Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

El LEQUIA té 3 projectes TECNIOspring relacionats amb els bioreactors de membrana

Publicat per: General 27 nov. 2015 Comentaris: 0

Natasa Atanasova investiga noves eines i tecnologies per a tractaments descentralitzats de les aigües grises a les ciutats, Hèctor Monclús està adaptant un sistema de control de membranes per al tractament d’aigües residuals i superficials, i Gaetan Blandin treballa per optimitzar els bioreactors de membrana osmòtics per obtenir aigua potable a partir d’aigua residual. Els tres projectes han rebut un ajut del programa TECNIOSPRING, un instrument de l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) cofinançat per la Comissió Europea que impulsa la mobilitat d’investigadors dels centres de la xarxa TECNIO.

Natasa Atanasova – una gestió descentralitzada dels recursos naturals a les ciutats

El projecte REUCITY de la investigadora eslovena Natasa Atanasova busca noves solucions per a una gestió circular dels fluxos de residus i aigua a les ciutats: aigües grises (aigua de les dutxes, banys, aixetes, rentadores), aigua negra (aigua del vàter) i bio-residus. Així, actualment s’estan concentrant tots els esforços a reduir el consum energètic dels bioreactors de membrana a petita escala per tractar aigües grises reutilitzades en la descàrrega d’inodors. En una segona fase la Dra. Atanasova complementarà aquests coneixements sobre la tecnologia MBR amb coneixements sobre altres tecnologies de reutilització, i desenvoluparà un sistema d’ajuda a la decisió (DSS) per a seleccionar la millor opció en un escenari determinat. L’objectiu final és aportar nous coneixements i eines que permetin el canvi cap a una gestió de l’aigua a les ciutats orientada cap a la reutilització i que alhora estimuli la biodiversitat urbana, les infraestructures verdes i els horts urbans a través la utilització de recursos locals.

Hèctor Monclús – Noves aplicacions del sistema Smart Air MBR®

El Smart Air MBR® és un sistema de control patentat per la Universitat de Girona i l’empresa GS INIMA Environment SA capaç de reduir en un 22% el consum d’energia dels bioreactors de membrana (MBR). El sistema va ser validat amb èxit a escala real a l’estació depuradora de La Bisbal d’Empordà (Girona). Amb el projecte SSAMBRA del programa TECNIOSPRING, l’investigador Héctor Monclús – un dels inventors del Smart Air MBR® – adaptarà la tecnologia a diferents configuracions i fabricants de membranes, i les aplicarà el tractament d’aigües residuals industrials i aigües superficials. Res millor per assolir aquests objectius que un any d’estada a les instal·lacions d’un fabricant de membranes com és l’empresa francesa Polymem i un altre any en el grup on es va desenvolupar el sistema, el LEQUIA.

Gaetan Blandin – Bioreactors de membrana osmòtics per obtenir aigua potable a partir d’aigua residual

Els experts coincideixen a considerar la viabilitat tècnica i econòmica de la reutilització d’aigua residual per a usos potables com un dels principals reptes de la gestió de l’aigua del segle XXI. El projecte OMBReuse de l’investigador francès Gaetan Blandin afronta aquest repte a través dels bioreactors de membrana osmòtics (OMBR). La seva recerca té en compte aspectes tècnics i econòmics, i es vertebra al voltant de tres grans eixos: l’optimització del procés amb noves membranes i la implementació de pressió hidràulica, la modelització de la destinació de contaminants emergents en comparació amb els MBR, i el desenvolupament de eines de control i monitorització.

Investigació aplicada i transferència tecnològica en el camp de l’aigua

El programa TECNIOSPRING és un instrument d’ACCIÓ cofinançat per la Comissió Europea per impulsar la mobilitat d’investigadors que desenvolupin projectes de recerca aplicada i transferència tecnològica en un dels centres de la xarxa TECNIO. Els projectes poden realitzar-se sota dues modalitats: “incoming”, en la qual investigadors de qualsevol nacionalitat poden realitzar un projecte de 2 anys en un centre TECNIO i “outgoing + return”, que inclou un any de mobilitat a l’estranger per investigadors residents a Catalunya i un any de retorn al centre TECNIO.

Els tres projectes TECNIOSPRING del LEQUIA reforcen les línies de recerca en bioreactors de membrana i sistemes d’ajuda a la decisió, plenament consolidades en el grup i amb una forta orientació cap a la transferència. Els investigadors treballen sota la supervisió d’un supervisor científic: Dr. Manel Poch (projecte REUCITY, Dra. Natasa Atanasova), el Dr. Joaquim Comas (projecte SSAMBRA, Dr. Hèctor Monclús) i el Dr. Ignasi Rodriguez-Roda (projecte OMBReuse, Gaetan Blandin). El programa TECNIOSPRING està cofinançat per la Unió Europea a través de les accions Marie Curie “Co-funding of Regional, National and international programmes (COFUND)”. Per això, els investigadors beneficiaris són alhora investigadors TECNIOSPRING i investigadors Marie Curie.

FONT: iagua.es

Publicacions relacionades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page