Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Finançament alternatiu

L’agència per a la competitivitat de l’empresa, ACCIÓ, del Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de Catalunya ofereix a totes les empreses interessades, el catàleg de finançament alternatiu, el qual recull un seguit d'eines no bancàries per ajudar-les a créixer i a ser més competitives. En l'entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, aquests canals alternatius esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.

El catàleg ofereix la informació detallada de cada font, especificant les dades més rellevants de cadascuna com el nombre de projectes gestionats, el nombre d'operacions tancades i la inversió mobilitzada. Addicionalment, s'ha elaborat una descripció de cada instrument financer per posar de relleu la informació bàsica i així detectar el proveïdor més adient per cada projecte. Les dades de contacte estan incloses en cada fitxa.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page