Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


EUREKA Call for Proposals for Joint R&D Projects on Artificial Intelligence / Quantum Technology
CONVOCATÒRIA EUREKA Call for Proposals for Joint R&D Projects on Artificial Intelligence / Quantum Technology

DESCRIPCIÓ Es convida els participants a presentar propostes de projectes de recerca i innovació aplicada en els següents dominis temàtics:
 • Intel·ligència artificial

 • Quantum Technology / Quantum


TERMINI 01/07/2019
Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant, a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí
Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS Les properes dates límit previstes pel 2018 són:
  • 03 maig 2018

  • 05 setembre 2018

  • 07 novembre 2018Premi Europeu de la Joventut 2019
El Premi Europeu de la Joventut (EYA) 2019 busca projectes digitals que tinguin un fort impacte en la societat en una de les 9 categories de l’EYA:
 • Foment de la salut

 • Aprenentatge intel·ligent

 • Connectar cultures

 • Planet friendly

 • Ciutadania activa

 • Economia sostenible

 • Gestió de la vida

 • Innovació oberta

 • L’Europa del futur


La convocatòria està oberta a qualsevol emprenedor, equip d'empresa, grup d'estudiants o equip de projecte, on almenys un dels membres fundadors i la majoria de l'equip sigui menor de 33 anys i visqui en un dels estats membres de la Unió Europea, Consell d'Europa o la Unió per la Mediterrània, Bielorússia, Kosovo o Síria.

Es pot presentar qualsevol projecte digital per millorar la societat, això implica totes les aplicacions mòbils i basades en web, com ara: aplicacions, pàgines web, aplicacions per a portables, instal·lacions de quioscos, productes basats en sms, jocs per mòbils i produccions interactives per mòbils. El projecte ha d’estar a la base de dades de l'EYA fins al 31 de juliol (presentació oberta a partir de març).

El Premi guardona fins a 3 projectes, productes o aplicacions per categoria, triats per un jurat, però no més de 15 guanyadors en total. Si cap projecte, producte o aplicació obté els punts mínims necessaris dins una categoria, aquella categoria no obtindrà cap guanyador.

Un representant de cadascun dels projectes premiats serà convidat al Festival EYA que es durà a terme a Graz del 27 al 30 de novembre de 2019. Els costos del viatge i l’allotjament seran pràcticament coberts en la seva totalitat.
Convocatòries disponibles per a projectes d’energies renovables
Horizon 2020 obre un seguit de convocatòries amb l’objectiu de desenvolupar solucions en matèria d’energies renovables i treballar per a reduir al mínim la dependència dels combustibles fòssils i les indústries basades en l’ús intensiu de carboni.

Pot participar a les convocatòries qualsevol entitat jurídica establerta en qualsevol país de la UE, d’un país associat a l’Horizon 2020 o de tercers països, tals com universitats, empreses, associacions o agrupacions d’empreses, centres d’investigació, centres tecnològics, administracions públiques, etc.

Termini: 27/08/2019
Programa LIFE+
La convocatòria 2019 del Programa LIFE+ són Ajuts a projectes de recerca en medi ambient i canvi climàtic amb els següents subprogrames:

Subprograma Medi Ambient (convocatòria a 2 fases)
 • Environment and resource efficiency traditional projects. Termini : 17/06/2019

 • Nature and biodiversity traditional projects. Termini: 19/06/2019

 • Environmental governance and information traditional projects. Termini: 19/06/2019


La notificació als participants seleccionats per presentar la proposta completa es preveu pel 19/10/2019 amb termini : 11/02/2020.

Subprograma Acció per al clima (convocatòria a 1 fase):
 • Climate change mitigation traditional projects. Termini: 12/09/2019

 • Climate change adaptation traditional projects. Termini: 12/09/2019

 • Climate governance and information traditional projects. Termini: 12/09/2019

 • Integrated Projects. Termini 05/09/2019

H2020 – BBI JU - Bioindústries
Es finançaran projectes de recerca (RIA), accions d’innovació (IA) i accions de coordinació i suport (CSA) per 21 tòpics, orientats a un dels 4 pilars estratègics: matèria primera, processos, productes i l'introducció al mercat.

Pressupost total estimat: 135M€

Termini: 04/09/2019
ERC Advanced Grants
El Consell Europeu de Recerca (ERC) ha obert la convocatòria de beques ERC Advanced Grants per al 2019. L’objectiu d’aquestes beques és proporcionar un finançament atractiu a llarg termini per donar suport a la recerca de qualitat dels equips d’investigació europeus.

L’ERC finançarà projectes d’investigació innovadors i d’alt risc, que promoguin avenços en les fronteres del coneixement i que fixin un objectiu clar i inspirador per a la recerca fronterera a tot Europa. Aquestes beques s’adrecen a investigadors líders, amb un historial de recerca reconegut.

Els sol·licitants han de demostrar la natura innovadora i viabilitat de les seves propostes científiques.

Els perfils sol·licitants han de complir amb els següents requisits:

 • Investigadors actius amb un historial científic remarcable en els darrers 10 anys.

 • Investigadors amb almenys 10 articles publicats com a autors principals en publicacions internacionals o 3 monogràfics de recerca.

 • Investigadors que realitzin la seva recerca als països de la UE, independentment de la seva nacionalitat.


Els investigadors sol·licitants poden ser de qualsevol nacionalitat que realitzin la seva recerca a països de la UE.

L’import de la beca és de 2,5M d’euros per a cinc anys. L’import màxim es pot reduir en cas de projectes de menys durada. Es poden afegir 1M d’euros en cas de que l’investigador principal s’hagi de traslladar a la UE com a conseqüència d’haver obtingut la beca, o si s’ha de comprar nou equipament o traslladar-se a unes instal·lacions més grans.

Termini: 29/08/2019
Convocatòria projecte WORTH
WORTH és un projecte de partenariat que pretén afavorir les col·laboracions transnacionals entre aquella gent amb idees innovadores i creatives i les empreses del sector. El projecte està centrat en productes de disseny: mobles, joieria, roba, accessoris, etc.

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar aquelles idees innovadores, a través d’un viver d’empreses, per tal de que acabin sent un producte atractiu pel mercat o per empreses del sector.

Per participar, el partenariat ha de constar de dos o tres socis amb perfils diferents:
 • Dissenyadors: professionals autònoms, laboratoris de disseny, startups

 • Manufacturadors: artesans i pimes manufacturadores

 • Empreses tecnològiques: innovadors, laboratoris tècnics, startups


Els socis han de ser de mínim dos països participants al programa.

Termini: 31/10/2019
Nou servei de suport de la CE per explotació de resultats projectes VII PM i H2020
La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa un nou servei de suport per a l'explotació dels resultats de recerca i innovació de projectes del VII Programa Marc i Horitzó 2020 que estiguin en fase d'execució. Es tracta de la iniciativa pilot anomenada "Common Exploitation Booster" els serveis són proporcionats per consideren que poden ser beneficiosos per a l'explotació dels resultats dels seus projectes.

La iniciativa compta amb quatre tipus de serveis:
 • Anàlisi dels riscos d'explotació (AER)

 • Seminaris d'estratègies d'explotació (ESS)

 • Desenvolupament de plans de negoci (BPD)

 • Esdeveniments per a la presentació de resultats a potencials inversors i usuaris (BPE)

Més informació sobre els serveis en el següent enllaç: http://exploitation.meta-group.com/
IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA European research infrastructures (including e-Infrastructures)

CONVOCATÒRIA Convocatòries per a implementar el Núvol Europeu de Ciència Oberta i accelerar la transició a una ciència i innovació més efectiva en el Mercat Digital Únic

PRESSUPOST 187.500.000,00 €

DESCRIPCIÓEl 26 d’octubre de 2017 la Comissió Europea decidia crear un Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) amb l’objectiu d’accelerar i donar suport a la transició actual a una ciència i innovació oberta més efectiva en el Mercat Digital Únic. Hauria de permetre un accés fiable als serveis, sistemes i reutilització de dades científiques compartides, superant les fronteres disciplinàries, socials i geogràfiques. Amb aquesta convocatòria es pretén convertir el EOSC en una realitat.

Actualment hi han tres convocatòries obertes
 • INFRAEOSC-01-2018: Accés a serveis comercials a través del hub del Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) (Data límit: 22/03/2018)

 • INFRAEOSC-04-2018: Connectant les infraestructures del Fòrum Europeu d’Estratègia en Recerca i Infraestructura (ESFRI) a través de projectes clúster (Data límit: 22/03/2018)

 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Suport a la governança de l’EOSC (Data límit: 19/06/2018)


També hi ha tres convocatòries que obriran properament:
 • INFRAEOSC-02-2019: Prototips de nous serveis innovadors (Data límit: 29/01/2019)

 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Suport a la governança de l’EOSC (Data límit: 21/11/2018)

 • INFRAEOSC-06-2019-2020: Millorar el portal de l’EOSC i connectar els núvols temàtics (Data límit: 20/03/2019)


TERMINI Diferents dates
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles
Marie Sklodowska Curie Actions Individual Fellowships 2019
La Comissió Europea ha publicat la nova convocatòria 2019 per finançar la captació i la incorporació d’investigadors i investigadores postdoctorals, mitjançant accions individuals del programa Marie Sklodowska Curie.

El programa financia la recerca, la formació i la mobilitat d'investigadors postdoctorals excel·lents, de qualsevol nacionalitat i en qualsevol àmbit de coneixement.

Elegibilitat:
 • estar en possessió del títol de doctor o bé acreditar mínim 4 anys d'experiència en recerca a temps complet;
 • qualsevol àmbit de recerca;
 • qualsevol edat i nacionalitat;
 • no haver residit més de 12 mesos en Espanya durant els últims 3 anys, abans del 11 de setembre del 2019.

Durada del contracte: 24 mesos
Modalitats: European Fellowship i Global Fellowship

Pressupost: 273M€:
 • 50M€ per Global Fellowships
 • 237M€ per European Fellowships