972 18 34 00

Fundació UdG: innovació i formació

La Fundació està en contacte permanent amb els agents socials i empresarials, com també amb els col·legis professionals per tal de donar resposta a les necessitats formatives del món professional.


Els estudis propis de la Fundació s'estructuren en 12 àrees de coneixement:

 • Activitat Física i Esport
 • Administració Pública i Desenvolupament Local

 • Arts Visuals

 • Ciències de la Salut

 • Comunicació i Màrqueting

 • Desenvolupament Sostenible

 • Empresa, Economia i Dret

 • Enginyeria i Arquitectura

 • Humanitats i Ciències Socials

 • Idiomes

 • Psicologia i Educació

 • Turisme i Hostaleria

Telèfon/s: 972210299

Persona de contacte: Anna Palahí Sitjà

Edifici: Centre d' Empreses-Giroemprèn

c. Pic de Peguera, 11 (B.1.06 al 11)
(17003 Girona)

info.fundacioif@udg.edu
www.fundacioudg.org
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty