Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

El CDTI obre la convocatòria 2015 del Programa CIEN

Publicat per: General 13 abr. 2015 Comentaris: 0

El Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN) finança grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Persegueix a més fomentar la cooperació publico-privada en l’àmbit de la R+D de manera que requereix la subcontractació rellevant d’activitats a organismes d’investigació.

Les activitats de recerca industrial i de desenvolupament experimental són les definides en la normativa europea sobre ajudes d’estat.

CDTI-CIEN

Organisme gestor CDTI
Pressupost convocatòria 150 Milions de €
Tipologia de projectes a finançar

Grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Pressupost projecte 7 a 20 MillIons de €
Pressupost mínim per empresa
 • Grans i mitjanes: 350.000 €
 • Petites i micro: 270.000 €
Consorci
 • 3 a 8 empreses (almenys 2 autònomes, almenys una PIME)
 • Participació rellevant dels organismes d’investigació: almenys el 15% del pressupost aprovat per CDTI ha de ser subcontractat a organismes d’investigació (almenys un d’ells de titularitat pública)
Duració
 • 36 a 48 mesos
Financiació CDTI
 • Crèdit a l’euribor a un any per import de fins al 75% del pressupost finançable amb un tram no reemborsable de fins al 30%
 • 10 anys d’amortització inclosos 2-3 de carència
Despeses elegibles
 • Despeses de personal investigador, tècnic i auxiliar.
 • Costos d’instrumental i material, en la mesura i durant el període en què s’utilitzi per al projecte, incloent amortitzacions si s’escau.
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, i els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte (fins a 20% dels costos directes).
 • Altres despeses de funcionament, inclosos costos de material, subministraments i productes similars, que derivin directament del projecte.

 

Publicacions relacionades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page