Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí

Projecte DIGI-B-CUBE
Les petites i mitjanes empreses (incloses les noves empreses emergents) que operen en els sectors de salut, medicina, biotecnologia, biofarmàcia, informàtica o relacionats (robòtica, automatització, electrònica, nanotecnologia, etc.) poden sol·licitar finançament sense capital fins a 60.000 € Esquema de vals DIGI-B-CUBE.


Termini 3/02/2021
PECT Reimagine Textile

El projecte Reimagine Textile compta el suport del Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) cofinançat amb el FEDER, en el projecte també hi participa la Diputació de Barcelona. Reimagine Textile té les següents activitats: • suport a l’emprenedoria d’innovació tèxtil per aflorar el talent,

 • incubació de start-ups per afavorir l’èxit de les noves propostes de valor

 • acceleració corporativa per a transformar la indústria.


També ofereix transferència de coneixement en emprenedoria tèxtil, orientació tecnològica i d'innovació, enllaç amb el sector productiu tèxtil de Catalunya, acompanyament al mercat, ecosistema empresarial Reimagine Textile, accés a la incubadora, fabLab, atelier de mostraris, zona shooting, esdeveniments importants del sector, finançament, publicitat.


Hi poden participar: Emprenedors/res o empreses de recent creació (fins a 3 anys de vida), que tinguin una idea de negoci en el sector tèxtil (moda de vestir, esport, complements i llar) i que estiguin disposats a incorporar un component innovador i/o tecnologia al projecte. L’equip ha de comptar com a mínim amb una persona a temps complet dedicada al projecte.


Es preveu un màxim de 15 projectes participants en la fase primera i de 5 projectes finalistes de la fase segona, que disposaran gratuïtament d’un espai d’ús compartit al Tecnocampus per treballar el projecte en el període de durada del programa.


Data límit: 14/02/2021

COSME per a la creació enllaços per a la facilitació de la contractació pública d´innovació

La present convocatòria té l'objectiu de demostrar encara més la rellevància i l'eficàcia del model de cooperació entre diverses parts interessades que donen suport a través de la contractació pública a la promoció de la innovació i el suport als operadors econòmics, en particular a les pimes i a les empreses emergents. La convocatòria proposa reunir potencials compradors públics, proveïdors d’innovació (amb especial atenció a les pimes i empreses emergents) i possibles inversors i investigadors, per tal de determinar projectes adequats per a la contractació pública d’innovació. 


La finalitat serà:  • Determinar les necessitats emergents del sector públic (és a dir, els grans compradors) en tecnologies estratègicament seleccionades. 

 • Proporcionar una xarxa amb els grups d'interès, com ara científics i altres proveïdors de coneixement (per exemple, empreses emergents) en camps estratègics. 

 • Preveure la participació de socis de finançament: fons públics (com ara oportunitats de finançament de la Unió), fons privats i grans empreses disposades a proporcionar finançament en diverses etapes de comercialització de la innovació. 

 • Permetre la intermediació d’oportunitats de finançament, aspectes tecnològics i empresarials entre totes les parts interessades. 


El finançament del programa inclouria les activitats següents:  • Facilitador d’activitats de xarxa i gestió d’interessats 

 • Logística, incloses les despeses de viatge dels participants 

 • La prova de conceptes de projectes seleccionats 

 • Les despeses dels grups d'interès relacionats amb la participació en el procés  


  


Pressupost: 1.500.000,00€


Data límit: 25/02/2021 

Projecte EFPF

El projecte EFPF (abans eFactory) ha destinat 2,5 milions d'euros per proporcionar suport financer a empreses externes a el projecte per a l'experimentació de la plataforma federada d'EFPF.


Es donen suport 3 tipus de sub-projectes:


1) Sub-projectes per al desenvolupament d'aplicacions i serveis de fabricació digital per a la plataforma EFPF.
Es tracta de desenvolupar noves solucions, ja sigui utilitzant el propi kit de desenvolupament de programari (SDK) de EFPF o combinant / ampliant les funcionalitats de les solucions de EFPF existents.


Tipus d'oferta: sol·licitant individual. Finançament: ≤150.000 Euros.
Durada de l'experiment: 9 o 12 mesos.


2) Sub-projectes per a la validació de conceptes i funcionalitats de la plataforma EFPF i els serveis EFPF en els dominis de la fabricació digital amb escenaris reals.
Tipus d'oferta: sol·licitant individual i / o petits consorcis d'un màxim de dos socis (una empresa industrial / cadena de subministrament i un proveïdor de tecnologia - PIME, centre tecnològic, DIH, startup, etc .; o dues PIMEs provedoras de tecnologia, etc.).


Finançament: ≤100.000 Euros.


Durada de l'experiment: 6 o 9 mesos.
3) Sub-projectes per millorar l'ecosistema EFPF connectant solucions, serveis o plataformes ja existents proporcionant un escenari de validació per demostrar l'accés i l'ús de sistema / aplicació per part d'usuaris de la plataforma.
Tipus d'oferta: sol·licitant individual.


Finançament: ≤150.000 Euros.
Durada de l'experiment: 9 o 12 mesos.


Per què és interessant participar-hi: • Rebrà entre 50.000 i 150.000 euros de finançament i suport per desenvolupar nous serveis / productes.

 • Serà amo del que desenvolupi i podrà aprofitar els resultats obtinguts.

 • Tindrà l'oportunitat de desenvolupar noves relacions de treball amb empreses de l'domini Indústria 4.0.

 • Tindrà accés a un nou canal de vendes a través de l'EFPF Marketplace.

 • Pot participar si és:

 • PIME (incloses les microempreses)

 • Proveïdor de tecnologia i / o desenvolupador de programari (incloent start-ups)

 • Empreses industrials i logístiques (de qualsevol mida)

 • emprenedors

 • Instituts de recerca i universitats


El seu negoci legal ha de tenir la seva seu en un Estat membre de la Unió Europea, un país associat o el Regne Unit i ser elegible per obtenir finançament de el programa Horitzó 2020.


Pot registrar el seu interès a: https://www.efactory-project.eu/funding-call-form
Podeu enviar la seva sol·licitud aquí (Inscriure mitjançant la plataforma de F6S): https://www.f6s.com/efpf


Descarregueu tota la documentació de l'Open Call i accedeixi als serveis de suport.


Termini: 19/02/2021. 

Convocatòria SMART4ALL

SMART4ALL és un projecte finançat per l’H2020 que crea capacitat entre els grups d’interès europeus mitjançant el desenvolupament d’experiments transfronterers autosostenibles que transfereixen coneixement i tecnologia entre el món acadèmic i la indústria.  


S'orienta a la computació personalitzada de baix consum energètic (CLEC) per a sistemes ciberfísics (CPS) i Internet de les coses (IoT) i combina un conjunt de característiques úniques que s'uneixen sota una visió comuna, diferents cultures, polítiques diferents, diferents àrees geogràfiques i diferents dominis d'aplicació. 


L’instrument de finançament d’experiments de transferència de tecnologia entre dominis (CTTE), centrat en una de les quatre verticals definides (transport digitalitzat, agricultura digitalitzada, entorn digitalitzat i qualsevol cosa digitalitzada), donarà l’oportunitat de formar sinergies, accelerar els projectes d’orientació al producte i oferir orientació cap a una comercialització exitosa.  


Tindrà una durada a curt termini (6-9 mesos) i consistirà en experiments d’aplicació de Pathfinder transfronterers (PAE) entre 3 entitats diferents d’almenys dos països elegibles diferents. 


Els experiments transfronterers SMART4ALL han de ser proposats per un consorci que inclogui el següent tipus de sol·licitants:  • Universitats i altres institucions acadèmiques 

 • Pimes  

 • Integradors de sistemes i / o proveïdors de tecnologia, és a dir, qualsevol tipus d’organització especialitzada en transferència de tecnologia o integració de sistemes, que serveixi a les necessitats dels usuaris finals, sempre que es puguin classificar en un dels dos tipus anteriors de beneficiaris. 


Els experiments CTTE rebran el suport de fins a 80.000 euros cadascun per cobrir el personal, els viatges i l'equipament necessari per implementar l'experiment.  


Els països elegibles són:  


Estats membres de la UE o països associats a H2020 i qualsevol altre país d’Europa del sud-est que no figuren a la llista anterior inclosos a l’annex A del programa de treball H2020.  


Es prioritzaran els consorcis que incloguin almenys un membre dels següents països d’Europa del sud-est: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Grècia, Hongria, Kosovo, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Romania, Eslovàquia, Eslovènia i Sèrbia.  
 


Data límit: 01/03/2021 

Convocatòria RIMA

RIMA connecta i inspira els grups d'interès clau en robòtica d'inspecció i manteniment i té l'objectiu d'accelerar la innovació i la captació de robòtica entre aquests grups d'interès. 


Es tracta d'un projecte de 4 anys de durada, amb finançament Horizon 2020, amb l’objectiu d’afrontar aquesta bretxa establint una xarxa de 13 centres d’innovació digital (DIH) i associacions industrials per donar suport a l’adopció de la robòtica i ajudar a les petites i mitjanes empreses (pimes) a desenvolupar noves solucions per a diferents sectors de la indústria. 
  


L’instrument bàsic de RIMA per donar suport financer al desenvolupament i desplegament d’aplicacions d'inspecció i manteniment de robòtica proporcionarà un tipus d’acció elegible: experiments d’innovació en robòtica (RIEs). 


Els experiments d’innovació en robòtica (RIE) consisteixen en desenvolupar, provar i validar la viabilitat tècnica i econòmica d’un model representatiu basat en robòtica o d’un sistema prototip que s’ha d’aplicar a l’entorn operatiu ‘Target Use Domain’. 


L’experiment d’innovació en robòtica (RIE) pot rebre fins a 150.000 € de finançament de la UE per RIE (durada de fins a 14 mesos, import per consorci).   
 


Pressupost: 8,1M €


Termini: 17/03/2021 


Convocatòria Era PerMEd 202

ERA PerMed és una ERA-NET finançada per 32 socis de 23 països i co-finançada per la Comissió Europea. Té l’objectiu d’alinear estratègies de recerca, promoure l’excel·lència i reforçar la competitivitat dels actors implicats en la medicina personalitzada. 


Per alinear les estratègies nacionals d’investigació, promoure l’excel·lència, reforçar la competitivitat dels agents europeus en medicina personalitzada (PM) i millorar la col·laboració europea amb països no pertanyents a la UE, 30 organitzacions finançadores han acordat llançar la quarta convocatòria conjunta transnacional per a projectes de recerca innovadors col·laboratius en Medicina Personalitzada (PM). Això representa la tercera convocatòria addicional no cofinançada per la CE. Les organitzacions finançadores que participen en aquesta convocatòria desitgen especialment promoure una col·laboració interdisciplinària innovadora i fomentar les propostes de recerca translacional. 


S'espera que les propostes de recerca presentades demostrin l'aplicabilitat dels resultats del projecte a la pràctica clínica i combinin la recerca clínica amb les tecnologies de dades. Aquest podria ser el desenvolupament i l’aplicació d’eines de suport a les decisions clíniques mitjançant l’ús d’enfocaments de sistemes d’intel·ligència artificial (IA), incloses les tecnologies d’aprenentatge automàtic. Cal demostrar de manera convincent la rellevància clínica de l’enfocament PM proposat. A més, les propostes han d’incloure recerca sobre aspectes ètics, legals i socials. 


Com que la medicina personalitzada no és específica de la malaltia, sinó més aviat un enfocament global que es pot adoptar i adaptar a una multiplicitat de condicions mèdiques, es recomana la realització de projectes de recerca en totes les entitats de malaltia. A més, els projectes poden incloure investigació preclínica com a requisit previ per a la implementació d’un enfocament de PM a la pràctica clínica. L’avaluació econòmica sanitària a diversos nivells també es considera important per facilitar la traducció dels enfocaments de PM a l’atenció sanitària i es pot incloure al pla de treball.  
 


La convocatòria JTC2021 es construeix al voltant de les tres àrees d’investigació següents per tal d’assegurar el desenvolupament d’enfocaments específics de PM, tenint en compte els aspectes principals per a la seva implementació amb èxit en els sistemes de salut:   • Traduint recerca bàsica a recerca clínica i més enllà 

 • Tecnologies de la informació i la comunicació i les dades 

 • Recerca cap a una implementació responsable en l'atenció sanitària 


Cada proposta ha d’adreçar els mòduls 1B “Investigació clínica”, 2 “Cap a l’aplicació en salut” i 3B “Aspectes ètics, legals i socials”. La inclusió dels mòduls 1A "Recerca preclínica" i 3A "Recerca econòmica en salut" és opcional. 
 


Només es finançaran projectes transnacionals. Cada consorci que presenti una proposta ha d’implicar almenys tres socis elegibles per a finançament procedents de tres països diferents amb organitzacions finançadores.  


Pressupost: 24M €


Termini: 04/03/2021 


Convocatòria Change2Twin

Change2Twin ofereix finançament a les pimes fabricants europees per aconseguir un bessó digital. 


Amb aquest propòsit, Change2Twin organitzarà dues rondes de convocatòries obertes on les empreses podran sol·licitar finançament. 


Les convocatòries tindran lloc el 2021 i el 2022 i oferiran dos instruments diferents en cada convocatòria:   • Val d'avaluació: obtindreu un val de 10.000 € per utilitzar amb un DIH certificat de la vostra elecció per obtenir una avaluació detallada de la vostra situació actual i 3 "receptes" diferents per implementar, seleccionant els millors components i proveïdors 

 • Val de desplegament: obtindreu un val de 90.000 € per utilitzar per al desplegament real del bessó digital i per a l'execució d'experiments d'aplicacions  


I4MS, amb finançament Horizon 2020, és una iniciativa europea que dóna suport a les pimes fabricants en l’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les seves operacions comercials.  


La propera convocatòria s’obrirà al gener/febrer de 2021. 


La segona tindrà lloc el juny de 2021. 


L’última convocatòria tindrà lloc el juliol de 2022. 

INNOVFUND 2020 - Fons d´Innovació de Projectes de Petita Escala

El Programa Innovation Fund (2020-2030) és un dels programes més grans del món per a la demostració de tecnologies innovadores baixes en emissions de carboni, finançat amb ingressos provinents de la subhasta de permisos d’emissions del sistema de comerç d’emissions de la UE.


El passat 1 de desembre 2020 va obrir la primera convocatòria per finançar projectes innovadors a petita escala que puguin demostrar tecnologies i processos innovadors, en tots els sectors coberts per la Directiva 2003/87/EC (ETS Directive) .


Es donarà prioritat a 3 tipus d'activitats principals: productes que substitueixen als que consumeixen molt carboni, innovacions en la eliminació neta del carboni i caputar directe de l'aire.


Elegibilitat: • Soci únic o consorcis amb diferents entitats, publiques i privades

 • Projectes de fins a 48 mesos

 • Projectes implementats en territoris dels estats membres de la UE, Islàndia i Noruega

 • Projectes amb un pressupost mínim (en despesa) de 2,5M€ i màxim 7,5M€


Els projectes s’avaluaran segons el seu potencial per evitar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, el potencial d’innovació, la maduresa financera i tècnica i el potencial d’ampliació i l’eficiència de costos.


Els projectes que no aconsegueixen finançament però que tenen potencial per millorar el grau de maduresa de la tecnologia, podrien ser convidats a rebre el servei d’assistència per al desenvolupament del projecte (PDA).


Pressupost: 100M€ i servei d’assistència per al desenvolupament del projecte (PDA) del Banc Europeu d’Inversió (EIB)


Finançament: basat en lump-sum


Termini:10/03/2021, 17h00

EuroNanoMed 2021

EuroNanoMed és una ERA-NET sobre nanomedicina establerta des de 2008 com a plataforma per a agències i ministeris de finançament per coordinar programes de recerca i innovació amb l’objectiu de crear i finançar projectes de recerca i innovació col·laboratius que puguin convertir la recerca en nanotecnologia en benefici per a la medicina.  


L'objectiu de la convocatòria és donar suport a projectes de recerca translacional que combinin enfocaments innovadors en el camp de la nanomedicina i fomentar i permetre la col·laboració transnacional entre grups de recerca públics i privats de l’àmbit acadèmic, investigació clínica o equips de recerca d’empreses industrials (totes les dimensions). Es fomentarà la participació de metges i pimes. 


Les propostes de projectes hauran d'abordar almenys un dels següents àmbits:   • Medicina regenerativa 

 • Diagnòstic 

 • Sistemes de lliurament específics 


El consorci sol·licitant ha d’incloure grups de recerca d’almenys 2 de les 3 categories següents:   • Acadèmia (equips de recerca que treballen en universitats, altres institucions d’ensenyament superior o instituts de recerca) 

 • Sector clínic / de salut pública (equips de recerca que treballen a hospitals / salut pública i / o altres entorns sanitaris i organitzacions sanitàries). Es fomenta la participació de metges 

 • Empresa (totes les mides d’empreses privades). Es fomentarà la participació de petites i mitjanes empreses (pimes). 


Només es finançaran projectes transnacionals. Cada consorci que presenti una proposta haurà d’implicar un mínim de 3 socis elegibles i un màxim de 5 socis elegibles d’almenys 3 països diferents que participin a la convocatòria (no més de 2 socis del mateix país). 


Es recomana als sol·licitants que es posin en contacte amb la persona de contacte de l'organització de finançament corresponent abans de presentar una sol·licitud. 


Data límit propostes inicials: 21/01/2021 


Data límit propostes finals: 10/06/2021 

Starts in motion 2021


STARTS és una iniciativa de la Comissió Europea (amb finançament del programa de recerca Horizon 2020) per a fomentar aliances de tecnologia i pràctica artística.  


STARTS in MOTION ha estat dissenyat per capacitar els artistes i tecnòlegs en el desenvolupament del seu projecte art-tech explorant el vessant empresarial del seu treball creatiu.


STARTS in Motion té l’objectiu de desencadenar tot el potencial dels talents i dels fabricants de canvis que contribueixen al desenvolupament d’un ecosistema STARTS innovador a nivell europeu. 


El programa se centra a donar suport a projectes d’art tecnològic en les següents àrees:  • Pla de negoci:  suport per construir un bon portfoli   • Model de  negoci: amb un interès específic en emprenedoria creativa, codi  obert, creative commons i metodologies alternatives de preus 

 • Finançament  públic: consells per accedir a oportunitats especialment  dissenyades per a col·laboracions de tecnologia artística i  empreses creatives, i com presentar una bona sol·licitud 

 • Finançament  privat: obtenir coneixements sobre com funciona i quines estratègies  s’adapten millor a vosaltres, presentacions a business angels,  inversors o consells sobre finançament col·lectiu    • Storytelling,  màrqueting i pitching: sobre les necessitats i objectius definits,  treballeu en diferents tipus de presentacions que tradueixin els  vostres objectius i valors  • Propietat  intel·lectual i patents: fonaments i estratègies a aplicar per  protegir els drets a l’entrada al mercat 


Són elegibles:  • Tots els equips que han rebut un fons STARTS mitjançant una residència i / o un premi i el finançament ha finalitzat    • Projectes d'art tècnic: aquells en què un artista treballa amb un tecnòleg / empresa de tecnologia per crear un prototip o solució innovador    • Solucions tecnològiques i prototips que estan preparats per al mercat i que  necessiten un impuls final     • Tecnologia: solucions artístiques i prototips que ja són al mercat i volen  ampliar-se   

 • Els  equips tècnics poden ser de qualsevol part del món, però han de tenir en compte la compatibilitat amb la zona horària CET per a tallers i sessions de mentoria. 


Termini: 05/02/2021  
Projecte Gatekeeper

El projecte pilot Gatekeeper, finançat pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, té com a objectiu crear una plataforma que connecti proveïdors sanitaris, empreses, gent gran i les seves comunitats per tal d'originar un escenari obert  basat en la confiança on poder compartir idees, tecnologies, necessitats i processos dels usuaris amb l’objectiu d’assegurar una vida independent i sana a la gent gran.


Objectiu: El consorci busca involucrar nous membres tecnològics per desenvolupar noves aplicacions, eines o components d’intel·ligència artificial i Big Data que s’incorporaran a la cartera de tecnologia del pilot Gatekeeper.


Elegibilitat: start-ups, PIMEs i centres de recerca/Universitats


Pressupost: 600.000€ (max.10 projectes)


Termini: 29/01/2021, 17:00h

SMART4ALL

SMART4ALL és un projecte finançat pel programa H2020 que desenvolupa capacitats entre interessats europeus mitjançant el desenvolupament d’experiments transfronterers autosostenibles que transfereixen coneixement i tecnologia entre l’acadèmia i la indústria.


L’objectiu és la computació personalitzada de baix consum energètic (CLEC) per a sistemes ciberfísics (CPS) i Internet de les Coses (IoT) i combinar un conjunt de característiques úniques, polítiques diferents, diferents àrees geogràfiques i diferents dominis d’aplicació.


Elegibilitat:


Consorcis amb un mínim de 3 socis d’almenys 2 Estats membres de la UE o Estats associats a l’H2020: • Universitats i altres centres acadèmics

 • PIMEs

 • Integradors de sistemes i/o proveïdors de tecnologia


Els experiments podran tenir una durada d'entre 6 i 9 mesos


Finançament: fins a 80.000€/acció per despeses de personal, viatges i equipament


Termini: 01/03/2021


Convocatòria Platoon


PLATOON és un projecte finançat per la Comissió Europea (Horizon 2020) que té com a objectiu digitalitzar el sector energètic, permetent així nivells més elevats d’excel·lència operativa amb l’adopció de tecnologies disruptives. 


PLATOON pretén trobar pimes per desenvolupar eines i serveis que donin suport al projecte PLATOON en l’augment del consum d’energies renovables, la gestió de xarxes intel·ligents, l’eficiència energètica augmentada i la gestió d’actius energètics optimitzada. 


La primera convocatòria oberta de PLATOON distribuirà 900.000 euros entre 6 projectes per desenvolupar blocs bàsics funcionals i tècnics i noves eines d’anàlisi de dades per als pilots a gran escala de PLATOON. 


Les pimes han de tenir experiència en almenys una de les àrees d'experimentació següents:    • Interoperabilitat digital 

 • Aplicacions d’anàlisi de dades en energia (com ara l’optimització de l’ús  d’energia, manteniment predictiu, previsió de la demanda, etc.) 

 • Govern de dades, seguretat, privadesa i sobirania 

 • Computació de vora (edge computing) 


 


La primera convocatòria oberta de PLATOON seleccionarà 6 pimes durant el període d’abril de 2021 a juny de 2021, que un cop seleccionades entraran en un programa marc de suport de 9 mesos, en diferents etapes que s’adaptaran a les necessitats dels beneficiaris. 


Els projectes seleccionats rebran fins a 150.000 euros. 


Pressupost: 900.000 €


Termini: 04/03/2021 Innovation Fund: projectes de petita escala


Aquesta convocatòria és per a ajuts en el camp de la demostració de tecnologies innovadores baixes en carboni sota el Fons d'Innovació, incloent la captació i la utilització de carboni (CCU) que siguin segures pel medi ambient i que contribueixin substancialment a mitigar el canvi climàtic, així com els productes que substitueixin els que consumeixen carboni intensament produïts, la captura i emmagatzematge geològic de CO2, i tecnologies innovadores d’energia renovable i emmagatzematge d’energia. 


Els objectius de la convocatòria són:  • donar suport a projectes de petita escala que demostrin tecnologies, processos o productes altament innovadors, prou madurs i amb un potencial significatiu per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

 • oferir ajuts financers per a mercats necessaris i perfils de risc per a projectes elegibles, mentre es contractin recursos públics i privats addicionals 

 • complementar els grans projectes a escala més gran, amb la qual cosa ofereix una altra oportunitat, en particular per a empreses petites i mitjanes, que veuran els seus projectes recolzats 


Són elegibles:  • persones jurídiques 

 • entitats privades, públiques o organitzacions internacionals 

 • ser responsable directe de la implementació del projecte 


El nombre mínim de sol·licitants és 1. 


Les persones físiques no són elegibles. Els cossos de la UE no poden formar part del consorci. 


Els projectes han de tenir una despesa mínima de 2,5 milions d'euros i per sota de 7,5 milions per a ser elegibles. 


Les subvencions es concediran en forma de pagament únic (lump sum). 


Pressupost: 100M €


Data límit: 10/03/2021 Blueinvest grants

Les subvencions que s’ofereixen a les pimes en aquesta convocatòria d’economia blava les ajudaran a avançar en la preparació del mercat de nous productes, serveis o processos. Les activitats poden incloure, per exemple, proves, prototipatge, validació, demostració i proves en condicions reals de l'entorn i replicació del mercat.  


Una economia blava sostenible també pot contribuir de manera significativa als objectius del Pacte Verd Uuropeu, incloses les estratègies de biodiversitat, economia circular, estratègia digital terrestre i agrícola i la transició cap a una economia sense clima. Pot ajudar a les comunitats i les indústries afectades durament pel coronavirus o la migració de treballadors clau a recuperar-se mitjançant una economia més resistent amb una petjada de carboni i medi ambient reduïda i competitivitat a escala mundial. 


Els objectius de la convocatòria són:  • portar al mercat nous productes, serveis, processos i models de negoci en cadenes de valor de l’economia blava i ajudar a avançar en la seva preparació al mercat 

 • desenvolupar una economia blava sostenible i innovadora a les conques marines d'Europa 

 • treure risc a la inversió en aquests projectes per facilitar el seu accés a altres esquemes de finançament per a les properes etapes de les seves activitats   


Les activitats podrien incloure, per exemple, proves, prototips, validació, demostració i proves en condicions reals o properes a l'entorn real, i replicació del mercat. 
 
Els sol·licitants han d’explicar com les seves propostes avançaran cap a la fase comercial millorant la preparació al mercat de productes i serveis innovadors i demostrant el seu benefici als possibles clients.  


Pressupost: 20M€


Data límit: 16/02/2021 

ERA-NET EnerDigit per a projectes de digitalització energètica


L'objectiu d'aquesta convocatòria és concedir ajudes financeres a projectes transnacionals d'R + D en l'àmbit de la digitalització energètica.  


Els projectes han d'incloure al menys 2 socis de 2 països diferents i poden cobrir àrees com Big Data, intel·ligència artificial, internet de les coses, seguretat i privacitat de les dades, propietat de les dades i resiliència digital.  


Les solucions desenvolupades i provades han de ser modulars i versàtils per permetre una integració sense problemes i un alt grau d'interoperabilitat.  


L'ajuda de CDTI a la participació d'empreses espanyoles en aquests projectes es farà en forma de subvenció, amb quantia individualitzada en funció de el cost finançable real de el projecte, les característiques de beneficiari i la disponibilitat pressupostària, respectant els límits d'intensitat d'ajuda màxima amb acord amb el Reglament General d'Exempció de Categories: 60% per a petites empreses, 50% per a mitjanes empreses i 40% per a grans empreses.  
 


En la fase de pre-propostes, calen dues sol·licituds diferents amb la mateixa data límit: internacional i nacional.  


A nivell internacional s'envia al coordinador del consorci, en anglès, a través de la plataforma d'EnerDigit.  


A nivell nacional, s'envia a la seu electrònica del CDTI. Aquesta sol·licitud consisteix en un formulari en línia acompanyat d'una memòria tècnica descrivint, en castellà, les activitats de R + D i el pressupost de la participació de l'empresa en la proposta internacional. 


Es recomana que cada soci contacteu amb la vostra agència com més aviat millor, quan tingueu una idea de projecte.  


Per obtenir més informació sobre les convocatòries i un assessorament personalitzat de la vostra proposta, podeu contactar amb la Direcció Adjunta de Cooperació Tecnològica, a través d' eranets@cdti.es o del telèfon (+34) 91 581 04 89. 


Termini: 17/02/2021 INNOVFUND-2020
La Comissió Europea ha obert la convocatòria per al Fons d'Innovació de Projectes de Petita Escala que comptés amb un pressupost de 100 milions d'euros.

Aquests ajuts, financen projectes de petita escala (amb pressupost entre 2,5 a 7,5 M €) que demostrin tecnologies, processos o productes altament innovadors en energia i indústria neta, que estiguin prou madurs i tinguin un potencial significatiu per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

L'èmfasi es posarà en projectes veritablement innovadors que estiguin llestos per a la seva implementació comercial.

Els BENEFICIARIS seran entitats privades, públiques, o organitzacions internacionals ja sigui individualment o en consorci.

El TIPUS D'AJUDA serà una subvenció fins al 60%.

La data de tancament és el 10 de març de 2021 a les 17:00 hores.

TIPUS DE PROJECTE:

La convocatòria finança les següents actuacions:

Innovació en tecnologies i processos amb baixes emissions de carboni en els sectors enumerats en l'annex I de la Directiva ETS, inclosa la captura i utilització de carboni (CCU) i els productes substitutius.
Construcció i operació de projectes el seu objectiu sigui la captura i emmagatzematge geològic ambientalment segurs de CO2 (CCS).
Tecnologies innovadores d'energia renovable i emmagatzematge d'energia.

La convocatòria considerarà favorablement les següents actuacions: productes que substitueixen altres d'alt contingut de carboni, innovacions en l'eliminació neta de carboni i captura directa d'aire.

REQUISITS DELS PROJECTES

Només es financen projectes amb una inversió (CAPEX) entre 2,5 M EUR i 7,5 M EUR.
Només les accions implementades en el territori d'un (o més) dels Estats membres de la UE, Noruega o Islàndia.
Només es financen els costos incorreguts amb posterioritat a l'enviament de la sol·licitud de la subvenció.
Durada de el projecte:
El període de seguiment i presentació d'informes un cop que el projecte hagi entrat en funcionament serà de 3 anys.
El projecte hauria d'entrar en operació en un temps raonable després del tancament financer (2-3 anys).
El projecte ha d'assolir el tancament financer al més aviat possible i no més tard de quatre anys (48 mesos) després de la signatura de la subvenció.
Concurrència competitiva.
Els sol·licitants han de demostrar el saber fer i les qualificacions professionals necessàries per implementar amb èxit el Projecte, incloent suficient experiència amb projectes rellevants.
Avaluació dels projectes es realitzarà segons:
Eficiència de cost (ajut sol·licitat / reducció de gasos d'efecte hivernacle). 0-5 punts.
Escalabilitat. 0-5 punts;
Maduresa de el projecte. 0-5 punts;
Grau d'innovació. 0-5 punts;
Potencial per evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 0-5 punts;

CONCEPTES FINANÇABLES

Cost de construcció (disseny, enginyeria, adquisició, construcció, posada en servei i proves de el projecte).
Infraestructura de l'emplaçament (si no s'inclou en el cost de construcció);
Costos de desenvolupament;
Actius intangibles (llicències o patents de tercers).

TIPUS I INTENSITAT D'AJUDA

Subvenció a fons perdut de fins al 60% dels costos finançables (CAPEX)

La subvenció es pagarà mitjançant pagaments fixos (lump sums) establerts en l'Acord amb la Comissió i no depenen dels costos realment incorreguts sinó de la implementació adequada de l'acció, l'assoliment dels resultats i la finalització dels paquets de treball. No obstant això, només es pot obtenir fins a un 40% de l'ajut concedit abans de el tancament financer. El 60% restant es desemborsa amb la presentació dels informes de progrés i depenen que s'assoleixin els resultats previstos de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Data límit d'inscripció: 10/03/2021 a les 17.00 h
Compra pública d´innovació AI4Cities

AI4Cities és un projecte finançat per la UE (Horizon 2020) de tres anys que reuneix les principals ciutats europees que busquen solucions d’intel·ligència artificial (IA) per accelerar la neutralitat del carboni.  


Hèlsinki (Finlàndia), Amsterdam (Països Baixos), Copenhaguen (Dinamarca), la regió de París (França), Stavanger (Noruega) i Tallinn (Estònia) són les sis ciutats i regions europees que volen demanar als proveïdors que proporcionin solucions d’IA per a la mobilitat i reptes energètics, que en última instància contribuiran a reduir les emissions de CO2 i complir els seus compromisos climàtics. 


A través d’AI4Cities, el Grup de Compradors - Hèlsinki, Amsterdam, Copenhaguen, la regió de París, Stavanger i Tallinn - obrirà un procés de contractació precomercial (PCP), una eina d’adquisició d’innovació que permet al sector públic orientar el desenvolupament de noves solucions (no preparades per al mercat) directament cap a les seves necessitats.  


En primer lloc, les autoritats de compra definiran les necessitats i requisits d’aquestes solucions sobre la mobilitat i els camps energètics que voldrien que es desenvolupessin per avançar cap a la neutralitat del carboni. A continuació, desafiaran les startups, les pimes, les empreses més grans i altres grups d'interès rellevants a dissenyar solucions innovadores aplicant l'ús de la IA i tecnologies habilitants relacionades, com ara aplicacions de big data, 5G i IoT. 


L'objectiu del contracte és el disseny, desenvolupament i pilotatge de solucions digitals que utilitzen la IA per ajudar les ciutats a reduir les emissions de CO2 i altres GEH en dos àmbits:   • mobilitat (lot 1)  

 • energia (lot 2) 


 


Pressupost: 4,6M €


Data límit: 28/02/2021 

Convocatòria de captació d´innovació i digitalització en el sector turístic

Aquesta acció té com a objectiu donar suport a la transformació digital dels empresaris turístics, en particular les pimes i les empreses emergents, i impulsar la innovació al llarg de la cadena de valor turística mitjançant la integració de les empreses turístiques i els grups d'interès en ecosistemes d'innovació transnacionals i interregionals, així com d'associacions i cooperació territorials.  


 
L’acció proporcionarà suport a les pimes i empreses emergents del turisme mitjançant, entre d’altres, el desenvolupament de capacitats, la formació, l’entrenament, l’assistència tècnica, la creació de prototips, la realització de trobades empresarials, l’assessorament financer i la sensibilització.   


Pressupost: 8M €


Data límit: 11/02/2021 

Convocatòria EUHubs4Data

El projecte EUHubs4Data, amb finançament Horizon 2020, té com a objectiu consolidar un espai europeu de referència per a la innovació i experimentació de projectes i proves de concepte basades en dades; facilitant la col·laboració entre països, desplegant un catàleg compartit de serveis i solucions i facilitant l’accés a conjunts de dades en diferents territoris i sectors. 


La nova federació impulsada en el marc del projecte està constituïda per 21 socis i 12 DIHs, tots ells referents en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial i el Big Data, que ofereixen a les empreses un accés únic als seus coneixements i experiència. A més, la federació serà un nexe d’unió i col·laboració entre les diferents regions per a fomentar la innovació digital a Europa i convertir-se en un referent per a l’establiment dels Commom European Data Spaces. 


EUHubs4Data compta amb la participació de la Unitat de Big Data & Data Science d’Eurecat liderant el paquet de treball sobre Community Building. 


El projecte EUHubs4Data destinarà 5,8 milions d’euros per donar suport a tercers perquè puguin dur a terme un conjunt d’experiments transfronterers basats en dades mitjançant tres rondes de convocatòries obertes.  


Conviden pimes (incloses empreses emergents) i grups d’empresaris web a proposar experiments que facin ús del catàleg federat EUHubsData de datasets i de serveis basats en dades per al desenvolupament de productes innovadors o serveis avançats.  


Beneficis de participar-hi:  • Accés a les darreres novetats en Data Analytics i recursos avançats en Big Data 

 • Coaching tècnic i empresarial i suport de seguiment continuat per Digital Innovation Hubs (DIHs) valorats fen ins a 70.000 € per experiment 

 • 60.000 € de suport econòmic  

 • Visibilitat i promoció 

 • Pla d’explotació  


Pressupost: 600.000 €


Data límit: 29/01/2021 

Convocatòria URBACT


Partint de l’èxit del model de xarxa de transferència URBACT, la iniciativa d’Accions Urbanes Innovadores (UIA) i el programa URBACT han desenvolupat un mecanisme pilot de transferència per als projectes UIA finalitzats. El pilot finançarà fins a quatre xarxes l'objectiu de les quals serà adaptar les innovacions UIA i desenvolupar un pla d'inversions per finançar la seva implementació. Cada xarxa estarà formada per 4 socis, inclosa la ciutat líder de la UIA.


L’intercanvi permetrà als grups d'interès de la ciutat, canviarà la manera de treballar de les ciutats participants i tindrà un impacte real a nivell local. Tot això s’aconsegueix mitjançant un mètode d’intercanvi i aprenentatge URBACT provat amb eines adaptades a les necessitats i el suport d’experts i iguals (“peers”).


L'acció pilot del mecanisme de transferència UIA té els següents objectius: • Provar i avaluar un mecanisme per transferir les innovacions de les ciutats de la primera convocatòria UIA que ho faran proporcionant informació sobre qualsevol possible acció futura d’aquest tipus en el proper període de programació.

 • Identificar maneres en què les lliçons de la xarxa de transferència URBACT poden donar suport a les aspiracions de la UIA per transferir l’aprenentatge dels projectes finalitzats.

 • Millorar la capacitat de transferència de les ciutats relacionada amb la innovació i la capacitat d’utilitzar el finançament de programes convencionals.

 • Donar suport a la ciutat UIA per consolidar l’aprenentatge a partir de la seva experimentació i augmentar-ne el seu perfil a nivell europeu en el tema en qüestió.


 


Els projectes tindran un cofinançament del 70%.


Pressupost: 550.000,00€


Data límit: 01/02/2021Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles
Ideas Powered for Business


S'ha posat en marxa un programa de subvencions de 20 milions d'euros per ajudar les petites i mitjanes empreses europees (pimes) a accedir als seus drets de propietat intel·lectual.  
 


Amb el suport de la Comissió Europea i l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), el Fons per a les pimes Ideas Powered for Business s’adreça a empreses que desitgin desenvolupar les seves estratègies de propietat intel·lectual i protegir els seus drets de propietat intel·lectual, a nivell nacional, regional o comunitari. 


Obert a totes les empreses de la UE que s’adeqüin a la definició oficial de pime, el nou esquema ofereix suport financer en forma de reemborsaments per a aplicacions de marca i disseny i per a serveis de pre-diagnòstic IP (IP Scan), fins a un import màxim de 1.500 € per empresa.  


Es poden presentar sol·licituds a partir de l'11 de gener de 2021, a la primera de les cinc finestres d'aplicacions que s'executaran durant tot l'any. 


Pressupost: 20M €


Termini: 5 dates límit 31/01/21 - 31/03/21 - 31/05/21 - 31/07/31 - 30/09/21NGI Explorers - Missions for Explorers


Els exploradors es veuran immersos en una immersió profunda de 3 o 5 mesos als Estats Units per accelerar els seus projectes i cultivar una mentalitat americana. Aquesta serà una oportunitat única per enfortir i articular les seves idees alhora que construeix tracció entre una nova xarxa de socis i clients.  


Els participants seran allotjats per socis nord-americans, que integraran els exploradors en els seus equips i els donaran suport en els seus esforços. 


El suport financer per despeses de viatge i dietes serà en forma de subvencions de la iniciativa Next Generation Internet, definida per la Comissió Europea. 


El programa ofereix l’oportunitat de connectar amb un entorn d’excel·lència sense igual. Una florent comunitat d’exploradors amb antecedents múltiples i potencial per convertir-se en motors de canvi per a la propera generació d’Internet. L’oportunitat de crear sinergies amb altres participants del programa amb idees similars per compartir experiències, col·laborar i fins i tot crear noves associacions.  


Internet de nova generació és un concepte que implica un ampli espectre de tecnologies emergents. Una llista de tendències tecnològiques que remodelaran a fons Internet durant els propers 10-15 anys. 


Es recomana als sol·licitants que facin coincidir les seves idees amb un o diversos d’aquests temes:  • Intel·ligència artificial 

 • Big Data 

 • Blockchain 

 • Internet de les coses 

 • 5G 

 • Ciberseguretat 

 • Computació de vora / al núvol 


Els sol·licitants han de ser empleats d’una “entitat jurídica” europea (limitada a: startups, pimes, empreses mitjanes, centres de recerca o acadèmics) segons la normativa de la Comissió Europea. 


Hi ha 3 maneres de presentar-s'hi:   1. Open ideas: proposeu un projecte basat en la teva línia d’investigació o producte.  

 2. Challenges: desafieu un dels reptes dels nodes americans 

 3. Paired teams: envieu una idea de projecte per treballar amb el vostre propi soci nord-americà  


Termini: 18/02/2021 


 
 


Data límit: 18/02/2021 


Termini: 17/02/2021