Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Emprenedoria – start-ups

Innovar a través de startups

El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts. 


 


Per a les empreses consolidades, la innovació és una necessitat per tal de mantenir-se en el mercat. La pressió del dia a dia, però, dificulta que puguin incorporar ràpidament la innovació disruptiva. Per contra, aquest és un procés que les startups viuen de forma natural com la seva raó de ser. La seva agilitat per desenvolupar nous projectes les converteix en una font d’innovació constant que les empreses consolidades poden aprofitar.

Emprendedores

El Fondo de Emprendedores ajuda a startups amb tecnologies innovadores en baixes emissions de carboni, economia circular i digitalització per a la indústria energètica en fase pre-comercial a portar les seves solucions tecnològiques a l'mercat. Aquest és un programa ideal per startups en fase de proves amb clients reals, o que arribaran a aquesta fase en 1-2 anys.


Què ofereixen • Ajuda econòmica a fons perdut

 • Entre 60.000 i 120.000 euros durant un any d'acceleració.

 • Sense prendre participació en el capital de l'startup ni en la seva propietat intel·lectual.

 • Equip de mentors multidisciplinari

 • Dos mentors sènior, ex empleats de Repsol que col·laboren de forma voluntària.

 • Dos mentors que aporten suport tecnològic i els seus coneixements de mercat com a professionals en actiu de Repsol.

 • Possibilitat de fer proves pilot amb Repsol

 • Les startups admeses en el programa no tenen restriccions per fer pilots amb qualsevol altra empresa.


Àmbits de suport


El programa dóna suport solucions tecnològiques industrials en els següents àmbits: • Tecnologies d'energia de baix carboni i economia circular.

 • Biotecnologia per a solucions energètiques sostenibles.

 • Productes i serveis basats en mobilitat avançada i renovables.

 • Tecnologies digitals per a optimització d'actius a la indústria energètica.

 • Solucions nanotecnològiques per optimització d'actius a la indústria energètica i millora de propietats dels productes.


Termini:03/03/2021

5a Edició del Programa "The Collider"La Fundació Mobile World Capital Barcelona convoca la 5a edició del programa de transferència tecnològica "The Collider", que té com a objectiu unir talent científic i talent emprenedor per crear Empreses de Base Tecnològica (EBT/Spin-Off) amb alt valor afegit. És un programa basat en la concurrència competitiva i la selecció de projectes, on s'escolliran 15 projectes a nivell global.


Beneficiaris: Estudiants de màster, doctorat, PhD, PostDoc o investigadors,  vinculats a un grup de recerca de la UdG, amb motivació per iniciar un projecte d'emprenedoria científica. És imprescindible que les persones interessades adrecin les seves peticions prèviament a l'OITT. La organització del Programa "The Collider" cerca equips de recerca amb una forta formació en ciències o enginyeria i amb compromís i disponibilitat per assistir a les activitats de formació del programa (algunes activitats seran en línia).


Projectes elegibles: Projectes de creació d'empresa basats en resultats de recerca o tecnologies en fase de desenvolupament TRL 3-6,  com preferiblement plataformes d’intel·ligència artificial i dades, XR/3D, blockchain, Internet de les coses, maquinari i robòtica, dispositius mèdics, nous materials i/o 5G, compresos dins les verticals dels sectors Salut, Indústria 4.0, Energia, Mobilitat Agri-Food. 


Desenvolupament del Programa: 


Els projectes escollits seguiran el següent itinerari, que pot veure's modificat a criteri de l'entitat organitzadora: • FASE 1: Validació de la oportunitat: Des del 14/04/2021 al 06/06/2021. Es seleccionaran els projectes tecnològics que millor resolguin els reptes sectorials d’aquesta edició. Aquesta etapa està orientada a validar la tecnologia amb la indústria i el seu grau de transferibilitat. Al final d’aquesta fase, un comitè d’experts de la indústria seleccionarà els projectes aptes per passar a la següent etapa. (dedicació aprox.: 48 hores).

 • FASE 2: Creació d'equips: 06/06/2021 al 27/07/2021. Els projectes que superin la fase anterior, s'obriran a la creació d'equips, - amb la incorporació de persones amb perfil i expertesa en emprenedoria.

 • FASE 3: Validació de negoci: Des del 06/09/2021 al 17/12/2021. En aquesta fase, els equips formats en la fase anterior s'ajuntaran per treballar en la definició d’un Producte Mínim Viable (MVP) i el pla d'empresa de la futura startup. Els projectes es presentaran avant un comitè d'experts i inversió que serà qui decidirà si s'aprova o no el projecte i la posterior constitució de l'empresa (dedicació aprox.: 120 hores).

 • FASE 4: Creació de l'empresa: Des del 10/01/2022. Els projectes que hagin superat la fase anterior, passaran a la darrera fase, on continudefiniran el Producte Mínim Viable (MVP) definit anteriorment, amb l'execució de proves pilot en un entorn industrial, definició de una estratègia go-to-market amb els primers resultats pre-industrials, per finalment crear l'Empresa de Base Tecnològica, en coordinació amb la UdG.


Termini: 07/03/21/
IT Food Seedbed Incubator
El programa EIT Food Seedbed Incubator és lliurat per les millors universitats i organitzacions associades a EIT Food i organitzacions de recerca i innovació (Seedbed Hubs), que ofereixen la seva experiència en la comercialització de tecnologia i les seves vastes connexions amb la indústria per ajudar investigadors, científics i empresaris a llançar o desenvolupar un negoci comercialment viable en funció de les necessitats del mercat. 


Seedbed Hubs ofereix als participants les habilitats, coaching empresarial personalitzat, connexions de la indústria i finançament per provar idees innovadores directament amb més de 100 clients potencials i usuaris finals i aprendre a avançar d’una gran idea a una proposta de negoci validada.  


Al final del programa, tots els antics alumnes de Seedbed tenen l’oportunitat d’aconseguir finançament continuat de l'EIT Food per ajudar els participants a llançar o progressar el seu negoci. 


Les innovacions proposades han de pertànyer a una de les àrees d’enfocament d’EIT Food:  • Agricultura sostenible  

 • Aqüicultura Sostenible  

 • Proteïnes alternatives  

 • Traçabilitat digital  

 • Sistemes circulars d'aliments  

 • Nutrició dirigida 


Esteu fent o donant suport a una investigació amb potencial comercial? Teniu una tecnologia innovadora que pugui revolucionar el sistema alimentari?  


El programa se centra en tres grups participants:   • Científics i acadèmics emprenedors  

 • Empresaris aspirants  

 • Empreses de nova creació (menors de 12 mesos) 


Beneficis de participar-hi: 


Formació en un bootcamp en línia de quatre dies basat en una metodologia única orientada al client per permetre als participants definir propostes clares de valor; models de negoci guanyadors i un pla de validació del mercat per entendre millor les necessitats del mercat i desenvolupar una solució que els clients estiguin disposats a pagar  


Coaching d’empresaris experimentats i experts destacats en el sector agroalimentari 


Finançament de fins a 6.000 euros per facilitar les activitats de proves de mercat i parlar amb clients potencials, grups d'interès i usuaris finals per validar idees de negoci; a més de l’oportunitat d’accedir al finançament i al suport EIT Food a través de la subvenció Startup Launch 


Una oportunitat per presentar-se a un grup d’experts de la indústria i rebre comentaris constructius. 


 
Termini: 10/04/2021 

CleantechCamp2021
Cleantech Camp s'ha associat amb partners industrials que volen impulsar la seva estratègia d'innovació oberta i per això busquen projectes en les temàtiques d'interès del programa. L'objectiu final és innovar, validar i millorar els seus processos operatius i per a això la involucració d'empreses innovadores és clau.

 

Per això, el programa impulsarà l'estreta relació entre aquests partners i els participants organitzant una sessió d'ideació entre els participants i els partners al programa.

 

El programa Cleantech Camp compta amb experts del sector en el camp de les energies netes i emprenedoria amb perfils variats i complementaris per poder donar la millor formació als participants al programa en temes de vendes, model de negoci i estratègia empresarial.

 

També comptem amb mentors especialitzats que donaran suport durant tot el programa perquè en finalitzar els equips participants tinguin un model de negoci sòlid.

Termini: 128/3/2021

Santander X Environmental Challenge
A Banc Santander treballem per respondre a les demandes de la societat i per construir accions al voltant del nostre ferm propòsit d'ajudar al progrés de persones i empreses. Per això vam llançar, en col·laboració amb Oxentia Foundation, el repte global Santander X Environmental Challenge, per donar suport a emprenedors compromesos amb el medi ambient i amb idees innovadores per construir un futur més sostenible.

 

Desafiaments

 


 • Be sustainable: fomenta el finançament i les inversions verdes


La recuperació econòmica requereix invertir en una economia més resilient, més verd, intel·ligent, inclusiva i dinàmica.


Com atreu la teva solució inversió i finançament sostenible a persones i inversors que vulguin donar suport a activitats econòmiques amb un impacte mediambiental positiu?


Com contribueix la teva solució al fet que inversors o institucions financeres puguin ajudar les empreses a prendre la iniciativa en la transició cap a una economia baixa en carboni? • Be Mindful: crea consciència sobre la importància de reduir la petjada ambiental


Segons la Comissió Global d'Economia i Clima, la transició cap a un creixement sostenible i amb baixes emissions de carboni podria conduir a un impuls econòmic de 26 bilions de dòlars i podria crear fins a 65 milions de nous llocs de treball per a 2030.


Com pot la teva solució ajudar a persones i empreses, inclosa la seva cadena de subministrament, a mesurar la seva petjada ambiental?


Com pots ajudar amb solucions que millorin la reinvenció d'empreses i indústries perquè redueixin el seu impacte ambiental i afavoreixin la biodiversitat?


A qui va dirigit?


Emprenedors dels països on opera Banco Santander, amb solucions per combatre el canvi climàtic i impactar positivament en el nostre entorn, amb vendes recurrents d'almenys un producte o servei i una facturació anual de referència d'entre 200.000 i 5.000.000 d'euros. Iniciatives amb solucions que comptin amb un component innovador i amb el potencial d'impactar positivament en el seu entorn amb indicadors de mesurament.


 

Premis

120.000 euros. Entre les 6 empreses guanyadores per al desenvolupament de les seves solucions

 

Mentories

Impartides pel nostre grup d'experts de la xarxa global de Oxentia Foundation

 

Difusió

Dels projectes de les startups guanyadores en xarxes socials i canals oficials de Grup Santander

 

Termini: 08/04/2021
SmartCatalonia Challenge

L'edició de l’SmartCatalonia Challenge celebrada amb l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) planteja 4 reptes reals detectats en l'ecosistema de la gestió de l'aigua susceptibles de ser resolts mitjançant solucions innovadores basades en les TIC. Animem a empreses, start-ups i emprenedors a presentar propostes innovadores, viables i adaptades per a un o diversos dels reptes plantejats. Repte 1: Optimització del consum de l’aigua a l’agricultura
Com gestionar el consum d’aigua a l’agricultura de manera més eficient?


El principal consum d'aigua és el derivat de l'agricultura, principalment pels sistemes de reg. A Catalunya hi ha una diferència molt clara entre les conques internes i les conques de l'Ebre. Així, a les conques internes, el 33% del consum correspon al regadiu, mentre que a les conques catalanes de l'Ebre aquest percentatge s'enfila al 93%.


Tot i que en els darrers anys s’han popularitzat algunes mesures que pretenen millorar la gestió d’aigua en aquest àmbit (plans de modernització del reg, eina de recomanació del reg del DARP, tarificació binòmica, etc.) cal tenir en compte que gran part de l'aigua usada per finalitats agrícoles encara es segueix perdent a causa de l'evaporació i dels sistemes de reg tradicionals i encara majoritaris com l'aspersió i la inundació. Així doncs, resulta evident que una gestió més eficient podria comportar un gran guany en la disponibilitat d'aigua al medi.


L’objectiu d’aquest repte es basa en desenvolupar una solució innovadora que faciliti una millor gestió de l'aigua en el sector agrícola.


Repte 2: Manteniment òptim del cabal dels rius


Com garantir l’òptim alliberament d’aigua al riu?


Una de les principals funcions de l’ACA és la de vetllar que s'implanta efectivament i es compleix l'alliberament dels cabal ambientals, que haurien de respectar-se en els rius per garantir un bon estat dels ecosistemes vinculats al medi hídric. No obstant, el sistema actual de control i gestió és molt rudimentari, ja que consisteix en una mesura física de cabal "in situ" allí on les condicions del riu ho fan viable.


Aquest sistema comporta les següents problemàtiques: només identifica el cabal en l’instant en el que es realitza la mesura, obliga a programar aforaments periòdicament i, com hi ha molts punts de mostreig, la freqüència de control és molt baixa. Amb tot això, actualment resulta impossible garantir que el cabal dels nostres rius sigui l’adequat durant tot l’any.


L’objectiu d’aquest repte consisteix en desenvolupar una solució innovadora que permeti millorar l’eficiència en el control dels aprofitaments hídrics i alhora dotar d’eines de gestió per garantir uns cabals fluvials òptims en tot moment. 


Repte 3: Tractament de contaminantsCom facilitar la identificació i tractament (o reducció en origen) de contaminants prioritaris i emergents en els diferents sistemes hídrics?


La presència i detecció dels anomenats “contaminants emergents”, ja sigui de fonts puntuals o difoses, en les masses d’aigua dels diferents sistemes hídrics (rius, aqüífers, aigües costaneres, etc.), ja sigui a l’aigua, en sediments, o bioacumulats, és una de les principals preocupacions ambientals pel que fa a la gestió de l’aigua, i en especial en les zones d’elevada pressió entòpica i poc recurs disponible, on existeix manca de dilució de les aigües usades, tractades i retornades al medi. Tanmateix, la creixent demanda d’aigua regenerada per a diversos usos reclama un major coneixement d’aquests compostos. La salut humana i ambiental requereix d’un adequat anàlisi de risc i seguretat, i la presencia i detecció a l’alça dels contaminats emergents poden generar problemes de garantia d’abastiment d’aigua potable, i afeccions al medi a llarg termini.


L’objectiu d’aquest repte es basa en desenvolupar una solució innovadora que faciliti la identificació, traçabilitat, i/o el tractament de substàncies prioritàries i  contaminats emergents que es detecten a medi fruit de l’activitat humana.


Repte 4: Fomentar el consum d’energies renovables
Com calcular i fomentar l’ús d’energia procedent de fonts renovables?


Actualment l’ACA té en servei 522 Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) que demanden un gran consum energètic per depurar les aigües residuals que hi arriben. Nomes el 14% d’aquesta demanda es produeix amb fonts renovables pròpies. El Pla d’Estalvi I Eficiència Energètica que l’ACA està implantant té com objectiu descarbonitzar el Sanejament (màxim nivell d’autoconsum energètic amb renovables i eficiència energètica i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle) centrant esforços en les 137 EDAR que són les que consumeixen el 93% del total d’energia. Els eixos de treball que està implantant són. • Incrementar l’autogeneració renovable, apostant per la solar fotovoltaica

 • Maximitzar la producció de biogàs en els digestors instal·lats i estudiar viabilitats de nous digestors

 • Augmentar l’eficiència energètica del Sanejament a partir de la coordinació i centralització en la implantació de la ISO 50.001 en aquestes 137 EDAR.


L’objectiu d’aquest repte es basa en el desenvolupament d’una solució innovadora que permeti la monitorització i la telegestió del consum energètic i el de la generació renovable, i que realitzi el seguiment i la consecució dels objectius de la descarbonització del sanejament, així com l’impacte ambiental que se’n deriva i la reducció associada en la petjada de carboni.


Termini: 31/5/2021

Erasmus for Young entrepeneurs
PROGRAMA Erasmus for Young entrepeneurs

CONVOCATÒRIA Erasmus per a Joves Emprenedors

DESCRIPCIÓ L'Erasmus per a Joves Emprenedors és un programa d'intercanvis que ofereix a emprenedors novells i persones que volen crear una empresa l'oportunitat d'aprendre d'empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants
Processament sostenible de matèries primeres vegetals en ingredients


Una empresa del Regne Unit busca mètodes més ecològics per processar matèria vegetal i convertir-la en ingredients alimentaris. Es prefereixen solucions properes al mercat, però es tindràn en compte tecnologies en fase inicial, sota finançament, llicències, cooperació tècnica o acords comercials amb assistència tècnica.


 Es valoraran solucions tècniques presentades següents:

 


 • Tecnologia per ajudar a l’extracció i refinat, com per exemple microones, ultrasons, fluid supercrític, alta pressió, camp elèctric polsat, enzims, etc .

 • Processos que utilitzin dissolvents ecològics, com per exemple aigua, diòxid de carboni, líquids iònics, etc .

 • Tecnologies que redueixin / substitueixin l’ús de productes químics derivats de combustibles fòssils (per exemple, en la producció de dissolvents) i combustibles (per exemple, processament de matèries primeres).

 • Solucions que no requereixen un CAPEX alt / gran petjada per permetre processar llocs propers a la matèria primera.
Termini: sense terminiPrograma BStartup

BStartup és una iniciativa de Banc Sabadell per al suport a empreses joves innovadores i tecnològiques en el desenvolupament dels seus projectes amb les màximes garanties d'èxit.


Banc Sabadell inverteix en startups amb una filosofia centrada en el suport als emprenedors.


El nostre focus d’inversió són les empreses espanyoles de base tecnològica i digital, amb un alt potencial de creixement i uns models de negoci escalables i innovadors. Addicionalment, BStartup ha llançat BStartupHealth, un programa de suport a projectes de salut.


Inversió


Disposem de dos instruments d’inversió: • BStartup10: per a startups en fases inicials.

 • Sabadell Venture Capital: per a startup que busquen sèrie A o B.


Productes i oficines especialitzades


Oficines especialitzades en startups, empreses que tenen models de desenvolupament i finançament diferents dels de les empreses tradicionals


Innovació col·laborativa


Un model d’innovació oberta i col·laborativa que té per objectiu incrementar el ritme d’innovació digital del Banc

SOS 4 PYMES

SOS4PYMES és una xarxa d'experts empresaris, autònoms, emprenedors, directius i professionals, que assessora gratuïtament a autònoms i petits negocis.


Serveis: • Assessoria gratuïta
  Analitzen el teu cas i et ajudem a prendre decisions amb les seves recomanacions i consells. De forma totalment gratuïta i sense cap compromís

 • Rapidesa i efectivitat
  L'equip de SOS4Pymes ha gestionat situacions de crisi semblants pel que saben que una solució encertada a temps és clau.

 • experiència multidisciplinari
  Equip de professionals amb dilatada experiència en serveis adreçats a PIMES conscienciats amb el context actual que viu el país.

 • informació fidedigna
  Analitzen i contrasten les últimes informacions sobre les mesures fiscals i incentius disponibles i de la seva adequació.


 


 

Preacceleradores Primer

El #ProgramaPrimer respon a un dels grans reptes del Govern de la Generalitat i de Catalunya Emprèn: impulsar una emprenedoria d'empreses basades en la innovació i la tecnologia que ampliï a tot Catalunya l'efecte del hub tecnològic de Barcelona.


Per aquest motiu, des de Catalunya Emprèn posa en marxa el #ProgramaPrimer, una crida perquè entitats vinculades al territori desenvolupin programes d'emprenedoria basats en la innovació i la tecnologia d'alta especialització, que donin resposta a una necessitat específica identificada i que utilitzin una palanca, un avantatge competitiu, que asseguri l'èxit i el valor afegit a les solucions generades.


Consulta les diferents acceleradores i els seus programes!


 

Wayra X
Wayra X és el primer hub 100% digital de Wayra pensat per invertir a escala global en startups 100% digitals. Totes elles treballen en remot per al desenvolupament d'un producte digital de consum massiu que pugui arribar a milions d'usuaris sense que importin les geografies.

 

Paral·lelament, s'ha creat una segona iniciativa anomenada Wayra Builder, 1 Venture Builder corporatiu té com a missió aprofitar el talent i la tecnologia interna de Telefónica per a crear startups innovadores al costat d'inversors externs.

 

Wayra X busca invertir en startups d'arreu de món, més enllà dels països en els quals Telefónica té presència, i així ser capaços de millorar la vida de les persones incorporant l'última tecnologia en el seu dia a dia. Sense una es de geogràfica concreta, Wayra X posa el focus en projectes orientats a mercats massius i relacionats amb el 5G, e-health, e-learning, llar digital, entreteniment, mobilitat i futur de la feina, entre d'altres, amb un prototip o producte en el mercat a què es pugui donar difusió entre els clients de Telefónica a tot el món.

 

Programa de preacceleració G-ACCELERATOR IMPACT


El programa G-ACCELERATOR IMPACT busquen emprenedors amb idees innovadores i disruptives, amb la intenció de llençar al mercat un negoci amb impacte social. 


Els beneficiaris podran ser emprenedors de propera generació, individus amb un anhel de transformar perspectives, enfocaments o processos. Aquests individus creatius i resistents estan preparats per afrontar reptes i dificultats. Persones que volen posseir els seus propis negocis, gestionar les seves pròpies vides professionals desenvolupant quelcom sostenible i rendible que afecti el món i la millor societat. 


En aquesta convocatòria, donen suport a la innovació i la interrupció a través de la digitalització, reconeixent que la innovació pot sorgir d'altres indústries, no només de la tecnologia.  


Els àmbits del programa són:  • Economia circular 

 • Economia de proximitat 

 • Negocis sostenibles 

 • Solucions empresarials post-COVID per a un món millor


 


Durant el programa G-ACCELERATOR IMPACT es realitzaran les següents activitats:  • Formació (162 hores) 

 • Mentoria (192 hores)  

 • Networking: Accés a l’ecosistema emprenedor local (Barcelona - Espanya) i internacional (Europa - Món). 

 • Suport financer: Pressupost de fins a 3.000 euros per destinar a hores de tutoria addicionals després de la realització del programa G-Accelerator. 


La convocatòria forma part del #ProgramaPrimer impulsat per Catalunya Emprèn perquè entitats vinculades al territori desenvolupin programes d'emprenedoria basats en la innovació i la tecnologia d'alta especialització, que donin resposta a una necessitat específica identificada i que utilitzin una palanca, un avantatge competitiu, que asseguri l'èxit i el valor afegit a les solucions generades. El #ProgramaPrimer està finançat pel Fons Social Europeu (FSE). Programa de preacceleració NewTalent per a emprenedors/es de l´àmbit marítim i marí


L’objectiu de NewTalent és oferir al talent amb ganes d’experimentar l’emprenedoria – en un àmbit no abordat fins ara, el marítim i marí -, un programa rigorós d’emprenedoria territorial especialitzada, totalment finançat pel Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya. 


S’espera dels projectes que solucionin algun d’aquests problemes del sector marítim:  • El rendiment en la innovació i el desenvolupament dels ports petits es troba per sota de la mitjana de la UE. 

 • Envelliment del sector i dificultats per trobar professionals amb la formació i capacitats necessàries. 

 • Manca d’idees convertides en referents d’ocupació. 

 • Respostes a l’oferta de necessitats no cobertes. 


Els projectes podran aconseguir:  • Formació: 14 dies amb totes les despeses pagades a un Alberg de Catalunya amb una plantilla d’excel·lents mentors que us ajudaran a desenvolupar la idea de negoci. 110 hores. 

 • Pràctiques: 4 dies treballant en les plataformes marítimes dels Ports de Barcelona (pesquer i nàutic) i del Port nàutic de Torredembarra com a elements de testeig de la idea de negoci. 32 hores 

 • Finançament: Rebreu accés prioritari a finançament. 

 • Tutories personalitzades: 5-10 dies en funció de les hores destinades per dia, de mentoratge personalitzat per accelerar la idea de negoci i optar a l’accés al finançament que permeti posar la proposta emprenedora en funcionament. 


La convocatòria forma part del #ProgramaPrimer impulsat per Catalunya Emprèn perquè entitats vinculades al territori desenvolupin programes d'emprenedoria basats en la innovació i la tecnologia d'alta especialització, que donin resposta a una necessitat específica identificada i que utilitzin una palanca, un avantatge competitiu, que asseguri l'èxit i el valor afegit a les solucions generades. El #ProgramaPrimer està finançat pel Fons Social Europeu (FSE).