proporcionar una confirmació per escrit de la institució concedent que indiqui la data esmentada. Aquest canvi aportarà claredat als possibles candidats i una simplificació significativa del procés d’elegibilitat.  


Les sol·licituds es poden fer en qualsevol camp de recerca.   


L’import de cada beca serà d’un màxim d’1.500.000 euros, per un període de 5 anys i amb prorrateig per a projectes de menor durada. Alhora, es pot demanar fins a 1.000.000 euros addicionals per tal de cobrir les despeses extres següents:   • despeses de "posada en marxa" per als investigadors principals que es traslladin a la UE o algun país associat d’altres llocs com a conseqüència de rebre la subvenció ERC i / o  

 • la compra d’equips importants i / o  

 • accés a grans instal·lacions i / o  

 • altres despeses grans experimentals i de treball de camp, excloses les despeses de personal.   


Pressupost: 628M €


Termini: 25/10/2022 


 


UE: Soil health and food Mission

La missió pretén donar suport al camí d'Europa cap a la gestió sostenible del sòl com a part de la transició verda més àmplia a les zones urbanes i rurals. L'objectiu de la missió és establir 100 laboratoris vius i fars per liderar la transició cap a sòls saludables l'any 2030 per als aliments, les persones, la natura i el clima. 


Per assolir els seus objectius, la missió identificada preveu accions a través de sectors i territoris (zones rurals, periurbanes i urbanes, fins i tot transfronterers). Per tant, tindrà un impacte ampli en les pràctiques agrícoles, forestals, alimentàries i altres indústries (per exemple, de base biològica i de residus), així com en la planificació de l'ús del territori. La missió també aprofitarà l'experiència dels socis internacionals i contribuirà a la salut del sòl a nivell mundial. 


Per tenir èxit, la missió requereix que les parts interessades i els interlocutors socials de tota la cadena alimentària, inclosos els agricultors, els administradors de terres, les indústries, els consumidors i la societat en general, reconeguin el valor social i ecològic més ampli dels sòls i contribueixin activament a pràctiques respectuoses amb el sòl, fins i tot a través dels consumidors.  


Els temes oberts són:  


Construcció del dipòsit de coneixement de la missió i avenç de l'Observatori Europeu del Sòl


Pressupost: 6M €


Termini: 27/09/2022  


Seguiment i verificació del balanç de carboni del sòl i gasos d'efecte hivernacle


Pressupost: 14M €


Termini: 27/09/2022  


Xarxa de cultiu de carboni per a sòls agrícoles i forestals


Pressupost: 3M €


Termini: 27/09/2022  


Fomentar l'educació del sòl a tota la societat


Pressupost: 6M €


Termini: 27/09/2022  


Ciència ciutadana per a la salut del sòl 


Pressupost: 6M €


Termini: 27/09/2022   


Acord marc d'associació per a una estructura de suport a la xarxa de Living Lab  


Pressupost: 0 €


Termini: 27/09/2022   


Millorar la sostenibilitat dels sistemes alimentaris i la salut del sòl amb residus de processament d'aliments


Pressupost: 14M €


Termini: 27/09/2022   


La biodiversitat del sòl i la seva contribució als serveis dels ecosistemes


Pressupost: 16M €


Termini: 27/09/2022 


Estratègies de remediació, mètodes i models financers per a la descontaminació i reutilització del sòl en zones urbanes i rurals 


Pressupost: 21M €


Termini 27/09/2022 


Innovacions per a la millora del sòl a partir de bioresidus


Pressupost: 9M €


Termini: 27/09/2022 

UE HEU - Circular Bio-Based Europe

El parteneriat institucional CBE JU (Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking), co-finançat entre la Comissió Europea i el consorci de Bioindustries BIC obre la primera convocatòria sota el programa Horizon Europe per donar un impuls a les bioindustries circulars a Europa.


Els Projectes s’han de centrar en les dotze línies de recerca que donaran suport als tres objectius definits en l’Agenda Estratègica de Innovació i Recerca de la JU CBE, concretament • Acelerar el procès d’innovació i Desenvolupament de solucions innovadores de base biológica

 • Acelerar el deseplgament al mercat de solucions biologiques madres i innovadores existents

 • Asegurar un alt nivell de rendiment ambiental dels sistemes industrials de base biologica


Tòpics oberts • HORIZON-JU-CBE2022-IA-01 Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular biobased products, IA, 10M€ (2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-IA-02 Cooperative business models for the sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by products, and waste in rural áreas, IA, 10M€ (2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-IA-03 Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks, IA, 12M€ (2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-IA-04 Co-processing of mixed bio-based waste streams, IA, 12M€ (2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-R-01 High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements, RIA, 9M€ (2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-R-02 Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives, RIA, 9M€ (2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-R-03 Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures, RIA, 9M(2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-R-04 Proteins from alternative and unconventional sources, RIA, 9M(2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-R-05 Sustainable fibres biorefineries feedstock RIA, 9M(2 projectes)

 • HORIZON-JU-CBE2022-S-01 Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks, CSA, 3M€ (1 projecte)


Durada: entre 3 i 4 anys


Pressupost total 2022: 120M€


Termini: 22 de setembre 2022, 17h00 CET


Presentació (via Participant Portal)


Busques socis de projectes? Accedeix a la plataforma de networking.


Jornada informativa (7 de juny 2022) Gravació


Més informació sobre la convocatòria


FAQ for applicants

ERC Consolidator Grants 2023

El Consell Europeu de Recerca (ERC) finança milers d’ambiciosos projectes científics. La missió de l'ERC és encoratjar la recerca de la més alta qualitat a Europa a través de finançament competitiu i donar suport a la investigació transfronterera impulsada per investigadors en tots els camps, sobre la base de l'excel·lència científica. 


Les Beques ERC Consolidator Grants 2023 estan dissenyades per donar suport a excel·lents Investigadors Principals (PIs) en la fase d’investigació en què encara poden consolidar el seu propi equip o programa de recerca independent. Els Investigadors Principals que sol·licitin aquesta ajuda han de demostrar la naturalesa, l'ambició i la viabilitat de la seva proposta científica.  


Es poden concedir ajuts consolidats fins a 2 M € per un període de 5 anys (prorratejat per a projectes de menor durada). No obstant això, es pot disposar de 1 M € addicional per cobrir les despeses inicials per a investigadors que vagin des d'un tercer país fins a la UE o un país associat i/o la compra d'equips importants i/o l'accés a grans instal·lacions.  


Són elegibles els Investigadors de qualsevol nacionalitat amb entre 7 i 12 anys d'experiència des de la finalització del doctorat (es poden ampliar en determinades circumstàncies; vegeu l'últim programa de treball de l'ERC), un historial científic prometedor i una excel·lent proposta de recerca. 


Les sol·licituds es poden fer en qualsevol camp de recerca. 


Les subvencions d'ERC funcionen de manera 'de baix a dalt' sense prioritats predeterminades. 


La recerca s'ha de dur a terme en una organització de recerca pública o privada (coneguda com a Institució d'acollida/HI). Pot ser l'HI on el sol·licitant ja treballa, o qualsevol altre HI situat en un dels estats membres de la UE o països associats. 


Les sol·licituds per a una subvenció de l'ERC han de ser presentades per un únic investigador principal (PI) conjuntament amb i en nom de la seva institució d'acollida, anomenada entitat jurídica sol·licitant. 


L'ERC dona suport a projectes realitzats per un investigador individual que pot contractar investigadors de qualsevol nacionalitat com a membres de l'equip. També és possible tenir un o més membres de l'equip situats en un país no europeu. 


Es poden concedir ajuts consolidats fins a 2 M € per un període de 5 anys (prorratejat per a projectes de menor durada). No obstant això, es pot disposar de 1 M € addicional per cobrir les despeses inicials per a investigadors que vagin des d'un tercer país fins a la UE o un país associat i/o la compra d'equips importants i/o l'accés a grans instal·lacions.  


L’investigador ha d'haver demostrat ja independència investigadora i evidència de maduresa, per exemple, en haver produït diverses publicacions importants com a autor principal o sense la participació del seu director de doctorat. Els investigadors principals sol·licitants també haurien de poder demostrar un historial prometedor d'assoliments primerencs adequats al seu camp d'investigació i etapa de carrera, incloses publicacions significatives (com a autor principal) a les principals revistes científiques internacionals. 


També poden demostrar un registre de presentacions convidades en conferències internacionals consolidades, patents concedides, premis, etc. 


Pressupost: 595M €


Termini: 02/02/2023 


 


Horizon IP Scan

Horizon IP Scan és un servei de suport IP personalitzat, de primera línia i gratuït, està dissenyat específicament per ajudar les empreses emergents europees i altres pimes a gestionar i valorar de manera eficient la propietat intel·lectual en investigació col·laborativa i esforços d’innovació, amb un enfocament particular a projectes finançats amb Horizon 2020 i Horizon Europe.  


Basat en una àmplia xarxa d’experts en IP locals amb experiència que cobreix tots els estats membres de la UE i els països associats a Horizon, l’equip Horizon IP Scan proporciona una avaluació individual, professional i sense argot dels actius intangibles de les pimes per:  • Mostrar-vos com protegir la vostra IP existent quan comeceu un projecte de recerca i innovació amb diversos socis 

 • Ajudar-vos a desenvolupar una estratègia compartida amb els vostres socis per gestionar i explotar la nova IP generada conjuntament en el vostre projecte 


El servei està obert a empreses emergents i pimes europees (segons la definició de la CE) que estan a punt de signar un acord de subvenció Horizon (2020 / Europe) o que n’han signat recentment (fins a sis mesos després de la signatura). A més, Horizon IP Scan s’adreça a les pimes senyalitzades per Horizon Results Booster (màxim fins a la meitat de la durada del projecte). 


A més, pimes referides a Horizon IP Scan per l’Enterprise Europe Nertwork per a tenir en compte una cooperació planificada amb altres entitats en un projecte de R&I també són elegibles per al servei fins a sis mesos després de l'inici d'un projecte, però preferiblement abans de qualsevol acord estigui signat. 


L’esquema es basa en una convocatòria oberta sense data límit. 

ERASMUS+ (2021-2027)

L’objectiu general d’aquest Programa és donar suport, mitjançant l'aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en l'àmbit de l'educació i la formació, la joventut i l'esport, tant dins com fora d'Europa, per tal de contribuir al creixement sostenible, a l'ocupació de qualitat, a la cohesió social, a impulsar la innovació i a reforçar la identitat europea i la ciutadania activa.  


El Programa serà un instrument clau per desenvolupar l’Espai Europeu d’Educació, donar suport a l’execució de la cooperació estratègia europea en el camp de l’educació i la formació, incloses les seves corresponents agendes sectorials, impulsar la cooperació en matèria de política de joventut en el marc de l’Estratègia de la UE per a la Joventut 2021.2027 i desenvolupar la dimensió europea en l’esport. 


Objectiu específic 


El Programa també té com objectius específics la promoció de: 


a) la mobilitat per l’aprenentatge de les persones i grups, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió, la justícia, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques en l’àmbit de l’educació i la formació; 


b) la mobilitat per l’aprenentatge no formal i informal i la participació activa entre els joves, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques en l’àmbit de la joventut; 


c) la mobilitat per l’aprenentatge del personal en l’àmbit esportiu, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió, la justícia, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions esportives i les polítiques en l’àmbit de l’esport.  


Forma de gestió 


El Programa s’executarà de forma coherent, mitjançant gestió directa o indirecta amb els següents actors:  • tercers països o als organismes que aquests hagin designat, 

 • organitzacions internacionals o les seves agències, 

 • el Banc Europeu d'Inversions (BEI) o al Fons Europeu d'Inversions (FEI), o a tots dos quan actuïn com a grup (grup BEI), 

 • els organismes de la Unió, 

 • organismes de Dret públic, incloses organitzacions dels Estats membres, 

 • organismes de Dret privat investits d'una missió de servei públic, incloses organitzacions dels Estats membres, en la mesura en què estiguin dotades de garanties financeres suficients, 

 • organismes de Dret privat d'un Estat membre als quals s'hagi encomanat l'execució d'una col·laboració públic-privada i que presentin garanties financeres suficients, 

 • organismes o persones als quals s'hagi encomanat l'execució d'accions específiques en el marc de la PESC, i que estiguin identificats en l'acte de base pertinent.  


Compatibilitats amb altres fons 


Les accions que hagin rebut una contribució en el marc del Programa també podran rebre contribucions d’altres programes de la Unió, a condició que aquestes contribucions no cobreixin els mateixos costos. 


 


Beneficiaris 


El Programa està obert a la participació dels següents tercers països:  • els països membres de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) que siguin membres de l’Espai Econòmic Europeu; 

 • els països adherents, els països candidats i els candidats potencials; 

 • els països de la política europea de veïnatge; 

 • altres tercers països, seguint l’acord específic que en reguli la participació.  


En casos justificats que no redundin en l’interès de la Unió, les accions del Programa també poden estar obertes a la participació d’entitats jurídiques de tercers països no associats al Programa. 


El Programa estarà obert a la participació d’entitats jurídiques públiques i privades actives en l’àmbit de l’educació i la formació, la joventut i l’esport. 


Activitats objecte de finançament 


Els objectius del Programa s’assoliran mitjançant les 3 accions clau següents, que tenen principalment un caràcter transnacional o internacional: 


1. Mobilitat per l’aprenentatge 


2. Cooperació entre organitzacions i institucions 


3. Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  


Educació i formació 


1. Mobilitat per l’aprenentatge 


a) la mobilitat per a l'aprenentatge dels estudiants i el personal d'educació superior; 


b) la mobilitat per a l'aprenentatge dels estudiants i el personal d'educació i formació professionals; 


c) la mobilitat per a l'aprenentatge de l'alumnat i el personal dels centres escolars; 


d) la mobilitat per a l'aprenentatge de l'alumnat adult i del personal d'educació de persones adultes. 


2. Cooperació entre organitzacions i institucions 


a) les associacions per a la cooperació i l'intercanvi de pràctiques, incloses les associacions a petita escala per promoure un accés més ampli i inclusiu al Programa;  


b) associacions d'excel·lència, en particular universitats europees, plataformes de centres d'excel·lència professional i Títols conjunts de màster Erasmus Mundus; 


c) associacions per a la innovació per reforçar la capacitat d'innovació d'Europa; 


d) plataformes en línia i eines de cooperació virtual fàcils d'usar, inclosos els serveis de suport a la xarxa de professors eTwinning i a la plataforma electrònica de l'ensenyament d'adults a Europa (EPALE), i eines per a facilitar la mobilitat per a l'aprenentatge, inclosa la iniciativa de la targeta europea d'estudiant. 


3. Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  


a) la preparació i l'aplicació de les agendes polítiques sectorials i generals de la Unió en l'àmbit de l'educació i la formació, en particular amb el suport de la xarxa Eurydice o d'activitats d'altres organitzacions pertinents, i el suport al procés de Bolonya; 


b) les eines i les mesures de la Unió que promouen la qualitat, la transparència i el reconeixement de competències, capacitats i qualificacions; 


c) el diàleg polític i la cooperació amb les parts interessades pertinents, incloses les xarxes a escala de la Unió i les organitzacions europees i internacionals en l'àmbit de l'educació i la formació; 


d) les mesures que contribueixen a l'execució d'elevada qualitat i inclusiva del Programa; 


e) la cooperació amb altres instruments de la Unió i el suport a altres polítiques de la Unió; 


f) les activitats de difusió i conscienciació sobre els resultats i prioritats de les polítiques europees i sobre el Programa. 


El Programa recolzarà igualment l'ensenyament, l'aprenentatge, la recerca i els debats sobre qüestions d'integració europea, inclosos els futurs desafiaments i oportunitats de la Unió, per mitjà de les accions Jean Monnet següents: 


a) l'acció Jean Monnet en l'àmbit de l'educació superior; 


b) l'acció Jean Monnet en els altres àmbits de l'educació i la formació; 


c) suport a les següents institucions que persegueixen un objectiu d'interès europeu: l'Institut Universitari Europeu de Florència, inclosa la seva Escola de Governança Europea i Transnacional; el Col·legi d'Europa (campus de Bruges i Natolin); l'Institut Europeu d'Administració Pública de Maastricht; l'Acadèmia de Dret Europeu de Trèveris; l'Agència Europea per al Desenvolupament de l'Educació d'Alumnes amb Necessitats Educatives Especials i la Inclusió Educativa d’Odense i el Centre Internacional de Formació Europea de Niça. 


Joventut 


1. Mobilitat per l’aprenentatge 


a) la mobilitat per a l'aprenentatge dels joves; 


b) les activitats de participació juvenil; 


c) les activitats DiscoverEU; 


f) la mobilitat per a l'aprenentatge dels treballadors en l'àmbit de la joventut. 


  2. Cooperació entre organitzacions i institucions 


a) les associacions per a la cooperació i l'intercanvi de pràctiques, incloses les associacions a petita escala a fi de promoure un accés major i més inclusiu al Programa; 


b) associacions per a la innovació a fi de reforçar la capacitat d'innovació d'Europa; 


c) plataformes en línia i eines de cooperació virtual fàcils d'usar. 


3. Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  


a) la preparació i l'aplicació de l'agenda política de la Unió en l'àmbit de la joventut amb el suport, segons sigui procedent, de la xarxa Wiki de la Joventut; 


b) les eines i les mesures de la Unió que promouen la qualitat, la transparència i el reconeixement de competències i capacitats, en particular per mitjà del Youthpass; 


c) el diàleg polític i la cooperació amb les parts interessades pertinents, incloses les xarxes a escala de la Unió, les organitzacions europees i internacionals en l'àmbit de la joventut i el Diàleg de la UE amb la Joventut, així com el suport al Fòrum Europeu de la Joventut; 


d) les mesures que contribueixen a una execució d'alta qualitat i inclusiva del Programa, inclòs el suport a la xarxa Eurodesk; 


e) la cooperació amb altres instruments de la Unió i el suport a altres polítiques de la Unió; 


f) les activitats de difusió i conscienciació sobre els resultats i prioritats de les polítiques de la Unió i sobre el Programa. 


Esport 


1. Mobilitat per l’aprenentatge del personal de l’àmbit esportiu 


2. Cooperació entre organitzacions i institucions 


a) les associacions per a la cooperació i l'intercanvi de pràctiques, incloses les associacions a petita escala a fi de promoure un accés major i més inclusiu al Programa; 


b) els esdeveniments esportius sense ànim de lucre destinats a reforçar la dimensió europea de l'esport i la promoció de qüestions pertinents per a l'esport de base. 


3. Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  


a) la preparació i l'aplicació de l'agenda política de la Unió en l'àmbit de l'esport i l'activitat física; 


b) el diàleg polític i la cooperació amb les parts interessades pertinents, incloses les organitzacions europees i internacionals en l'àmbit de l'esport; 


c) les mesures que contribueixen a l'execució d'alta qualitat i inclusiva del Programa; 


d) la cooperació amb altres instruments de la Unió i el suport a altres polítiques de la Unió; 


e) les activitats de difusió i conscienciació sobre els resultats i prioritats de les polítiques europees i sobre el Programa. 


Pressupost 


La dotació financera per a l'execució del Programa durant el període comprès entre 2021 i 2027 serà de 24 574 000 000 € a preus corrents:  • 20 396 420 000 € per educació i formació  

 • 2 531 122 000 € per joventut 

 • 466 906 000 € per esport 

 • 810 942 000 € pels costos operatius de les agències nacionals 

 • 368 610 000 € pel suport del Programa 


Convocatòria LIFE 2022

El Programa LIFE és l'únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, exclusivament, al medi ambient i a l'acció pel clima. 


Com a tal, és un dels principals contribuents al Pacte Verd Europeu que té com a objectiu:  • transformar la UE en una societat justa i pròspera, amb una economia moderna, eficient en recursos i competitiva on no hi hagi emissions netes de gasos d'efecte hivernacle l'any 2050 i on el creixement econòmic estigui desvinculat de l'ús dels recursos i 

 • protegir, conservar i millorar el capital natural de la UE, i protegir la salut i el benestar dels ciutadans dels riscos i impactes relacionats amb el medi ambient i el clima. 


LIFE dóna suport a entitats grans i petites, públiques i privades, establertes a Europa. 


Aquesta nova convocatòria continuarà sent d’una única fase, a excepció dels Projectes Estratègics Integrats (SIPs) i Projectes Estratègics de Natura (SNAPs), que es mantindran amb el procediment habitual de dues fases. 


El programa LIFE s'estructura en dos camps – Medi Ambient i Acció Climàtica – i quatre subprogrames:  


Àmbit de Medi Ambient:  • Subprograma «Natura i Biodiversitat» 

 • Subprograma «Economia Circular i Qualitat de Vida» 


Àmbit d'Acció Climàtica:  • Subprograma «Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic» 

 • Subprograma «Transició energètica neta»  


Tipus de subvencions: 


Projectes d’acció normals (SAP) 


Projectes, diferents dels projectes estratègics integrats, projectes de naturalesa estratègica o projectes d'assistència tècnica, que persegueixin els objectius específics del programa LIFE. 


   • Convocatòria SAP d’economia circular i qualitat de vida (2 temes): 


Governança del medi ambient LIFE-2022-SAP-ENV-GOV 


Pressupost: 6M €


Data límit: 04/10/2022 


  


Economia circular, recursos procedents de Residus, Aire, Aigua, Sòl, Soroll, Química, Bauhaus LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT 


Pressupost: 92320656 €


Data límit: 04/10/2022  • Convocatòria SAP de natura i biodiversitat (2 temes): 


Governança de la natura LIFE-2022-SAP-NAT-GOV 


Pressupost: 3M €


Data límit: 04/10/2022 


  


Natura i biodiversitat LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE 


Pressupost: 132M €


Data límit: 04/10/2022 


   • Convocatòria SAP de mitigació i adaptació al canvi climàtic (3 temes): 


Adaptació al canvi climàtic LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA 


Pressupost: 29M €


Data límit: 04/10/2022 


  


Mitigació canvi climàtic LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM 


Pressupost: 29M €


Data límit: 04/10/2022 


  


Governança i informació climàtica LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV 


Pressupost: 7,9M €


Data límit: 04/10/2022 


Projectes estratègics de natura (SNAP) 


Projectes que donen suport a l'assoliment dels objectius de la UE en matèria de naturalesa i biodiversitat mitjançant la implementació de programes d'acció coherents als estats membres per tal d'integrar aquests objectius i prioritats en altres polítiques i instruments de finançament, fins i tot mitjançant l'aplicació coordinada dels marcs d'acció prioritzats adoptats d'acord amb la Directiva 92/92/ 43/CEE. 


  


LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage 


Pressupost: 75M €


Dates límit: 08/09/2022    i   30/03/2023 


  


Projectes Estratègics Integrats (SIP) 


Projectes que implementin, a escala regional, multiregional, nacional o transnacional, estratègies o plans d'acció mediambientals o climàtics desenvolupats per les autoritats dels estats membres i exigits per la legislació o la política específica de la UE en matèria de medi ambient, clima o energia pertinent, alhora que garanteix que les parts interessades participen i promouen la coordinació i la mobilització d'almenys una altra font de finançament de la UE, nacional o privada. 


Projectes Estratègics Integrats - Medi Ambient 


Pressupost: 52,8M €


Dates límit: 08/09/2022    i   30/03/2023 


Projectes Estratègics Integrats - Acció Climàtica 


Pressupost: 30M € 


Dates límit: 08/09/2022    i   30/03/2023 


    


Projectes d'assistència tècnica (TA) 


Projectes que donen suport al desenvolupament de la capacitat de participació en projectes d'acció estàndard, l'elaboració de projectes de naturalesa estratègica i projectes estratègics integrats, la preparació per a l'accés a altres instruments financers de la Unió o altres mesures necessàries per preparar l'extensió o la replicació de resultats d'altres projectes finançats per el programa LIFE, els seus programes predecessors o altres programes de la Unió, amb la finalitat de perseguir els objectius del programa LIFE establerts a l'article 3; aquests projectes també poden incloure la creació de capacitats relacionades amb les activitats de les autoritats dels estats membres per a la participació efectiva en el programa LIFE. 


Assistència Tècnica preparació de SIP ENV 


Pressupost: 209.388 €


Data límit: 08/09/2022 


Assistència tècnica preparació de SNAPs 


Pressupost: 386.780€


Data límit: 08/09/2022 


Assistència tècnica preparació dels SIP CLIMA 


Pressupost: 300.000€


Data límit: 08/09/2022 


  


Altres subvencions (OAG) 


Accions necessàries per assolir l'objectiu general del programa LIFE, incloses les accions de coordinació i suport orientades a la creació de capacitats, la difusió d'informació i coneixements i la sensibilització per donar suport a la transició cap a les energies renovables i l'augment de l'eficiència energètica.   • Convocatòria Projectes LIFE que adrecen ad hoc Prioritats legislatives i polítiques (PLP) (3 temes) 


Economia circular i qualitat de vida LIFE-2022-PLP-Environment 


Pressupost: 1,3M €


Data límit: 07/09/2022 


  


Natura i biodiversitat LIFE-2022-PLP-NATURA 


Pressupost: 1M €


Data límit: 07/09/2022 


  


Donar suport a la transició energètica neta LIFE-2022-PLP-ENER 


Pressupost: 900.000 €


Data límit: 07/09/2022 


   


Altres Accions (OAGs) per al Subprograma de Transició cap a les Energies Netes (CET) (18 temes) 


Subvencions de funcionament (OG) 


Subvencions que donen suport al funcionament d'entitats sense ànim de lucre que participen en el desenvolupament i l'aplicació de la legislació i la política de la Unió, i que actuen principalment en l'àmbit del medi ambient o l'acció climàtica, inclosa la transició energètica, d'acord amb el objectius del programa LIFE. 


La convocatòria SGA 2022 es limita a les organitzacions que van ser seleccionades després de la convocatòria de propostes de subvencions operatives LIFE el 2021 i van signar un FPA el primer trimestre de 2022. Els socis marc rebran una invitació per presentar una proposta SGA, inclòs un enllaç per a la preparació i la presentació de la seva proposta a través del portal F&T. 


La propera convocatòria de subvencions de funcionament en suport a entitats sense ànim de lucre es publicarà el segon trimestre de 2024. 

EIC Pathfinder Challenges: processament d’informació quàntica

S’obre una convocatòria per presentar projectes relacionats amb els enfocaments alternatius al processament d’informació quàntica, comunicació i detecció finançada pel programa EIC Pathfinder.


Encara queda molt per explorar en el camp de la quàntica. Hi ha principis quàntics no explotats encara que podrien ajudar a desenvolupar noves tecnologies i sistemes. Descobrir noves implementacions i principis pot representar una oportunitat per a investigadors i empreses europees i fer-les més competitives.


Així doncs, l’objectiu dels projectes ha de ser garantir: • Avenços tecnològics que formin la base per a futures tecnologies de processament de la informació, comunicació i detecció

 • Col·laboració sinèrgica amb plataformes, infraestructures i ecosistemes d’innovació europees existents en tecnologia quàntica

 • Augment de la diversitat de plataformes de tecnologies de processament de la informació que exploten enfocaments no clàssics de la teoria de la informació


Concretament, cal que les propostes presentades: • Contribueixin al desenvolupament de components de processament de la informació, comunicació o detecció per a aplicacions, terrestres o espacials, que presenten avantatges similars als enfocaments de la tecnologia quàntica en temes de sensibilitat, precisió, eficiència energètica, etc.

 • Descriguin com es controlaria el seu sistema de comunicació o processament de la informació proposat

 • Desenvolupin principis i arquitectures de processament de la informació o comunicacions que demostrin un avantatge clar i quantificable respecte als enfocaments clàssics i les alternatives de tecnologia quàntica convencionals

 • Mostrin com s’establiran les bases per a nous enfocaments de codificació, manipulació i emmagatzematge d’informació que puguin donar lloc a aplicacions pràctiques

 • Descriguin com es controlarà, programarà i mesurarà el sistema de processament d’informació o comunicació proposat


Pressupost: 167M€ per tots els challenges
Termini: 19/10/2022


ERC Synergy Grants

L’European Research Council (ERC) obre una convocatòria per donar suport a grups petits de recerca que pretenguin abordar projectes ambiciosos. 


L’activitat fonamental de l’ERC, a través dels seus principals ajuts a la investigació fronterera, és proporcionar un finançament atractiu i a llarg termini per donar suport a investigadors excel·lents i als seus equips de recerca per aconseguir una recerca innovadora, d’alt guany i alt risc.  


L'objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a un petit grup de dos a quatre investigadors principals per abordar conjuntament problemes de recerca ambiciosos que els investigadors principals individuals i els seus equips no podrien abordar.   


Els projectes de sinergia haurien de permetre avanços substancials a les fronteres del coneixement, derivats, per exemple, de la fertilització creuada de camps científics, de noves línies productives d’investigació o de nous mètodes i tècniques, inclosos enfocaments i investigacions no convencionals a la interfície entre disciplines establertes. La investigació transformadora finançada per Synergy Grants hauria de tenir el potencial de convertir-se en un referent a escala mundial.  


Els investigadors principals han de demostrar la naturalesa innovadora, l’ambició i la viabilitat de la seva proposta científica. Els investigadors principals també han de demostrar que el seu grup pot reunir amb èxit els elements científics necessaris per abordar l’abast i la complexitat de la qüestió de recerca proposada.  


El "Synergy Grant Group" que sol·liciti la subvenció ERC Synergy ha d'estar format per un mínim de dos i un màxim de quatre investigadors principals amb antecedents competitius i, si cal, els seus equips.  


Cada investigador principal ha de presentar com a part de la proposta un historial d’assoliments primerencs o un historial de deu anys, el que sigui més adequat per a la seva etapa professional (hi ha diferents perfils de subvenció d’inici, consolidació i avançada en el programa de treball ERC 2023).  


Pressupost: 300M €


Termini: 08/11/2022 


Civil Security for Society

S’obre una convocatòria per trobar projectes que vetllin per la resiliència de les infraestructures. Estaran finançats amb fons de l’Horizon Europe. 


El funcionament fiable, robust i resistent de les infraestructures és vital per a la seguretat, el benestar i la prosperitat econòmica de la ciutadania europea. Proporcionen la base de la nostra vida quotidiana, connecten les persones entre si i garanteixen diferents tipus d’interaccions socials i econòmiques. 


Per aquest motiu, cal protegir-les. És necessari que es puguin adaptar a la realitat tecnològica canviant i als canvis demogràfics que modelen la societat. Han de poder resistir davant els desastres i el canvi climàtic. Cal que siguin resilients davant els diferents esdeveniments esperats i inesperats i els riscos emergents de tota mena.  


Aquesta convocatòria, doncs, busca donar resposta a aquesta problemàtica i fer resistents les infraestructures mitjançant diferents tècniques. És per aquest motiu que es podran presentar projectes sota els següents dos temes: 


Solucions basades en la natura per protegir les infraestructures 


Pressupost: 5M €


Termini: 23/11/2022  


Sistemes autònoms utilitzats per a la protecció d’infraestructures 


Pressupost: 6M €


Termini: 23/11/2022 

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page