Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí

Convocatòria COST

COST (“European Cooperation in Science and Technology”) és una iniciativa finançada pel programa de recerca de la UE Horizon 2020 que reuneix investigadors, enginyers i acadèmics provinents d’universitats, centres de recerca, empreses, pimes, i d’altres àmbits rellevants per tal de desenvolupar conjuntament les seves pròpies idees en els àmbits de la ciència i la tecnologia per mitjà de la cooperació transeuropea i una perspectiva interdisciplinària. 


COST es caracteritza per ser bottom up; això vol dir que els investigadors poden crear una xarxa (a partir dels seus propis interessos i idees de recerca) enviant una proposta a la COST Open Call. La proposta pot ser sobre qualsevol àmbit científic. Els sol·licitants estan convidats a presentar propostes d’accions que contribueixin a una millora i desenvolupament de coneixements científics, tecnològics, econòmics, culturals o socials a Europa.


La iniciativa no finança directament la recerca desenvolupada en els àmbits esmentats, sinó que dóna suport a la creació de xarxes a través de diferents eines com ara reunions, missions científiques a curt termini, escoles de formació i activitats de difusió de les accions COST.  També és possible unir-se a accions en curs, que es mantenen en expansió durant el període de finançament, que és de quatre anys.


Les propostes han de reflectir les principals característiques de les accions de COST, és a dir, (i) facilitar l’intercanvi, la creació i l’aplicació de coneixements; (ii) disposar d’una perspectiva europea i multidisciplinària; i (iii) reforçar les bases científiques i tecnològiques dels àmbits de coneixement proposats.


Les propostes també hauran de respondre a la política d’excel·lència, inclusió i ampliació de COST, que té com a objectiu proporcionar oportunitats de col·laboració a tots els investigadors, enginyers i estudiosos dels països membres de la iniciativa, així com fomentar la participació entre joves talents i líders de la pròxima generació, en particular, fomentant oportunitats de treball per a investigadors primerencs i garantir l’equilibri de gènere.


Les accions que el programa COST finançarà s’hauran de presentar en forma d’un consorci que haurà d’integrar almenys 7 membres del COST entre els quals un nombre mínim provingui dels COST “Inclusiveness Target Countries” (ITC).


 


Data límit: 29/04/2020

Convocatòria SESAR

El programa SESAR (sigles en anglès de Single European Sky ATM Research) és la iniciativa europea per modernitzar els sistemes i procediments de la gestió del trànsit aeri amb la finalitat d’avançar cap a la creació d’un espai aeri comú. SESAR està finançat amb recursos públics i privats dels seus membres (UE, Eurocontrol i socis de la indústria). La contribució de la UE es fa a través del programa de recerca Horizon 2020.


Aquesta és la segona convocatòria de Very Large Scale Demonstration (Demostració a Molt Gran Escala) dins el programa SESAR 2020. Consisteix en quatre propostes de projecte-demostració que tenen cadascuna un abast d'activitats específic. Aquesta segona convocatòria de Very Large Scale Demonstration està impulsada, a més, pels resultats de la recerca actual i anterior de SESAR (SESAR Solutions), els projectes H2020 pertinents i altres activitats de recerca (especialment per a l'espai ultra terrestre).L’objectiu és crear un projecte que reconfiguri l'espai aeri, amb el suport d’un programa d'excel·lència operacional per poder aconseguir guanys ràpids. Es vol aconseguir un rendiment important de la xarxa mitjançant una col·laboració més estreta entre els actors de l'ATM (Air Traffic Management – Gestió del Trànsit Aeri). Es necessita crear una organització i una gestió coordinada de les estructures de l’espai aeri que sigui flexible pels seus diferents usos, com per exemple el militar. Per tal de gestionar l'augment del trànsit aeri i les futures demandes d'aquest, els controladors i els pilots hauran de compartir la mateixa informació sobre els vols i utilitzar eines automatitzades que ajudin a detectar, analitzar i resoldre qualsevol possible conflicte, així com a vigilar el compliment de les trajectòries acordades. Per aconseguir-ho, es demana un projecte que sincronitzi en temps real la informació de les trajectòria entre totes les parts interessades. La mobilitat aèria urbana (UAM) es refereix a la prestació de serveis de mobilitat en un entorn urbà utilitzant vehicles aeris. Aquests vehicles abasten tot, des dels helicòpters tripulats,  passant per petits avions teledirigits d'inspecció i lliurament, fins als "taxis voladors", amb o sense pilot. A mesura que aquest creixent àmbit evoluciona, es necessitaran nous conceptes, reglaments i normes operacionals, amb el suport de les tecnologies existents i noves. Tot l'entorn s’haurà d'integrar de forma segura amb l'aviació tripulada i el control del trànsit aeri. Es demana un projecte que contribueixi significativament a la integració segura de l'UAM en l'espai aeri. Amb el creixement del trànsit aeri, les preocupacions sobre el seu impacte ambiental i sanitari han augmentat molt. Per aquest motiu, a Europa i arreu del món s’estan fent esforços per abordar la sostenibilitat ambiental del transport aeri amb la intenció d’assolir l'objectiu que té la UE, de ser neutral pel que fa a les emissions de carboni per l’any 2050. L’objectiu del projecte és demostrar les operacions de l’ATM que disminueixen l'empremta ambiental de l'aviació i contribueixen significativament a la reducció de les emissions de CO2. 


Pressupost: 19,5M €


Data límit: 29/04/2020

Seedbed 2020

EIT Food convoca el programa Seedbed 2020 de suport a l'emprenedoria agroalimentària. EIT Food és una comunitat de coneixement i innovació (KIC) creada per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme independent de la UE creat el 2008 per impulsar la innovació i l’emprenedoria a tot Europa. Aquesta comunitat és la iniciativa líder en innovació alimentària a Europa que treballa perquè el sistema alimentari sigui més sostenible, saludable i de major confiança pels consumidors. "Seedbed", és un programa de 6 mesos de durada que té com objectiu ajudar a emprenedors i startups a validar productes o serveis en fases primerenques de desenvolupament (TRL<4) per mitjà del testeig d'hipòtesis en més de 100 consumidors potencials. Durant el programa Seedbed, als participants se'ls assignarà un mentor amb coneixements i habilitats especialitzades per impulsar l'esperit emprenedor dels aspirants.


Beneficiaris


Emprenedors i empreses o startups en fases inicials de la Unió Europea que vulguin validar les seves idees de negoci basades en un o més productes que utilitzin tecnologies innovadores agroalimentàries de gran impacte en el sector alimentari i que vulguin validar i provar els supòsits dels seus productes i idees de negoci. Aquestes empreses han de coincidir amb els objectius estratègics de l'EIT Food.Exemples de tecnologies agroalimentàries elegibles

Poden participar en el programa aquells emprenedors o startups que tinguin una idea de negoci dins d'un dels següents àmbits o semblants: • Tecnologies alimentàries que incloguin ingredients alternatius o nous, alternatives sostenibles, tecnologies de residus.

 • Packaging sostenible.

 • Biotecnologia

 • Robòtica i automatització

 • Agricultura intel·ligent, incloent agricultura de precisió i agricultura d'interior

 • Programari de gestió agrícola / Sensing / IoT

 • Big Data & Analytics PredictiveBeneficis
   • Formació de cinc dies per ajudar a confeccionar el model de negoci en un "Bootcamp" adequat al projecte

 • Mentoria d'experits líders del sector agroalimentari.

 • Finançament fins a 10.000 € per validar la idea de negoci amb clients potencials, a més de l'oportunitat d'obtenir a 20.000 € mitjançant una subvenció.Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds estaran obertes fins al diumenge 15 de març del 2020 a les 17 h. Per efectuar la sol·licitud s'hauran de contestar una sèrie de preguntes sobre l'equip, la idea i la relació del projecte amb els objectius estratègics de l'EIT Food. A més s'haurà d'enviar un vídeo d'1 o 2 minuts que descrigui el producte o servei que voleu presentar al mercat. Les sol·licituds s'han de presentar en anglès.

XI convocatòria Clean Sky 2

Ja està oberta la convocatòria 2020 de Clean Sky, amb un total de 35 temes concrets.


Clean Sky (actualment Clean Sky 2) és un programa europeu, amb finançament Horizon 2020, que té com a objectiu desenvolupar tecnologies innovadores per reduir les emissions de gas, de CO2 i els sorolls provocats per les aeronaus. Alhora, el programa treballa per a enfortir la col·laboració aeronàutica, el lideratge global del sector i la competitivitat.


És el principal protagonista de la recerca i innovació aeronàutica d’Europa, que promou les necessitats de transport aeri d’una població cada cop més mòbil i creixent. Això ho fa actuant com a hub: que opera al centre d’un univers divers d’actors a tot Europa, atraient gegants de la comunitat aeroindustrial i pimes a les seves cadenes de subministrament, institucions de recerca pioneres, organismes reguladors i món acadèmic.


Els objectius específics de Clean Sky2 es basen en integrar, demostrat i validar tecnologies capaces de: • Millorar l’eficiència del combustible de les aeronaus, reduint així entre un 20% i un 30% les emissions de CO2 respecte les aeronaus d’última generació.

 • Reduir les emissions de NOx (òxid de nitrogen) i les emissions sonores entre un 20% i un 30%.


 


Pressupost: 45M €


Termini: 28/04/2020

Convocatòria Innowwide

INNOWWIDE és una iniciativa pilot, finançada pel programa Horizon 2020, que compta amb un pressupost de 7,2M d’euros que es destinaran a remunerar uns 120 estudis de viabilitat.


Pretén posar les pimes europees innovadores al capdavant dels mercats internacionals finançant Projectes d’Avaluació de Viabilitat (VAPs) en cooperació amb les parts interessades locals de tot el món, creant les condicions per augmentar l’adopció de solucions innovadores europees en mercats fora d’Europa.


El desenvolupament d'una nova combinació de producte-mercat amb un soci internacional estratègic fora de la UE o els seus països associats pot resultar molt difícil per a les pimes en termes de riscos tecnològics i financers i barreres al mercat. Abans de començar, és imprescindible avaluar primer la viabilitat tècnica, així com una comprensió profunda dels aspectes financers, legals, de mercat i culturals als mercats objectiu exteriors.


Els Projectes d’Avaluació de Viabilitat (VAP) són un conjunt complet, equilibrat i coherent d’avaluacions tècniques, de mercat, legals i socioeconòmiques preliminars destinades a validar la viabilitat de solucions empresarials internacionals i innovadores al llarg de les cadenes de valor globals emergents.


INNOWWIDE llança la segona convocatòria de propostes centrada en donar suport a les pimes i a les empreses innovadores europees en els mercats dels països en desenvolupament, les grans economies emergents (Brasil, Rússia, la Índia, la Xina, Mèxic, etc.) i els països desenvolupats.


Els Projectes d'Avaluació de Viabilitat (VAP) tenen una durada màxima de 6 mesos. El tipus de suport financer INNOWWIDE es fixa en el 70% dels costos elegibles amb una subvenció fixa de 60.000 € per cada projecte d'avaluació.


Són elegibles: • Les pimes innovadores amb ànim de lucre, que inclouen empreses joves i empreses emergents, de qualsevol sector que busquin competir i iniciar negocis en mercats nous i emergents arreu del món.

 • Han d’estar establertes a un estat membre de la UE o a un país associat Horizon 2020

 • El projecte ha de tenir un soci d’un país objecte VAP


Pressupost: 4,2M €


Data límit: 31/03/2020

Convocatòria Horizon 2020 de creixement blau

La convocatòria de creixement blau té l’objectiu de captar de manera sostenible el potencial dels recursos dels mars, oceans i aigües interiors per usos diversos; sempre considerant la protecció de la biodiversitat i la resiliència climàtica. A més, dóna suport al creixement sostenible dels sectors marítims mitjançant una gestió correcta dels recursos marins, elements essencials per a la millora dels ecosistemes, la regulació climàtica, l’alimentació, la nostra salut i l’economia. 


Aquesta convocatòria potenciarà l’economia blava gràcies a:

 • Un increment de la consciència social pel que fa l’impacte del canvi climàtic en els ecosistemes marins i en els recursos biològics.

 • Conservar i explotar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, i els seus recursos biològics per proporcionar-los una millor nutrició i salut.

 • Fomentar les innovacions en l’àmbit de l’economia blava per tal de crear noves cadenes de valor basades en els recursos marins i obrir a nous mercats.

 • Desenvolupar territoris intel·ligents i connectats entre terra i mar.

 • Reforçar la recerca i la innovació internacionals al voltant dels mars i oceans per tal de promoure una economia blava sostenible a escala mundial.


 La convocatòria inclou els següents topics:

La iniciativa The Future of Seas and Oceans Flagship


Aquest topic té l’objectiu d’aconseguir les tecnologies i els sistemes integrats d’observació marina i els programes de gestió de dades necessaris per la previsió i gestió de les activitats humanes per tal de preservar els recursos marins i assegurar-ne una explotació sostenible. Concretament, el topic vol finançar observacions i gestió de dades en els mars europeus i l’oceà Atlàntic.
Les propostes dels sol·licitants hauran de tractar un dels subtemes següents:

 • Serveis al núvol per activitats relacionades amb mars o oceans i que siguin necessàries per a la recerca, conservació, predicció o creació de tecnologies d’observació dels ecosistemes marins.

 • Contribuir al desenvolupament i a la demostració de la viabilitat del component europeu per un futur Sistema Global d’Observació Marítima.

 • Demostració de noves tecnologies per mesurar les Variables Oceàniques Essencials a totes les profunditats; sensors per mesurar variables d’aqüicultura, pesca, microplàstics i deixalles marines; demostració de nous plantejaments per observar l’oceà amb vehicles aeris, submarins i superficials.

Pressupost: 18 M € 

Termini: 22/01/2020


La pesca en el context de l’ecosistema


Aquest topic finançarà activitats de recerca que omplin els buits d’informació que hi ha en termes de gestió de pesca eficient i basada en l’ecosistema. Les propostes hauran d’integrar coneixements existents i nous sobre mètodes per ser utilitzats en la gestió sostenible de pesca. A més, les propostes hauran de testar l’eficiència de les accions a Europa.
Els resultats esperats d’aquest topic són:

 • Millora de la comprensió dels impactes mediambientals en l’ecosistema marí i la cadena alimentària.

 • Millorar la gestió pesquera ajudant els estats membres de la UE amb els requisits de la legislació marina europea i internacional.

 • Contribuir a conservar i restaurar les poblacions de peixos; acabar amb la pesca massiva, incloent-hi la pesca il·legal, no declarada i no regulada; contribuir a la conservació dels ecosistemes costaners i marins.

 • Proporcionar noves eines per la gestió de pesca basada en l’ecosistema.

 • Assegurar que l’ús sostenible dels mars i oceans pot ser aplicat per les diferents entitats públiques i en les diferents polítiques.

 • Oferir una millor alineació dels processos de recerca i innovació i els seus resultats amb els valors, necessitats i expectatives socials.

 • Contribuir a un sector pesquer i a una economia blava europea innovadors.

 • Incrementar les capacitats dels professionals treballant en l’àmbit de l’economia blava.


Pressupost: 16 M € 


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


 Cap a un Mar Negre productiu, saludable, resistent, sostenible i valuós
Aquest topic finançarà propostes que presentin solucions per a eines predictives que puguin afrontar els creixents factors d’estrès i les seves interaccions, incloent-hi la seva connexió amb els rius que desemboquen al Mar Negre.
Els resultats esperats d’aquest topic són la creació d’activitats que donin suport a la investigació i innovació marina i marítima per crear sinergies, augmentar els beneficis econòmics i reduir els riscos per a comunitats pròsperes, resistents i apoderades que tinguin interès en la conca del Mar Negre.


Pressupost: 18 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020

Projecte TETRAMAX: Tecnologia informàtica de baix consum energètic
El projecte TETRAMAX, finançat pel programa Horizon 2020 i coordinat per la Universitat RWTH Aachen, ha obert la 3a convocatòria per finançar projectes experimentals, de 10 a 12 mesos, implementats entre mínim 3 socis de mínim 2 països UE diferents que ofereixin les següents experteses:

 • One partner providing a particular novel Customized Low-energy Computing hardware or software technology

 • One partner testing and deploying the technology in its dedicated - possibly even non-tech - products with its end customers

 • One partner productizing this technology as a “platform” for a long-term wider market


Finançament: entre 50.000€ i 100.000€/experiment (de preferència 75.000€/experiment); màx. 60.000€/soci
Termini: 30/11/2019, 23:59CET
Convocatòria: https://www.tetramax.eu/media/public/ttx/190731_VC_3_call_announcement.pdf
Més Informació: https://www.tetramax.eu/ttx/calls/tetramax-valuechain-ttx-3/
ERA-NET MANUNET III

La Xarxa ERA-NET MANUNET III és una iniciativa co-finançada entre la Comissió Europea (Programa Horizon 2020) i 25 agències nacionals de finançament de la R+D+i d’11 països.


La tercera convocatòria, oberta el 13 de gener 2020, donarà suport a projectes de recerca i Innovació de cooperació internacional en l’àmbit de la fabricació i manufactura avançada, amb especial èmfasis en les PIMEs.


Elegibilitat : • Consorcis amb mínim 2 entitats de 2 països participants diferents (habitualment, entre 4 i 5 socis) ;

 • Mínim 2 PIMEs que podrien ser del mateix país;

 • Cada entitat ha de respectar els criteris d’elegibilitat marcats per la seva agencia nacional finançadora


Les empreses espanyoles seran finançades pel CDTI a través de préstecs bonificats; els centres de recerca i universitats espanyoles podran participar com a entitats subcontractades per part d’empreses espanyoles.


Pressupost CDTI: 500.000€


Condicions de finançament CDTI: 


Terminis: • Pre-propostes: 17/03/2020

 • Propostes senceres: 16/07/2020

ERA-NET MarTERA

La xarxa ERA NET MarTERA (Maritime and Marine Technologies fora New ERA) és una iniciativa europea, cofinançada entre la Comissió Europea (programa l’Horizon 2020) i agències finançadores de la R+D+i d’11 països/regions amb l’objectiu d’impulsar la R+i i enfortir la cooperació internacional en l’àmbit de les tecnologies marines i marítimes.


La tercera convocatòria finançarà projectes de recerca transnacionals que contribueixin al creixement sostenible dels sectors marí i marítim, centrats en una de les següents 5 àrees prioritàries: • tecnologies marítimes respectuoses amb el medi ambient

 • desenvolupament de nous materials i estructures

 • sensors, automatització, supervisió i observació

 • sistemes de fabricació avançats

 • seguretat i proteccióMés informació sobre les àrees prioritàries, en el text de la convocatòria


Elegibilitat:


consorcis amb mínim 2 entitats de 2 països diferents ;
cada entitat ha de respectar les normes d’elegibilitat fixades per la seva pròpia agència nacional finançadora.
S’ha d’incloure socis industrials
Les entitats espanyoles (empreses) seran finançades pel CDTI. Les universitats només poden participar com a subcontractades per empreses espanyoles.


Pressupost: • Convocatòria: 13M€

 • CDTI: 500k€

 • Finançament CDTI: max. 175k€/proposta (projectes entre 12 i 36 mesos)


Termini: • Pre-propostes 27/03/2020, 17:00CET

 • Propostes senceres 04/09/2020

Shift2Rail

Shift2Rail és una iniciativa europea (rep finançament del programa de recerca Horizon 2020) que promou la recerca integrada avançada i solucions innovadores pel transport ferroviari europeu.


La Comissió Europea treballa en la creació d’una única àrea ferroviària europea (SERA) i vol promoure el canvi modal de la carretera al ferrocarril per tal d’aconseguir un sistema europeu de transport més competitiu. 


La recerca i la innovació han de contribuir a que els ferrocarrils juguin un paper més ampli en els mercats mundials de transport.  


Aquesta convocatòria és una oportunitat perquè el sector ferroviari s'uneixi i contribueixi, amb les activitats de R+D finançades, a assolir el Tractat Verd Europeu.


Aquesta convocatòria consta de 19 topics, dels quals 11 estan oberts a tothom i 8 només a membres de la iniciativa.


Pressupost: 146,6M €


Termini: 21/04/2020

Convocatòria 2018-2020: Mobility for Growth

Dins del programa marc de finançament de la recerca Horitzó 2020, hi ha el Repte Social 4: Transport intel·ligent, ecològic i integrat que té com a objectius:


- Aconseguir un sistema europeu de transport més eficient en l’ús dels recursos;


- evolucionar cap a transports segurs i respectuosos amb el clima i el medi ambient;


- que beneficiï a tota la societat.


BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: LOW-CARBON AND SUSTAINABLE TRANSPORT


LC-MG-1-12-2020: Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions * (IA)


LC-MG-1-12-2020: Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions  ** (CSA)


LC-MG-1-13-2020: Decarbonising long distance shipping *


LC-MG-1-14-2020: Understanding and mitigating the effects on public health of emergint non-regulated nanoparticle emissions issues and noise *


LC-MG-1-15-2020: Towards global environmental regulation of supersonic aviation **


 


SAFE, INTEGRATED AND RESILIENT TRANSPORT SYSTEMS


MG-2-10-2020: Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated infrastructure upgrade and maintenance * (RIA)


MG-2-10-2020: Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated infrastructure upgrade and maintenance  **(CSA)


MG-2-11-2020: Network and traffic management for future mobility *


MG-2-12-2020: Improving road safety by effectively monitoring working patterns and overall fitness of drivers *


MG-2-13-2020: Coordination and support for an integrated freight transport and logistics System **


MG-2-14-2020: The effects of automation on the transport labour force, future working conditions and skills requirements **


 


GLOBAL LEADERSHIP AND COMPETITIVENESS


MG-3-4-2020: Innovative electric network architectures and systems, optimising global energy, electrical power, data and communication for aviation **


MG-3-5-2020: Next generation multifunctional and intelligent airframe and engine parts, with emphasis on manufacturing, maintenance and recycling **


MG-3-6-2020: Towards sustainable urban air mobility **


MG-3-7-2020: Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards **


MG-3-8-2020: 'First of a Kind' solutions for sustainable transport and mobility: EU initiative for accelerating EU-wide market access, scale up and derisking  **


 


ACCOUNTING FOR THE PEOPLE


MG-4-7-2020: Digitalisation of the transport system: data sharing **


MG-4-8-2020: Advanced research methods and tools in support of transport/mobility researchers, planners and policy makers **


MG-4-9-2020: The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel? **


MG-4-10-2020: Improving impact and broadening stakeholder engagement in support of transport research and innovation **


 


BLUE GROWTH


MG-BG-03-2020: Under water noise mitigation and environmental impact **


 


Terminis:


* 09/01/2020 (1era fase); 08/09/2020 (2na fase)


** 21/04/2020

Repte Social 5 del Work Programme 2018-2020

L'objectiu d'aquesta convocatòria és moure cap a una economia més verda/ecològica i més eficient en els recursos, en  sincronia amb el medi natural, mostrant un fort compromís en el suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).


 


Dins del programa marc de finançament de la recerca Horitzó 2020, hi ha el Repte Social 5: Acció pel clima, el medi ambient, l’eficiència dels recursos i matèries primes que té com a objectius:


-  Aconseguir una economia i una societat més eficients en l’ús dels diversos recursos naturals i de l’aigua que siguin resistents al canvi climàtic;


-  la protecció i la gestió sostenible dels recursos i ecosistemes naturals, així com un ús i abastament sostenibles de matèries primes;


-  satisfer les necessitats d’una població mundial cada vegada major dins dels límits sostenibles dels recursos naturals i ecosistemes del planeta.


 


Aquesta convocatòria es centra en moure’s a una economia més verda/ecològica i més eficient en els recursos, en  sincronia amb el medi natural, mostrant un fort compromís en el suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).


Convocatòria - Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs)


Connecting economic and environmental gains - the circular economy


CE-SC5-24-2020: Improving the sorting, separation and recycling of composite and multilayer materials ***


CE-SC5-25-2020: Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society ****


CE-SC5-28-2020: Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors ****


CE-SC5-29-2020: A common European framework to harmonise procedures for plàstics pollution monitoring and assessments ***


CE-SC5-30-2020: Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution ****


 


Raw materials


SC5-26-2020: Sustainable management in extractive industries **


CE-SC5-07-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes  **
CE-SC5-08-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy - Expert network on Critical Raw Materials
  *


SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining  ****


 


Innovating cities for sustainability and resilience


SC5-27-2020: Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities  ****


 


Protecting and leveraging the value of our natural and cultural assets: Nature-based solutions, disaster risk reduction and natural capital accounting


SC5-32-2020: Addressing wild pollinators decline and its effects on biodiversity and ecosystem services ****


SC5-33-2020: Monitoring ecosystems through research, innovation and technology  ***


 


CE-SC5-31-2020: Develop, implement and assess a circular economy oriented product information management system for complex products from cradle to cradle  **


 


Terminis:


* 05/02/2020


** 05/02/2020 (1era fase) 03/09/2020 (2na fase)


*** 13/02/2020


**** 13/02/2020 (1era fase) 03/09/2020 (2na fase)

Convocatòria Horizon 2020 “Seguretat Alimentària Sostenible”

La convocatòria “Seguretat Alimentària Sostenible”, finançada per Horizon 2020, vol posar èmfasi en la comunicació entre els àmbits econòmics, mediambientals i socials del procés de producció dels aliments. A més, proposa nous enfocaments per als problemes de connexió que hi ha entre la cadena de subministrament i la salut i el benestar dels consumidors.  


Els objectius de la convocatòria són: • Proporcionar aliments variats i saludables provinents de la terra i el mar.

 • Augmentar l’eficiència dels recursos i el rendiment ambiental dels sistemes alimentaris des de la producció primària fins als consumidors.

 • Entendre l’impacte del canvi climàtic a l’agricultura, els recursos i la qualitat dels aliments per tal de proposar solucions que ajudin a reduir-ne els efectes.

 • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les emissions de contaminants atmosfèrics que s’utilitzen en la producció alimentària i agroalimentària. 


En conjunt, els resultats de les activitats finançades contribuiran a crear les condicions necessàries per dinamitzar i innovar els sectors agrícola i alimentari, per tal que aquests converteixin els productes de qualitat en un avantatge competitiu. A més, ajudaran a assegurar la producció d’aliments en unes condicions ambientals cada vegada més incertes i conduiran el sector cap a una producció i un consum intel·ligents en matèria ecològica i climàtica. 


La convocatòria inclou els següents topics:


Terra saludable per la producció d’aliments saludables


Pressupost: 5 M €        


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Intensificació sostenible a l’Àfrica


Pressupost: 12 M €


Termini 22/01/2020 i 08/09/2020


Laboratoris “Agri-Aqua”


Pressupost: 5 M €


Termini 22/01/2020 i 08/09/2020


Recursos genètics i comunitats prereproductores


Pressupost: 14 M €


Termini: 22/01/2020


Nous reptes per la gestió del sòl


Pressupost: 14 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


El genoma i l’epigenoma van permetre la cria en bestiar terrestre


Pressupost: 14 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Epidemiologia de malalties contagioses no regulades per la UE: des de la recollida de dades integrada fins a la priorització


Pressupost: 10 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


 Accelerar la gestió integrada de plagues


Pressupost: 6 M €


Termini: 22/01/2020


Nous riscos per la salut de les plantes


Pressupost: 7 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


 Enfocaments sanitaris integrats i alternatives a l’ús de pesticides


Pressupost: 20 M €


Termini: 22/01/2020


 Ecosistemes de microbis del bestiar saludables per una producció sostenible


Pressupost: 20 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Biodiversitat en acció: entre les terres de conreu i la cadena de valor


Pressupost: 18 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Recerca i innovació en sòls forestals


Pressupost: 10 M €


Termini 22/01/2020 i 08/09/2020


 Diversificació dels ingressos a l’Àfrica rural mitjançant solucions biològiques


Pressupost: 18 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020

Convocatòria de subvencions ERC Proof of Concept
El Centre Europeu de Recerca (ERC) fomenta la recerca de qualitat a Europa mitjançant finançament competitiu i donant suport a la recerca transfronterera impulsada per investigadors a tots els camps d’estudis, basant-se sempre en l’excel·lència científica.

Les subvencions ERC Proof of Concept Grant tenen com a objectiu maximitzar el valor de la recerca dels fons de l'ERC, mitjançant el finançament d'un treball addicional (és a dir, les activitats que no estaven programades per finançar l'ERC original) per verificar el potencial d'innovació de les idees sorgides des de projectes finançats amb ERC.

Així doncs, els ajuts Proof of Concept només s'ofereixen als investigadors principals, les propostes dels quals es basen substancialment en la seva recerca finançada per ERC, en qualsevol camp científic.

Poden sol·licitar-ho tots els investigadors principals d’un projecte de recerca ERC, que ja estigui en marxa o que finalitzi en menys de 12 mesos abans de l’1 de gener de 2019. La contribució financera consistirà d’una suma única de 150.000 euros per un període de 18 mesos.

Les convocatòries es publiquen un cop l'any amb tres dates de tall, un investigador principal pot presentar només una sol·licitud elegible per data. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment des de la data d'obertura de la convocatòria fins a la data límit final i seran avaluades i seleccionades en tres rondes, segons les dates de tall.

Pressupost: 25M €
Data límit: 21/01/2020 - 23/04/2020 – 17/09/2020
FET Proactive: emerging paradigms and communities

La convocatòria “Impulsant tecnologies emergents (FET)”, dins del programa “Tecnologies futures i emergents” de l’Horizon 2020. L’objectiu de la convocatòria és identificar els paradigmes tecnològics emergents i futurs amb el màxim potencial per a l’economia i societat d’Europa. Un cop estiguin identificats es pretén establir una base europea ampla i sòlida en termes de coneixement, blocs tecnològics clau i comunitats interdisciplinàries.


Proactiva FET: Paradigmes i comunitats emergents


L’objectiu específic és explorar i consolidar una nova direcció tecnològica per a poder considerar-la com un paradigma viable pel futur de la tecnologia. A més, també cerca impulsar les comunitats interdisciplinàries que són capaces de contribuir a l’assoliment dels objectius, estenent-se des dels consorcis participants fins a un conjunt més ampli d’experts europeus.


Amb tot això s’estimularia el sorgiment d’un ecosistema d’innovació europeu entorn un nou paradigma tecnològic, més enllà del món de la investigació.


Pla de Treball “Tecnologies Futures i Emergents” (FET)


Pressupost: 50M €


Termini: 23/06/2020

FET Proactive: Environmental Intelligence

La convocatòria “Impulsant tecnologies emergents (FET)”, dins del programa “Tecnologies futures i emergents” de l’Horizon 2020. L’objectiu de la convocatòria és identificar els paradigmes tecnològics emergents i futurs amb el màxim potencial per a l’economia i societat d’Europa. Un cop estiguin identificats es pretén establir una base europea ampla i sòlida en termes de coneixement, blocs tecnològics clau i comunitats interdisciplinàries.


Intel·ligència medi ambiental


Les noves sinergies entre les comunitats distants de modelització del medi ambient, la investigació avançada de sensors, les ciències socials i la intel·ligència artificial poden donar lloc a enfocaments radicalment nous per a crear i utilitzar models dinàmics del medi ambient, inclosa la modelització predictiva i la prova i el seguiment d’escenaris.


La visió final és utilitzar la fusió i l’anàlisi d’aquestes dades dinàmiques provinents d’una varietat de modalitats de sensors i les seves ubicacions característiques per a construir una comprensió més profunda de les interrelacions socioambientals, per exemple, provant i validant models teòrics complexos.


Pla de Treball “Tecnologies Futures i Emergents” (FET)


Pressupost: 18M €


Termini: 23/06/2020


 

Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles
Marie Sklodowska Curie Actions Individual Fellowships 2019
La Comissió Europea ha publicat la nova convocatòria 2019 per finançar la captació i la incorporació d’investigadors i investigadores postdoctorals, mitjançant accions individuals del programa Marie Sklodowska Curie.

El programa financia la recerca, la formació i la mobilitat d'investigadors postdoctorals excel·lents, de qualsevol nacionalitat i en qualsevol àmbit de coneixement.

Elegibilitat:
 • estar en possessió del títol de doctor o bé acreditar mínim 4 anys d'experiència en recerca a temps complet;
 • qualsevol àmbit de recerca;
 • qualsevol edat i nacionalitat;
 • no haver residit més de 12 mesos en Espanya durant els últims 3 anys, abans del 11 de setembre del 2019.

Durada del contracte: 24 mesos
Modalitats: European Fellowship i Global Fellowship

Pressupost: 273M€:
 • 50M€ per Global Fellowships
 • 237M€ per European Fellowships
SOLAR-ERA.NET per a la generació d’energia solar

SOLAR-Era.net és una xarxa europea formada per programes nacionals i regionals d’innovació i de desenvolupament de recerca i tecnologies (RTD, Research and Technology Development), i per entitats de finançament en l’àmbit de la generació d’energia solar, amb el suport del programa de recerca Horizon 2020.


Col·labora per assolir els objectius del Pla Estratègic de Tecnologia Europea mitjançant la publicació de convocatòries conjuntes per a projectes transnacionals.


La convocatòria conjunta Cofund 2 Additional Joint Call té com a objectius: • Recuperació del lideratge europeu en l’àmbit de les tecnologies d’energia solar fotovoltaica mitjançant l’ús de tecnologies fotovoltaiques d’alt rendiment i la seva integració en el sistema energètic europeu; així com la reducció del cost mitjà d’ús d’aquestes tecnologies per tal de guanyar competitivitat en els mercats d’electricitat europeus.

 • Reducció, a curt termini, de més del 40% dels costos en l’àmbit d’Energia Solar Concentrada per tal de reduir el preu de venta d’aquest tipus de tecnologies. A llarg termini es vol aconseguir desenvolupar la nova generació de tecnologies d’Energia Solar Concentrada.


Per aconseguir aquests objectius, la convocatòria es basa en cinc topics: • Tecnologies fotovoltaiques industrials avançades

 • Tecnologies fotovoltaiques emergents

 • Construcció i infraestructura fotovoltaica integrada

 • Funcionament, diagnòstic i integració del sistema de les plantes fotovoltaiques

 • Tecnologies de baix cost i de nova generació d’Energia Solar Concentrada
El consorci del projecte ha d’involucrar almenys 2 socis de 2 països diferents, que participin en la convocatòria Cofund 2 Additional Joint Call i aportin finançament al projecte seleccionat. Almenys un soci ha de ser de la indústria. Els socis de països que no participin en el programa es poden afegir com a membres addicionals al consorci si aporten un valor afegit al projecte.


El projecte ha de tenir una duració màxima de 36 mesos.


Per tal de presentar-se a la convocatòria s’ha d’enviar una preproposta abans del 29/01/2020. Un cop s’hagi fet la preselecció, les propostes finals s’hauran d’enviar abans del 25/05/2020.


Data límit: 29/01/2020