972 18 34 00

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, segons consta en els articles 33 i 34 dels Estatuts de la Universitat de Girona, “té com a objectius contribuir a la formació permanent del personal acadèmic de tots els nivells educatius, l’assessorament tècnic dins el camp de la planificació educativa i la recerca i la innovació pedagògiques”.

Les competències específiques desplegades en el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach hi afegeixen “el disseny i la gestió dels plans de formació contínua per al personal docent en general, i per al personal acadèmic de la Universitat de Girona en particular...”, així com “la millora de la qualitat de la docència a través de la formació del personal acadèmic de tots els nivells educatius”.

L’activitat de formació comprèn la formació permanent adreçada al professorat d’educació infantil, primària, secundària i de formació professional d'acord amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la formació en docència universitària adreçada al professorat de la Universitat de Girona.

Forma part també de les atribucions de l’ICE facilitar el procés de normalització lingüística, així com col·laborar amb altres institucions per a l’organització de tot tipus d’activitats relacionades amb el món de l’educació.


Telèfon: 972 41 87 02/03

Persona de contacte:

Edifici:  Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B - Despatx 4)
(17003 Girona)

ice@udg.edu
www.udg.edu/icejp


301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty