Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Emprenedoria – start-ups

Premis Projecta’t
La Diputació de Girona convoca la primera edició dels Premis Projecta’t amb l’objectiu d’impulsar la projecció d’empreses joves de les comarques gironines.

Els guardons s’adrecen a emprenedors del territori i premien les deu iniciatives empresarials més rellevants i amb més potencial de creixement.

Els projectes seleccionats obtindran l’assessorament especialitzat d’experts que, al llarg de sis mesos, ajudaran a definir i a desenvolupar l’estratègia empresarial en l’àmbit que els mateixos emprenedors escullin.

Termini : 10/07/2019
Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2019
El Injuve convoca el Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2019 per donar suport a joves que lideren projectes innovadors, per a empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un, amb independència del sector en què es promoguin.

Als deu primers seleccionats els serà concedit un ajut econòmic de 20.000 euros.

El Certamen Nacional de Joves Emprenedors va dirigit a joves que no superin l'edat de 35 anys, en la data límit de presentació de sol·licituds, de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya. Podran presentar-se tant persones físiques com jurídiques, sent en aquest últim cas el representant legal que presenti la sol·licitud qui ha de complir el requisit de l'edat, així com que el capital social de l'empresa ha de ser majoritàriament (51%) de joves que no superin aquesta edat.

Termini10/07/2019
Programa d´inversió i acceleració Tech4Climate, Tech4Health i Tech4Social
Nova convocatòria per als programes d'inversió i acceleració Tech4Climate, Tech4Health i Tech4Social. La presentació de candidatures per a aquesta edició estarà oberta fins al 7 de juliol per startups dels tres sectors que vulguin potenciar els seus projectes.

En els últims tres anys, han accelerat 65 startups, amb un finançament aconseguida superior als 30 milions d'euros: 18 de Tech4Climate, amb dos milions d'euros de finançament aconseguit i un 94% d'elles actives actualment, 23 de Tech4Health, amb més de 20 milions d'inversió i el 100% d'elles actives, i 24 a Tech4Social, amb 5 milions de finançament i un 96% d'elles actives.

Termini: 07/07/2019
Premi aGOe a l´Emprenedoria i Creativitat
L’objectiu d’aquest Premi a l’Emprenedoria i Creativitat aGOe, organitzat per l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial, és reconèixer amb caràcter genèric al millor projecte d’empresa que resulti de les idees presentades a concurs.

Seran admesos projectes encara que no estiguin materialitzats com a empreses o altres entitats i també els ja constituïts com a empreses, autònoms, o altres entitats, sempre que la data de constitució de l’empresa o entitat sigui posterior al 30/06/2018.

S'estableix un sol premi guanyador, i si fora el cas, dos accèssits.
El projecte guanyador serà premiat amb una aportació econòmica de 500 €, un guardó i el suport tècnic d’aGOe durant 12 mesos.

Termini: 30/09/2019
Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"
cONVOCANT ”la Caixa”

CONVOCATÒRIA Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"

>DESCRIPCIÓ La col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” es concreta en el recolzament als joves
emprenedors a través d’una ajuda destinada a sufragar una part de la quota de cotització a la
Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant sis mesos a partir del
sèptim mes des de l’alta a la Tarifa Plana, com a continuació i complement a la “Tarifa Plana
50” per autònoms joves que ofereix el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

AJUDA La quantia mensual de l’ajuda als interessats és de 75 Euros, durant 6 mesos com a màxim.
A aquestes quantitats se’ls hi aplicarà la retenció que correspongui del Impost sobre la renta de
les persones físiques. En el cas de que el beneficiari no indiqui el contrari, s’aplicarà una
retenció del 19%.

TERMINI L’ajuda quedarà subjecta a la disponibilitat del fons.
Erasmus for Young entrepeneurs
PROGRAMA Erasmus for Young entrepeneurs

CONVOCATÒRIA Erasmus per a Joves Emprenedors

DESCRIPCIÓ L'Erasmus per a Joves Emprenedors és un programa d'intercanvis que ofereix a emprenedors novells i persones que volen crear una empresa l'oportunitat d'aprendre d'empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants