972 18 34 00

El projecte Hydroleaks2.0 guanya el premi al millor projecte de col·laboració entre empreses

Posted by: General 24 nov. 2022 : 0

A la darrera i cinquena edició del Congrés Nacional de Clústers el projecte HIDROLEAKS2.0 va guanyar el premi a millor projecte en la categoria de projectes de col·laboració entre empreses. Ha estat un projecte liderat pel CWP i participat per les operadores Aigües de Vic i Aigües de Manresa, i les empreses oferents de solucions B’GEO Open GIS, Createch Solutions i Neurite, amb el suport del clúster del País Basc, ACLIMA. El projecte va finalitzar el període d’implementació l’agost del 2022 i ha estat finançat a través dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per part de la convocatòria d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) 2021b del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Entrega del premio al mejor proyecto colaborativo

HYDROLEAKS2.0 ha tingut com a objectiu desenvolupar eines que permetin a les entitats gestores de xarxes de distribució d’aigua un millor control dels seus paràmetres, amb especial èmfasi en la detecció primerenca de fuites. Per això, ha plantejat la creació d’un repositori de dades filtrat segons criteris de qualitat i automatitzat, generat amb dades de xarxa, comptadors, abonats i geoespacials. A partir de la combinació del repositori amb un model hidràulic d’alta resolució temporal i un elevat nivell de detall dels elements i escomeses, es va generar un bessó digital, capaç de simular en un entorn virtual, el comportament de la xarxa de distribució d’aigua de Vic. En paral·lel, es va dissenyar un mòdul d’intel·ligència artificial capaç de treballar sobre el bessó digital de xarxa, sent entrenat amb sèries temporals i amb capacitat per anticipar trencaments i identificar fugues. Aquestes eines en conjunt també permeten obtenir informació sobre altres paràmetres rellevants com són la concentració de clor, la pressió, els patrons de sedimentació a canonades o les pautes de consum anormals per part dels abonats.

Finalment, totes les dades s’integren i es visualitzen en una plataforma de telegestió que disposa d’un dashboard per graficar la informació sobre el mapa de xarxa, programar alarmes o obtenir informació concreta de xarxa, sigui en conjunt o per subsectors (DMA). Aquest projecte va partir dels resultats obtinguts al projecte HYDROLEAKS, una primera fase de HYDROLEAKS2.0 testejada a la ciutat de Manresa. El seu objectiu va ser generar una eina innovadora que va permetre incrementar el coneixement de la xarxa combinant un model hidràulic i un mòdul bàsic d’intel·ligència artificial per extrapolar els valors de diversos paràmetres clau en xarxa com ara el cabal o la concentració de clor. HYDROLEAKS2.0 ha representat el pas següent, inclosa la predicció del comportament i permetent una observació en molt més detall i un control de xarxa detallat.

El reconeixement a HYDROLEAKS2.0 com a millor projecte col·laboratiu entre empreses del 2022 per part de la Federació Nacional de Clústers i AEIs (FENAEIC), posa de manifest la importància de l’aplicació de tecnologies digitals per millorar l’eficiència en la gestió de l’aigua. El valor de la Innovació i el Desenvolupament per a la millora de la gestió d’un recurs tan estratègic a Espanya com és l’aigua a través de la digitalització, pren una rellevància especial en l’actual context de sequera. Cal esperar que a causa dels efectes del canvi climàtic i de la resultant intermitència en el règim de precipitacions, l’aigua es convertirà progressivament en un bé més escàs i les millores en la seva gestió seran cada cop més necessàries. El percentatge d’aigua no registrada en xarxa és una problemàtica recurrent en xarxes de distribució i pot arribar a ser elevat en alguns casos, suposant a més d’importants pèrdues econòmiques, un impacte ambiental elevat que ha de ser tallat a través de la col·laboració entre els diferents agents sector aigua. Actualment, es planifiquen accions futures per part del CWP i els seus socis, per facilitar l’avenç del sector en el camí de la digitalització i assegurar l’accés a un bé tan preat i transversal com és l’aigua.

Altres entrades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty